fbpx

Byl Karel Gott blázen, anebo vizionář?

Zjistil jsem, že Karel Gott byl nebezpečný blázen! Já vím.. já vím.. o mrtvých jen dobře, ale vzhledem k faktu, že jsem tak za stejné myšlenky označován já, pak by musel být blázen i on?!

Řešil ilumináty, tajné svaté řády a mysticko-okultní organizace.. až si říkám, že kdyby ještě žil, určitě by se rád na některé výtvory z mé dílny podíval.. Například tohle by jej jistě zajímalo..

V roce 2001 pro lidové noviny měl Karel Gott nejotevřenější rozhovor na tohle téma, který kdy veřejně měl.. mluví o tajných řádech a snaze o vytvoření nového světového řádu, kde banky padnou a vše bude řídit jedna velká s naprostou suverenitou v totalitním režimu!

Pikantnosti z rozhovoru:

LN: Dokážou se voliči poučit ze svých omylů?

Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.

LN: Mohl byste to nějak upřesnit?

Jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo.

LN: Není to poněkud vykonstruované? To by znamenalo, že jedinec, dokonce ani skupina nemá šanci cokoliv ovlivnit…

Dal bych několik příkladů z historie. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu – jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos.

LN: Řekl jste, že na vývoj společnosti mají zásadní vliv jakési svaté řády, lóže a mysticko-okultní organizace. Co si myslíte o vlivu křesťanských církví a dalších světových náboženství?

Církve, i když se naoko zdají oslabené, a jsou jakoby cítit naftalínem, mají stále obrovský mocenský a politický potenciál. Být viděn je možná důležitější než vidět. Proto mnohé dalajlámovy cesty od střechy světa až po díry světa, proto ty nekonečné světové mise papežovy, při kterých obdivuhodně, svou a snad i boží vůlí překonává slabost danou věkem.

LN: Udrží si katolická církev svůj vliv i v novém století?

Jedenadvacáté století má prý být proti minulému duchovnější a zde církve nemohou chybět a vliv mít budou. Tato církev je bohatší než všechny politické strany dohromady, ovládá vladařské finesy cvičené po staletí a území, na kterém má vliv, je obrovské. Dnešní lidé, zahlcení stále přibývající technikou, prožívají stresy a neurózy a budou hledat odpovědi na své otázky. Kde jinde než u Boha. Ať už si ho přivlastňuje kdokoliv a ať vypadá jakkoliv. Kromě známých věr se lidé vrací ke starým náboženstvím a vznikají nové kulty i sekty.

Nejpřirozenější je hledat Boha v sobě, ale to jsem neřekl já, ale Ramtha. Chcete-li vědět, jak vypadá Bůh, jděte a podívejte se do zrcadla a budete mu hledět rovnou do tváře. Právě v tomto techno údobí jsou církve připraveny rozevřít svou léčebnou náruč komukoliv, a hlavně třetímu světu, který zatím sice vypadá, že ví, že nic neví, ale to nebude trvat dlouho.

LN: Nejčastější slovo, které padá při diskusích o stavu a vývoji dnešního světa, je globalizace. Co si o tomto jevu myslíte vy?

Tady asi nebudu poslem dobrých zpráv – jak mě přátelé kdysi charakterizovali. Obávám se, že celosvětové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou – už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů – nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat.

Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost – ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením.

LN: To zní poněkud jako orwellovská utopie…

Ani ne. Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/…/soucasne-deni-smeruje-k…

Je několik hypotéz, jež kolují internetem ☯️

Jednou je i ta, že mezi tajný spolek zednářů patřil.. proto měl mít vždy úspěch zajištěn.. nicméně mu to pak nedalo a mluvil v náznacích a někdy i příměji..

Další je, že dostal nabídky od těchto tajných lóží a nevyužil jich.. A další, že byl jednoduše božský a velmi se v tom orientoval.. také jsou zde takové, že nesl vědomí Karla IV. a dalších velkých ikon.

