fbpx

S radostí Vás zvu na živá setkání 🙏
podrobné informace k akcím najdete níže!

11.11.2023 -> Akce na náměstích,

Světlo uvnitř nás!

Světlo uvnitř nás, 11.11.2023
Plánek ke stažení a tisku

Záměr: Prosvětlení a podpoření nás všech atmosférou a vizí radostné Země

Hlavní cíl: Je nezbytné, aby pro změnu v laskavější svět lidé prvotně uvěřili, že to možné je!  To je hlavní cíl setkání..

Místo: Hlavní náměstí měst, případně pro vás významná místa

S sebou: Svíčku (ideálně krytou ve skle -> kvůli větru a ohleduplnosti k druhým), zápalky, tento plánek, vděčnost a případně něco k zachycení atmosféry (foťák, kamera), mobily -> režim letadlo či vypnout, pro čas raději zvolte hodinky než telefon

Příchod: V 18:50 dorazíme na místo a zapálíme svíčku, podle světla se poznáme a domluvíme se na průběhu následujících bodů. Například: Bude někdo číst záměr nahlas? Bude někdo průvodcem?

 

1)      Do 19 h vytvoříme společný kruh, případně spirálu točenou doprava s průvodcem uprostřed (bude-li více lidí). V 7 hodin se pozdravme vzájemným pohledem z očí do očí, nalaďme se na ticho a vnímejme se srdcem, usmějme se na sebe. (19:00 – 19:05)

2)      19:05 -> Bude-li se někdo cítit na hlubší vedení tohoto setkání světla uvnitř nás (průvodce), může nahlas přečíst záměr setkání, případně může zaznít současně od všech, či být přečten a vysloven jen v duchu.

3)      Po zaznění záměru v nás samých udělejme minutu zklidnění se svíčkou v ruce, zaměřme se na své vnitřní světlo, poté ji položme před sebe a chyťme se za ruce ve vytvořeném kruhu.
- připomene to průvodce po vyslovení záměru -> zklidnění se svíčkou, vnitřní světlo, ruce..

4)      Do 19:11 -> Průvodce nás do tohoto času naladí na Zemi.. na naše kořeny.. na naše předky Slovany.. a poté na lásku, Boha.. vesmír.. zdroj, stvořitele -> pro každého jak potřebuje.. Pokud nikdo neprovádí, nalaďte se na Zemi a poté na Boha.

5)      19:11 -> Propojení se v jednotný čas 11.11.2023 v 19:11..
Zavřeme své oči (jen průvodce může případně číst)..
Uvědomme si sílu jednoty, světlo uvnitř nás, jež nyní září na všech náměstích ve stejný čas.. Uvědomme se sílu záměru a myšlenku, lásky a radostné Země.. ve skutečností nás je několik stovek miliónů se Slovanskou krví a tyto kořeny v nás probouzejí sílu a obnovují hodnoty pro navrácení se do přirozenosti nás i planety.. Vnímejme Boží jiskru, jež koluje v nás všech a přesahuje nás všechny nehledě na vyznání, kulturu, či etniku.. Vnímejme TADY A TEĎ JISKRU SVĚTLA A TVŮRČÍHO VĚDOMÍ v každém z nás. Obnovujeme tuto mocnou tvůrčí sílu SVĚTLA A LÁSKY.

Podporujeme plynutí NEJVYŠŠÍHO SVĚTELNÉHO PLYNUTÍ, jež se roztáčí a rozpíná v nás.. na všech náměstích, po celé zemi, po celé planetě.. DĚJE SE TO TEĎ.. NYNÍ NAŠE SÍLA VĚDOMÍ A ENERGIE SRDCE VYTVÁŘÍ TADY A TEĎ NOVÝ SVĚT – NOVOU ZEMI.. Vážení.. prožívejme silně v sobě tento okamžik.. a dovolme si snít tu nejláskyplnější a nejkrásnější zemi.. dovolme si prožít svá niterní přání srdce bez hranic možného, vnímejme své vize..

6)      Po dozrání tohoto propojení, společného zámětu, prožitku a vizualizace je čas na posdílení.. zpěv.. básně.. tanec.. a cokoliv jiného.. jinými slovy, je to na Vás! Pokud s vámi tato vize a tohle setkání souzní, budeme se společně těšit 11.11.2023 v 19 h na náměstích a silných krásných místech, které cítíte a chováte v srdcích!

7)    Pokud lidé cítí, je vhodné zakončit vše hymnou jak českou, tak slovenskou. Doporučujeme nahradit slova: „Kde domov můj“ slovy „Zde domov můj“ (s položením rukou na své srdce.. žijeme uprostřed.. v srdci Evropy a v našem srdci jako takovém).. místo „zastavme sa bratia“ použijme „Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia“..

Česká hymna

Zde domov můj,
zde domov můj!
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.

