fbpx

Jakou cenu má život?

Hluboce se omlouvám Facebooku a nejbohatším světa.. Nejžádanější komoditou jsou samozřejmě jen peníze, ne to co se za ně pořídí, to v žádném případě! Nejmocnějším samozřejmě rozhodně nejde o moc.. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ a nikdy to nebylo jinak! Nejmocnější světa s námi v žádném případě neexperimentují! Kdo si to myslí, lže a je nutné na něj upozornit, naštěstí to FB učinil!

Jinak v mém příspěvku šlo ze všeho nejméně o to odkud obraz je a kdy byl namalován.. nesejde na tom a ano, je možné, že byl namalován jinde a jindy.. Tuto informaci jsem smazal ze svého příspěvku, nicméně celý můj příspěvek je dle nezávislých subjektů Facebooku vyhodnocen i nadále jako nepravdivý..😂

Nejžádanější komodity nejbohatších nejsou hmotného původu! Nejde jim o peníze, je peníze nezajímají! Ty jsou pro ně jen prostředkem manipulace. Pro ně mají hodnotu vzrušující prožitky, čas a moc v ovládání života druhých.. experimentují s námi a snaží se oblafnout samotný život.

😈

Ten se jim oblafnout nepodařilo, avšak podařilo se jim oblafnout nás a čas -> naučili se zde uměle prodloužit své působení! Největší obchod této doby spočívá v životě, v tom kam jej směruješ, v tom jak jej prožíváš, v tom komu sloužíš a komu prospíváš!

Životem lidí se manipuluje především skrze strach, soucit, naivitu a další zneužitelné hodnoty lidství. Lidé se naučili pro peníze škodit životu i sami sobě navzájem. Běžní lidé to však netuší, neuvědomují si, že dobrovolně prodávají to nejcennější, co mají.. svůj život!

Peníze pro ty nejbohatší nikdy nebyly cennou komoditou, vznikly za účelem manipulace ovládání lidí. Celý svět financí je jeden velký podvod, který není a nebyl krytý.. hmotně peníze neexistují ani ze setiny toho, co se nám udává.. je to matrix jedniček a nul..

💰

Čím dál více peněz odevzdáváte do oběhu a ty obohacují budget těch nejmocnějších a z tohoto oběhu se zase vytrácí! Leží na účtech v podobě stále se zvyšujících nul, což je jejich pravá hodnota. Z pohledu času se dá říci, že peněz je v oběhu stále méně a stále menší hodnotu mají a tím více je jich třeba – inflace je paradox reality!

Tato hra graduje a čeká na své rozpadnutí.. Čím hůře se lidé mají a čím větší strach mají, o to více bojují mezi sebou a o to lépe se s nimi manipuluje a o to lépe se lidé poštvávají proti sobě, neboť jich není tolik třeba! Čím větší moudrost a přiblížení se ke konci hry, tím více manipulačních prostředků je třeba k udržení hry!

Může to poté vypadat strašně, je zde snaha vyvolání nových válek a nemocí, roztrhání původně spřátelených národů a kultur mezi sebou. Umělé navyšování cen za komodity potřebné k přežití a další praktiky pro to, abychom neměli čas uvědomit si pravdu!

Z jiné perspektivy početné lidstvo představuje pro tyto mocné hrozbu, jakmile by se hra rozpadla a lidstvo by přestalo bojovat mezi sebou, již by těchto „ne“mocných nebylo třeba a pár „věrných“ by je nemohlo již chránit, neboť nejsilnější iluze financí a strachu o přežití když padne, jejich život zde na Zemi nevyhnutelně končí!

👿

Je jisté, že vznikne chaos.. vznikne rozpad struktur na všech úrovních, mnoho lidí se dočista pomátne.. ale z destrukce základů jež nám byly předány vznikne prostor nejen pro svobodu lidské civilizace, ale také pro nové hodnoty fungování a chápání toho, co to znamená starat se o svůj život a jakou hodnotu vlastně má!

Bláhově si lidé mysleli, že se dá vyčíslit nějakou hodnotou.. ale popravdě je jedno, kolik nul nabídnete za tyto posvátné hodnoty bytí. Posvátnou energii života si nelze vzít silou tak, jak si to „ne“mocní představovali.. nejde si koupit, přestože by ji mnozí již „ne“mocní lidé rádi nabídli k prodeji.. Nejde pochopit to, co se dá jedině pocítit! Nikdy ten princip nepochopí..

Tyto zákonitosti jsou obezřetné, nejdou takto oblafnout a to ani když naivně a hloupě dává lidská společnost nevědomé svolení. Jednou to však lidské civilizaci dojde.. Jednou dojde i těm „obyčejným“ lidem, že lidský život není na prodej a že i nespočet nul má stále nulovou hodnotu..

Poté se ta celá manipulativní hra iluzí zcela zbortí.. co však bude dál? To už záleží na každém z nás neboť NA KAŽDÉM Z NÁS ZÁLEŽÍ a pokud si toho bude lidstvo vědomo, pak se není již čeho obávat, pak je čas pro to konečně začít žít <3

❤️

Nejsou tyto záležitosti plánovány předem? Dokonce i války v naší historii mají někdy tak zvláštní podivnosti, jako je například financování obou proti sobě bojujících celků..

Lidé stále bojují proti sobě navzájem, ničí sami sebe, přírodu i planetu Zemi, na které je jejich život zcela závislý. Především bojují skrze etniku, národnost, kulturní zvyky, vyznání víry, sociální postavení a spoustu dalších nesmyslů! Když všechny ty klamy otroctví postavené na „národnosti“ zahodíte.. možná konečně zjistíte, že jste všichni lidé a sundáte roušky otroctví!

,,Ten kdo obětuje svobodu za bezpečí, ten si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí“ Benjamin Franklin

Odkaz na názornou ukázku toho, jak funguje svět financí

Další zajímavé dokumenty

Další články

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)