fbpx

Úvaha o kostelech, praktikách a manipulacích i o covidu.. jak spolu souvisí?

Úvaha o kostelech, praktikách a manipulacích i o covidu 🛐✝️☯️ Víra v jediného boha, nebo jediný virus, přináší dobu temna. Kdysi středověk, dnes kovidfašismus. Nyní zde něco napíši ohledně prostředí v chrámech a kostelech a také jak na člověka mohou působit, pokud je k tomu vnímavý. Ať už jdete do kostela nebo chrámu, obvykle to bývají obří stavby, mají obří dveře, kde na kliku téměř ani nedosáhneme – vemte přitom v potaz lidi před námi, kteří byli nižších rozměrů. Tyto stavby mají neuvěřitelně vysoké klenby, které nás upoutávají svými malbami – většinou související s utrpením. Celkově na obrazech v kostele někdo bojuje a umírá, zrovna tak na sochách.

Samozřejmě jsou tam i krásné sochy a malby andělů nebo krásy Betléma. Mnohé je ze zlata a jak již bylo řečeno – ohromné, celé se to tyčí do výšek, které člověk dříve v životě neviděl. Dříve byly domy malé a tyto dominanty navštívit tedy bylo něco ohromného, víc než jít dnes do kina nebo divadla (ikdyž o tom se zde dá polemizovat vzhledem k neochotě testů a vakcinace to může být vzrušující zážitek) – i tak se to dá pojmout! Zážitek.. v kostelech se odehrávají mše, což je svým způsobem takové představení plné zážitků..

Člověk si v té době vůbec neuvědomoval, jak to na něj působí.. mnozí si to stále neuvědomují a podléhají představení nejen v kostelech, ale i skrze corona představení. Stalo se populární po celém světě, dosáhlo většího věhlasu, jako náboženství! Vraťme se ke kostelům. V takové stavbě si chtě nechtě připadáte jako bezvýznamné nic, v té době ještě k tomu absolutně chudé nic a zde vám těžký život plný práce a utrpení mohl konečně přinést něco! Nějaký smysl za vás život zde, očekávaný výstup do nebe za spořádaný život bez hříchů, za které je zde třeba se kát a kdo byl bohatší, mohl si zaplatit i odpustky.. Nyní je to možnost dát si vakcínu pro spasení, do kostelů už se moc nechodí a tak se jen vybírají drobné, tzv na opravy a údržbu pro církev, která je stále nejbohatším a velmi vlivným „ústavem pro duševně choré“ – mnohem vlivnějším, než si mnozí dokáží představit.. Dalo by se říci téměř nejvlivnějším, jenže to už bych šel za oponu, kterou lidé nebudou moci přijmout..

Tak to bychom měli úvod, přeskočili jsme války v rámci „míru, lásky a mírovému rozšíření církve“ přeskočili jsme kacíře, čarodějnice a jejich upalování za jiný názor a také jsme přeskočili kázání na žití v chudobě, přičemž církev bohatla a bohatla a stavěla větší a větší monumenty tyčící se do nebes s ještě větší spotřebou zlata a soch či obrazů! Zajímavé přirovnání k dnešní době, kdy politici a vlády také kážou to co sami nežijí a bohatnou na tom, zatímco běžní obyvatelé žijí stále ve větší chudobě a strachu a tak jako církev nám zde nabízí světlo na konci tunelu v podobě vakcíny.

Tak jak církev předkládá, jak bůh vypadá a jak se máme chovat, tak nám vláda předkládá co je pro nás dobré, čemu máme věřit a vše co se tam řekne – je slovem božím. Jinými slovy máme překladatele, obraz boha a přejímání, nikoli objevování pravdy v sobě! Není zde přístup k dospělým myslícím jedincům, jež mají zodpovědnost za své činy a zdraví, je zde diktováno a vše co bude jinak, je hřích!

Církev vám i poví, co se má dělat pro odčinění hříchů, kolik otčenášů a příspěvků hřích stojí.. Řekne vám vše, co je třeba vědět – copak nevidíte, jak výhodná je tato role prostředníka a její výklad poslušných oveček?! A v čem je to v situaci koronadivadla jiné? Neočkovaný je hříšník a měl by být potrestán! Každá manipulace s davem má své zájmy, pro politiky jsou to peníze, pro církev je to moc a možnost ovládat dav a pro ty co vypustili vir a následně vakcínu jako spásné řešení, je to co? Znáte odpověď? Není vám povědomá s Židy, jež se jdou v důvěře osprchovat?Přejdeme raději k manipulaci v samotném kostele..