Za mě je podstatné to, že kápl božskou.. Karel zpíval, ještě když jsem byl malý kluk.. nikdy mě jeho původní žánr nechytil a zaregistroval jsem jej víc až skrz to, že se objevil v pohádce (kde to šel jako Bůh zaplatit „Bůh ti to oplatí“) a poté když onemocněl..

Tam se mi líbily i některé jeho novodobější písně.. silný byl pro mě jeho odchod.. mnoho lidí mělo různé vize a vjemy – sny, poselství.. Ať patřil či nepatřil kamkoliv, rozhodně to s námi myslel minimálně později dobře (dřív jsem jej nesledoval) a jeho písně nebyly jedovaté, ale naopak – starší generace jej milují doteď.

Za sebe mohu říci, že zpěv pokud je ze srdce, opravdu povznáší k výšinám a zde věřím, že byl opěvován oprávněně 💖

PS: Děkuji božský Karle. Díky ikonám jako byl Karel Gott si „mladší generace šílenců“ může lépe prošlapávat již vyjitou cestičku.. a co teprve generace po nás? 🙏

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
 1. ma.ni. napsal:

  Jedno video, byl tam Karel šíp, paní Bohdalová a pan Gott. Video by mělo jít najít na youtube.
  Myslím, že to bylo muzeum Karla Gotta.
  Pan Gott tam byl jako nějaký exemplář, jako robot. Paní Bohdalová si ho chtěla koupit a oan šíp ho zapl.
  Pan Gott začal mluvit ilumináti, vládnou světu.
  Teda to je opravdu síla, lidi v publiku se tomu hodně smáli. Pak pan šíp nebo nebo paní Bohdalová vypli pan Gotta.
  Hned jsem si na to vzpomněla.

 2. ma.ni. napsal:

  V roce 2001 pro lidové noviny měl Karel Gott nejotevřenější rozhovor na tohle téma, který kdy veřejně měl.. mluví o tajných řádech a snaze o vytvoření nového světového řádu, kde banky padnou a vše bude řídit jedna velká s naprostou suverenitou v totalitním režimu!

  Zní to jako past Qanonu, nechci znít jako pokryté, i já byla, věřila v qanon přes rok a půl. Podle nich to bude gesara, kvantový počítač, med postele ( skleněné rakve ) a že jim ufo dají všechno jak podnos, viz. Jejich vynalezy replikátory. Tohle podle mě nám do rukou vůbec nepatří. Všechno uměle se vytvoří díky replikátoru, lidi si nebudou vážit výrobku, co výrobu, v pěstují. Když jsme mívali kdysi dávno 12 řetězců DNA, nepotřebovali jsme žádný skleněné rakve, které vše vyléčí, pohrabou se v DNA danýho člověka. Tohle je od temných ufo, viz Draco, archont a reptiliani ( jednim z nich se říká létavci viz odkaz http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005111301 ) A vím, že temní jsou mistři mistifikace, podle channelingů, je to opravdu veliká past, kdo je na druhý straně. Falešní bozi V lidské historii bylo a je mnoho falešných bohů. V podstatě všichni ti, co se za bohy vydávali, jsou podvodníci. Jsou to příslušníci kolektivů padlých mimozemských ras (ET), které se živí dobyvačnými nájezdy na okolní spořádaně žijící části vesmírů. Součástí této invazní strategie je představit se jim jako bozi a začít je ovládat. Tím začínají svou kolonizaci nejprve po dobrém. Pak to jde po zlém. Tyto rasy jsou vysoce vyvinuté a technologicky velice pokročilé, zcela mimo rámec chápání současného lidstva a jeho oficiální vědy. Co je technologicky výše, nemusí být výše morálně. Mnohé tzv. ‚duchovní bytosti‘, které od nepaměti doprovází vývoj pozemského lidstva a jsou historicky popsány a zdokumentovány, jsou příslušníci mimozemských ras a civilizací.

