fbpx

Meditace vnitřní rovnováhy

Úvodní video jsem si dovolil přidat z jedné ze svých on-line meditací, avšak nahrávka meditace je speciálně nahrána nová pro tohoto čakrového průvodce páté čakry. Video je natolik výstižné, že nemělo smysl znovu jej tvořit -> úvodní video tedy vřele doporučuji.
Meditace má 35 minut a je součástí čakrového průvodce páté čakry.

  •  
  • Tato meditace hluboce pracuje s tématem přijetí a vyjádření toho, co opravdu jsme - kým opravdu jsme. Vnitřní přijetí a práce nás čeká s aspekty vnitřního muže, vnitřní ženy a vnitřního dítěte. Je to doladění pro vyjadřování vnitřní pravdy s nasloucháním potřebám těchto vnitřních hodnot. Nemůžeme být úplní, pokud máme disharmonii v těchto zásadních oblastech!

    Tato meditace je zároveň nástavba a doladění našich čakrových center, kdy práce s vnitřní ženou představuje doukotvení naší druhé čakry v podpoře empatie, cítění a vnímání sebe i svého těla. Práce s vnitřním mužem je představuje doukotvení naší třetí čakry v podpoře konání a projevení se, také v postavení se za sebe i druhé. Práce s vnitřním dítětem představuje doukotvení naší čtvrté čakry v podpoře hravosti, radosti a opravdovosti skrze dětskou čistotu a nevinnost.

    Cílem meditace je tedy harmonie těchto center, je to výživná půda pro vyjádření se v pravdě tak, jak je to optimální k situaci. Rovnováha uvnitř nám dovoluje a propůjčuje schopnost v pravdě jednat, konat a mluvit také navenek, právě proto tuto meditaci zařazuji k meditacím páté čakry a za sebe ji považuji za velice důležitou. Více k průvodci páté čakry na www.cakryzivly.cz

To vše co jsem zde vytvořil v této meditaci je oceňeno magickým číslem 400,- nebo 18€.
Instrukce a meditace je zasílána e-mailem po přijetí platby.