fbpx

Zpověď k meditacím – jde o business? Proč je tohle téma tak kontroverzní?

Dnes cítím tu potřebu se svěřit. Konkrétně na téma meditací, neboť jsou zde tací, co mě mají za dalšího, jež vydělává na lidském utrpení. Je to smutný soud, je to pohled lidí, jež vidí následky rádoby „vlasteneckých hrdinů“ či šikovně prodávajících duchovno jako business.

Chápu ten pohled, když se kolem sebe podíváte, vidíte mnoho takto působících existencí na scéně. V tomto světě jde skoro vždy o peníze a téměř vždy je to ta hlavní složka důvodů, proč to ti dotyční lidé dělají. Prostě business a já se na Vás ani nemohu zlobit, tento pohled je pochopitelný, ale dovolím si napsat, že vám v něm mnoho věcí naprosto uniká. Pokud máte chuť dozvědět se o tom i něco víc, poté se rád svěřím, ale to nejde, pokud mě lidé odsuzují předem skrze své pohledy, obavy a zkušenosti.

Pokud trváte na svých pohledech, berete si tak šanci se něco dozvědět v prolnutí těch mnoha témat, na která se vyjadřuji. Je naivní si myslet, že píši tolik kontroverzních témat pro své zviditelnění a prodej, jak se někteří lidé domnívají a to z mnoha důvodů!

  1. Kontroverzní témata pro podnikání: láska x válka, vesmírné bytosti, náboženství, témata otroctví.
  2. Nejsem na rozdíl od mnoha businessmanů závislý na prodeji -> jde o vnitřní touhu, dělám to srdcem a s láskou k této činnosti, jež mě naplňuje -> to je nad potřebou mít zisk či manipulovat, tím by se to celé kouzlo vytratilo! Můj hlavní příjem je z tenisových lekcí -> živím se jako trenér tenisu.
  3. Jde o mé vlastní poznání a změnu života, ne o předávání a kopírování taktik s touhou zisku, jestli tedy něco prodávám, tak především sám sebe a svůj přístup k životu.
  4. Upřímný a otevřený přístup je pro mě důležitější, než prodávat obyčejné meditace.. proto dělám meditace neobyčejné a pro úzký okruh lidí, jež tento přesah vnímá -> to je netaktické!
  5. Kontroverze vnímání Boha skrze pohledy věřících -> rouhání
  6. Modlitba není meditace, ale může být její nedokonalou součástí! -> zpochybňuji a vysvětluji i to, co si businessmani zpochybňovat nedovolí!
  7. Účinky meditace prospěšné pro naše zdraví

A nyní vše podrobněji, když zpověď, tak hluboká!

1) Kontroverzní témata pro podnikání: láska x válka, vesmírné bytosti, náboženství, témata otroctví.

Příspěvky které sdílím jsou často antiobchodní, netaktické a naprosto kazí prodej meditací, neboť některá témata jsou pro lidi nepřijatelná a tříští potenciální zákazníky. Pro dobrý obchod v odvětví meditací se chovám jako velice špatný začátečník postrádající obchodního ducha. Kdo zkousne meditace od někoho, kdo hovoří o lásce i válce? O rozumu a zároveň o vesmírných zákonech? O covidu a Ukrajině a také o dění a následcích skrze chování Ruska, či o celosvětovém spiknutí pod taktovkou temné agendy? To je pošetilost a já to dobře vím, ale nemohu si pomoct. Je to pro mě přednější, než dělat dobrý business. Dobrý business v tomto odvětví by psal čistě o klidu, harmonii a nezatahoval by do toho kontroverzní témata -> nemůže si to dovolit, neboť mu jde jen o business!

2) Nejsem na rozdíl od mnoha businessmanů závislý na prodeji -> jde o vnitřní touhu, dělám to srdcem a s láskou k této činnosti, jež mě naplňuje -> to je nad potřebou mít zisk či manipulovat, tím by se to celé kouzlo vytratilo! Můj hlavní příjem je tenisových lekcí -> živím se jako trenér tenisu.

Na rozdíl od mnohých jež mají své „vlastenectví“ či svůj business postaven prioritně, já nejsem závislý na jednom pevném základě -> nemohou si kazit renomé a více než sobě, čistotě, pravdě a otevřenosti jsou věrní svému obchodu nad další zájmy. Podřizují se potřebě a touze vydělat a nalákat lidi líbivými slovy a prezentací toho, co prodávají. Jestli něco prodávám, tak v první řadě sebe a své zkušenosti. Zaměřuji se na to, co mně osobně změnilo život, na to co mě osvobodilo a převrátilo mi pojetí a přístup k životu několikrát vzhůru nohama. Mnohokrát skrze vztahy, neboť to co vnímám a za co jsem se postavil je pro mnohé naprosto neuchopitelné a nepřijatelné.

