fbpx

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít."

Meditace na propojení se Zemí

Meditace na uzemnění a harmonizaci skrz čtyři elementy

Země, voda, oheň a vzduch. Co si takové propojení užít ve vedené meditaci?

Meditace na spojení s Gaiou je tvořena skrz elementy tak, aby nás harmonizovala v mnoha oblastech.
Cena 400,- nebo 16€

Meditace otevřeného srdce v procitnutí ve svém nitru

Chceš pocítit své srdce a energii kolující v tvém těle? Udělej si čas 2.2!

Pak je meditace tou pravou!
Meditace je vhodná i pro naprosté začátečníky, pokud nic nepocítíte a nebude přínosná, rád vám vrátím investici.
V meditaci se slaďují obě centra - logické i emoční.
Cena 222,- nebo 10€

Diamantová ukotvující hvězda

Máš chuť zpracovat si své dary? Myslím tím i ty pozemské, jako je sebevědomí, sebeláska..

Meditace ti pomůže vše přijaté vstřebat a žít v bez ulétávání!
Vedení hlubokého uzemnění, propojení s mřížkou země a přijetí darů v meditaci, navazuje na meditaci Galaktického srdce. 
Cena  300,- nebo 13€
Cena obou meditací 500,- nebo 20€

Šamanská cesta Gaiou za vnitřními dary v propojení s totemovým zvířetem a s postavením se svým strachům!

Jak se ti zamlouvá vize cesty, kde budeš čelit svým strachům?

Strachům, které později budeš moci nechat shořet v ohni a vykřičet se ze všeho, co se v tvém životě událo.

Meditace jež tě oslovila, je dlouhou vedenou cestou, při které se střetneš se svým totemovým zvířetem a mocným šamanem, možná ti zodpoví tvé otázky.
Cena 400,- nebo 15€

V čem jsou moje meditace výjimečné?

  • Netradiční styl - meditace tvořím jedinečně podle intuice a naladění se na téma
  • Praktičnost - zaměřuji se na práci s přesahem s využitelností v praxi pro vnímavé jedince
  • Duchovní témata - téma meditací vnímám dopředu, chodí tedy přesně taková témata, která jsou aktuální. Meditace zpracovávám skrz intuici a své vlastní zkušenosti
  • Pestrá struktura - meditace obsahují různé techniky, zaměřuji se na práci s dechem, myslí a vnímání těla - součástí jsou i interaktivní prvky a různé pozice dle vhodnosti

Co je nejdůležitějším článkem při jejich tvorbě?

  • Energetická stopa - energetickou harmonizaci vnímám v první řadě skrz téma. Některé meditace vystřelují více nahoru, jiné zase uzemňují. Vždy jsem však veden, aby bylo v mých meditacích v rámci rovnováhy obojí. Energie jsou šířeny především tak, jak si to dovolí meditující, účinek se tím zvyšuje i snižuje podle našeho umožnění. V meditacích se na energetické stopě běžně podílí kameny, hudba a můj hlas, všechny prvky ladím podle témata ve svém napojení, které je pro zaměření meditace nejvhodnější
  • Téma - Vždy mi jako první přijde téma, na které se tvoří. Poté se skládá teprve obsah, způsoby a techniky. Zdůrazňuji to proto, aby bylo jasné, že jsem netvořil záměrně Arkturiánskou nebo Hathorskou meditaci. Přišlo téma napojení se na vyšší vědomí a nalezení své vnitřní síly a poté přišla inspiraci Arkturiánských energií a Vikingů, neboť tyto kvality jim jsou blízké. U téma napojení na zdroj a spojení s vyšším já přišli Hathoři, neboť zdrojové energie jsou jim vlastní a těmito technikami se přirozeně zabývají