 

Slovenská hymna

Nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú,
nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Zastavme ich bratia
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

11.11.2023 v 18:50 na hlavních náměstích a silných místech

Obracím se na Vás s opětovnou vizí k setkání světla uvnitř nás✨
-> dovoluji si pozvat každého s láskou v srdci.. Oslovuji všechny a mimo jiné opět tvůrce a průvodce, ať už se nacházíte kdekoli, neboť místo tohoto setkání je na každém z nás.. Každý z nás má možnost pocítit a rozzářit světlo uvnitř každého z nás 💖

Blahodárná akce tohoto setkání proběhla již před rokem 11.11. a byla povznášející 🙏.. Tento rok proběhne ve stejný datum v 18 h a v obdobném provedení. Pro navnímání si tohoto setkání se můžete mrknou na video z minulého roku ↙️

https://rumble.com/v1w01u6-11.11.html?fbclid=IwAR1vtrmsBtz5mJlS3gLtcmtI6BW7WWIUrdeZrUbp4l4VH7-ity4AolZ6lkM

Navazuji na povznášející vizi v podporě spoluutváření života v lásce, míru, ve/smíru.. ☯️🙏☯️ Půjde o setkání v mystický datum a čas! Jistě víte, že podzim je období zastavení se pro nás i naši zem a že jde o přerod a čištění se od toho, co má odpadnout a odejít..

Proto udělejme 11.11. setkání ve všech městech i vesnicích a také na silných místech, která vnímáme, ✨ je to na nás! Mám vjem, jak to zorganizovat tak, aby se to organizovalo samo a přesto to mělo velký smysl a přesah. Nejde o žádnou demonstraci a o žádné stěžování si na to, jak to zde vypadá.. Jde o naprosto opačný druh energie a prožitku 🙏

11.11.2023 se sejdeme na hlavních náměstích měst všude v ČR i na Slovensku a dalších místech (není to omezeno žádnými hranicemi).. Večer jedenáctého v 18:50 zapálíme svíčku v naprosté tichosti na námi zvolených místech.. Podle světla se poznáme a půjdeme k sobě.. vytvoříme vyplněný kruh lidí.. V 19 h v tichosti zavřeme oči a představíme si svět plný lásky v podpoře nás všech.. Vnímejme vše bez zábran, kdy je možné opravdu naprosto cokoliv! 🙏💜☯️✨

(Jiní se v tento čas schází v hospodách.. barech.. discotékách.. pojďme to udělat jinak).. Kdo nemůže, zastaví a propojí se v tento čas, ať už bude kdekoliv..

Vizi necháme na 5 - 10 minut s vědomím, že se to děje po celé Zemi, že se propojujeme vzájemně s obrovskou silou záměru v lásce, podpoře a pochopení, v kterém je nám blahodárně. Je to vytvoření vyživujícího okamžiku a posvátné atmosféry. 💖 Poté si pohlédněme do očí a prožijme v tomto naladění své společné vize..

Dejme tomu opět čas.. 5 -10 minut.. je jedno jestli budete naslouchat, anebo se o vize podělíte.. či budete jen součástí v sobě.. je to na vás.. na závěr se podělí tvůrci a prlvodci v daných místech v tady a teď o něco smysluplného a povznášejícího ✨🍀✨

Někdo zazpívá.. zarecituje báseň.. řekne navnímanou energii, či společnou vizi.. či si jen popřejeme krásný večer a se světlem uvnitř i se zapálenou svíčkou v rukou opět odejdeme domů v pokoji, radosti a vnitřním míru s tím, že budeme vědět, že jsme pomohli sami sobě i lidem v tomto naladění na naší Zemi. Smyslem je nejen toto světlo zažehnout, ale také žít uvnitř nás. Lásku uvnitř vašeho srdce Vám nikdo nemůže vzít..

Můžeme také ještě zpívat.. můžeme si ještě povídat.. nicméně se také můžeme pokojně rozejít, je to na nás.. je překvapením, kdo kde přijde a co se bude dít.. bude to překvapení na všech hlavních náměstích měst (V Praze Staromák), na všech silných místech (např Panencký Týnec).. tohle je jen šablona.. návrh a mě nyní zajímá, kdo do toho půjde společně s námi 🙏💜☯️

Kdo cítí podpořit, nechť se zmíní o akci, nasdílí a případně udělá svou videopozvánku. Můžeme si sdělit, kdo kde bude a tvůrci co cítí, že mohou podpořit atmosféru více v daných místech, ozvěte se mi a podpořme atmosféru na dálku v propojení a s hlubším přesahem! Tento přesah sdělím každému, kdo cítí více vést v daném místě skupinu příchozích. Některá místa tedy budou vedená hlouběji, jiná budou podporovat záměr ve stejný čas se svíčkami a společnou vizí toho, jaký by svět mohl být.. někdo v daný čas jen bude vnímat atmosféru -> záleží to právě na Tobě, na každém z nás!

