fbpx

Egyptské monumenty podporující boha Amen, na pečlivě zvolených místech!

Rozhodl jsem se rozepsat příspěvek k monumentům (po videu), neboť jsem zde byl jsem nařknut za pohádkového mužíka. Samozřejmě od těch, co si nejsou schopni dozjistit více, čí více vědět ani nechtějí, neboť to narušuje koncepty jejich víry a chápání světa.. prý v London City žádný egyptský monument není -> omyl.. je to ten s hieroglify focený zblízka!

Kobry s bystou.. a kolem křídla.. oblíbený znak, často spojován s šišinkou a třetím okem.. náhled.. zasvěcení.. vidění.. královská krev.. časté pojmy..

A také prý jsou to napodobeniny a nepochází z Egypta -> stačí vám google a vědět co hledáte, abyste pochopili, jak hloupé nařčení to vlastně je.. Ti co staví na vodě mi vyčítají, že to vše je výmysl, ačkoliv na rozdíl od nich jsem dost hledal, věnoval tomu spoustu času a s klidným srdcem mohu dodat i podrobnější informace postavené na faktech! Udělám to v tomto ohledu jen jednou a nebudu se k tomu již vracet.. Máme tedy 3 místa s vlastními zákony, vlastní policií a s třemi podezřelými monumenty z Egypta zasvěcenými bohu Amen! (pozor, jsou i na dalších místech! například -> V Buenos Aires v Argentině na náměstí Plaza de la República, nebo Place de la Concorde v Paříži je náměstí, které se nachází na jihu Paříže a je považováno za jedno z největších náměstí ve Francii. Je to místo, kde se v minulosti konaly popravy včetně těch během francouzské revoluce.

Vatikán, Waschington D.C, London City

Vatikán

Začneme Vatikánem -> monumentem na Svatopetrském náměstí, srdcem církevního světa římskokatolické církve! Zde jsou neprůstřelná fakta obohacená o detaily dokazující původ monumentu z Egypta i zasvěcení bohu Amenovi!

1) Sloup, který byl zasvěcen bohu Amen, byl původně umístěn v chrámu v Karnacku v Egyptě. Chrám byl jedním z největších a nejvýznamnějších chrámů starověkého Egypta a byl zasvěcen hlavně bohu Amenovi. Sloup byl převezen do Říma v době římské okupace Egypta, kolem roku 30 př.n.l. Byl umístěn v chrámu boha Amona v Římě, který byl postaven na příkaz císaře Augusta. Jeho umístění v tomto chrámu dokazuje, že byl zasvěcen bohu Amenovi.

(všimněte si, že sloup byl zde spojován s bohem Amen jak v Egyptě, tak opět skrze Řím!)

2) Původně byl sloup z Egypta vztyčen v chrámu boha Amona v Karnaku. Tento chrám byl jedním z největších a nejdůležitějších chrámů v Egyptě a byl zasvěcen bohu Amona, který byl považován za hlavního boha Theba. Sloup byl jedním z mnoha, které byly v chrámu vztyčeny a byl používán k oslavám a rituálům věnovaným bohu Amona.

3) Sloup boha Amona byl postaven v Římě v chrámu, který byl vybudován pro tento účel. Tento chrám byl znám jako „Chrám Amona v Římě“ nebo „Amonský chrám“ a byl postaven v 1. století před naším letopočtem. Byl situován na místě, které se nazývalo „Campus Martius“ (Kopec bojovníků) a byl jedním z největších a nejvýznamnějších chrámů ve starověkém Římě. Ten byl věnovaný egyptským božstvům, hlavně Amonovi a jeho ženě Mut, kteří byli považováni za patrony Říma.

4) Později byl sloup přesunut na různá místa v Římě, než byl nakonec umístěn na Svatopetrské náměstí ve Vatikánu. Existuje několik teorií o tom, proč Konstantin (tehdejší císař) sloup přenesl do Říma. Jedna teorie je, že chtěl připomenout své vítězství v bitvě u Milvského mostu v roce 312 n.l., druhá teorie je, že chtěl připomenout svou roli jako „znovuzakladatel“ Říma a třetí teorie je, že chtěl vytvořit symbolickou spojitost mezi Egyptem a Římem jako dvěma hlavními centry císařské moci.