Již na začátku jsem naznačil, jak bezvýznamný si člověk připadá v kostele, jak malý.. Už tato hra s dominancí, kterou sledujeme z perspektivy mravence, nám přece musí dát pocítit, že jde o něco velkého! Že jde o něco opravdového, když tam chodí tolik lidí.. Když tomu tolik lidí věří.. mistrovské dílo manipulace, už jen při vstupu a teď se dostanete do lavic.. Malých lavic bez místa v tak obrovském prostoru, ty jsou pro vás.. pro bezvýznamné! Dokonce i ve škole budou větší a pohodlnější. Ve škole se smíte i přihlásit, tady můžete jen zpívat předem schválené písně o tom, jak je bůh veliký a vy malí.. Jak se obětoval a jak mu dlužíme.. Ještě zde můžeme poslouchat kázání o stejném tématu a pak souhlasně dodat „amen!“

Občas po nás chtějí dokonce pokleknout jako důkaz naprosté odevzdanosti a pokory k něčemu, co si sami vymysleli, upravili, zbohatli na tom a dokázali manipulovat s lidmi i bez jejich uvědomění – což je nejlepší a nezákeřnější způsob manipulace, kdy si masy lidí vůbec neuvědomují, že je s nimi manipulováno a naopak si myslí, že dělají něco prospěšného. Dává jim to naději na něco lepšího, než co žijí.. Nepřijde vám to povědomé? Kolik tato „šílená nemoc covid přinesla vládnoucím vrstvám“? Politikům, vládám, slavným, jež se tomu propůjčili? A co teprve těm elitám za oponou, avšak když všichni stojí o moc a peníze, co tedy zbude na ně, o co jim doopravdy jde? A pokud o tom začnete mluvit..

Opět vám dají pocítit, jak jste malí, blázniví a jak je třeba cenzurovat vaše výtvory, neboť jste nebezpečím, jež by mohlo věrné svědky covidovi svést na zcestí! Popovídáme si teď o pozicích v lavicích anebo když lidé musí stát ještě dál.. Víte, ona je to čest být i v té lavici, protože jinak musíte stát a když je třeba klečet, budete klečet na zemi.. Zato kazatel si vleze po schůdkách ještě nad nás, aby byl lépe slyšet. Kazatel má pozici vyvýšenou a jeho paže jsou běžně roztahovány, přičemž vy klečíte a kolikrát ani nevidíte, jen posloucháte. Je to stísněná pozice, bere sebevědomí – více si můžete zjistit v knihách o řeči těla nebo u výzkumu chování primátů, kdy se alfa samci roztahují a ukazují svou dominanci a beta samci se krčí v pozadí. Kdo má něco proti těmto zvykům, má něco proti bohu – úžasná logika, ta se hodí.. Přesně takto pracují také média, politici, policie a další úžasné praktiky pro to, abyste byli poslušní a dali si vakcínu a náhubek, když se vám to nakáže!

Další manipulace hraje v roli světla.. Na kazatele jde vždy světlo, bývá osvětlen, přičemž poslouchající klečící lidé jsou při své méněcennosti ve tmě. Podobně je to se zvukem a s energiemi. Víte kostel je stavěn tak, aby se zvuk – (což je zároveň i energie) šířil co nejlépe z místa, kde stojí kazatel. Line se prostorem i klenby jsou zahnuté tak, aby se jeho hlas linul a váš nikoliv. V dalších knihách, které řeší již energie se dočtete a sami pocítíte, že v stísněných pozicích vám energie utíká, zatímco v otevřených ji cítíme více a vzhledem k energii zvuku hádejte, komu darujete energii 🙏 To má za následek zvláštní stav, každý člověk něco vnímá, ale nerozumí tomu a neumí to popsat, pro mnohé je to právě ta nadpřirozená součást míst, jako jsou kostely a jako je mše. O to lépe kazatel věří sám sobě a o to míň lidé hledají v sobě a poslouchají.

I s touto technikou se nyní pracuje, dává se prostor těm, kteří hájí zájmy covidu, ti se uměle vyzdvihují a naopak ti co mají jiné názory musí mlčet, jsou nazváni blázny nebo konspirátory a když už se něco vytahuje, je to jen pro diskreditaci a výsměch. Hrají si se slovy, stříhají a hledají videa a fotky mluvící pro ně a cokoliv co je proti ničí, mažou a cenzurují. Bavili jsme se o zvuku, bavme se teď o tichu.. Nadále příběh nechávám v původním znění..

