fbpx

Citáty a motta do života..

Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a zítra můžeš mít volno!
Anebo to udělej hned.. s možností volna to vyjde nastejno,
avšak tvá mysl bude klidná..

Jde především o mé výplody.. už nějakou dobu si je zapisuji a vznikla z toho slušná sbírka..
Tak mě tak napadlo, co se o ně podělit se světem? Mnohé by to třeba i zaujalo a dovedlo k zamyšlení,
tak jako mě, když nějaké citáty objevím a nebo vymyslím a nebo se někde nechám inspirovat.
Nepovažuji se však za tvůrce těchto citátů a ani článků a meditací, skutečným autorem je život! 

Láska se skloní ráda, je šťastná, že může dávat, je šťastná, i když něco ztrácí, láska je sama sobě odměnou. Ego ne, to se chce tyčit do výšky, abyste na něj nedosáhli! Ego touží po moci, ego není šťastné, když něco ztrácí a dokonce ani když dostává, neboť mu to co má stále nestačí.

 

Láska však nerozlišuje a neříká si, že je někdo větší či menší. Ego se však chce přátelit jen s něčím větším a touží po obdivu. Ego je šťastné jen tehdy, kdy může něco brát, něco získat, ale to nikdy nevydrží. Láska je šťastná jen skrz samotné bytí, skrz existenci a prožívání sebe sama, nepotřebuje důvody.

 

Právě proto může láska vyléčit nenasytnost ega svým přístupem k životu, nabízeným přátelstvím bez podmínek.. někdy to ješitnost ega dočista rozpustí, jindy se ješitnost ega donekonečna poráží navzájem se souboji s dalšími.. Ale v takovém boji nikdy nelze zvítězit.. touha a nenasytnost vyžaduje další a další souboje a příkoří..

Otroci jsou otroky ne proto, že by se bouřili, ale právě proto, že se stali poslušnými! To že nám něco nakazuje policie není důvodem proto, abychom se stali otroky. Nesmysly je třeba neposlouchat, je třeba hájit svou svobodu a nesmyslná nařízení nejsou důvodem k otroctví, naopak!

Fašisti také "jen stříleli do lidí".. Také jen poslouchali rozkazy.. kde je zodpovědnost za to, co je správné? Tohle je velmi alibisticky posazené, pokud posloucháme nesmysly a ještě je obhajujeme, stáváme se dobrovolně otroky, jež ztrácí svobodu.. a pokud tuto hru otroci přijímají, není důvodu jim svobodu vracet..

Pro mě policista plnící rozkazy, jež postrádají smysl, přestává být policistou, nikdy jsem nesouhlasil s tím, že budu poslouchat nesmysly jen proto, že to banda otrokářů vyhlásila pro svůj prospěch a že to otroci přijali za normální

Nikdy jsem neuznal nikoho nad sebe jako autoritu, bylo mi to sice vnucováno, avšak tato iluze se rozplynula a tyto hry na mě přestali platit a na vás? Je třeba to co je neakceptovatelné nepřijmout a být připraven se postavit za svá práva, za mě raději zemřít jako svobodný člověk, než nesvobodný otrok!

JAK JEDNAT S POLICIÍ?

Matouš Svoboda
další moje stránky a tvorba


Extravagance úpadku společnosti dosáhla tak vysoké úrovně degradace myšlení, že ti, jež si zachovali zdravý rozum, jsou označeni za extravagantní a nebezpečné jedince.

Nepřebírejte zodpovědnost za svět, za činy zrůdné a devastující, ale za sebe a své činy, ty můžete přímo ovlivnit a tím také to, jaký svět podporujete   Nemáte odpovědnost za vnější svět, avšak máte ji za ten vnitřní a za vaše konkrétní projevy ve hmotě.

"Osvěta a otevírání očí" je někdy podružnou službou,
oproti niternímu semínku radosti,
z něhož vykvétá láska.   
Bez té je osvěta pro lidi bezvýznamná,
neboť poté nemají pro co žít..

Smyslem je tedy přinášet nejen osvětu,
ale především radost, to je to nejvíc, co zde můžeme zanechat..
Radost je totiž nakažlivá a srdce otvírající..