5) Podle poslední teorie, byl Konstantin věřící křesťan a chtěl využít své moci k rozšíření křesťanství a posílení katolické církve. Sloup byl tedy považován za symbol křesťanské moci a autority, který měl symbolizovat katolickou církev jako silnou a mocnou instituci. Tuto teorii podporuje skutečnost, že sloup byl instalován na Svatopetrském náměstí, kde se konaly důležité katolické slavnosti a kde byl umístěn papežský palác.

6) Tuto teorii také rozvíjí fakt, že sloup byl původně zasvěcen bohu Amenovi a byl převezen do Říma jako válečná kořist po jedné z egyptských válek. Tuto teorii podporuje skutečnost, že sloup má na svém vrcholu reliéf boha Amona, což svědčí o jeho původním zasvěcení.

Wachington D. C

Rád Vám poskytnu informace o tom, jak se sloup z Egypta, který se často nazývá „Sloup boha Amona“ nebo „Sloup Waschingtonu“, dostal do Waschingtonu D.C. a jak byl zasvěcen bohu Amenovi..

Získání: Sloup byl získán během expedice, kterou vedl E. George Squier v roce 1877. Byl odkryt v chrámu boha Amona v Karnaku v Egyptě.

Zasvěcení bohu Amenovi: Sloup byl původně zasvěcen bohu Amenovi, který byl hlavním bohem Théb v Egyptě.

Instalace: Sloup byl instalován v Waschingtonu D.C. v roce 1878 v parku, který se nazývá „The Mall“. Byl umístěn naproti Bílému domu.

Teorie o umístnění: Existuje několik teorií o tom, proč byl sloup umístěn právě tam, kde je. Jedna z teorií je, že byl umístěn jako symbol síly a moci Egypta. Druhá teorie tvrdí, že byl umístěn jako symbol přátelství mezi Egyptem a Spojenými státy. Třetí teorie se domnívá, že byl umístěn skrze posílení moci křesťanské církve a že jeho umístnění souvisí také s významem sloupu ve Vatikánu, který pochází ze stejného místa -> Karnak a je zasvěcen stejnému bohu -> Amen (náhoda? nemyslím si..)

London City

Tento obelisk, známý jako „Cleopatra’s Needle“ nebo „London City Obelisk“, byl původně zasvěcen bohu Amenovi v Heliopoli v 15. století před naším letopočtem. Později byl přemístěn do Alexandrie, kde byl později objeven britskými archeology. Byl pak darován Velké Británii a převezen do Londýna, kde byl instalován na pódium na Temži proti muzeu Egypta.

Je známo, že byl darován Velké Británii Egyptským místokrálem Mehmetem Alim v roce 1819. Jeho instalace na své současné místo naproti muzeu Egypta byla provedena v roce 1878.

Obelisk byl pravděpodobně původně zasvěcen bohu Amen, což je patrné z hieroglyfů na jeho povrchu. Existuje několik teorií o tom, proč byl obelisk darován Velké Británii a jaký význam měl pro tehdejšího místokrále.

Jedna teorie tvrdí, že obelisk byl darován jako symbol přátelství mezi Egyptem a Velkou Británií. Druhá teorie se domnívá, že byl darován jako symbol egyptské moci a kulturní převahy. Třetí teorie tvrdí, že byl darován kvůli jeho symbolickému významu v kontextu křesťanství a církve, a že byl použit jako symbol moci a vlivu církve.

Vzkaz věřícím fanatikům.. ano.. teď už se můžete rozbrečet.. už totiž není jak útočit a zesměšňovat, tak to pusťte, uleví se vám.. Vaše nařknutí byla rozprášena naprosto na prach, smiřte se s tím.. dál se s vámi odmítám bavit, nemám vám dál co říct a vy mi nemáte co hodnotného přinést..

Více případně na konci tohoto videa..

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
  1. Tony Satira napsal:

    Drobná glasa, egyptský bůh slunce se jmenuje Amon, amen je hebrejsky „staniž se, buď provedeno.“
    Druhá poznámka podobně jako obelisky cestovali i jiné duchovní antické objekty. Tzv „Oltář satanův“, Diův oltář v malovýchodním Pergamu, skončil, tuším v Berlíně. Stejně tak artefakty související s babylonskou bohyní Aštartou „Královnou nebes“ .(Ano on ten titul dávaný Panně Marii, vůbec není originální, ale …) A můžeme i následně spekulovat, odkud že vyšly 2 svět. války. S pozdravem Tony Satira

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)