Pokud se nemluví, je v kostele hrobový klid. Není-li mše, je to naprosto poklidné místo, kde lidé hledají útočiště.. Cítí se dobře, ale ne kvůli místu jako takovému, ale spíše tichu a pocitu, že je zde něco velkého, svatého a ani je nenapadne uvažovat, jestli nejsou součástí manipulace, lži, zotročování a pocitu méněcennosti. Snaží se v tichu mluvit s bohem, v místě, které je schválně uděláno tak, aby se tam těžko mluvilo s bohem. O energiích jsme si popovídali, energie jsou zde cítit za vše, co církev dělala i dělá. V úvodu už bylo zmíněno utrpení, které nese v podobě obrazů a soch. Já osobně nemohu v kostele vůbec být, nikdo mě tam nedostane, je to jako kdyby mě mučili. Zajímavé je, že kolem kostela vnímám silné a krásné energie – vzpomeňte na zmínku o využití energetického místa, strhnutí stavby a postavení kostela.. To celé nejen že naprosto obrací a ničí původní energii, ale navíc ji využívají ve svůj prospěch na něco naprosto odlišného. Chodím tedy rád kolem kostelů, ale již ne dovnitř.. Dřív by mě mučili a nakonec jistě upálili, jak příhodný způsob zničení opozice, kdy se dá předat pochybnost a otevřít lidem oči, pocítit jak to je na základě sebepoznání a práce na sobě samém, což nabízím jak v příspěvcích, tak i osobně.. Odbočíme ke kříži, příhodnému znaků církve..

Teď se prosím zamyslete, co ve vás pohled na kříž vyvolává? Zkuste to bez předsudků a přestaňte na chvíli číst, je to důležité! … Slýchávám odpovědi jako – utrpení, nespravedlnost, odpor nebo i zlost – protože na něm umřel Ježíš (dodávají někteří). Jsme tedy zase tam, kde jsme začali, tedy u utrpení a bolesti. Pokud ovšem někoho oslavujeme po smrti, vezmeme si jako symbol to, co jej zabilo? To je jako kdyby měli následovníci někoho, kdo byl upálen oheň, toho kdo byl zastřelen pistol a toho kdo byl ukřižován.. však víte 🙏😂 Zkuste si kříž otočit, víte co dostanete? Meč.. ne.. není to náhoda.. Vidíte konečně tu šílenou komedii, které jsme tu tak dlouho součástí!? Je to parodie na tragikomedii, kdy se tu modlíme k bohu a prosíme ho za odpuštění s křížem v ruce 😂🙏🙈 Ještě si ho všude dáváme, tento symbol utrpení a výsměchu se stal ikonou pro věřící, nosí ho u sebe, modlí se s ním. Už jsme si říkali, jaký to má vliv – zahoďte ho a půjde to lépe 😇🍀 Visí -li vám na krku, blokuje vaše srdce – neboli vaši srdeční čakru.

Nemáte-li otevřené srdce, jste chodící bytosti bez cítění a možnosti probuzení, srdce je základ všeho.. Vážně si myslíte, že bůh – údajně tedy milující bytost – chce vidět škemrající lidi, kteří prosí tolik let o odpuštění a chce vidět jejich bolest a lítost? Nebo to jak místo činů jen vezme křížek a začnou se modlit za změnu, místo abyste ji udělali? To jste si spletli entitu, tohle chce tak leda satan! Završíme to opět křížem, to je totiž završením všech kostelů církve – zakončení, dál nikam energie nevede, končí to utrpením nahoře, znesvěcením energetického místa, které vás mohlo energeticky posílit a kde jste doopravdy mohli lépe pocítit energie, které například já a mnoho dalších z nás vnímá. Jsme tu, abychom otvírali oči, abychom upozorňovali, jak velká hra se tu už dlouhou dobu hraje a abychom s ní něco společného mohli udělat tím, že nebudete hledat v druhých, ale sami u sebe! Nepotřebujete slyšet, jak bůh vypadá a jaký je a co máte dělat, on vám to řekne a nechá vás to pocítit sám 🙏💖🍀

Je to veselá láskyplná energie všude kolem nás i v nás, tvoří vše co vidíte. Zapomeňte na dědka na obláčku a začněte žít teď a tady a ne v nebi, které je jen příběh k ovládání masy lidí.. Chcete-li nebe, vytvořme jej zde za tohoto života, je to na jednotlivcích, ne na davu, jak se tvrdí.. Začne-li každý u sebe, začnou se dít zázraky, budete-li čekat na ostatní, nikdy se nedočkáte! Je to jako kdyby jste se sami na ten kříž, který to celé završuje – pověsili..

PS: Prohlédněte papeži do očí.. jak se u toho cítíte? 😇

PS č. 2: Původní zdroj v původním znění: https://citem.webnode.cz/kostely-a-jejich-vyznam/Která verze se vám zdá zajímavější, ta novodobá a nebo ta stará? Jak vidíte, stále se nám zde prolínají, stále zde ty ještěrky máme..

Pro svědky Covidovy máme 10 přikázání, které pomohou k větší ochraně obyvatel. Co si o těchto přikázáních myslíte vy? Jste věřící? Další naše videa najdete zde: https://1url.cz/GKE8h

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)