fbpx

Příchod duše na Zem – zázrak jménem život! Pochopili jsme jej, anebo jej zneužíváme a degradujeme? Zrod kdy duše přichází do těla je posvátný okamžik, pojďme se na něj a tyto spojitosti společně podívat.. je to dlouhý článek.. doporučuji si na něj najít čas..

Dnes bych rád pohovořil na téma příchodu nového života na Zem, neboť vnímám mnoho nevyřčených a mnoho nevyvážených teorií v kolektivním vědomí lidí. Tyto hodnoty ohledně tématu příchodu nového života na Zem jsou plné pokrouceností, které ovlivňují celou naši společnost a celkový život na Zemi.

Na chvíli se zastavme.. život.. vznik nového života.. máme moc splodit nový život? Můžeme vděčit za život našim rodičům, či je to jakýsi mýtus? Zastavením myslím zastavení právě teď.. nechci jen referovat, rád bych abyste nyní opravdu na chvíli přestali číst a zkusili si odpovědět. Zpomalili dech.. utišili mysl a nechali projít odpověď bez přemýšlení.. Je člověk tvůrce nového života, či jej jen umožňuje a je to dílo boží? … Čas na vnímání v tady a teď …

🙏

Na Zemi se již dlouhou dobu oslavují jangové energie, energie mužů a jejich síly, soutěživosti a dobývání. Chybí zde rovnováha jemnosti a laskavosti žen. Máme zde dochovány také rituály a oslavy žen, například soška Věstonické Venuše, dříve znázornění dokonalé ženy pro příchod nového života na svět. Symbol zdravého a dostatečně výživného prostředí pro dítě před početím.

Při zrození z matčina lůna je zde předpoklad pro dostatek výživného mléka důležitého pro růst a vývoj. Rozhodně zde jsou aspekty pro předpoklad zdravějšího průběhu těhotenství, avšak je správné, aby byla žena či muž oslavováni pro život dříve, či nyní v dnešní společnosti? Je zde vhodný vzor, jež má větší slovo než ten druhý? Opět si nechte přijít odpověď, neboť ji dobře uvnitř známe..

🙏

Ikonou života není ani žena a ani muž, nestačí oslavovat půlku, až jejich spojení tvoří předpoklad pro život tak jak to zde chápeme. Bez jejich spojení nedojde k základním faktorům vhodným pro nový život, ale na to není třeba číst moje řádky, to víte i beze mě.. Jen chci poukázat na nesmyslné vyzdvihování jednoho či druhého pohlaví, neboť tak zde není uchopena rovnováha pro život v této společnosti.
☯️

Pokud hledáme důvody této tvrdé energie válčení a dobývání, pevných pravidel plných trestů a pokynů pro jakési normy, musíme pochopit jak tato jangová energie mužů bez rovnováhy žen (jinové energie) působí! Musíme pochopit principy příchodu nové duše, nového zrození a smyslnost sexuální energie mezi mužem a ženou, z které tato možnost zrodu nového života vzniká!

Sex je jedna z hlavních příčin této podoby života zde na Zemi. Sex slouží jako ukojení pudu, často také jako jakési platidlo žen, za které očekávají od mužů dostatek výhod a darů (může to sloužit i naopak).. Sex je únikem z reality mnoha zoufalých a znuděných či naštvaných lidí, jež takto doslova „zabíjí čas“ a z tohoto popudu si vážně myslíte, že vzniká kvalitní život? Podmínky pro zlepšení a vytvoření lepšího místa?

Je to iluze, je to naopak přesně jak již bylo popsáno „zabíjení života“ – je to předpoklad pro zrod přesně v této energii.. neboli pro mrhání dalšího života, času, poznání. Sex byl znesvěcen zrovna tak jako život a pochopení jeho vzniku. Lidé jsou jím posedlí, užívají si jej ve videohrách, reklamách, videoklipech, pornu, časopisech, číhá kamkoliv se jen pohnete a přesto lidé dělají, že jej neprovozují, že se jich sex netýká, tohle téma je tabu, je zakazováno, zesměšňováno a dokonce je na ně pohlíženo jako na něco nečistého!

Není divu, že svět poté vypadá tak jak vypadá a že civilizace degraduje sama sebe a celkový život zde na Zemi. Máme to v sobě hluboce zakořeněno skrze víru, skrze pokroucenost náboženství. Vina jde na „světce a svaté ikony“ zhýralých náboženství, která degradují a klamou sebe sama a své představitele natolik, že je to již obecně známé. Dobře se ví, že mezi těmito představiteli panují sklony k pedofílii, znásilňování, ukájení choutek zvrhlosti natolik vzdálené běžným všednostem – svazování, bičování, škrcení, bytí, nadávání, kousání, škrábání či dokonce vraždění!