Připadá vám, že jsou mladí lidé mimo realitu? Odpověď na jejich smýšlení hledejte především u jejich rodičů a ve školách, kde je cíleně formují a předělávají k obrazu pro zapadnutí do norem tohoto systému..

Úlohou novin není objektivně informovat, co nového je ve světě.. Mají formovat realitu k tomu, co nového si máte myslet.. a to je podstatný rozdíl!  Zaměřují se na to, co chtějí abyste viděli a naopak neupozorňují na to, co nechtějí abyste řešili.. Slouží svým vlastníkům, ne lidem.. hájí zájmy, které jsou formovány penězi, nikoliv pravdou..

Ve chvíli, kdy lidé dokáží zvítězit nad svými vnitřními démony.. přestanou se bát těch vnějších.

Bezdůvodná radost není oxymoron a ani diagnóza.. Jde o vnitřní stav bez příčin z vnější a přesto by se mohlo zdát,
že kdo jej zažívá, stává se pro okolí bláznem.

Pozvedne-li vás potlesk do euforie a kritika do deprese, poté žijete až příliš venku na to, abyste chápali, co se děje rize uvnitř..
Zjistili byste, že nejste oběť žijící v okolnostech.

Při kontaktu s lidmi myslete na to, že to jsou stvoření plná emocí, předsudků, že je motivuje pýcha a marnivost. Kritizovat, odsuzovat a stěžovat si dokáže každý, ale jen skutečná osobnost se dokáže ovládat, dokáže pochopit druhé a umí odpouštět. Velký člověk dokazuje svou velikost tím, jak se chová k malým lidem. Nesráží je a nepohrdá jimi, naopak povznáší a motivuje k růstu.

 

Stojím v harmonii a klidu i uprostřed chaosu 🙏☯️ V míru, přestože jsou války, v hojnosti, přestože řádí nedostatek, ve zdraví, přestože kolem řádí nemoce. V sobě i v této zvláštní době.

Vše, proti čemu bojujeme, čeho se chceme zbavit - je ve skutečnosti "naše odsuzování" a to se nám do života znovu promítá! 🙏☯️🍀

Mnozí lidé chtějí vše možné kolem, protože uvnitř sebe cítí prázdnotu - avšak nic kolem jim tu prázdnotu nevyplní..

Nesnaž se zavděčit ostatním a být jako ostatní. Zavděč se sám sobě a buď sám sebou, pokud se sám za sebe nepostavíš, už tu nebude vůbec nikdo, kdo by si tě vážil! 

Stále častěji vnímám - to co se v tomto fyzickém světě nemohlo stát - nebylo možné - možným se stává.. 🙏🍀☯️
Realita se utváří 💖

Lidé, jež hluboce nenávidí, jsou velice citlivými a milujícími bytostmi, jen o tom ještě neví.

Kolik úhlů pohledů vidíš, tolikrát jsi člověkem 🙏 Vidíš-li jen svůj, stáváš se slepým.. ☯️

Když se lidé ptají na oblíbený den, odpovím: "Dnes!" A co zítra? Ne.. vždy je totiž dnes.. A místo? "Tady" a část dne? "Teď" 💖✨🍀

Kdo na vše hledá návody, ten se těžko naučí žít - ve skutečnosti již vše potřebné víte 💜🙏 - hledání kolem - vás jen odvádí! ☯️

Kdo se moc ptá - nedozví se nic.. Pojmou jen vnímavější.. 

Změnit svůj svět, který se odehrává v tobě a okolo tvého já -> vyžaduje změnu pravidel, podle kterých hraješ.. 🙏

Naši největší učitelé se občas chtějí vrátit do našeho života, ale my se mezitím stali mistry, kteří už o jejich lekce nemají zájem.. již jsme prošli výcvikem a víme, co jejich učení obnáší a tak můžeme s láskou, vděčností a pokorou odmítnout ☯️ 

Občas je v životě třeba projít si varem - když voda vaří, nemusí nás nutně spálit, může nás později zahřát zevnitř - tak jako život.. Je to o naší manipulaci s ním - jestli nás pálí a nebo hřeje, tak jako vařící se voda na čaj 💜

Když mi lidé něco říkají, běžně je neposlouchám, to abych se lépe dozvěděl, co mi doopravdy chtějí říct ☯️ 

Štěstí není o okolí, není o pohledu zvenčí a o lidech kolem, je to odraz tvého vniřního pohledu, je to jen o tobě, vše ostatní je iluze, kterou nevědomě tvoříš.. ✨

Je tu tolik světů, kolik je tu myslících bytostí a také je tu svět jako takový, kterému je úplně jedno, co si o něm lidé myslí 🙏 Přesto je to co si myslí zcela zásadní, neboť jejich myšlení o světu se odráží ve všech lidech a situacích života, v kterém se zde potkáváme, svět funguje po svém, ať už si o něm myslíme cokoliv!

