fbpx

Čas mistrů – rovnováhy

Je čas mistrů, jež opustili rovinu žáků a učitelů, čas rovnováhy ⚖️ Dnešní konzultace měla tento význam a zrovna tak tento příspěvek, který jako synchro vznikl přesně před rokem. Zpráva z osobnější roviny k těm, jež vnímají vlnu probouzení a změny této doby.. Je čas přestat hltat chaos a vrátit se dovnitř 🙏☯️ Zklidnění a zvnitřnění se do sebe je nyní víc než důležité! Mnozí z vás se odpojují od chaosu informací ohledně kovidu, zpráv a také od sdělení guru a rádoby samozvaných spasitelů a těch, jež vám radí, co musíte udělat.

Je to tak dobře, vy, jež na sobě pracujete a vnímáte pravdu v sobě, potřebujete klid, abyste slyšeli a vnímali zprávy především pro vás v té osobní rovině a situacích, v kterých se nacházíte a které se neustále skokově tvoří a přetváří. Proto je třeba vnímat za sebe, vše se mění šílenou rychlostí změn a přerodů! ✨☯️ Pokud stále hledáme jistoty v druhých, budeme padat a budeme se ztrácet.. Je čas pochopit, že pokud jsou vhledy průvodců čisté, pak je nahlíženo ne z pole těch, jež vhledy zprostředkovávají, ale z pole vašeho! Pak vám nemůže být řečeno nic jiného, než to, co už v sobě víte! Avšak často se tak neděje.. Tato situace změn vyžaduje dostat se z této roviny pout jistoty a vhledů guruů či zastupitelů, vlád – přestaňme dávat nadměrné pozornosti a energie těm, jež vám nabízí snadná řešení!

Je čas konečně najít pravdu v sobě. Pokud tedy vnitřně cítíte, co se má stát a na co se zaměřit, již není třeba potvrzení z vnější a už vůbec ne od těch, jež zde tento systémový chaos schválně vytváří ☯️Hlava si myslí a bloudí, avšak pocity a řeč těla ze zvnitřněného klidu jsou jasným kormidlem toho, co bychom měli a neměli, když se zastavíme. Průvodci, jež vám pomáhají v čistotě, vás navádí k sobě a navrací vás k zodpovědnosti a pozornosti do sebe, abyste mohli vyrůst a ne abyste se stali závislými dětmi, jež si nevěří a stále se ujišťují! To nejlepší pro vás je mimo pravidla a struktury, je to jedinečné a individuální 🙏💜

Mnozí zástupci či guru prochází svou vlastní transformací a v těchto rolích, často podvědomě vnímají svá nevyřešená zranění a projektující je do vás. Ze své důležitosti si to toho nejsou vědomi, avšak škodí poté z různých rovin sobě i druhým. Sleduji toto dění s vědomím, že navracím lidi ke své zodpovědnosti, moudrosti a vnitřnímu klidu tak, aby již nebyli bloudícími dětmi a mohli vidět a vnímat za sebe, co je pro ně vhodné ✨

Uvědomuji si, že pro ty jež pracují ve starých energiích, jsem doslova nepohodlným, avšak tento boj porovnávání a podkopávání si dělají sami.. Je nelibé „dokonalým“ ukazovat, jak nedokonalí ještě jsou, jaké pózy a divadla hrají.. Vím co tvořím a cítím, že se to mnohým nelíbí, že se odtrhávají a je to tak dobře. Zde se dělí zrna od plevele, kdy mnozí tvoří závislé a nemocné a kdy mistři tvoří mistry bez závislosti a v plné síle sebe sama 🙏

Ti, jež se stále staví nad druhé, vedou dříve nebo později k záhubě a destabilizaci, kdy jim závislost na obdivu zatemňuje mysl. Opakují se vzorce, jež vidět nechtějí, pády a rány minulých působení. Nejsou však pro své umění lepší než vy! Mnozí jsou zde karmicky svázáni s vámi a jejich vyvázání je spojeno s pouštěním a vyčištěním starých chyb, jež souvisí s pády civilizací před námi a narovnání vás jako sobě rovných v rovnováze a harmonii ☯️

Pozor na to koho posloucháte a kam dáváte pozornost.. Je to energie podpůrná? Uvádí do klidu anebo fascinace či vzteku a odporu? K sobě a své moudrosti anebo touze ukazovat tu svoji? To vše vás učí vrátit se do klidu pozorovatele, ale ten již ví kudy jít.. ten se neptá a obklopuje se jen sobě rovnými, jež se podporují v této vnitřní moudrosti za sebe sama, nevyvyšují se nad druhé 🙏💜☯️

Tvoří to čemu dáváte pozornost řešení pramenící z vás, tvořící vás sama jako tvůrce anebo jde o přejímání a plnění projekcí a struktur starého, kde je třeba jen slepě důvěřovat jako hledající, jež čeká na spasení z venčí? Jaká je vaše odpověď? 🤷‍♂️👀Jednou mi jeden muž řekl, že nemůže být mým učitelem, když jsem se zeptal proč, odpověděl mi, že učitel tvoří žáky, jež jsou na učiteli závislí.. Řekl mi, že praví mistři tvoří mistry a ve chvíli kdy se tak stane, odchází.. neboť tento proces vyžaduje pouštění těchto projekcí učitelů a žáků.. Vyžaduje svobodu 🍀

Mnoho lidí si vybralo být žáky a tak se stávají slepými a stále hledají zkratky a jistoty od učitelů. Hledají jistoty v druhých a svou cestu nevidí, stále se ptají na cestu.. Avšak učitel nikdy neučiní žáka mistrem, neboť sám je jen učitelem, jež je nad žáky, kterým říká, co mají dělat.. Žáci tak ztrácí zodpovědnost a svou sílu a kvality s přesahy svých schopností. Aby žáci mohli dorůst v mistry, je třeba víc než učitelů a touha po rychlé změně a jistotě ☯️ Proto dotyčný muž tohoto příběhu vytvořil schválně takové podmínky, abych s ním nesouhlasil, abych jej odmítl a stal se mistrem čistě sám pro sebe bez ohledu na to, jestli to pochopím anebo ne.. Trvalo mi, než jsem to pojal a pochopil.. Teprve poté jsem mohl s vděkem poděkovat 🙏💜

Průvodce k nám samým, inspirátor a tvůrce v rovině bytí k sobě navzájem.. ✨

Více k mému působení najdete na www.ektara.webnode.cz

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)