fbpx

Vojenská agrese a sex – pudy a emoce pěstované pro válečné účely

Dnes je to z jiného soudku.. mnozí víte, že se zabývám duchovní tématikou spojenou s oblastí seberozvoje a smyslu našeho bytí. Nicméně, navážu na téma vojenské agrese, když už mi tohle téma bylo přiděleno v podobě výslechu (skoro si připadám jako u maturity)..

Přemýšleli jste někdy o tom, proč a jak se u vojáků posiluje agrese, síla a touha zabít? Největším nepřítelem vojáků je v této oblasti agresivního jednání dle rozkazů nepochybně milující žena, rodina a děti! Právě i proto se často jedná o mladé vojáky, jež nemají závazky ani statky a svým způsobem nemají co ztratit, nemyslí na druhé, ale čistě na sebe a o to lépe se zde rozdmýchává téma „zabij, nebo budeš zabit“ – buď my, anebo oni!

Kdyby vojáci mohli trávit určitý čas se svými přítelkyněmi, nemohli by být tolik násilní! Kultivují v nich záměrně zlost a vztek natolik, aby energie doslova vřela k nepříčetnosti! A jediným způsobem ventilace se poté stává boj o přežití. Klíčem úlevy je poté násilí, právě proto jsou schopni v tomto šílenství nelidských a brutálních fatalit, neboli masakrů i nevinné společnosti!!

Svým způsobem je to ukojení v podobě aktu, kdy do těla proniknou kulky, střepy, dříve nože, meče a šípy. Když člověk zabíjí, prožívá svým způsobem druh určitého násilného orgasmu s pocitem uspokojení a zadostiučinění. Právě proto můžeme pozorovat nadmíru vražd spojených se sexuální tématikou.

Existuje mnoho záznamů, kdy muž uškrtil ženu při milování, mnoho záznamů, kdy ženu zabil při milování či krátce poté. Už nějakou dobu poukazuji na pokroucenosti naší společnosti a na to, jak extrémně je manipulováno skrze základní lidské pudy člověka. Právě proto je u vojáků, jež dobíjí nějaké území možné kompenzovat své napětí znásilněním. Ve válce je to v této energii běžné, vojáci přestávají být lidmi a stávají se roboty, jsou to poté stroje na zabíjení, a to, ať bojují tzv. „pro dobrou či zlou věc“… Pravdou je, že právě proto nemůže být styl tohoto boje nikdy zdravý a ospravedlnitelný!!

Ne nadarmo se říká, že v lásce a válce je vše povoleno a právě zde se nám to podezřele spojuje, neboť pravá láska by boj naprosto rozpustila a lidé by si byli vědomi zázraku lásky a života. Klidně mě nazvěte snílkem, romantikem, nicméně mně jde jen o to proniknout hlouběji do tajů života a právě v těch přestává dávat smysl boj po vzoru tohoto šílenství lidstva jako takového, a to po mnoha směrech. Je velice paradoxní, že právě tento šílený systém se mě snaží obvinit ze svých neomluvitelných chyb, jež jsou spojeny s agresí a degradací života a jeho radostného prožívání. 🙏

Kdysi jsem měl tu možnost poslouchat muže, jež vnímá hlouběji energii stromů a ať už vám to přijde či nepřijde zvláštní, zakončím to poznatkem z jeho úst, s kterým naprosto souzním. 💜

Dub je v jangové energii, podporuje sílu a dominanci a ne náhodou byly pažby v druhé světové válce z dubového dřeva.. Je možné, že kdyby byly pažby například z lípy, odmítali by vojáci bojovat a byli více citliví? Je to jen úvaha spojená s naším národním stromem, stromem jež nese také nadhled, zralost a komplexní hodnoty a základy v hlubším smyslu života. Připomíná nám, že nejde jen o nás, ale o naší generaci a vzpomínku na povznášející ikony těch, co byli i těch, co budou.. a to se odvíjí od každého teď, které prožíváme.

Nevím, jestli se mi význam těchto článků povede přenést i na čistě materiálně zaměřené lidi a jestli připustí spojitosti těchto příběhů a postřehů, ale jedno vím jistě.. Vojáci, jež jsou posedlí a plní zloby a agrese jsou schopni znásilnění i uškrcení ženy po orgasmu právě z důvodu, že dosahují v této neovladatelné živočišné extázi orgasmu, jak sexuálního, tak i toho nenávistného plného zadostiučinění „buď my, anebo oni“..

Pokud jste v pekle dlouho, pohltí Vás.. a je jedno, na jaké jste straně.. a o to více to platí, když se utkáte se samotným peklem, neboť to ve fyzické realitě na bojišti opravdu neporazíte úsměvem a jakákoliv vaše morální hodnota lidskosti bude po zásluze potrestána.. Popřemýšlejme o tom někdy.. právě proto jsou války pro degradaci lidstva nezbytné a potřebné, jsou cíleným produktem směru degradace, jež se stal normou společnosti..

Je to doba, jež potřebuje obětní beránky, falešné hrdiny a mnoho pompézností, jež zaslepují dění za oponou a zatemňují naši mysl natolik, že jsme schopni tleskat nesmyslům a jít vstříc k úpadku společnosti po všech směrech.. Je špatné na to upozornit? Není divu, že pro systémová pouta tvořící agresivní projevy je moje myšlení hodné potrestání a moje jednání nazváno agresivním!!

PS díky Marii: Přesně tak Marie.. přesně tak.. nejenže máš pravdu, máš i nepředatelnou zkušenost z války, ty si to nemyslíš, ty to víš! Právě i proto se to děje až poté, co naprostá většina z druhé světové války již odešla z našeho života, z našich srdcí a vzpomínek a utrpení jež si nesli bylo zapomenuto.. člověk moc rád zapomíná na to, co se mu nelíbí.. a o to více na to, co jej degraduje na úroveň zvířat a zvířecích pudů!

Pravdou je, že v těchto podobách války zvířata nedělají ani z procenta to co člověk a neohrožují celou planetu a život jako takový! V tomto ohledu jsme dokonce daleko za zvířaty, jež loví čistě skrze svou potřebu přežití.. Nečiní jim to radost a nemasakrují z vlastností a pohnutek své důležitosti..

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)