fbpx

23.12.2023 Antiutopický příběh ze života Normů z planety Normálie a hry jménem „NORMALIZACE“..

23.12. 2023Matouš Svoboda0

V tyto posvátné časy, které tu právě na planetě Normálie prožíváme, se naskytuje ideální prostor pro rozjímání. Je to možnost zastavení se a trávit čas sám se sebou. Dovoluji si tedy pozvat Tě k příběhu, k zamyšlení nad tématem rozdělení, strachu, stresu a negativních hodnot. Dovoluji si pozvat Tě k zamyšlení nad nenávistí, kterou je tato společnost Normů přesycena!

Možná si říkáš, že se to nehodí, co když je to však přesně obráceně? (jako mnohé na této planetě).. Neboť pochopení nenávisti vede k možnosti oprostit se od ní a vyléčit naši planetu.. Kde že jsem to tedy přestal? Už vím.. nenávistí je společnost Normů přesycena a přesto jsou zde extra porce nenávisti navíc neustále nabízeny pro všechny Normy. Pro ty, jež se nechávají spoutat touto trpkou chutí paralýzy.

Vaří nám ji ve zprávách, rádiích, hrách, seriálech, televizních debatách a to i o svátcích v údajné době klidu a míru. Extravaganci a posouvání norem se v těchto ohledech rozdělování tleská. Zodpovědnost jak budeme trávit svátky a posvátné dny jde tedy ryze za námi!

Extra porce strachu jsou zde pro bohaté i chudé, inteligentní i pro jedinečné lidi s jednoduchým pohledem na svět. Jedinečnost je však dramatizována svázanou společností, normou, jež je oslavována nad jednotlivce a zvlášť v ohledech kritického myšlení a dovolení si vnímat svůj vlastní názor. To je něco, co si může na této planetě dovolit jen silný jedinec odolávající těmto normám.

Jsou to normy, které nám předem prezentují jak se chovat, fandí-li někdo jiný jinému sportovnímu týmu, má-li jiný typ oblečení, které může být až moc výrazné, či až moc fádní. Je-li někdo až příliš mladý či naopak starý, má-li nevhodnou vlajku či barvu kůže. Jsou to normy, které jdou běžně proti sobě!

Normy je přesto třeba plnit.. je to přece normální! To co je normální určují ti, co vytváří normy.. říká se tomu normalizace! Normalizace vytváří Normy, kteří tyto normy poté plní.. Buďte tedy normální! Buďte zodpovědní a čtěte dál o normalizaci.

V této době jsme však došli mnohem dál, než je rozehrání této základní hry jménem „normalizace“, kdy se rozdělujeme třeba i nevhodným pohledem, přičemž jsme se usmáli až příliš, nebo naopak málo. Dnes totiž stačí napsat na internetové síti jen svůj názor, který může být zcela nezávadný, avšak uráží lidi normované (dále chápej lidi normované jako „Normy“).

Norma totiž uráží i to, co jíš, kam chodíš a také to, ať už se díváš či nedíváš na televizi. Uráží jej jaká Země se ti líbí, jaké je tvé milované zvíře a také jestli si dáváš či nedáváš brčko do svého oblíbeného nápoje. Opovaž se dovolit si říct, že je tím nápojem Coca-Cola! A opovaž se říct, že to Coca-Cola není!!

Neexistuje téměř nic, co by pravého Norma neurazilo, aby tě pohledem, myšlenkou, slovem či komentářem nesoudil, nebo rovnou neproklínal a to ať už se vyjádříš jakkoliv.

Normové si tedy běžně nedovolí mít svůj vlastní názor, jak již bylo řečeno, neboť ten je pro silné osobnosti. Normové názory jen přejímají, formují se svým oblíbenými osobnostmi, ať už ze světa sportu, hudby, či politiky. To co však chci vyjádřit je nemírně důležité, neboť každá jejich myšlenka a každý hodnotící komentář plný zloby a nepochopení rozděluje. Normové tedy nejsou jednotní, jak by se mohlo zdát.. vlastně se hádají neustále, nicméně věří obecně předkládaným pravdám svých uznávaných autorit.

Nenávistné chování na sítích je častěji vidět, neboť je více anonymní a tak si Normové více dovolí v představě, že jsou schováni za velkou obrazovkou, kam na ně druhý Norm nedosáhne.