Otroci jsou otroky ne proto, že by se bouřili, ale právě proto, že se stali poslušnými! Nesmíme poslouchat nesmysly jen proto, že to banda otrokářů vyhlásila pro svůj prospěch a že to otroci přijali za normální! ☯️

Ticho dává možnost existence zvukům, aneb hudba bez ticha nemůže existovat. Zvuky z ticha vznikají a do ticha se zase navrací. Mysl v tichu nachází pravý smysl a otvírá se možnostem vnímat i slyšet neslyšitelné a neviditelné. Bez ticha se mysl ztrácí v hluku myšlenek. Proto je rozdíl slova slyšet a nebo vnímat jejich význam v nás samých 🙏💜☯️ 

Lidé obvykle chtějí to, co nemají, co jim chybí.. právě proto jsou nešťastní a když to dostanou, jsou stejně nešťastní.. chtějí totiž opět to, co nemají.. Lidé tedy nemají, soustředí se na pocit tohoto nedostatku a stále jim jen něco chybí.. neváží si toho, co již dávno v jejich životě je a to je pravý důvod jejich neštěstí! Nijak to nesouvisí s jejich majetkem či úspěchem, jak si naivně myslí.. ☯️ Je tedy jedno, jestli dostanou nebo nedostanou to, co si přejí, v obou případech jsou dříve či později nešťastní.. 🙈 Uvědomte si vaše nekonečné chtění, neukojitelné potřeby a lpění - možná pak zjistíte, jak hloupá a sobecká byla vaše přání - především k Vám samotným ☯️🙏💜

Chytrý versus moudrý..
Chytrý má obvykle potřebu si dokazovat, že opravdu chytrý je a dává to tedy ostatním najevo.. Moudrý to předá s láskou třeba i tak, aby si na to dotyční "jakoby přišli sami" a ještě je za to pochválí ☘️ Chytrý sice ví, ale hází kolem sebe jed.. moudrý kolikrát vypadá, že ani neví, ale kolem něj se dějí kouzelné věci, kdy začínají vědět i ti, co předtím nevěděli.

V přítomném okamžiku neexistuje minulost, je jen tento okamžik s každým teď. Pokud jej vnímáme, problémy se rozpouštějí.. problémy vznikly v minulosti, vyžadují čas, přítomnost čas ale nepotřebuje, čas neexistuje a rozplývá se v neustálém teď 🙏💜 Pokud jste nešťastní z minulosti, ptám se Vás.. proč nežijete? Proč zaměřujete pozornost na něco, co neexistuje? ☯️ 

Největší pomocí v transformaci Země provedete, transformujete-li sami sebe zevnitř. Je to ta největší práce, kterou můžete sami pro sebe i celek udělat, vše pak bude probíhat zcela přirozeně ✨ Jak však chcete pomáhat kolem, když nepomůžete ani sobě samé/sobě samému? Jak chcete jít příkladem, když váš svět se hroutí? Jak si Vás lidé mají vážit, když si nevážíte asi sami sebe?! ☯️🙏

Pokud neznáme ani sami sebe, jak můžeme znát dobře to kolem? Je to jako kdybychom se divili, že mizí složky v počítači plném virů, kde se stále mění vyhodnocování dat..

Nezajímá mě, co máš, co vlastníš, co tím sleduješ a co se o tobě říká! Ani jaké je tvoje postavení ve společnosti a co jsi dokázal. Zajímá mě jaký jsi člověk, co děláš v tady a teď a jestli jsi doopravdy šťastný. Na tom ostatním totiž nezáleží..