Napište mi i vy pod příspěvek, kde budete.. kde byste chtěli být.. sdílejte.. a vy, co cítíte, že chcete udělat malé promo video z daného města pro dané setkání.. dejte mi vědět SZ, ať vám mohu prozradit více k podpoře atmosféry na daných místech. Můžete být i na místě, které je vám blízké, necítíte-li jít na náměstí 💖

S láskou a vnitřní nadějí v krásnější a harmoničtější svět nové doby.. Matouš Svoboda 🙏💜✨

Další informace:

Tato akce proběhla již před rokem, čeho můžete být součástí se dozvíte ve videu: https://rumble.com/v1w01u6-11.11.html

Pozvánka na akci: https://meditace.net/ziva-setkani/

Akci podporují tvůrci: Matouš Svoboda David Formánek Spolek Druidů a Slovanů -> čekám na další, které mohu doplnit a obeznámit i s hlubším prožitkem s lidmi na daných místech..

PS: 11.11.2023 je velice silné a magické datum podporující transformace.. pokud datum sečtete, vyjde Vám číslo 11.. Jedenáctka nás podporuje v této vizi, abychom naplnili svou životní misi a svůj účel, jedná se o mistrovské číslo související s vyplněním našich niterních přání. ✨

Uplynulé akce!

 

4.11. procházka na Vyšehradě se mnou a Davidem Formánkem (sobotní Praha) s malým zastavením

Co nás čeká?

-> Informace od Davida k manipulaci, které čelíme ; krátká technika zklidnující dech ; poezie mé tvorby ; informace k Bazilice sv. Petra a Pavla (upozornění na záhadné symboly s pokroucenou historií) ; navštívení menhirů a informace k energetickým místům Vyšehradu.. Vstupné dobrovolné s doporučenou částkou/darem 400,- Téma bude příjemné a vyživující! Hostem bude také Lenka Tarabová.. budeme se těšit!

Sraz v 14:30 u rotundy sv. Martina.
Více k Bazilice pro naladění na procházku najdete níže.

Víš, kde oslavíš LETNÍ SLUNOVRAT? 

Cítíš dáš poctu Slunci i Zemi v posvátném kruhu?
Slunce má v tento čas největší sílu, proto jsme svolali setkání, k němuž se připojuji 

Slunovrat vychází na středu 21.6 v 16:58 
V tomto čase nás čeká silná planetární meditace a poté poselství, písně a tance u posvátného ohně 

Můj program bude ve středu pro naladění se kolem 14 h   Nesmírně a vesmírně se těším   Připravuji si krátké zvnitřnění/meditaci, vyživení vědomou poezií k procítění a následnými blahodárnými mantrami v radosti země, života a vesmíru, v lásce a ve smíru nás všech 

Pro ty co přespí bude můj program následovat i ve čtvrtek 22.6 - cca v 9.00 cvičením pro rozproudění naší vnitřní energie v naladění se na tělo a naše energetické body v těle. Makko-Ho je protažením těla a jednotlivých orgánů s uvolněním energetických drah tak, aby energie blahodárně proudila 

Poté je možnost zažít potní chýši, kterou vřele doporučuji.. je to silný transformační zážitek v rytmu předků, průvodců světových stran, živlů a témat k každé části prožitku tohoto rituálu, kdy se přijímají posvátně rozpálené kameny jako bratři a sestry do potní chýše.. Běžně se tento rituál koná v nahotě, avšak je možné jej prožít i v lehkém zakrytí svých partií (záleží, co si kdo dovolí).. 

Cena čistě za středu je 199,- do 15.6.. poté 350,- na místě,
avšak celý program je již od pondělí až do čtvrtka   
( cena 450,- do 15.6, poté 650,- na místě)

Místo -> Drahenický Málkov (nedaleko mezi Plzní a Pískem)..
Viz odkaz: https://labelleverte.webnode.cz/zazemi-a-vice-info/

Celý program najdete zde: https://labelleverte.webnode.cz/

S radostí vás zvu na den poezie k recitaci básní 24.11 v 16:30 v Olomouci -> viz plakátek.
Bude mi ctí oblažit naše srdce básněmi o lásce a zpříjemnit nám listopadový den.
PS: Vstupné se nevybírá! Strávit čas s vámi recitací básní o lásce je pro mě dostatečnou odměnou

11.11.2022 na hlavních náměstích Československa

Pozvánka do Prahy a do měst po celém Československu 11.11.2022 Tvorba nové země a obnovení síly československého národa V Praze na Staromáku, začátek v 20:30 u památníku Jana Husa (příchod ideálně 20:10 - 20:20, mobily vypnout)

Pár instrukcí..