Zneužívání dětí patří k praktikám těchto „svatých“ již od pradávna a myslíte, že to řeší? Neřeší.. vědí o tom a naopak se kryjí navzájem! Je jedno jestli jde o římskokatolickou církev, svědky Jehovovi či Islám, kde je žena doslova znesvěcena jako podřadná bytost. Jsou to především náboženství a jejich pokrytectví, zakazování a odmítání sexu a nerovnovážná postavení mužů a žen. Máme zde mnichy z východu, svaté muže, ale žena nesmí být součástí těchto zasvěcení, není hodná takového poznání!

Tyto viry (víry virů v oblasti sexuality a rovnováhy mužů a žen) zmítají lidstvo velice dlouho natolik, že po odmítání sebe sama a své přirozenosti nyní máme období, kdy sex na člověka doslova křičí všude možně. Je to hra, výsměch společnosti, přirozenosti a životu jako takovému! Žádný živočich není tak sexuálně aktivní jako člověk!

Zvířata mají pařící období, které trvá v rozmezí jednoho až dvou měsíců a poté již zaměřují pozornost především na život jako takový. Nezahalují se, nestydí se před sebou a znají jak vypadá protější pohlaví. Avšak člověk ve svém odmítání řeší sex neustále, neustále jako lidstvo bojujeme se svou sexualitou. Ukrýváme toto téma před dětmi, které o to rychleji vyhledávají informace a zkušenosti na těch nejhorších místech internetu a nejhorších místech společnosti. Chráníme je tak, že jsou doslova předhozeni ještě větší zhýralosti než jejich rodiče.

Každá generace si před odchodem říká „za nás byla mladá generace lepší.. měla větší úctu k životu.. měla větší úctu ke starším lidem.. byla zdravější a měla více pohybu a větší vztah k přírodě a planetě Zemi“.. opět se zastavme a odpovězme si.. Je to pravda? Jsme jako lidská civilizace stále horší a sobectější k sobě nezájem a k životu, k planetě? …

🙏

Nenapíši zde odpověď.. víte ji všichni v sobě zrovna tak, jakože většina z vás, jež stále čtete víte, že mnozí naopak prohlubují vztah k přírodě a snaží se vlastním příkladem a napravením vzorců společnosti ve svých rodinách a všude kde působí. Pomyslně se nám lidská civilizace dělí, vypadá to jako dva světy v jednom a je to pravda.. je třeba tvořit to hezké a smysluplné a to co nelze změnit nechat odejít..

A proto píši o životě.. něco zaniká a něco vzniká, děje se to zároveň.. tak už to chodí.. a sex, náboženství a pokrytectví dnešní doby to vše jen ukazují v pravdě a celistvosti ať už se nám to líbí nebo ne.. přijde čas, kdy to bude oficiální a my si přiznáme, že jsme byli oklamáni, podvedeni a přivedeni na zcestí a je jen na nás co s tím uděláme.. u propasti dochází k uvědomění, že dalším krokem je smrt.. čím blíže se blížíme k propasti, tím víc je cítit smrt ve vzduchu.. avšak zároveň je zde větší možnost prozření..

Abychom pochopili život, je třeba pochopit sex a jeho přirozenost, z které člověk udělal něco nečistého a stal se obětí svého uvažování. Je to jed zžírající lidstvo, kobra jež nahradila hada jako symbol posvátné symboliky milování, jako symbol sexuální energie a její mocné síly lásky! Sex je jako droga pro lidstvo, která se jim zakazuje a o to více jsou jí posedlí, droga která je ničí a ovládá, avšak to je obrovské nepochopení a neúcta k životu a sobě samým!

Jak mohou být šťastná manželství, když je sex něco nečistého!? Jak můžete milovat muži svou ženu, když vás ovládá skrze neukojené pudy a když Vás vede na zcestí nečistého a zakázaného ovoce?! Jak Vy ženy můžete milovat své muže, když Vás vede k něčemu nečistému, co z vás dělá nesprávné, posedlé, sexuchtivé?! Jak můžete milovat své polovičky, když vás vedou k životu hříšnému, k životu o kterém se nemluví, který je tabu, je špatným a nepřijatým aspektem života, přestože z něj život vzniká?!

