fbpx

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít."

Čakrové meditace - 2 na první čakru + jedna univerzální

Meditace první čakry - práce s vnitřními strachy

Zajímá tě důkladné zakořenění se Zemí, skrz tvou první čakru a práce s tvými strachy? 

Máš možnost položit tvůj energetický základní kámen! Meditace je dostupná zdarma pro podporu lidí, jež si k čakrovému systému hledají cestu. Slovem Vás provede Ektara a hudbou Patrik Kee.

Meditace se dá pomyslně rozdělit na dvě části, které se dají využívat i nezávisle na sobě. První část je pro pokročilé meditující, kteří pracují se svým energetickým systémem a napojením. Probíhá v sedě bez hudby, vedená mým hlasem.

Obohatí Vás dechovým cvičením s odproštěním se od myšlenek a následně probíhá s harmonizací energetického systému a s uvědoměním si jeho významu. Hlavním cílem je posléze propojení se s energií Slunce i Země.

Druhá část od 32:47 - probíhá v leže a je vedená jak hudbou, tak mým hlasem. Na své si přijdou i mírně pokročilejší meditující, kteří mají ponětí o funkci afirmace a vizualizace - představivost a definice podporující naše přesvědčení něčeho dosáhnout..

Meditace není vhodná jen pro vyzkoušení, pokud opravdu nemáme zájem o probuzení lásky a štěstí uvnitř nás, ztrácí naprosto smysl si ji pouštět. Důležitá upozornění před meditací! Meditace začíná v sedě, druhá část probíhá v leže.

Můžete si ji zintenzivnit a zpříjemnit, pokud si před ní vyzkoušíte Wimhofovu metodu dechu a po ní si dopřejete studenou sprchu. Dále můžete meditaci podpořit vonnou svíčkou nějaké sladší vůně, která ve Vás vyvolává pocity lásky a štěstí.

V čem jsou moje meditace výjimečné?

  • Netradiční styl - meditace tvořím jedinečně podle intuice a naladění se na téma
  • Praktičnost - zaměřuji se na práci s přesahem s využitelností v praxi pro vnímavé jedince
  • Duchovní témata - téma meditací vnímám dopředu, chodí tedy přesně taková témata, která jsou aktuální. Meditace zpracovávám skrz intuici a své vlastní zkušenosti
  • Pestrá struktura - meditace obsahují různé techniky, zaměřuji se na práci s dechem, myslí a vnímání těla - součástí jsou i interaktivní prvky a různé pozice dle vhodnosti

Co je nejdůležitějším článkem při jejich tvorbě?

  • Energetická stopa - energetickou harmonizaci vnímám v první řadě skrz téma. Některé meditace vystřelují více nahoru, jiné zase uzemňují. Vždy jsem však veden, aby bylo v mých meditacích v rámci rovnováhy obojí. Energie jsou šířeny především tak, jak si to dovolí meditující, účinek se tím zvyšuje i snižuje podle našeho umožnění. V meditacích se na energetické stopě běžně podílí kameny, hudba a můj hlas, všechny prvky ladím podle témata ve svém napojení, které je pro zaměření meditace nejvhodnější
  • Téma - Vždy mi jako první přijde téma, na které se tvoří. Poté se skládá teprve obsah, způsoby a techniky. Zdůrazňuji to proto, aby bylo jasné, že jsem netvořil záměrně Arkturiánskou nebo Hathorskou meditaci. Přišlo téma napojení se na vyšší vědomí a nalezení své vnitřní síly a poté přišla inspiraci Arkturiánských energií a Vikingů, neboť tyto kvality jim jsou blízké. U téma napojení na zdroj a spojení s vyšším já přišli Hathoři, neboť zdrojové energie jsou jim vlastní a těmito technikami se přirozeně zabývají