fbpx

Mým Bohem je láska

Nepatřím žádnému náboženství, nepatřím žádnému vyznání a ani systému.. Říkali mi, že jedinou a správnou cestou je Ježíš.. Říkali mi, že jedinou a správnou cestou je Budha, říkali mi, že jedinou a správnou cestou je Gaia a duchové přírody.. Nerozporuji, naslouchám, vždy naslouchám a vnímám jejich nadšení.

✨

Učím se tam kde mohu a cítím smysl, Mají pravdu.. všichni do jednoho, avšak pro svou cestu, pro svou pouť, pro svá poznání.

Někdo potřebuje Bibli, někdo Korán, někdo obrázek Krista, někdo Budhy a někdo planety Země, někdo kameny, Tibetské mísy, rape či lisohlávky, každý jak chcete, přijímám všechny a akceptuji jejich cestu. Často si myslí, že už došli dál a nebo hlouběji a to často právě na začátku své cesty v novém objeveném směru – tomu se říká euforie z nového poznání.

Často poznají povrchní a postačí si s vědomím, že někam patří a něco dělají, něco cítí a že jim to dává smysl.. Někde zpívají mantry, někde meditují v tichosti a někde se modlí, jinde staví posvátné geometrické gridy z kamenů, mluví s mimozemšťany, s bohy Řecka, starého Egypta, Indie i dalšími a nebo třeba objímají stromy a jinde se otužují ve vodě.

Mně osobně je jedno co děláte, avšak co mi jedno není jsou principy nad všemi směry, vycházející z universa, Boha, Lásky – každý jak chce.

Principy jsou snadné, vychází z jediného zákonu a tím je láska jako taková, pokud tam není, není to opravdové a nemůže to dlouho přežít, euforie vždy vyprchá, tak jako pomíjivé pocity štěstí, když si lidé něco koupí a nebo něco dostanou. Vše materiální je pomíjivé, tato láska je v nás trvale a opravdově a jinak je to jen pouhá hra, avšak i pouhá hra vás může dovést a spojit s láskou a jednotou ve všem.

Cesty boží jsou nevyzpytatelné, avšak pochopil jsem, že kdo poznal Boha, přestává tolik lpět na berličkách a pochopil, že láska spojuje a nerozděluje a nestaví se nad nikoho, je tam rovnost a harmonie v přijetí.

Akceptuji tedy cesty, které tato poznání umožňují, pokud ctí principy svobodné vůle a zachovávají rovnost. Nikdy nejsi a nebudeš něco víc a nebo míň, ať už věříš v cokoliv, nad tím vším je vždy láska, universum, jednota, Bůh. Občas slyším u těch co došli k tomuto poznání, že to vše co kdo dělá jsou berličky a nic nepotřebujeme. Ano, má pravdu a já si to uvědomuji, ale proč nekomunikovat s kameny, nehrát na tibetskou mísu a nenechat se poučit skrze vyspělejší civilizace?

💜

Kdyby Bůh byl přísný a chtěl jim tedy ukázat co vše jsou berličky, zebral by jim i samotného Ježíše i Budhu, avšak zde byste rázně slyšeli jak ničemu nerozumíte a že tohle berličky nejsou. Věřte však, že pro ty co zpívají mantry je to stejné, jako vzít jim zpěv, druidům vzít stromy, vnímavým s telepatií komunikaci s vyspělejšími civilizazacemi a nebo dokonce i dalšími lidmi, protože vše jsou berličky i přátelé, neboť něco je nad tím vším.

💖

Uvědomil jsem si, že jsem potichu a naslouchám, když mi mnohé říkají..

To abych neurazil jejich nadšení, nezmenšil jejich oheň a nepřivedl je k rozhořčení, co si to dovoluji k jejich víře a cestě, ačkoliv mnozí si to z nevědomosti dovolují neustále. Slyším jak také poznám to pravé, až objevím Boha skrze jejich cestu. Často se jej dotkli a protože je k němu dovedla jejich cesta, nedovolí si zbořit i tento mýtus a Bůh jim jej s láskou také nechává.

Já jej poznal a obklopuji se především těmi, co už neříkají hlouposti a nelpí na poznání a principech, ale vyzařuje z nich láska a hovoří skrze jejich slova i činy. To jediné je totiž důležité, to vše ostatní jsou milí lidé „berličky“, avšak nesmírně důležité a součástí cest mnoha z vás. Avšak mrzí mě, když vidím jak se „Kristovi děti“ nedokáží bavit s „Kryšnovými dětmi“ a ty zase s druidy a ti zase s těmi co komunikují s pradávnými civilizacemi.