O to více muže i ženy zajímají neprobádané tajemství sexu tam, kde jej nepoznali. Zajímá je o to více to co je zakázáno, neboť se nemilují, ale jen ukojují své neovladatelné a nepřijaté pudy s pocitem zkaženosti sebe samých! Jak z takového spojení a osobního příkladu může být opravdu přijímáno a milováno dítě a mít správné základy, když se mu dostává takového příkladu?

Žijeme ve světě, kdy je snadnější poznat se na seznamkách, než se oslovit. Oslovujeme se podle duše, charakteru, vlastností nás samých, anebo podle vzhledu a pobláznění neukojitelných pudů? Je možné, aby ti jež je oslavujeme nejvíce vedli lidskou civilizaci do tohoto prokletí? Opět si odpovězme sami.. je tohle správná cesta?! Nemají snad tito „svědci a zástupci náboženství“ vinu na této cestě lidské civilizace?..

🙏

Stále se pohlíží u jednotlivých případů na selhání člověka, který se potrestá.. Já se však ptám.. „Neměla by snad být potrestaná samotná náboženství, systém a korporace, jež tento svět vedou na zcestí?!“ Záleží na lidech, jestli jim dojde, že ty jež jim vzdávají úctu naplnili jejich život jedem a proto tato planeta v tomto vedení umírá. Umírá, přestože to nevidíme.. nicméně nebojte, neumře.. bude-li to nutné, zemře lidská civilizace znovu a znovu, dokud to bude potřeba zažívat, dokud bude potřeba těchto zkušeností pro růst, protože jednou se všichni nevyhnutelně napravíme a vrátíme se k lásce. 💖

Někteří mě označí za zkaženého a také drzého, že si dovoluji mluvit o sexu a spojovat civilizaci a její počínání zcestného pochodu spojovat s uctívanými mistry, guru, mystiky a náboženskými představiteli. Označí mě za blázna či posedlého sexem a zkažeností, ale to nevadí.. Vy kteří čtete víte dobře, jak to vše myslím a za sebe mohu říci, že opravdového blaženého stavu dosahuji v meditacích. Nejsou to chvilkové vjemy, které lidé zažívají při orgasmu.

Orgasmus při pravém milování lze pociťovat i dlouhodobě na energetické bázi a rovině, ale pomine.. naopak stav o kterém hovořím může být trvalý! Nyní se vrátím k tomuto přirovnání zkaženosti či bláznovství, když srovnávám sex versus milování a meditaci anebo milování v meditativním stavu s posvátným spojením.

Nicméně považme.. sex je jako pokrm, který může být zdravým či nezdravým, můžeme se po něm cítit hůře i lépe. Může vést k úniku problémů a deprese – tak jako jídlo, anebo může být vyústěním božského života s posvátným pomilováním. Sex by neměl být únikem, tak jako jídlo útěcha s přežíráním se.. Nevyřeší to vaše problémy a bude vám jen hůře. Budete mít méně energie a ještě více si budete připadat jako posedlí a zkažení! Milovat bychom se měli jen, když se cítíme dobře, jen když chceme oslavovat život, nemělo by jít o únik od našeho „zabíjení času, či utíkání před sebou sama“ – v tomto kolotoči se lidstvo nyní nachází. ☯️

Považme.. jak můžeme nazvat něco tak posvátného, co dává podmínky pro zrod života jako něco zkaženého?! Je to popírání života a evoluce člověka. Kdyby se v nás povedlo úplně zabít geny jež se snaží o zachování života, zemřeli bychom jako civilizace!! Ukončili bychom dobrovolně život i pro další pokolení a označili bychom se jako bytosti, jež si nezaslouží další život. Koneckonců náboženství nás vede k tomuto konceptu „nezasloužím si“ – k životu odříkání a slibuje vstup do království nebeského až po smrti, nyní máte trpět a kát se! Paradoxem je, že čím více takto smýšlíme, tím více to nemáme pod kontrolou a děje se přesně to, z čeho máme největší obavu.

Je to paradox, kdy člověk šlape po štěstí sobě samému v obavě, jestli je dost dobrým a morálním člověkem. Tento zanesený jedovatý proces má za následek také všechny ty morbidnosti a popření toho že muž je muž a žena je žena. V dnešní době se cítí být muži ženami a ženy muži a někteří i něčím těžko identifikovatelným! Pokud pochopíme tyto principy, můžeme vyléčit celý svět, celou lidskou civilizaci, avšak nyní hádejte.. kdo nebo co nám v tom brání?! Opět čas na odpověď pro sebe sama..