Skutečná tolerance znamená tolerovat i ty, kteří nemají stejná kritéria a hodnoty jako vy, a tím pádem i ty, které považujeme za netolerantní. Tolerantnost tedy obnáší tolerovat i opačné názory, ale to neznamená, že je máme přijmout za své a nebo že se nám tolerantnosti dostane nazpátek, jde o náš postoj, ne o postoj okolí a přesto se změnou našeho postoje se změní i postoj okolí směrem k nám ✨💜✨

V každé minutě můžeme převrátit svůj život na ruby..

Když nic nezkusíš, nic nezískáš..

Základem každého vztahu je důvěra..

Nejsou velké problémy, jsou jen malí lidé..

Ať věříš, že to zvládneš, nebo že to nezvládneš, máš pravdu..

Myslíme hlavou, ale cítíme srdcem..

Kdybychom byli v celém vesmíru sami, bylo by to neuveřitelné plýtvání místem..

Svet je takovým, jakým ho vnímáš! Každý se na něj dívá svýma očima, tudíž každý má svou vlastní pravdu..

Chtít a udělat je velký rozdíl! Chce téměř každý, méně je těch, kteří pro to něco udělají a ještě méně je těch, kteří ve svém úsilí vytrvají..

Obklopuj se lidmi, kteří tě podporují a mají na tebe kladný vliv. Nenadávej na své přátele, vybíráš si je totiž sám, tudíž jsi zodpovědný i za to, jak se k tobě lidé kolem tebe chovají..

Někteří lidé nechtějí nic zásadního ve svém vnějším okolí, přišli totiž na to, že pravé hodnoty jsou uvnitř nás, ne ve světě kolem..

Kdo na blázny ukazuje, sám se bláznem stává.. jen o tom ještě neví.. Kdyby to věděl, nebyl by již bláznem..  

Určitě stále dokola čtete, jak je třeba najít lásku uvnitř sebe sama (hledáte-li) 🙏💖✨ Ovšem pokud ji nalezneme uvnitř, zjistíme, že je také všude kolem.. dovedeme-li skloubit tyto vjemy a přitáhnout si lásku do našeho života vnitřního i vnějšího ☯️ její účinky se znásobí 💖✨💜🙏

Jako lidé často hledáme drogy a závislosti, aby byl náš život hezčí a zajímavější. Bohužel nám uniká, že tou nejzajímavější a nejhezčí drogou.. je život sám! 💖 Někdy o něj tedy tímto hledáním přicházíme, až jej můžeme ztratit zcela ☯️🙏 

Kvalita našeho myšlení ovlivňuje kvalitu našeho života, proto si nové paradigma tvořme vědomě. Paralelní realita vzniká tak, že podobné přitahuje podobné - v prostoru, kde se zhmotňují významově podobná přání, podle tvůrčích schopností celého kolektivu ☯️🙏🍀

Jsme tvůrci svého života, volíme si tedy kdo jsme, kdo budeme a také si utváříme své limity nebo svou neomezenost. Já volím raději neomezenost, omezených je tu už dost a mě ta jednotvárnost plná zdí a limitů nijak zvlášť neláká O:) 😂 Nezapomeňte, vy jste tvůrci svého života, ale vše co uděláte má své dopady, vše se nám vrátí v "příjemných nebo nepříjemných" prožitcích ☯️🍀 

Sklenice, která je z poloviny naplněná vodou, může pro každého představovat něco jiného. Někdo ji vidí poloplnou, jiný ji vidí poloprázdnou a někdo vidí i oba úhly pohledu -> vidí ji na půl plnou a na půl prázdnou. Pravdu mají ovšem všichni, přestože se na to každý dívá jinak..

Radost a prožitek.. nejsou schovány ve vnějším světě kolem, ve skutečnosti jsou tu stále.. v nás a jen my určujeme, jestli si je vychutnáme nebo ne. Ani na nejkrásnějším místě na světě se nebudeme cítit dlouhodobě šťastni, pokud nebudeme hledat a vnímat uvnitř, místo ve vnějším světě..

Kdyby bylo na světě hned po narození vše krásné a dokonalé, nevěděli bychom o tom. Nebylo by totiž srovnání a právě proto by si toho lidé nevážili. Lidé by takovou dokonalost zničili, nejde se k ní přiblížit jinak, než osobním růstem s pokorou a pomocí vlastních zkušeností..