V tomto druhém bodě je třeba napsat, že mým základem výdělku nejsou meditace či příspěvky za zprávy jako u jiných, ale je to práce která mě naplňuje a baví! Duchovní svět vyvažuji sportem jako tenisový trenér. Jsem tenisový hráč i trenér a živil jsem se tím dříve a živím se tím oficiálně i teď! (však se podívejte na mou živnost, neboť o peníze rozhodně nežebrám, nemám dluhy a ani zápis trestní činnosti, neboť můj list je čistý a bílý jako papír -> a vy máte možnost si to ověřit).

3) Jde o mé vlastní poznání a změnu života, ne o kopírování taktik s touhou zisku, jestli tedy něco prodávám, tak především sám sebe a svůj přístup k životu.

Ano, prodávám meditace a nabízím konzultace a také ceremonii rape (kde nejsou zakázané a návykové látky a kde je význam skrze šamany a jejich komunikace s vesmírem a přírodou), ale mým hlavním motorem je zachytit tu změnu přístupu k životu a jeho vnímání a to zachycení poté vdechnout i na Vás!

Soucítím s vámi, pokud to nevidíte či nechcete vidět, nebo když proti tomu dokonce bojujete a uchylujete se k výhružkám a pomluvám takto vnímajících lidí. Prodávám něco, čemu věnuji většinu svého volného času, prodávám to co tvořím v hlubokém smyslu, který mě pohání a mění tím životy i dalších lidí. Meditaci na určité téma tvořím i týdny a někdy také měsíce. Různá témata dozrávají před tvorbou i roky, ale někteří stejně uvidíte jen to, že okrádám lidi a prodávám meditaci, jež vznikla za hodinku práce a jejíž hlavním smyslem je business, ale to není možné! A proč? Právě díky tomuto způsobu uvažování!

Kdo to tak vidí, vyhne se jim obloukem a popravdě ty meditace mají natolik kontroverzní téma, že jsou stravitelné, uchopitelné a smysluplné pro úzký okruh lidí, kteří je dokáží pojmout a ocenit. Jsou témata vhodnější pro širší okruh lidí a poté jsou takové, které pojme jen hrstka, ,,ale když to cítíš.. stejně to téma uděláš, protože vnímáš ten smysl a přesah!“ Některé meditace budou mít své pochopení možná až později, kdy už tu sám v této podobě nebudu. Občas se mi stává, že výdělky z těchto činností jsou menší, než výdaje za takto oficiálně přiznanou činnost – > platím živnost, stránky, smartemailing, fapi a platební doménu (automatické rozesílání e-mailů s meditacemi po zaplacení a vyhotovení faktur, správa účetnictví). Měl jsem maniaky, kteří všude kontrolovali každý můj krok a ihned se mě snažili udávat.

4) Upřímný a otevřený přístup je pro mě důležitější, než prodávat obyčejné meditace.. proto dělám meditace neobyčejné a pro úzký okruh lidí, jež tento přesah vnímá -> a to je netaktické!

Zde je třeba pochopit, že to co dělám z pohledu marketingu, dělám naprosto špatně -> otřesně! Meditace pro začátečníky s pouhým zklidněním mysli by byl oproti tomu zlatý důl, ale já nemohu! Nemohu oddělit to co dělám a to co cítím, nemohu oddělit či rozdělit svou duchovní podstatu, změnit slova která cítím říct, či udělat něco jinak proti tomuto vnímání i když to občas znamená šlápnout do „vosího hnízda“. Nestačí mi řešit klidnou mysl, na to tu máte mnoho jiných profesionálně zaměřených lidí.

5) Kontroverze vnímání Boha skrze pohledy věřících -> rouhání

Tohle téma je natolik kontroverzní, že si zaslouží krátký bod zvlášť! Mimo běžně ověřitelné a dosažitelné výhody meditace v projevech zdraví a psychiky dosahuji také těch neověřitelných! Nemohu hovořit čistě o účinku zklidnění a normalizace dechové frekvence, zlepšení neurotických poruch či snížení vysokého tlaku, když dosahuji stavu naprosté blaženoti, nirvány, božství a jednoty! Samozřejmě čistě skrze meditaci bez jakýchkoliv podpůrných látek či podmínek, neboť to lze zažít i při jízdě autobusem, kde lidé hlasitě komunikují či si dokonce nadávají. Je to přiblížení se Bohu, splynutí!