🙏

Jsou to náboženství? Jsou to představitelé států, morální hodnoty, systém jakož takový? Je to sám člověk.. nebo vše dohromady plus další věci za pozadím? Možná na tom na samotném začátku odbočení od cesty z propasti nezáleží! Věřím, že čtenář jež má pochopit nyní vnímá, že cestou je přijetí sexu a života jako něco posvátného, co je nad samotným spojením mužem a ženou a to je láska! Z pravé lásky může vzniknout bytost, jež pozvedne vibrace a bude mít podmínky pro to, aby žila životem harmoničtějším a láskyplnějším než její rodiče a tím se vše rapidně mění. ☯️

Ve skutečnosti nemůžeme dát život.. nemáme tu moc.. fyzicky jde o spojení vajíčka a spermie.. o zrod a vývoj těla.. tohle mnohé z vás zajímá.. Možná si to dostatečně neuvědomujeme, že sex vytváří situaci, kdy skrz přirozený akt lásky muže a ženy může dojít k situaci, při které může duše sestoupit do vhodného těla. Pomocí sexu vytváříme pouze tu příležitost, nedáváme dítěti život, pouze duši poskytujeme možnost vstoupit.

Duše jež sestoupí do těla je závislá na kvalitě dané příležitosti. Jestliže došlo při pohlavním styku ke zlosti, alkoholu, drogám a trpěli jste pocity viny, úzkostí či dalšími degradujícími pocity a vlivy, bude duše sestupující do těla provázena úrovní tohoto spojení, kdy podobné přitahuje podobné. Zde je také důvod rození tolika dětí s postižením a zdravotními problémy! Ačkoliv jsou zde výjimky potvrzující pravidlo, těžko z takového spojení může přijít na svět další Budha, Ježíš, či Einstein nebo Tesla.

Úrovně vědomí takových podmínek neumožňuje sestup duší z vyšší úrovně vědomí. A pokud si říkáte, že jde jen o sex s ochranou a nejde o nový život, poté se nedivte, když váš život není uchopen a neprožíváte jeho posvátnost, neboť přitahujete podobné duše nejen ve fyzické rovině v podobě partnerů, ale také průvodce a duše, jež zde jsou stále ovládány těmito pudy a nechtějí a nedokáží odejít. Zažívají tyto jedy stále dokola tam, kde tu energii mohou zachytit a živit. Je jedno jestli jde dokonce o sex s protějškem, či pud sebe sama..

Zde si můžete přestat stěžovat na to, že se cítíte sami, neboť vězte, že zažíváte „obrovský grupáč“ a o to těžší je vymanit se z tohoto prokletí! Výjimečná duše se může narodit výjimečným spojením z lásky. Nemusí jít o dokonalé bytosti, avšak základem je láska. Pouze tak se může narodit výjimečná duše a tím pozvednout celkovou úroveň lidského vědomí. V den kdy se lidstvo důkladně začne zabývat těmito posvátnými zákonitostmi života a přestane na ně pohlížet jako na něco špatného, se bude moci zrodit nové vědomí člověka i nové civilizace. 🙏

Dokud se to nestane, nebude na světě klid a mír! Dál budou pokračovat války, nemorálnost, korupce, nemoce na objednávku, agendy jež nám vysávají život a dělají z nás doslova zombíky – ty jež jsou mrtví již za života a neuvědomují si, že jen přežívají).. Ty jež brání systém a jeho představitele, neboť jsou doslova jejich rukojmími a jakmile nebudou potřeba, odejdou z tohoto světa i s těmito představiteli a celkovým egregorem tohoto šíleného paradigma.

A to vše se děje, přestože politici vykřikují hesla o míru a vytváří hesla „se zbraní v ruce tvořme mír..“ ale vraťme se k základu.. život je stvořen skrze sex, je to jako křičet „bez sexu k světskému životu“.. což se ne náhodou stalo dalším mottem lidstva! Stále budou někde války, stále budou někde guruové svádějící lidstvo na zcestí a stále bude napětí a násilí, jež tvoří samotné společnosti tohoto systému plného nenávisti a boje.

Tolik mesiášů kázali již proti válce, násilí, zlobě a nikdo je neposlechl. Dokonce jsme je pověsili za tato kázání na kříž. Mluvili o lásce, nenásilí, míru a soucitu, odměnou jim bylo násilí. Od koho však? Od běžných lidí, anebo organizací, jež tento svět ovládají a jež tvoří lid zfanatizovaným davem, jež jde proti životu dle jejich zájmům? Opět si odpovězme v sobě..