Co zaseješ, to také sklidíš.. ale třeba ne hned, karma není tráva, může si dát na čas, třeba jako obilí nebo jako strom. Může to být ve chvíli, kdy to vůbec nečekáme. Občas si dává na čas právě proto, abychom mnohé ještě mohli napravit..

Plno věcí děláváme už tak nějak automaticky, nevědomě, je to jako takový autopilot v letadle. Sice letíme, ale jako kdybychom o tom ani nevěděli, ale čas se nezastaví a ty momenty se nevrátí.. je třeba i řídit, ne jen proletět životem..

Lidé často reagují jako zrcadlo, jsi-li milejší, jsou také milejší, jsi-li hrubý, jsou hrubější, jednáš-li s odstupem, budou s tebou jednat také s odstupem, jsi-li přátelštější, také budou přátelštější, aneb jak se do lesa volá, tak se z lesa..

Pokud budeš spokojený s tím, co máš, nemůže ti už nic chybět. Honba za věcmi bývá často slepá, sotva člověk něco získá a už chce zase něco lepšího a tak je to stále dokola..

Pro splnění svých cílů je nejdůležitějším okamžikem první krok, pak už se stačí jen nezastavit a je jedno, jakou rychlostí půjdeme, každý start má také cíl. Někteří doběhnou třeba rychleji, jiným to trvá déle, ale dojdou. Někdo ten běh vzdá a někdo na to prostě nestačí i to se může stát, ale ty cíle si tvoříme my sami, není snad třeba začínat hned maratonem..

Okolí nás ovlivňuje a to ať už vědomě nebo nevědomě. Dokonce ani ti lidé, kteří nás ovlivňují, si to často neuvědomují. Pokud nás táhnou dolů, tak jejich nevědomost není omluva. Jít nahoru můžeme s pomocí, ale k padání ke dnu pomoc nepotřebujeme..

Hnát se za něčím slepě je svým způsobem nemoc, štěstí to přináší jen krátkodobě a v porovnání s pravým štěstím je to jen iluze, která nenaplní, ale stresuje! Lidé často jen chvíli vnímají, že něco mají, brzy se totiž zaměřují zase na další věci a pociťují, že nemají..

Sebevědomý člověk je v první řadě spokojený sám se sebou. Přijal se takový, jaký je, netrpí stresem, nežene se slepě za iluzemi, plní si svá přání a nijak nezávidí ostatním. Nemá potřebu se mstít, nemá potřebu si na něco hrát a tudíž se nemůže stát, že by se chytil do pastí svých vlastních lží nebo falešných her. Je sám sebou, nepovyšuje se nad ostatní a nikomu vědomě neubližuje. Sebevědomý člověk je přirozeně šťastný! Jen blázni s komplexy mají potřebu ubližovat druhým, nahrazují si tak svoje vlastní ublížení a bohužel nevědí, že tím bolest jen prohlubují a řetězec bolesti se tak přenáší zase dál..

Pro změnu světa člověk musí začít především tím, že změní sám sebe! Za chování světa jako celku, je zodpovědný každý jednotlivec, naprosto každý se může změnit a být inspirací a příkladem pro ostatní..

Překážky jsou ve skutečnosti skryté možnosti, které nás mohou posunout. Jsou to výzvy, které nás něco naučí a za které bychom měli být vděční..
 
Láska spojuje a motivuje k růstu a výzvám. Strach rozděluje, přispívá k pasivitě a odmítnutí nových možností..

Vše, co se nám v životě přihodí, nelze posuzovat jen na dobré či špatné a ani bychom to tak hodnotit neměli. Především jsou to naše příležitosti k poučení a sebevývoji..

Je důležité umět mít rád sám sebe, pokud nemáte rádi sami sebe, proč by vás měli mít rádi ostatní..

Přeje-li si hrstka lidí krásný a mírumilovný život plný radostí pro všechny, zbytek světa se jí nepodvolí. Bude-li to přání většiny, začnou se dít zázraky!

Vyladit svůj vnitřní klid do harmonie, je zásadní změnou života. Prospěje zdraví duše i těla a pomůže Vám uvést život do rovnováhy..

Prvně se zrodí myšlenka a až poté se může zhmotnit. Může se objevit tím pádem 2x, prvně existuje jen v naší mysli a až pak může být uvedena i do naší reality. Bohužel lidé často zrodí jen myšlenku a pak už pro nic nic neudělají, sama se ovšem nevyplní a tak vznikne jen jednou..

