fbpx

Služby pro Vás

Konzultace na míru

"Hodně jsem o tvém případu přemýšlel. V podstatě tě souží několik navzájem provázaných problémů. Kořenem všeho je tvůj strach z lidí. Nevím, jestli si to uvědomuješ, ale nejenže se neodvažuješ prosadit a dokonce ani skutečně dávat najeho svá přání, ale dělá ti problémy jít proti vůli druhých a otevřeně vyslovit nesouhlas. Zkrátka a dobře nežiješ svůj život a příliš se řídíš druhými, protože máš strach z jejich reakcí."

Laurent Gounelle

Jak je to u vás, trefil by se do vašeho podřízeného programu přežívání ve společnosti? Do stylu obklopeného strachy a méněcenností s nízkým sebevědomím? A nebo je to u Vás jinak a řídíte si svůj osud beze strachu? Se vším se dá pracovat 💚🌱


Každá duše přišla na zem s individuálním posláním. Zažít různé zkušenosti, rozpomenout si na své individuální dary a aspekty k rozvinutí, posunu a k uchopení.  Z toho důvodu každý z nás potřebuje individuální přístup konzultace, čas pro vstřebání i čas pro změnu. Často řeším otázky týkající se duchovního seberozvoje z pohledu svobody, radosti ze života a smyslu bytí.  

 

Konzultace trvá běžně v rozsahu 1 h a půl až 2 hodin. Vše se odehrává podle individuálních potřeb. V konzultacích se zaměřuji především na práci s myslí a přepis starých svazujících vzorců.  Přenastavení prohloubuji skrze meditaci a různé techniky, které popisuji níže. Mým hlavním cílem je praktičnost a využití v běžném životě s uchopením priorit, které jsou pro vývoj duše potřebné.

Ceník služeb

Konzultace osobní / videohovor  -  1 500 Kč 
Práce s myslí, zvědomění programů a přepis, meditace, techniky a afirmace na míru

Služby se dají různě kombinovat podle individuálních potřeb - velice rád je s tebou proberu a připravím sezení přímo na míru! Níže je rozepsáno pár aspektů, čím se zabývám a co tedy mohu do našeho setkání zařadit. Je to spíše informativní a zároveň je to obrazné, neboť vše plyne v přítomnosti a v proudu tak, jak je třeba. Nikdy však nepopíši zcela vše, co vytvářím. Obsáhnout vše slovy je nemožné, avšak přiblížení možností naší práce považuji za přínosné.

Konzultace - poradím a dobiji energii

Na základě osobní schůzky, nebo formou videohovoru ti pomohu odhalit skutečné příčiny tvých problémů.

Jsem zdatný motivátor, mohu ti tedy  dolít energii a sebevědomí ke změně ve tvém životě. Na základě této komunikace ti navrhnou řešení a postup pro další práci, která bude již ideálně na Tobě samém!

Jsem jen průvodcem změn, samotné změny však musí udělat každý sám, ty za tebe nikdo neudělá.

Návštěvy energetických míst

Rád s tebou po domluvě navštívím silná energetická místa a vysvětlím ti jejich význam. Mohu ti dát jinými slovy návod, jak s nimi pracovat např s řadou druidských kamenů typu "Stonehenge" - tato místa nabízí léčení, navýšení vědomí, odpovědi na životní otázky, nalezení klidu, atd.. 

Pro podporu naší práce mohu postavit kamenný portál pomocí svých kamenů, které jsou propojeny s Bosenskými pyramidami, Panenským Týncem, Znojmem a dalšími energe. místy, jež zesilují a podporují záměry naší duše.

Práce s vodou

Po objevení práce s vodou jako s živým elementem a zanesením kódů a informací mohu směle říct, že tento aspekt je velice silným společníkem na cestě k transformaci. 

Je to nyní myšleno z pohledu zdraví, z pohledu posunu transformace mysli i vibrací. Lze do ní zanést téměř vše, co tě napadne. Při vědomém pití tedy vytváříme podmínky pro změny působící přímo zevnitř - my sami jsme ze 70 % voda, vnímám jako důležité, starat se o součást nás samých.