1) Podrobnosti sdělím pár dní předem..
2) Vezměte si svíčky - ideálně kryté (skrz komfort a vítr)
3) Poznáte se podle světla (zapálené svíčky)
4) Příchod ideálně mezi 20:10 - 20:20 -> zapalování svíček
5) V 20:30 bude vysloven hlavní záměr (viz nadpis)
6) Dále bude pokračovat vize nové doby
7) Sdílejte a tvořte pozvání s odkazem prosím

6.8 procházka na Vyšehradě(sobotní Praha) s malým zastavením

- krátká technika zklidnující skrze dech, poezie skrze mé básně, informace k Bazilice sv. Petra a Pavla (upozornění na záhadné symboly s pokroucenou historií), navštívení menhirů a informace k údajně silným energetickým místům.. Vstupné dobrovolné.. (doporučené 200 až 300). Téma bude příjemné a vyživující!

Sraz v 16 h u rotundy sv. Martina.
Na této procházce se zaměřím na své nejvíce povznášející básně novější tvorby, budu se těšit
Více k Bazilice pro naladění na procházku najdete níže.

28.5 v 15:30.. Praha, zastávka výstaviště..

Cítím udělat setkání lidí v podobném naladění   28.5 v 15:30.. Praha, zastávka výstaviště.. Zdarma pro každého, kdo je ochotný vyzout si na chvíli boty, projít se parkem Stromovky, sednout si tam na zem mezi stromy a chvíli spočinout v tichu =)

Pro ty ostatní tahle akce vhodná nebude.. nebudu mluvit o Ukrajině a dění.. ani o tom jak se ničí potravinová distribuce.. přečtu Vám naopak něco ze své básnické sbírky, naladím nás meditací a vyzvu k sdílení toho dobrého, čeho si dokážeme vážit 

A teď mě zajímá.. kdo z Vás má chuť takové setkání podobně laděných přátel prožít? Budu se na Vás těšit   (dozrávalo to ve mně delší dobu)..

S sebou třeba deky na sednutí a také třeba nějaké nástroje (beru tibetskou mísu).. možná si i zazpíváme ... (avšak nemusíte mít vůbec nic).. 

20.2.2022 pořádám v Centrum Kairos akci na podpoření a napojení na naši vnitřní pravdu, na sebevyjádření kvalit naší duše v sebevědomí v krásné lokalitě Kairosu (bezčasí) a Klokočských skal. Podpořme sami sebe v kruhu podobně naladěných lidí v posvátné energii jistoty a síly, která nás podporuje v těchto časech přerodu. V době, kdy pravda opět vyplouvá na povrch a mnohé se odhaluje jsme svědky toho, že se veřejné mínění obrací proti normám a vzorcům, proti manipulačním praktikám starého světa a my jsme vyzýváni k podpoře nového.

Oficiálně začíná naše setkání už ve 14h před Centrem Kairos. Pro ty, co cítí, je zde možnost přijet i dříve, dát si dobrý oběd a klidně i přenocovat v Centru Kairos den předem. Začneme netradičně, a to krátkou procházkou, neboť by byla chyba nenavštívit Klokočské skály a krásný les přímo před námi. Rád bych se na silných a krásných místech s výhledem skal zastavil, ukázal vám i jedno méně známé místo a naladil se na les a skály pro podporu našeho záměru a setkání, neboť prostředí Klokočských skal s námi poté bude krásně rezonovat.

V 15 h navštívíme opět Kairos a vychutnáme si každý co má rád, mají zde i výborné veganské pokrmy. Vyzkoušet můžete naříklad lahodné kakao z pravých bobů bez chemie, výtečné čaje a zákusky (každý dle svého a za své prostředky dle libosti). Lépe se zde poznáme a lehce pohovoříme tak, jak si nás povede intuice v uspořádání podle nás v tady a teď. 

V 16 h se přesuneme do meditačního sálu (komorní krásné místo vhodné pro meditaci), kde se naladíme již se záměrem skupiny i jednotlivvých potřeb kažý za sebe . Cítím zde přinést jednu ze svých nejsilnějších meditací - Arturiánskou, na kterou nás naladím. Věřím, že bude mít velký náboj ve skupině podobně smýšlejících duší. Více k této meditaci najdete zde -> Arkturiánská meditace  - na meditaci i téma sebevědomí a nalezení vnitřní síly Vás s radostí připravím! Dozvíte se, jak meditace vznikla, jak vznikla komunikace a jak lépe vnímat vnitřní pravdu a intuici v sobě sama.

Akce bude probíhat do 18 h, meditační sál je zamluven na dvě hodinky s tím, že si vyzkoušíme i krátkou metodu meditace pro naše naladění a zklidění před vedenou Arkturiánskou meditací. Tu poté následně probereme, aby měla co největší vliv. Na akci doporučuji přinést si svůj vlastní ametyst, pokud jej máte, případně křišťál či jiný kámen. Ametyst je nejvhodější k meditaci, kterou zde cítím pustit.