Vše začíná myšlenkou, proto bychom neměli podceňovat naši mysl a vkládat si tam negativní myšlenky typu: "to nejde, nezvládnu, nedokážu, to je na nic". Takové myšlenky, jaké si zasejeme, takové taky v realitě sklízíme..

Čas letí a nečeká a přesto je ho dost! Za den ho máme všichni naprosto stejně. Čas ovšem nezajímá, jestli jsme unavení nebo ne, jestli ho zužitkujeme tím, že si budeme povídat se stropem v našem pokoji nebo půjdeme třeba ven do přírody a nebo ho prosedíme u počítače v kanceláři. Všichni ho máme stejně, den má 24 h a je jen na nás, jak si to rozvrhneme..

Mysl je jako zahrada, můžete o ni pečovat a mít ji plnou růží a hezkých nápadů/myšlenek, které realizujete. Zrovna tak se o ni starat nemusíte a necháte si ji zarůst plevelem, který vás bude ovládat.. Bude vám říkat, co vše je špatně místo řešení, bude vám říkat, co jste ještě neudělali a co musíte stihnout, nechá vás točit se dokola a stresovat se. Jenže od toho tu není! Záleží na nás, jestli o ni pečujeme a slouží nám a nebo ji necháme zarůst a budeme své mysli otrokem..

Čím více si něco přejeme, tím spíš se nám stává, že to nenacházíme. Pokud se bojíme a před něčím utíkáme, můžeme si být jistí, že nás tento strach jednou jistojistě dožene. Často lidé totiž hledají tak intenzivně a s takovými předsudky a vizemi o způsobu vyplnění, až přehlížíme řešení, které se třeba již delší dobu nabízela..

Je přirozené užívat si v životě toho dobrého, co život nabízí. Je to jako trhat hrozny, které se sami nabízejí kolem a vychutnávat si s naprostou lehkostí každou bobulku zvlášť! Čím intenzivněji si člověk dokáže takovou bobulku vychutnat, tím víc trsů hroznů v podobě radosti mu život poskytne..

Je jedno jakou víru máte. Ty "viry" totiž často rádi rozdělují a ničí (tak už to s viry chodí) - když se hádáte o to, který bůh je ten pravý a který je ten levý! Ale o to tu nejde.. má to spojovat a ne rozdělovat. Ono tedy nejde o nějaké konkrétní jméno.. můžete to nazvat pravdou.. energií.. nebo láskou či vesmírem..

Jsme odrazem v zrcadle, které nám život nastavuje. Můžeme být samozřejmě naštvaní na zrcadlo, máme na to plné právo právo. Nebylo by ovšem lepší, zaměřit se prvotně na ten obraz nás samých, který se v zrcadle odráží? 

Kdo se cítí naplněn zevnitř, nepotřebuje pochvalu z vnější. 
Netvoří podle ostatních, ale podle sebe a svého cítění..

Lidé se bojí hledat uvnitř, hledají bezvýsledně ve vnějším okolí. Přitom jejich nitro je jediné místo, kde mohou nalézt vše..

Zaměřujme se na to, co můžeme, místo toho, co nemůžeme.. Co chceme, místo toho, co nechceme.. Co nás naplňuje a pohání vpřed, místo toho, co nám přináší nechtěné emoce, které nás ubíjí.. To na co myslíme, to si do svého života přitahujeme a je jen na nás, jaké to budou okolnosti.

Člověk, který nemá čas sám na sebe, těžko bude mít čas na ostatní. Čas je to nejcennější, co můžete někomu věnovat, věnujte ho někdy i sobě samým.. 

Říká se, že v sobě máme dva vlky, bílého a černého. Záleží tedy jen na nás, jakého vlka krmíme, který skrze nás promlouvá.

Láska je v nás vždy, je přirozená, jde jen o to si ji uvědomit uvnitř nás. Lidé ji přehlíží, těžko ji totiž vidět očima a tak ji hledají všude možně ve vnějším světě, zapomínají ovšem na to, že je uvnitř.. je to tedy nekonečné hledání a nekonečný kolotoč do té chvíle, než jej lidé sami zastaví a najdou to, co s nimi bylo po celou tu dobu..  