Pravdou je, že něco jako ministerstvo spravedlnosti zasahuje více ve virtuálním prostředí Normů, než v běžné realitě. To je tak, když za bezpečnost Normálie nese zodpovědnost nějaký Rakušan!

Avšak abych se vrátil k myšlence rozdělování na internetu pod rouškou anonymity, vzniká zde i přesto výživné podhoubí, které je jen na oko jen ve virtuálním prostředí. Takové rozdělování ve virtuálním prostředí dává zapříčinit opravdovým a strašným činům, které se poté reálně dějí a dotýkají se nás všech!

Například v Americe je nenávist na žebříčku hodnot emočního napětí tak vysoko, že nejčastější příčinou úmrtí dětí v U.S.A. je zastřelení! To že vaše dítě bude v různých částech Ameriky zastřeleno je pravděpodobnější, než že se třeba utopí, či bude usmrceno v dopravní nehodě.

Pro nás v Normálii je to zatím neznámá a neprobádaná záležitost, přesto právě teď je střelba velice citlivé téma. Za mě je to právě ten důsledek toho, když je společnost rozdělena, když novináři z obrovského množství lidí dělají „Proruský patoz a hmyz“ a když lidi neustále nálepkují, dehonestují a vytváří tuhle „normalizační atmosféru“. (Chápej atmosféru, která začíná být přijímána jako norma běžného).

Tohle je naprosto zásadní k pochopení hry, jako je normalizace! Zúčastňují se jí politici, celebrity, zdravotníci, právníci, umělci i hnutí náboženské ideologie postavené na strachu a dalšího rozdělení na vyvolené a na ty tzv. „nezasloužím si, je to má vina, má veliká vina“.

Zúčastňuje se toho dokonce „náš“ ministr vnitra vyvěšující billboardy s prezidentem zmrzlé země v pytli na mrtvoly. Tito Normové včetně těch, kteří píší nenávistné komentáře se podílí na celkové hře normalizace.

Normové jsou schopni v této době přát mi smrt, přát smrt mým blízkým a jít tak vstříc trendu Ameriky s tím, že lidé jako jsem já jsou nebezpečnými psychopaty. Ovšem to kam to vede Normům nevysvětlíte, kdyby to pochopili, přestali by být již Normové a to systém normalizace a odborníci v něm povolaní nemohou dopustit. Chci tím říci, že Normové neřeší důsledky a nechávají se ovládat emocemi.

Vzpomínám nyní na slova jednoho myslitele z této planety, vlastníka funkčního mozku schopného kritického myšlení, který řekl, že ministrem zdravotnictví je vlastně ministr Válek! To jsou přesně ty zanesené kvality lidstva, předávané z generace na generaci.

Neustále se rozšiřuje propast mezi mladými a starými, kdy se tyto generace nedokáží pochopit. Tento systém doslova produkuje generaci Normů místo toho, aby produkoval lidi šťastné a dával jim tu pomoc, to pochopení a sounáležitost, které jsou tak nesmírně potřebné. Laskavost, která by lidem otevírala jejich srdce.

Místo toho jsou Normové podporováni v hodnotách strachu, v pomoci něco za něco, či boji oko za oko a zub za zub.. Díky těmto nesmyslům jsme ve vesmíru vyhlášeni! Dalším typickým příkladem je závist, mít se lépe než ostatní, „život je boj“ -> to vše je do Normů zanášeno a je dobré si tedy uvědomit, jak tohle umělé zanášení funguje a jak mu přirozeně vzdorovat.

Jde o cílený systematický proces normalizace, kterou lidé nedokáží rozeznávat, protože už jsou v tom až příliš dlouho. Již ani nevidí, jak nicotný je tento boj, tento pohled na svět, kdy je někdo další cizí místo toho, aby to byl přítel. Postupných cílených změn si Norm ani nevšimne. Normové již mají automaticky strach z druhých, často se nenávidí a zrovna tak i sami sebe nechovají v lásce a ničí tak své tělo i své zdraví. Potřebují se raději stranit a mít se před dalšími na pozoru, to jim přijde Normální!

Normové se mylně domnívají, že slouží sami sobě, ale není tomu tak, jsou systémovým produktem jako nějaký stroj, který se opotřebuje a později se nahradí spolehlivější verzí. Čím více Normové věří systémovým lžím, tím lépe a ochotněji normalizaci slouží. Je to jednoduchá rovnice, přímá úměra a pokud je platná, jsou dokonce ochotni bojovat za plány těch, jež je normují!