Počet míst je omezen, cítím komorní akci pro 10 účastníků. Rezervaci proveďte napsáním na e-mail info@meditace.net, cena této akce je 555,- (pětka je transformační číslo podporující změny).. (další detaily pošlu skrze e-mail).. Děkuji a budu se těšit =) 

To vše co Vám budu říkat.. bude to pravda anebo jen směs příběhů? Co když zde již dávno nejsme sami a naše dějiny jsou překrouceny, náš vývoj nebyl čistě podle Darwinovi teorie a nyní se nám jen může zdát, že žijeme svobodný život.. avšak co když je to vše opravdu Matrix, konstrukt pro vidinu toho jak zde žít relativně spokojeně a mít pocit svobody a demokracie..

ALE CO KDYŽ ZDE NIC TAKOVÉHO NEEXISTUJE A MY JSME PO TÍSÍCELETÍ OVLÁDÁNI? Chtěli by jste se dozvědět v takovém případě pravdu?
Nabízím Vám společnou procházku, poslechnutí si pár hypotéz, ukážu Vám zajímavá magická místa s menhiry a především to co je na Bazilice sv. Petra a Pavla, neboť zde je zaznamenána historie i příchodu jiných civilizací přímo před vašima očima.. otázkou je.. proč to nikdo nevidí anebo lépe -> NECHCE VIDĚT?!

Vstupné je dobrovolné s doporučenou částkou 200,- (avšak je to na Vás, někdo má do kapsy jak se říká hlouběji a někdo zase naopak).. důležitější je spíše přijít, pokud je tento zájem opravdový, poté to má smysl.

Věřím, že zde můžete poznat také další podobně naladěné lidi, užít si hezkou procházku a dozvědět se něco nového. Tentokrát nebudeme tolik věnovat času meditacím či vnímáním menhirů, tato místa navštívíme a něco k nim vždy povím, ale to hlavní co tentokrát cítím je věnovat se tématu pokroucenosti tohoto světa a říct si, jak můžeme přispět k tomu, aby to mohlo být i jinak.
Tak tedy 15 h 26.2.2022 před rotundou sv. Martina naviděnou 

Upoutávka, kterou stojí za to vidět!

Rozhodl jsem se opět provést Vás Vyšehradem! Tentokrát již v naladění na podzim. Rád bych Vás tedy pozval na netradiční poetickou procházku plné poezie - neboli s recitací básní.

Potkáme se v 14:30 v sobotu 9.10 u rotundy sv. Martina, ukážu vám zajímavá místa a zarecituji ze své básnické sbírky.
Samozřejmě se také zaměříme na baziliku sv. Petra a Pavla a její symboly, avšak v duchu této procházky bych rád podpořil krásy v rytmu poezie, neboť nevíme, co se bude dít opět po volbách..

Možná to bude opět jedna z posledních možností, kdy se můžeme společně takto veřejně sejít, podpořit a vyjádřit radost k životu bez dohledu šílenství okolí, které by snad mělo touhu lpět na tom, ať nikde nikdo není a všichni jsme zavření doma.
Připravil jsem si pro vás také pár vtipů! Budu se těšit 9.10 v sobotu.

Příspěvek v podobně daru je dobrovolný, doporučená výše je 300,- avšak je to na vás, budu se těšit! 
PS: Rozhodně zazní báseň o Svobodě! 

(Také chystám již silné meditace s průpravou, záměrem a podporou v kolektivním naladění, pokud máte prostory a zájem, určitě se ozvěte, v plánu mám meditaci na očištění, meditaci Krista a Arkturiánskou meditace a meditaci  Galaktické Matky)

28.8 - Procházka v Olomouci naboso s meditací a navštívením jezírek

Přírodou nás provede známý místní bosochodec! Těžko byste hledali většího milovníka země v této lokalitě a právě proto nás skrz tuto vnitřní lásku k přírodě může provést jedině František!

28.8.2021 se potkáme v Olomouci na zastávce Poděbrady v 10 h 

Fotka jež vidíte, je přímo od něj a co nám o sobě prozradí?

František
Jsem milovník přírody, nadšenec do fotografování a bosochodec. Když jsem před 5 lety bojoval s depresemi vnitřní hlas mi napověděl vyzuj se   od té doby chodím bos a hladím svými chodidly matku Gaiu 
Neboj se vyzout i ty, máš šanci, máš jedinečnou možnost vyzkoušet si bosou chůzi a vychutnat si v přírodě každý bosý krok.

A co na to říká Matouš?
Já procházku na boso rozhodně doporučuji! Chodit na boso je přirozenost. Z léčivých bodech na noze je postavená čínská medicína , proč si tedy nedopřát masáž chodidel přirozenou cestou? Františka jako člověka s obrovským srdcem a jeho pouto k matce Zemi je obrovské! Pojďme to pouto pocítit všichni a zintenzivnit i na úžasném místě přímo v přírodě skrz meditaci na propojení se zemí.. co na to říkáš?
Odhadovaný čas je procházky je na 3 h a možná i více.