Je třeba mít před sebou vždy cestu.. ta přináší radost. Něco, za čím chceme jít.. něco, co nás ze srdce naplňuje a pohání. Ale nejde o ten cíl.. jde o cestu, protože jakmile bychom cíle dosáhli, vše by zmizelo. Je třeba mít cesty a vize a žít kouzlem přítomného okamžiku, pak se dostaví i radost a štěstí..

Intuice.. hlas srdce, to je kormidelník na mořích, průvodce na souši a celkově navigátor života, ať už jsme kdekoli. Kdo ho objeví ve svém nitru, najde vše 💖

Je to dobou.. slýchávám.. Dobu tvoří lidé! Funguje to i naopak.. mnoho lidí se nechá tvořit dobou, místo aby ji tvořili..

Přítomný okamžik.. jediný čas, na kterém opravdu záleží..

Podstata štěstí? Být.. to stačí.. 

Obvykle se lidé neodvažují dělat to, co milují. Je to ze strachu, co tomu řeknou ostatní, nebo z obavy ze ztráty jistoty, která je ve většině případů stejně jen pouhou iluzí, kterou tito lidé trpí..

Lze se jen nechat obohacovat.. jen je těžké na to přijít O:) 
Jak hloupé je se ochuzovat nebo si škodit.. lidé neví, že škodí především sami sobě, když ubližují druhým.. ☯️ 

Nemá žádný smysl se strachovat.. kdo se bojí o život, ten ani nezačne žít! A navíc se se svými strachy i setká! 

Řešíte budoucnost.. minulost.. ? Něco Vám prozradím, jiný čas než přítomnost ani neexistuje! 😂 Jen tam do těch iluzí v podobě minulých a budoucích časů upoutáváte svou pozornost a tak jste spoutáni a tím Vám ten přítomný okamžik protéká mezi prsty jako voda.. někdo ani nemusí začít žít! O:) Chodících zombíí je tu spousty.. zombieapokalypsa dávno nastala, jen si toho téměř nikdo nevšiml..

Vy vždy zodpovídáte za to, kdo se kolem Vás nachází.. Pokud jste naštvaní na své okolí, hledejte v sobě, jste ve skutečnosti naštvaní na sebe! ☯️ Jak se člověk vyvíjí, tak se mění.. život je jedna velká a neustálá změna, nebojte se změn.. někteří lidé se z vašeho života vytratí a jiní zase přijdou, tak už to chodí.. stejné přitahuje stejné, vrána k vráně sedá - to je vidět všude kolem nás.

Jsi vším a ničím ve svém životě! Vše je tak, jak se ti to v hlavě a nitru utváří, jak to cítíš uvnitř, tak je to i navenek.. pokud je tvé myšlení plné hoven, jistě se s nimi i ve skutečnosti setkáš. Pokud je tvé myšlení jako zahrada růží, o které se staráš.. pak si je také přitáhneš.. jsi totiž vším a ničím, podle toho, co si dovolíš cítit v nitru a myslet v hlavě  🙂 ☘️  

Hledal jsem pocit domova tam, kde přebývám.. Našel jsem ten pocit všude, teď ať jdu kamkoliv, jsem stále doma - ve svém nitru.

Není nic obdivuhodného na tom, když máte v hlavě tisíce myšlenek.. obdivuhodné je, když si svou mysl dokážete udržet čistou, to je teprve výzva! 🍀🙏 

Čas je jedna z nejdrahocenějších záležitostí a proto je třeba si dobře rozmyslet, jak s ním naložit. To komu a jak ho věnujete, je na vaší svobodné vůli. Vše je jen na Vás, vy tvoříte svět a nebo svět tvoří Vás..

Život je naším zrcadlem, odráží zpět naše myšlenky a postoje, které jsme k němu zaujali. Tím se stáváme tvořiteli svého vlastního světa ve světě všech a tyto světy se vzájemně prolínají a ovlivňují ☯️🍀✨ 

Život je neustálá změna, tedy i pravidla a pravdy se mění, kdo lpí na starém, upadne v zapomnění.. 

Nemusíš žít, jako kdyby byl každý den tím posledním, ale žij tak, abys po něm mohl říct: "Byl úžasný, přesně takto jsem ho chtěl prožít"..