  Problém je, že lidé neví k jakým mimozemským rasám patří a jaké mají s lidstvem úmysly a záměry. Protože pochází z vyšších vibračních úrovní, jeví se lidem jako světlo. To ale vůbec nic neznamená, protože co je vibračně výše nemusí být výše morálně. Bohužel většina těchto ‚bytostí světla a lásky‘ jsou příslušníci padlých ras, členové dravčích démonických kolektivů dobývajících Zemi. Do této kategorie patří většina reverzovaných étéček s nimiž pracuje současný ezoterický byznys a duchovní průmysl (zejm. New Age), který byl za tímto účelem vybudován. Jsou to např. různé: světelné bytosti, duchovní rádci a průvodci, vesmírní léčitelé, vesmírné inteligence, andělé, arch-andělé, polo-bozi, bozi, bohyně, božstva, různí svatí, vzestoupení mistři, na nebe-vzatí mistři, atlantští mistři, spirituální hierarchie, různá bratrstva1, podvodní ježíšové a jejich pacholci, mytologie různých ras a kultur, entity evokačních magií, galaktické federace světla, chanelingové kontakty, pochybní páni a lordi.

  Mohou to být také různé egregory, které fungují samostatně anebo jako energetický nástroj vyšších entit. Dravčí Rasy mohou konat zázraky v nižších vibračních úrovních. Jejich fyzikální zákony mohou snadno překračovat a ohýbat, čímž dokazují svou nadřazenost a své božství. Tyto své pouťové kousky zkouší i na lidi. Je to asi jako když druhák machruje nad vyděšeným prvňáčkem a připadá mu obrovsky mocný. Skutečný Bůh toho nemá zapotřebí, protože Bohem opravdu je a nemusí si na to hrát. Navíc není před kým takové divadlo hrát, neboť všechny věci ve Stvoření jsou jen aspekty jeho sama. A hrát divadlo sám před sebou je docela nuda, aspoň pro toho, kdo není blázen.

  Skutečný Bůh nemá potřebu nikoho jakkoli ponižovat a nad nikým se jakkoli povyšovat. Dívá se na vše, jako na součást sama sebe. Zkusme si to na jednoduchém příkladu. Představte si, že po svém okolí požadujete, aby vás oslovovalo Jeho Svátost a klanělo se vám a líbalo vám nohy. Jak se vnitřně cítíte? Pokud se cítíte něco jako duchovní prostitut, tak asi nebudete daleko od pravdy. Všichni ti zvrácení, tyranští, soudící, trestající, odměňující, pokořující, ponižující, zastrašující, vydírající, oběti vyžadující, k nenávisti, násilí, boji a zabíjení nabádající, rovnost pohlaví neuznávající, zapšklí zavilí a zašťavlí, radost a smích nemající a zakazující, obvykle patriarchální bůžci a hospodinové jsou padlí vesmírní zmetci, kteří potřebují léčení. Pomocí křtů, zasvěcení, modlících rituálů, obětí a vzývání ‚svatých‘ obrázků a sošek vysávají z lidí jejich životní energii, protože k ní sami už nemají přístup, neboť se odpojili od Zdroje. Jejich falešné chrámy a svatyně jsou vystavěny na zvrhlé geometrii a posazeny na důležitých liniích a uzlových bodech planetárních energetických sítí (jak přirozených tak umělých: sítě PIN). Slouží jako energetické antény a čočky pro příjem poškozených frekvencí vysílaných z padlých vesmírů, aby do nás vnášely reverzní programy a ničily zbytky našeho kristovského kódování. Pomocí holografických insertů vyvolávají různá zjevení různých ‚svatých‘ (viz Mariánská zjevení), plačící sochy či obrazy a podobné kejkle, aby otestovali jak na to budou lidé reagovat pro další použití v masovém měřítku. Jsou to silně metatronicky kódované události, kde každý dostane do kožichu slušnou dávku frekvencí z BESTu.