Mám pro vás zprávu.. našli jste cesty, které vám změnily život, obohatily vás a je to úžasné, jsem nadšený z vašeho nadšení, na mnohá nadšení jsem se podíval a prožíval je s vámi, sledoval vás.. Neptejte se ani raději, není to jen o těch, které jsem navštívil v tomto těle za tohoto života.. Cením si toho, že mi toužíte ukázat cesty, nejspíš se rád znovu opět podívám a posdílím nadšení, podpořím vás, avšak začíná být na čase, abyste začali akceptovat Boha v plném poznání a rozsahu a nelpěli na způsobu poznání.

☯️

Bůh je milí zlatí lidé nad Kristem, nad Budhou, nad Kryšnou, nad Akrturiány a dalšími civilizacemi, nad planetou, nad kameny, anděli, bohy antického Řecka či starého Egypta!

Je nad v pochopení, intenzitě, moudrosti i laskavosti a všem dobrém, co vás jen napadne a nenapadne a přesto se k vám chová jako přítel a hovoří s vámi jako rovný s rovným a pokud ne, pak je to jen další bytost a směr, co se jej snaží nahradit a zmást vás na vaší cestě.

My všichni jsme boží děti, včetně mnohých zmíněných i nezmíněných a ti jež poznali jsou cestou, zde to není o následování, zde je to již o tom být tou cestou, pravdou, láskou a ačkoliv zde například Ježíš ukázal jak v těle člověka a je tou cestou, je něco za tím.

Tímto se omlouvám všem, kteří mají ještě mnoho poznání před sebou, včetně toho jak je to zde uspořádáno a jak se spojit (jsou to právě ti, co tvrdí, že je jediná cesta a cokoliv jiného mimo jejich poznání je svádění démonů), ale pokud budete takto hovořit, sami se tím odsoudíte.

Můžete nadále bloudit sami ve svých bublinách bez objevených souvislostí, co že se to zde vlastně děje, neboť mnohé naprosto odmítáte.. anebo se konečně začít chovat jako pravá láska a přijímat cesty a poznání přesahující vaše chápání a představy..

V opačném případě se sami velmi brzy odloučíte, neboť pak je třeba říct pravdu a tou je – zatím jste se Boha jen dotkli, ale nekonáte v jeho jméně a stále se místo spojení oddělujete, děláte opak jeho hlavního záměru.

Budiž vám cesta přinese ovoce z mnoha stromů poznání a nazvěte mě třeba hadem, co svedl Adama a Evu podle biblické předlohy z ráje, mé průvodce démony a mou duši jako ztracenou.. avšak vypovídá to o vás, o strachu z neznámého, o posedlostí svou pravdou a svých přesvědčení.. ale ne o mé pouti, na mě to nic nemění a také to nic nemění na tom, že si poté dovolím tvrdit, že ten kdo nepoznal Boha a smysl toho všeho konání zde na Zemi skrze ztracení se je odraz vás samých.

Ztratit se ve svém lpění a důležitosti je tak jednoduché, přestože Bůh jež vše ví s vámi všemi jedná jako rovný s rovným.. Až tohle poznáte opravdu, něco se ve vás změní a místo podezřívavých prázdných pohledů se objeví jiskra a zářit budete láskou.

💖

Pak teprve pochopíte, jak hloupá a bezvýznamná to byla slova a já vás opět rád obejmu

🙏
💜

Tvořím meditace pro probouzející se a pro probuzené, nevadí, když tomu nebudete rozumět, avšak je třeba tolerance a přijetí mé svobodné vůle.

Hlas mi slouží jako prostředek pro přenos vibrací lásky, pro umožnění změny stavu vědomí. Skrze meditaci se Boha nedotýká povrchově, skrze meditaci s ním promlouvám vnitřně, skrze meditaci se s ním prolínám, skrze něj tvořím a skrze vědomí, které ve jménu lásky pomáhají k prozření a pochopení.. Zrovna tak text, který mnou prochází, umožňuje mnohá pochopení.

💜

Děkuji ze srdce všem, kteří mě podporují

💖

Někteří mě podporují, aniž by o tom věděli

🙏

Co se Cempera z manipulátorů týče (autor článku), krásné video o jeho práci jako „ověřovače pravdy“ najdete na KTV, odkaz najdete zde.

Článek manipulátora z výstřižku (příhodné pojmenování) najdete na této stránce, obrázek si udělá každý dle svého vědomí a svědomí, nicméně mně osobně tohle může jen pomoct. Být zde probouzejícím se, tak je to těžká rána, nyní je to naopak podpora mého tvoření, neboť podobně ladění lidé když vidí zajímavou kritiku těchto manipulátorů, tak se naopak půjdou podívat, co jsem tedy zač, když o mě dezinformátoři a ochránci nevědomosti píší.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)