Práce s myslí

Mysl je úžasný nástroj. Říká se, že u běžných lidí produkuje kolem šedesáti tisícům myšlenek za den!

Lidé si své myšlenky ale neuvědomují a tak se nechají ovládat tím, co jejich podvědomí vyhodnocuje. Psychika hraje hlavní roli v našem životě a já ti mohu pomoci říct tipy a triky, jak se o ni starat.

Necháváš se strhávat příběhy minulosti a děsivé budoucnosti? Co kdybych tě navedl na přítomnost, kterou si budeš tvořit podle přání a ne podle obav?

Energetický obal

Rád předám tipy, jak se tokový obal vědomě tvoří a jak s ním pracovat, aby nás lidé nevysávali a energie nám neutíkala.  Vyplníme li se světlem, můžeme si jej pak vyplnit i kolem nás a vytvořit si ochrannou auru. Lze vytvořit obal i myšlenkově, není však tak efektivní jako při opravdové práci s energetickým systémem.

Rád s těmito principy pomohu - důležité je nedělat si obal ze strachu -> pak na sebe přitahujeme útoky a tzv. energetické upíry. Obal je třeba brát spíše jako komfort, než jako ochranu.

Apely a afirmace

Práce se slovy formující mysl, která mění náš život v jakékoliv oblasti. Formování přání, změn, sebevývoje a růstu. Také ochrany, zdraví, objevování smyslu života a vnitřního štěstí.

Umožním ti vytvořit silné individuální dílko tak, aby sis přitáhl potřebné změny do života, aby sis je umožnil přijmout a následovat. Je to vědomá práce s přitahováním si do života takových aspektů, které jsou pro naši duši vhodné, které nás inspirují a posouvají, pokud si to dovolíme!

Meditace

Nabízím širší spektrum od poradenství ohledně meditací, až po jedinečnou osobní meditaci vyladěnou přímo pro tebe. Nabízím individuální meditace za účely: Přijetí se, odpuštění, vstřebání a odplavení strachů a vzorců, jež nás omezují většinou z dětství, změny stavu mysli, uvolnění, pocítění sama sebe uvnitř a další dle potřeby

Mám také vytvořené meditace k pořízení, které mají různé specifické záměry: Navýšení vědomí, naslouchání intuice, léčebné, za účelem milovat, žít přítomně s lehkostí a další.

Předání technik

Je mnoho technik, které lze předat podle individuálních potřeb, které ti změní život, budeš-li je praktikovat a pracovat na nich.

Jedná se o techniky, které umožňují převzít kontrolu nad naší myslí, povzbuzují sebevědomí, otevírají srdce a umožňují jít lehčeji naší životní poutí.

Tyto techniky mi předal sám život skrz zkušenosti, knihy, vhledy. Přišly tak, jak bylo třeba a nyní je mohu předat i tobě. Jsi ochoten na sobě pracovat i sám? Pokud ano, rád se o ně s tebou podělím!

Práce s energetickým systémem - otvírání čaker

Je to jako se stromem, je třeba zapustit silné kořeny do Země a pak růst a čerpat energii i skrz naši korunu, abychom měli proud energie stabilní a v harmonii. Působit mohu skrz meditace, alternativní postupy v kammeném kruhu s palosantem, mantry a další.

Jsou to praktiky, které ti naprosto změní život, pokud si to dovolíš. Naučím tě jak vnímat tvou energii, jež tě  vyživuje a prochází tvým tělem neustále! 

Seberozvoj má ten nejhlubší smysl, investujeme totiž do sebe samotných! Je třeba si vážit možností a času těch, kteří nás mohou inspirovat, motivovat a směrovat k růstu. Také jsem si vážil a vážím všech lidí, kteří mi mohli něco předat, co mě mohli inspirovat a něco hodnotného mi předat.