Čeká Vás úžasná krásná příroda, kterou František výborně zná. Čeká Vás propojení s přírodou a Zemí každým krokem (nemít boty není podmínkou, ale je to o lepší), čeká tě silná meditace, energetické cvičení na protažení těla a vnitřních orgánů a úžasná atmosféra!
Cena za tuto vedenou procházku je doporučená na 300,- avšak to jestli nás obdaruješ energií peněz zase zpět je čistě na tobě   Pro nás je důležitější, aby jsi přišel či přišla a dokázal/a si to užít. Pozvi tedy své přátele a užijme si to společně - pozvánka na FB
K registraci - rezervaci využij prosím tento e-mail: info@meditace.net

(Přijít lze i bez registrace, slouží nám však pro přehled a budeme za ni rádi)

ZRUŠENO
Více informací k události: 13.8 - procházka ze Zahradního města (ideálně naboso) kolem řeky Botič s nádhernou přírodou

13.8. se v 17 h společně setkáme na zastávce U Lípy na Praze 10, čekat nás bude příjemná procházka kolem potůčku Botič,
v kterém bude možnost se rituálně smočit a očistit podle tradice Slovanů. Procházku doporučuji absolvovat naboso, půjdeme přírodou, navštívíme také posvátné stromy. Navštívíme mystické mokřady, dopřejeme si zklidnění v podobě harminizující meditace a prožijeme úžasný den s příjemně naladěnými lidmi. Budu se těšit

Více informací k události: 6 - 8.8 Meditační víkend v Dračí usedlosti - V Rájci (Kousek od Karlových Varů)

Počet účastníků je omezen na 15, proto doporučuji brzkou rezervaci se zaplacením zálohy.

Cena včetně ubytování i veganské stravy je 2 222,- Účastníci mají možnost i vlastní stravy a stanování, avšak nepřejeme si v areálu konzumaci masa a ani požití alkoholických nápojů. Záloha rezervace je 999,-

S sebou spacáky nebo povlečení, možnost půjčení peřin po domluvě. Také s sebou plavky, deky, ručníky. V areálu budou k dispozici hygienické prostředky bez chemických látek. Jsme v souladu s přírodou, jídlo je čistě veganské.

Alternativní - orientační program, jež se bude měnit dle potřeb:

PÁTEK - zasvěcený zemi a poznání, večer ohni a vnitřní síle

Můžete dorazit od 14 h nebo po domluvě i dříve.

15 h procházka a naladění se na přírodu a les, poznání okolí - možnost jít bos pro větší propojení se zemí

17 h - zde je možný doprovodný program s koňmi za malý příspěvek, ten má tři možnosti po domluvě předem dle zájmu
(NENÍ JISTÉ, ŽE SE PROGRAM S KOŇMI PODAŘÍ USKUTEČNIT)
1) projížďka na koni pro štíhlé do 60 kg, 2) možnost kartáčovat koně 3) Procházka s koňmi do přírody

18 h možnost večeře, večer oheň a společné posezení

20 h vikingská hudba - možnost tance u ohně a naladění na vnitřní sílu, která se s těmito vikingskými hlasy a bubny silně probouzí!

SOBOTA - Ta je zasvěcena ráno zemi a propojení, v poledne a odpoledne vodě pro vnitřní i vnější očistu a večer ohni pro spálení nepotřebného a naladění se na nové hodnoty a záměry.

8 h ranní cvičení Makko-Ho

9 h snídaně

10 h Projdeme si celý prostor, pozdravíme jej a seznámíme se s ním i s bytostmi lesa - úžasný areál nabízí opravdový lesík!

11 h Sladění a přivítání celé skupiny, povíme si celý program, uzemníme se a napojíme také nahoru

11:30 Meditace a nachystání se na rituál očisty vodou - ten bude odpoledne. Čeká nás meditace za poslechu tibetské mísy, mého hlasu a bubnu, které nás budou léčit a harmonizovat.. Poté možnost otužení hadicí nebo sprchou.

12:30 oběd..

14 h - 17 h Návštěva lomu "téměř za každého počasí" - povídání o vodě, žehnání vodě v nás i kolem, záměr a přání a následné rituální koupání v lomu.

*Každý si odnese rituální navibrovanou vodu tibetskou mísou, jež potěší naše uši, tělo i mysl. Vodu každý dostane v lahvičce a křišťálek s informací pro vyživení vody, křišťálek vám zůstane a voda je pro vypuštění v řece ve vašem okolí.

*Procházka lesem na boso (případně obuv), či přesunutí do místa s pohádkovým mechem, povídání o zážitcích, témata spojená s vodou, zemí a transformací země

*Další vědomé koupání v lomu, slunění se na Slunci - pokud bude

*Vědomé propojení se Zemí i Sluncem

17 h návrat na chatu, sdílení a nebo klid dle svých potřeb, čas před večeří, vědomě naladění se na jídlo, možnost zůstat déle i u lomu

18 h veganská večeře

19 h - sdílení svých starých programů a jak si je zvědomit a odstranit, rituální zapálení ohně

20 h - Meditace na oheň a spálení všeho, co nám již neslouží. Vyživení ohněm a podpoření svých nových nastavení a záměrů.