Vše co vidíte kolem vás - je odrazem vás samých uvnitř - tyto hodnoty se násobí. Pokud se Vám něco nelíbí - nahlédněte do sebe🙏☯️

Zítra.. těšíte se na zítřek? Asi Vás zklamu, nikdy nebude zítra! Ale mám i dobrou zprávu.. Je dnes.. vždy je dnes 💖

Vaše štěstí není o okolí, není to o pohledu z venčí a o lidech kolem vás, je to jen o vás! O vašem vnitřním nastavení..

Ego lidem ledacos nalhává 🙏 Mysl si s lidmi pohrává 🍀 Vše je v pořádku.. vše si omluví, že ovšem plive kolem, to už nevidí. Kdo soudí, sám se setká se soudy, které zasel, to právě proto, aby se konečně našel 🙏☯️

City, které záříme do okolí o nás vypovídají více než slova, více než to, co je běžná mysl schopna pochopit. To důležité je zraku a mysli zahaleno tajemstvím cítění 💖

To co potkáváte v životě a považujete za "těžké" je ve skutečnosti možnost k posunu! Neberte problémy jako překážky, ale jako výzvy! Buďte rádi za každou možnost, při které se můžete o sobě a svých slabinách něco dozvědět! Když si dáte tu práci se vstřebáním a pochopením, porostete.. příště to již uděláte lépe.. Minulost je nejlepší učitel! 

Unavení a otrávení lidé nechtějí změnu, protože ji nevidí a v tom nastavení mysli ani nechtějí vidět. Naopak bývají tito lidé útoční, když jim něco povíte.. často si berou věci osobně.. 🙂 Soutěží a snaží se pokořit druhé.. hledají chyby v druhých, místo v sobě.. ovšem kopajícím lidem kolem sebe se nedá pomoct, prvně sami musí chtít.. 🙏 Běžně si nepřiznají, že by měli nějaké chyby.. jen se jim to opovažte říct a pak teprve uvidíte, jak kopat doopravdy dovedou!  

Potopit se na samé dno, je ten nejúžasnější dar, jakého se nám může v tu chvíli dostat! My to tak ovšem v tomto okamžiku nevnímáme.. Teprve po pochopení a přijetí této nepříznivě vypadající situace, jsou lidé konečně schopni uchopit život do svých rukou, přenést za ni zodpovědnost a odrazit se! Bolest je mnohdy ten nejlepší učitel a tedy něco, co nás může probudit, pokud se nevzdáme a uděláme odraz.. poté už se plave směrem vzhůru mnohem lépe..💜👌 

Nezajímá mě, co máš, co vlastníš a ani co se o tobě říká.. nezajímá mě, co jsi dokázal a ani tvé postavení ve společnosti.. Vůbec mě nezajímá, kdo jsi byl a co jsi udělal, zajímá mě kdo doopravdy jsi, jaký jsi člověk, co děláš v přítomném okamžiku a jestli jsi doopravdy šťastný.. Na tom ostatním totiž nezáleží!

Říkej si, že už jsi dosáhl vrcholu a vše máš zpracované a život ti dá pořádnou facku.. Hledej v sobě samému a sleduj své přešlapy s touhou je vidět a pracovat na nich a vesmír ti v té chvíli nabídne ruku a povede tě..

Je síla dívat se pravdě do očí a neuhnout pohledem, ale jen tak se iluze rozplývá.Pravda není dobrá, ani zlá.. Pravda je pravdou a dokud se lidstvo pravdy bojí, je odkázáno lžím. Jsou snesitelnější, neboť s pravdou již nelze žít nadále ve stejném stereotypu.. jenže lidé se děsí neznámého, děsí se pravdy, děsí se sebe samotných..

S láskou a radostí Matouš Svoboda - Ektara 🙏💜

Hluboce si vážím každého DARU, kterým oceňujete mou tvorbu, 
přispíváte tak k dalším vznikům těchto kouzel v  rovnováze plynutí.
Pro podpoření mé práce prosím uveďte do poznámek - DAR

Číslo účtu pro platbu v korunách: 211927981/0600 
     
Zahraniční platba: ČÍSLO ÚČTU 2601536715/2010
IBAN CZ1520100000002601536715
SWIFT/IBC: FIOBCZPPXXX (Eurový účet)
Děkuji Vám!
💜