Je tedy pochopitelné, že je poté člověk s kritickým smýšlením a postavením vizionáře chápán a vykreslován jako nepřítel. Největší pocit síly a hodnoty Normů je pocit zapadnutí do norem davového přesvědčení, že většina se přece mýlit nemůže. Proto je úlohou médií vytvářet nové hodící se normy, které ve finále tyto „většinové davové Normy“ pod rouškou jejich šílenství o to více rozdělují a posilují v nich nenávist.

Média ve světě Normů tedy nepřináší pravdivé a objektivní zprávy, ale naopak došli ve svém působení tak daleko, že vytváří i zdání obecně přijatých norem většiny, přestože s těmito normami většina Normů nesouhlasí a přesto se pod touto rouškou iluze zdání podřídí, aby nevybočili z normalizace, tedy hry, kterou nevědomě tvoří. Správní Normové si však nedovolí nic naznačit ani ve svém znepokojení a tak se opakovaná lež stává většinovou pravdou.

Proti iluzionárnímu zdání normy většiny si Systémový Norm nedovolí nic říct! (Systémový Norm je poslední dokonalé stádium Norma, který je schopný akceptovat i nesmysl, neboť chce patřit do iluze správného většinového názoru). Systémový Norm si však není schopen uvědomit, že tyto normy vlastně tvoří a není ochoten si to ani v nejmenším připustit!

Sebralo by mu to totiž tu největší sílu! Hodnotu.. neboť jde o pocit jistoty, že jde správným příkladem a že pravda je vždy na jeho straně. K této výjimečnosti na planetě Normálie stačí jediné, být poslušným.. nic víc se od Normů neočekává..

Co se týče kritického myšlení, mají Normové mlčet a říkají jim to přesně ti, co nemlčí. Média, politici, vládní činitelé, dokonce herci, baviči a povolaní z řad Systémových Normů, na které se systém normalizace může spolehnout. Je to vlastně taková groteska, jako kdyby se tlustej a přežranej chlap, co se cpe od rána do večera sádlem, škvarkama, tlačenkou a buřtama ohradil..

,,Hele měl bys jíst zdravě a málo, je to důležitý a když to neděláš, jsi bezohedný a nebezpečný vůči okolí“. Nejde však o náhodnou manipulaci, ale především o cílenou, o umělou a dogmaticky prosazovanou manipulaci, kdy z Normů dělají ještě více závislé oběti bez zodpovědnosti za vše co se kolem děje.

Víte co je normální? Přece to, co dělá většina.. bez ohledu na to, co to je.. A to co normální je, je prezentováno médii a to poté dělá většina. Proto Normové nevědomě určují, co je normální, přestože to normální nebylo.. tak se vytváří nové normy.. Normové určují normy, přestože o tom nemají tušení, proto jsou to Normové.

Může Ti to připadat jako totalita, ale nenechme se mýlit, neboť z pohledu Normů zde vládne normalita. Je potřebná pro chod celé Normálie a je tedy nezbytné pro blaho všech Normů ji dodržovat. Normalita je uznávanou normou.

Pokud nenasloucháš takové demagogii normalizace, stáváš se bezohledným a nebezpečným jedincem. Normové nemají právo kriticky myslet, systémová normalizace však může cokoliv. Takže sláva Normům jako hlavním postavám příběhu. Hrdinům, jež vše mohou změnit, avšak ono je to na čtení dlouhé, až příliš mimo běžné předkládané normy společnosti a to se běžným Normům pochopitelně nemusí líbit! Co naplat, jak přesná přirovnání a obraty zde uvedu, Normova mysl již neslouží Normům, ale je čistě prosystémová!

Sláva tedy Normům, jež učiní zázrak a přestanou ctít normy, jež jdou proti hodnotám lidství. Nedovolil bych si však urážet lidi a zvlášť v období svátků, vše je zde myšleno jako přátelské popíchnutí k polidštění.. avšak chápu, že pro Systémové Normy je to něco neodpustitelného.. Mír s Vámi a krásné povznášející a láskyplné svátky přeje Matouš Svoboda.

PS: Víte, kdy jsou Normové doopravdy šťastní? Nikdy.. šťastný otrok neexistuje.. Ani o Vánocích.. Bez ohledu na to, jak moc se o to snaží.. jak moc se o tom přesvědčují.. pletou si to s pocity „mám, tedy jsem“..

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)