21h Povídání o intuici a technika pro její aktivaci, následné sdílení

NEDĚLE - Ta je nejvíce zasvěcena vzduchu, kde v lehkosti procházíme programem v radosti a jednoduchosti pro dovtstřebání, ale také doukotvení všech kvalit a především v naslouchání vzduchu, naslouchání své intuice pro další kroky

8 h ranní meditace na tělo, prostor a poté vědomá chůze v propojení se s přírodou a bytostmi

9 h snídaně

10 h interaktivní meditační techniky pro otevření srdce a lásky k sobě i okolí, vnímání sebe navzájem a posílání si radosti a lásky

11 h sdílení o praktikování těchto technik a nastavení v práci, společnosti, rodině, také o tom jak si udržet své vibrace.

12:30 veganský oběd..

13:30 Meditace na čtyři živly + vizualizace a přitažení si nových darů a možností v lásce a hojnosti

15 h Zakončení a završení organizovaného víkendu a možnost trávit čas dle svého uvážení

16 h procházka.. Vykoupání v rybníku.. jak se nám bude chtít a ty se můžeš a nemusíš přidat =)

Rezervaci udělej skrze e-mail: info@meditace.net, pokyny k platbě dojdou po rezervaci, dále doporučuji mrknout na stránky Dračí usedlosti: https://draciusedlost.webnode.cz/

Upozornění - tato akce je vytvořena pro co nejmenší náklady, účastníci zde mohou být opravdu za hubičku a to si nese také svá pravidla a úskalí -> pobyt není vhodný pro ty, jež čekají přehnaný komfort! Je pro ty, co si uvědomují, že budeme převážně trávit čas v přírodě, vnímat svá těla skrze techniky, meditace a vědomé diskuse, proto pro typické turisty není pobyt vhodný!

11.7 Procházka v okolí Znojma v elementu léčivé vody - Hluboké Mašůvky - zázračné uzdravující prameny + koupání v Dyji

V 17 h se setkáme na parkovišti před kostelem Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách, naladíme se skrze jeskyni na Lurdy, propojíme se skrze místo, meditaci a posvátný pramen s Panenkou Maríí a také si užijeme silnou meditaci na vodu s možností následného rituálu s otužením a očištěšním v Dyji. Akce je odhadem na 3 h, vstup do Dyje není podmínkou, avšak velmi tento zážitek doporučuji a rád vás vstupem provedu.

PS: Přijít může kdokoliv, vstupné je doporučené na 300,- a pro jistotu mi napište a  místo si rezervujte přes e-mail: info@meditace.net 
Procházka končí u Samaritánky, poté se dá jít pěšky přes Gránice  - nádherné pokračování procházky do Znojma anebo se dá jet z Hradiště autobusem, který je zpátky coby dub..  Budu se těšit Matouš Svoboda - Ektara

10.7 Znojmo - Rotunda sv. Kateřiny, Kostel sv. Václava, silová místa s výletem k na Hradiště a k léčivému pramenu

10.7.2021 Vás provedu Znojmem a Hradištěm, bude to krásná cesta s úžasným výhledem! (odhadem 2 a půl h)

Sraz bude v sobotu 10.7 u hradeb před kostelem sv. Mikuláše v 10 h. Dozvíte se mnohé o menhirech, které jsou ve Znojmě na každém kroku, navnímáme si rotundu sv. Kateřiny tak, jak jsme to ještě veřejně nikomu nenabídl. Povíme si o tomto silovém místě i skrze práci druidů a energetické linie z Jeruzeléma a dále půjdeme na Hradiště, kde se nám naskytne nádherný výhled na Znojmo od kaple sv. Eliáše.

Tam vás potěším básní a provedu vás dále k léčivému pramenu, který je nedaleko. Dle pověsti zde léčí víla Samaritánka, u které se občerstvíme čerstvou vodou a zakončíme naše putování. Těšit se také můžete na meditaci a mé osobní vhledy v tady a teď, podle situace a lidí, kteří se zúčastní. Cítím, že to bude stát za to, budu se těšit <3

PS: Přijít může kdokoliv, vstupné je doporučené na 250,- a pro jistotu mi napište a  místo si rezervujte přes e-mail: info@meditace.net 
Procházka končí u Samaritánky, poté se dá jít pěšky přes Gránice  - nádherné pokračování procházky do Znojma anebo se dá jet z Hradiště autobusem, který je zpátky coby dub..  Budu se těšit Matouš Svoboda - Ektara

Sobota 27.6 - PANENSKÝ TÝNEC + menhir kamenný pastýř, v 17 h před vstupem do areálu
Srdečně vás zvu v 17 h do Panenského Týnce! Zaměřím se více na posvátný vstup s vnímáním a spojením s duchem místa. Těšit se také můžete na příběhy stromů z mé sbírky, stromy kolem kostela jsou v Týnci pověstné svou léčivou mocí, avšak je třeba vnímat, jak s nimi hovořit. V průběhu procházky vám také zarecituji básně a provedu vás meditací, která nás naladí na hlubší vnímání sebe sama i okolí.