  Protože většina lidí má velký podíl reverzních programů ve svých předlohách, tak jim to dělá dobře, neboť s tím rezonují a tyto proudy Mrtvého Světla udržují jejich těla při dočasném jepičím životě. Skutečný Bůh nepotřebuje, aby mu někdo stavěl nějaké pozemské perníkové chaloupky. A pokud se zde mají stavět opravdu posvátné sakrální stavby, tak jistě nebudou založené na poškozené geometrii. Jak doba pokročila, tak se mění i forma svatostánků. Dnes jsou zasvěcovacími chrámy nákupní centra a hypermarkety, kde lidé se svými rodinami tráví celé víkendy a vzývají svého zhoubce – boha konzumu. Po dlouhé hodiny se vystavují podprahové manipulaci, podvědomému programování (subliminal conditioning and control), vymývání mozků reklamami, dýchání jedovatého vzduchu z klimatizací a ničení zraku umělým osvětlením. Masovostí k vítězství. Tomu prostě nemůže žádný farář konkurovat.

  Skutečný Bůh je kosmický tvůrčí princip založený na absolutní lásce. Jeho perverzní forma boha-tyrana musela být lidstvu uměle podstrčena. Např. v období Babylonského masakru došlo k oslabení kristovského potenciálu Země a k vytvoření nové pozemské dravčí super-rasy: Templářů. Jejich úkol bylo do všech lidských kultur implementovat koncept jediného patriarchálního boha (=jejich dravčí ET rodiče z vyšších HU) jako externího, trestajícího, dobyvačného, autoritářského panovníka, kterého je třeba poslouchat, uctívat a bát se, model psychopatického boha – tyrana.

  1 Existuje Great White Brotherhood (Velké Bílé Bratrstvo) označující skutečné Rišiovské kolektivy vědomí z HU-5, též zvané Solar Lords. To však nemá nic společného s malými ďáblíky vzývanými New Age, co si na ně hrají.

  2 Dnes již není tajemstvím, že Dalajláma je příslušníkem tibetské tyranské feudální šlechty a černo-magických sekt, že organizoval teroristické gerilové jednotky, že byl financován americkou CIA a mezi jeho kamarády patří čínský vůdce Mao, členové německých SS jednotek, masový vrah Bush, Matka Tereza, Václav Havel, jezuita Halík a další jim podobní. Viz např. práce Colina Goldnera (kniha Dalai Lama: Fall eines Gottkönigs) a dalších autorů.

  sac

  Povinností lidí také je krmit ho svou energií pomocí modliteb a náboženských obřadů. Kněží se pak postavili do role zástupců božích na zemi. Tato strategie je v provozu do dnešních dnů. Templářské kruhy dnes ovládají např. New Age a hnutí UFO. Cílem prvního je poskytovat hledajícím lidem pokřivené duchovní -nauky, které poškozují jejich ID anatomii. Cílem druhého je mystifikovat veřejnost a diskreditovat možnost existence interdimenzního života, čímž se zakrývá skutečnost o dlouhodobé přítomnosti Dravčích ET ras na naší planetě a jejich aktivitách. Pokud je tento postup již neudržitelný, prezentovat dravčí ET rasy jako naše zachránce, učitele a vůdce, popř. jako naše tvůrce ev. jako skutečné majitele planety Země (např. Galaktická Federace Světla – Jehoviánští Anunnaci, padlý černo-děrného YHWH matrix). Tzv. ‚bezpodmínečná láska‘ vůči Stvoření jednoho takového padlého a duševně chorého ET bůžka je pěkně vyjádřena např. zde:

  Genesis, kap. 6, verš 6-7: Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. Váš milující Hospodin, Temný Avatar z matrixu JHVH