Mnozí věřící namítnou, že to znají skrze modlitby a úlevu skrze jejich vyslovování, ale dovolím si říct, že vůbec netuší, o čem to vlastně mluví. Zde máme další velký kámen úrazu, neboť dle jejich hodnot nejsem věřící a moje duše náleží ďáblu! Nicméně dobře vím, jak působí modlitby a jak působí meditace, vím jaký je v tom rozdíl, ať už se jim to líbí nebo ne, neboť na nich a jejich pohledu zde nesejde. Oni by to vše však nazvali rouháním a vůbec by je moje poznatky nezajímali. Meditace je pro ně něco zakázaného, něco cizího a nečistého, to že je však modlitba součástí meditace – na povrchní úrovni.. to už si nepřipustí!

6) Modlitba není meditace, ale může být její nedokonalou součástí!
-> zpochybňuji a vysvětluji i to, co si businessmani zpochybňovat nedovolí!

Pokud pominu egregory náboženství, zanesené strachy do společnosti, odmítání své přirozenosti a pokroucené sexuality, což vede k vzdalování se od Boha a přijetí lásky a sebe v plné podobě a přirozenosti, tak je modlitba stále monologem. Je to psaný text, který odříkáváme nazpaměť jako básničku, případně je to zpověď, či Bože dej mi to a tamto, klid, mír a ať jsme zdraví a máme se dobře…

Obojí směřuje k Bohu, to je třeba vědět! Modlitba je však spíše monolog a nejde do hlubokého stavu, je to povrchní metoda a nedostává se nám běžně žádné odpovědi. Je založená na víře, nikoli poznání. Kdežto meditace jde mnohem hlouběji! Je to dialog odehrávající se ve Vás, lze jej cítit, vnímat a prožít, poté nejde o víru, ale vědění. Po prožití stavu o kterém mluvím nemáte pochyby o Bohu, neboť víte, že je a že i vy jste jeho součástí -> a to je pro církev nepředstavitelné rouhání! Navíc jim to bere i jejich hlavní vliv, neboť jen Papež rozmlouvá s Bohem! Co však tito věřící řeknout na fakt, že Benedikt XVI (Papá před současným papežem Františkem) abdikoval, neboť jak uvedl ,,neslyším Boha“?

Kdo jiný by měl slyšet? A jak šílené by bylo pro církev, kdybychom nepotřebovali překladatele pro boží úmysly? Její funkce by byla bezvýznamná a právě proto by měla otřást stoupenci této církve, když ani sám Papež neslyší božích slov, božích vnuknutí.. Toto kontroverzní téma zazní ve filmu: Dva papežové. Více se těmto tématům také věnuji v dokumentech po svém, kde najdete obrázky tohoto „Papá“, jež sám vypadá spíše jako představitel samotného pekla, než posla božího..

Modlitbě chybí často podstatná věc a tou je přičinění se a opravdu vést rozhovor a vnímat co je a není vhodné. Kdežto meditace je v mém hlubokém pojetí dialog místo monologu a naslouchání Bohu. Je to rozmluva a je to cesta ke změně a také je to splynutí v božském pojetí, stav blaženosti a euforie lásky, ale komu tohle chcete vysvětlovat, za kým byste s tímto poznáním přišli? Za politiky? Za představiteli církve? Za prezidenty nebo vědci? Psychology? Ti jediný Vás vyslechnou.. ale jako pacienta.. za peníze..

I tato zpověď bude rouhání a dílo satanovo! Pro jiné to bude jen reklama a další touha po zviditelnění, ale to co to znamená pro tebe co to nyní čteš, to už nechám na Tobě! Vždy je to na nás, tak jako dokončený průvodce šesté čakry, jež k těmto dialogům, vjemům a pojetí Boha v důležitějším aspektu, než je jen „naše velké JÁ“, jež si jen stále něco přeje.. Pro ty co je čakrový průvodce zajímá -> odkaz je zde..

7) Účinky meditace prospěšné pro naše zdraví

-Posilňuje imunitní systém

-Podporuje zdravý životní styl

-Podporuje emocionální stabilitu

-Zvyšuje životní energii a vitalitu

-Normalizuje krevní tlak

-Velmi hluboká relaxace

-Zbavuje a snižuje stresu

-Snižuje napětí

-Zlepšuje koncentraci a focus

-Výrazně zpomaluje proces stárnutí

-Pomáhá sebepřijetí a sebelásce

-Odstraňuje deprese a další psychické poruchy

-Snižuje úzkosti

-Zlepšuje schopnost pozornosti a rozhodování

-Velmi silné sebepoznání

-Efektivní a rychlé dosažení cílů a snů v životě

-Zvyšuje sebeúctu

Kromě meditačního průvodce mám stránky meditace.net, tam najdete různá zpracovaná témata, články a tipy v ohledech seberozvoje a duchovna.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)