Doporučený příspěvek za provázení místa a meditacemi 300,-
Své místo si rezervujte přes e-mail: info@meditace.net 

Budu se těšit
Matouš Svoboda - Ektara

Více informací k události: 26.6 Praha, Vyšehrad v 18 h u rotundy sv. Martina

Akce je zhruba na 2 a půl h, navštívíme vyšehradská energetická místa - menhiry. Povíme si něco o situaci kterou zde máme, ale zároveň si zachováme nadhled. Dopřejeme si také zklidnění skrz krátké meditační tipy, které si vyzkoušíme. Ukážeme si záhadné symboly vyobrazené na portálech vyšehradské baziliky a nakonec se společně rozloučíme u energetického vortexu kněžny Libuše (jedno z nejsilnějších míst v ČR) s výhledem na Prahu, kde si dáme krátkou vyživující meditaci na proudění energie naším tělem.

Doporučený příspěvek za provázení místa a meditacemi 300,-
Své místo si rezervujte přes e-mail: info@meditace.net 

Budu se těšit
Matouš Svoboda - Ektara

Více informací k události: 26.9 Procházka Rohanskou oborou v propojení s moudrostí stromů - Lomnice nad Popelkou

S radostí Vás touto formou zvu na procházku, jejíž nápad a vznik se zrodil díky Alena Sabolová Centrum zdraví - květ života. Rohanská obora u Lomnice nad Popelkou má své velké kouzlo a rozhodně stojí za to si ji projít! Navštívíme zámeček, jež si nese romantický nádech tehdejší doby, kouzelný rybníček a především místní stromy, jež promlouvají svou moudrostí!

Zde se rozhodně zastavíme, naladíme se na ně a něco si o stromech a jejich poselství společně povíme. Součástí procházky budou také meditace, které vyplynou v čase "tady a teď" - kdo cítí, že by rád seděl na polštářku nebo dece -> doporučuji si ji vzít.

Meditace budou mít spíše uzemňující charakter, avšak nabízí se zde propojení jak dolů, tak i nahoru. Pravděpodobně zde zařadím také meditaci zaměřenou na vědomou chůzi, kterou praktikují Tibetští mniši pro hlubší vědomé uzemnění a vnímání těla i prostoru v okamžiku přítomném.

Potkáme se společně 26.9 před areálem obory ve 14 h, celá událost bude pravděpodobně na 2 - 3 h. Pro jistotu je lepší si rezervovat místo na e-mailu: matous33@seznam.cz

Příspěvek pro podpoření této události a pro vyrovnání energií je 300,- Budu se na Vás těšit! 🍀

Více informací k události: Po cestách studánek - Hradiště u Znojma

Společně Vás s geomantem, průvodcem Janem Kročou a místním inspirátorem a tvůrcem meditací Matoušem Svobodou zveme na prozkoumání dvou magických studánek s krásnou procházkou a výhledem na Znojmo tak, jak jste jej možná ještě neviděli.

Navštívíme společně zajímavá mystická místa -> místní kameny "OVEČKY" - jež vážně připomínají stádo oveček, kde si dáme meditaci pro naladění a seznámení, navštívíme studánku U Samaritánky -> lesní víly, jež dle legendy dodává pramenu schopnost uzdravení.

Dále spatříme kostel sv. Hypolita, Antoníčka a kapli sv. Eliáše, jež je důležitým energetickým bodem spjatým s rotundou sv. Kateřiny. Zde se nám otevře krásný pohled na Znojmo, přehradu a řeku Dyji.

Poté se přesuneme auty (pokud auto nemáte - na místě se domluvíme s řidiči) do Hlubokých Mašůvek, kde nás čeká opravdu silná blahodárná a léčivá energie spjatá s Lurdskou jeskyní ve Francii a léčivým pramenem zasvěceným Panence Marii.

Tohle místo si zvlášť vychutnáme! Součástí budou i prohlubující meditace pro pozvání těchto láskyplných a léčivých energií. Také Vám prozradíme, že naše poslední meditace na tomto silném místě bude zaměřena na vodu. Je velmi pravděpodobné, že tato voda bude chutnat jinak před meditací a jinak po ní.

S sebou si vezměte láhev pro nabrání vody ze studánek a nějakou svačinu. Společně se sejdeme 12.9 v 13 h a 15 minut naproti místní prodejně (autobus ze Znojma dorazí na místo ve 13:10). Procházka bude časově náročnější, proto si udělejte čas zhruba do 18 h. Je zde samozřejmě i možnost přidat se jen na část s hradištěm.

Rezervaci na událost udělejte přes email: jan.kroca@seznam.cz a nebo matous33@seznam.cz, doporučený příspěvek za procházku je 500,- případně více či méně dle vašeho uvážení a vašich možností. Budeme se těšit 🍀