  Skutečný Bůh nepotřebuje, aby v něj někdo věřil a od nikoho to nevyžaduje. Není k tomu žádný důvod. Víra je silný energetický proces, vazba, pouto, mezi člověkem a tím, na co se upne. Víra krmí záměr, který se pak snáze zmanifestuje. Do osidel víry, této Dravčí energetické sítě, jsou chyceni všichni věřící. Oni nevěří v Boha, ale ve vizi boha, která do nich byla implantována. Zvenčí a uměle, jako dogma povýšené na status kánonu. Je to ovládací ideologie, jako každá jiná. Tato je založená na přirozené potřebě člověka po duchovnu, spirituálnu, transcendenci. Proto byly vybudovány nadnárodní korporace na prodej víry, které spolu soutěží o zákazníky. Tyto supermarkety spolu nesoutěží pomocí svých placených podvodných letáků, ale pomocí válek, kam posílají své zákazníky, které mají zcela zadarmo. Je to jenom rychle obnovitelná biomasa. Tyto korporáty vznikly zneužitím původního záměru, kdy sem přišlo čisté učení a hrozilo nebezpečí, že by se lidi s jeho pomocí mohli osvobodit. Dnes přichází doba, kdy je možné začít očištění církví zevnitř, skrze lidi poučené a postupně proměnit stádo tupých ovcí na sebe-vědomé a svobodné bytosti. Stačí se začít nebát a klást vhodné otázky, jako např. Antonín Baudyš v knize My a On.

  Otázky rozlišení

  Často se při svém duchovním hledání setkáš s nějakým názorovým proudem, hnutím, organizací, institucí, osobou, skupinou, směrem, řádem, apod., ať již v pojetí tradičním a historickém anebo současném a novém a s jejich zástupci a představiteli a šiřiteli. Vždy pátrej po jejich zdroji, vnitřní motivaci a cílech, kterých chtějí dosáhnout, jak na úrovni obecné, společenské, planetární, tak na úrovni osobní, co se tebe týče. Teprve až toto zjistíš, můžeš si utvořit vyvážený názor na celou věc. Zde je několik otázek, které ti mohou pomoci rozlišit skutečné záměry těchto směrů. Nauka je nazývá Otázky Rozlišení.

  1) Kdo je skutečným zdrojem těchto snah?

  2) Co se mi snaží říct?

  3) Skutečně ví, o čem mluví?

  4) Říkají opravdu to, co skutečně myslí?

  5) Odkud mohou tyto informace pocházet?

  6) Jaké mohou být motivy toho, že mi říkají právě tyto věci?

  7) V co oni doufají, že já věřím či uvěřím?

  8) Chtějí, abych skutečně uvěřil této věci?

  9) Co chtějí, abych udělal se svou osobní silou a vlastní mocí? Abych ji v sobě odhalil, obsáhl, ovládl a skrze ni rostl dál a výš? Anebo abych ji odevzdal nějaké vnější autoritě, např. formou modlitby, rituálu, či submisivní oddanosti, poddanosti a služebnictví?

  10) Pakliže mi chtějí pomoci, jak to dělají? Čeho chtějí, abych dosáhl a jak mě taková věc či cesta všestranně a vnitřně posílí?

  11) Pokud se mě snaží skrytě podvést, jakým způsobem mi to může ublížit?

  12) Chtějí, abych šel cestou skrze moji vlastní vnitřní duchovní sílu a moudrost? Anebo mě přesvědčují, že jsem malý, slabý nicotný a bezmocný a musím slepě následovat nějakou vnější autoritu, aby mě zachránila a spasila?

  13) Pakliže jim uvěřím a budu konat podle jejich návodu, pomůže mi to k tomu, abych byl více vědomý, probuzený, laskavý a milující, zodpovědný, silný a mocný, duchovně živý, inteligentní, soucitný, celistvý, všestranně harmonicky rozvinutý, efektivní a celistvý?

  Umění klást správné otázky za všech okolností je cenný nástroj pro rozvoj chápání dané situace, povědomí o sobě i ostatních a osobního posílení. Přiblíží mě to k Bohu skrze aktivaci mojí vlastní božské podstaty a kristovského potenciálu? Toto doporučení se vztahuje na všechny Bytosti, tedy nejen na člověka, ale i na vyšší celky mající své identity: např. evropské národy apod.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Meditace Ježíše Krista
 • Téma článků
 • Propojme se na Facebooku :)