🙏

Proč se o těchto ideálech neustále mluví a přitom neuspěly? Co anebo kdo jim v tom tedy brání?! Nakonec to byli obyčejní lidé, kteří jej pošlapali, zničili a zavrhli. Opravdoví lidé, jež s otevřeným srdcem hovořili o lásce byli trnem v oku, který byl vytrhnut a tak oko člověka osleplo a lidská civilizace i přes tyto oběti nadále pokračuje do hlubší a hlubší temnoty a do nejděsivějších pekel zde přímo na Zemi.

Není to snad důkazem, že zdejší základní nauky, principy a přežitky našeho přesvědčení nefungují? Snažíme se o vyrovnanost a setkáváme se se stále více neklidným a nevyrovnaným člověkem dnešní doby, jež se stává nebezpečným pro sebe i ostatní. Byl totiž počat z neklidu, nepřijat a nepochopen.. samotná společnost trpí touto chorobou v samotném zárodku, neboť od narození si nese neklid, utrpení a bolest, které se neumí zbavit a jen ji předává ve větší a větší míře dalším generacím.

Navzdory snahám a učením mnoha výjimečných jedinců jsme stále nelidštější a odtrženi od života zde na Zemi bez souladu s přírodou v lásce a míru. Dosáhli jsme však jen toho, že od dýky, luků, šípů a kuše jsem přešli k pistolím, bombám a atomové energii, jež může způsobit naprostý zánik života zde na Zemi.

Během první světové války zahynulo třicet milionů lidí a přestože po ní nastalo období, kdy se vedly obšírné řeči o míru, přišla druhá světová válka, během níž přišlo o život sedmdesát pět milionů lidí. Když skončila, opět se mluvilo o míru – od Bertranda Russella po Mahátnmu Gándhího – ale lidstvo se připravuje na třetí světovou válku a ve srovnání s ní budou všechny předchozí války připomínat dětskou hru.

Takové jsou plody morálních a náboženských učení lidstva. Dokud nepřehodnotíme základy a zdeformované představy o posvátném spojení muže a ženy namísto jedovatého sexu, nemůže se zrodit lepší lidstvo, neboť jsme otrávili samotný akt života a jeho přirozené prožívání!

Děti by se měly poznávat, znát svá těla a být vedeny k lásce. Mnoho psychologů mě ihned označí za narušeného jedince, ale opak je pravdou.. Nebyly by poté posedlí nahotou, byla by přirozená a téma sexu by mohlo být povzneseno na zcela jinou úroveň! Účinek by byl opačný oproti tomu, čeho se bojí jejich rodiče (že je sex zkazí a začnou velmi brzy).. Naopak by zažívaly lásku, znali by chvíle ticha v meditaci a prožitku a láska projevená mezi lidmi by pro ně představovala naopak něco natolik posvátného, že by je ani napadlo pokračovat v šílenství, před kterými je rodiče chrání.. je to doslova pokrytectví, nemůžete chránit děti před něčím, v čem jim jdete pokrytecky tím nejhorším příkladem.. ☯️

Jen upřímná láska ve své pravdivé nahotě tvoří podmínky pro lásku a harmonický život. Láska souvisí s tvořením, s darem života a kdo jej bude odmítat, ten sám sebe odmítá, takový člověk zde „doslova zabíjí čas“ (odmítání sexuality je odmítání života, neboli projevu lásky, zrodu a tvoření) – je načase si to co nejvíce uvědomit.. S láskou tedy posílám do světa článek o posvátném tvoření života, o posvátném milování. 💖

PS: Než duše sestoupí do těla, vytváří se podmínky pro duši, jež je vhodná skrze karmické zákonitosti pro takový život.. 🙏💜☯️

Další články najdete zde

PS č.2: Všem jež pohoršuje tohle téma spojené se sexem a vědomím lidské civilizace se omlouvám. Nemusíte to číst..

Možná jste mnohem duchovnější a „světštější“ a proto zachovejte prosím své „moudřejší ustoupí“ … Děkuji Vám, vážím si toho, pokud to uděláte a dostojíte své duchovnosti a „svědskosti“ a velikosti, jaké já nejsem hoden.. neboť jak byste možná mnozí napsali – tohle téma mají potřebu řešit jen ti, co je mají nezpracované.. Děkuji.. je výborné, že už jste tak daleko, přeji Vám to.. 💜

S láskou Matouš Svoboda 💜

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)