fbpx

Znázornění Satana, jak vzniklo jeho vyobrazení?

Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu! Paradox je, že jeho znázornění s rohama přejala církev od pohanů! Přejali i pentagram, jež je posvátným symbolem pěti živlů. U satanismu se jen otočil pentagram cípem dolů a vznikl symbol ďábla a tím se zároveň zneuctil jeden z nejposvátnějších symbolů života, rovnováhy a síly přírody, avšak tak už to církev přece dělala a dělá, nebo ne?

Jednoduše vždy ničili další tradice a náboženství a spálili všechny co s tím měli problém, pálili všechno vědění, všechny knihy, znesvětili posvátná místa, ale předtím vždy udělali něco zásadního a víte co to je? Prvotní zdroje a hodnotné informace a vědění si uschovali do své knihovny, do které nemá přístup veřejnost a ani tajné vyšetřující složky jakéhokoliv státu a to co se jim hodilo okopírovali a zneužili pro své vlastní účely.. ano slyšíte správně.. a jak to vím?

Pojďme se podívat konkrétněji na aspekty, které určily vzhled Satana dávno před římskokatolickou církví a sami posuďte, jestli to má nějakou vypovídající hodnotu.

1) Vliv tmy a noci bývá a býval vždy spojován s působením temných sil. Ne náhodou celé kultury a národy po celém světě včetně Slovanů, či Pohanů (chcete-li) vnímali spojení tmy s mocí temných sil a zcela přirozeně nejkratší dny v roce spojovali s tímto působením.

2) Tyto dny jsou známé jako zimní slunovrat a byly opředeny mnohými pověrami a tradicemi, které měly opět přinést hojnost, zdraví a měly chránit před temnotou. V tyto dny hořely v mnohých kulturách (a zvlášť v těch pohanských) obrovské fatry, oheň byl prvkem ochrany a scházela se u něj celá vesnice, vyprávěli se příběhy a oheň nesměl dohořet!

3) V období nejdelší tmy a nejkratšího dne se s postupně zvyšujícími znalostmi astrologie určilo souhvězdí kozoroha, jež vskutku připomíná rohy! V období zimního slunovratu Slunce vstupuje do souhvězdí kozoroha a vzhledem k působení nejdelší tmy byl tento den chápán jako symbol, kdy má tma největší sílu.

4) A tak se nebohý kozel stal vyobrazením a znamením ďábla! Odtud se vzali rohy, odtud pramení spojení a formování postavy s představou, jež formuje Satana.. to vysvětlení je vskutku velice jednoduché, logické a nic tak magického a světoborného vlastně nepřináší.. avšak o tom už se vám sama církev nepochlubila, viďte? Oni totiž nechtějí, aby se to vědělo a předávalo i v původních hodnotách – „ty jsou totiž pohanské a ďábelské..“ Avšak vyobrazení ďábla ve Slovanských kulturách vůbec tak děsivé a krve chtivé není..

5) Jak ďábelské.. když vykrádají vše pro svůj vliv, ono totiž celkově na římskokatolické církvi není vůbec nic, co by přinášela, je to egregor satanismu samotného, jež vykořisťuje a hlavně vykořisťoval po všech směrech, jaké vás jen napadnou. Hlavní cíle nebyly nijak ušlechtilé, skutky a činy mluví jasně, hlavním zájem byl prostě lidský, obyčejně jednoduchý a bezcharakterně zákeřný -> šlo o moc, vliv, území, peníze, zlato, bohatství..

6) Například antický bůh podsvětí Hádes je také spojován s tmou a zimním obdobím. Podle řecké mytologie unesl Hádes Persefonu, aby se stala jeho ženou. Zeus nařídil Hadesovi, aby ji vrátil Demeter, což je bohyně Země a její matka. Hades však přiměl Persefonu, aby jedla jídlo mrtvých, takže Zeus rozhodl, že Persefona stráví šest měsíců s Demeter a šest měsíců s Hadesem. V době, kdy je její dcera s Hádem, Demeter upadla do deprese a způsobila zimu.

7) Ve Velšské mytologii, Gwyn ap Nudd unesl dívku jménem Creiddylad. Na prvního máje, její milenec, Gwythr ap Greidawl, bojoval s Gwyn, aby ji získal zpět. Bitva mezi nimi představovala soutěž mezi létem a zimou.

8) Slovanská mytologie také hovoří o boji.. Právě na zimní slunovrat zemře bůh ohně Svarog, avšak ihned je počat bůh slunce Dažbog, který s dalším dnem vychází a nabývá na síle s každým dnem tak, jak se prodlužují dny a světlo. Na jaře poté definitivně svrhne vládu Morany – bohyně smrti, jež vládne v období zimy.

Vidíte? Chápete? Jsou to legendy podle opakujících se cyklů a vycházející z vlády zimy, jež je spojována se smrtí a podsvětím! Je to období, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí kozoroha, kdy je nejkratší den v roce a nejdelší tma.. odtud kozoroh.. kozel.. odtud rohy a zneuctění a otočení pentagramu, jež má tu smůlu, že přesně zapadá při troše snahy a se sklopením uší do otočeného pentagramu..

Teď ale ruku na srdce anebo.. „nalijme si čistého vína“, či raději pro mě čisté vody.. Viděli jste někdy takto handicapované kozly, co nosí uši tak divně? Ani nahoře.. ani dole.. mezi? Dokonce musíte dobře vybírat, aby tam pasovaly i ty rohy! Toď jen poznámka k té obrovské snaze znázornění té děsivé postavy, která straší ve službách církve (v našich myslích) již dlouho a která byla přejata od náboženství, které muselo být dočista zničeno a udupáno do země..

Jde o démonizování pohanských „symbolů“, bohů aby se od těchto symbolů/pohanství lidi odvrátili a konvertovali ke křesťanství. I když mnoho „rohatých“ bytostí je spojováno s podsvětím, s peklem nemají nic společného a ač s podsvětím spojeny bývaly, rozhodně se nejednalo o bytosti temné a žijící v temnotě. Šlo zde především o chápání smrti a koloběhu života, kdy strach ze smrti toto téma odráží a přináší otázky tématu posmrtného života, jež církev opět zamítala a hanila.

Také zde najdeme souvislost-podobu s pohanským bohem Panem (rohatý bůh)-symbol sexuality. Tato energie byla církví odedávna špiněna! Také se setkáváme s označením „Faun“ – rohatý muž, jež posloužil k zobrazení Satana a „Flóra“, jež sloužila pro zobrazení žen s květy. Přijetí sexuality bylo nahrazeno pocity viny, studu a něčeho nečistého. Církev obrátila přirozenost proti samotným lidem, věděli, že tato cesta vedoucí k přijetí a lásce vede k osvobození a procítění božství. Touto cestou se skrze strach a ovládání stali prostředníkem „správného“ – dogmat a pokrytectví, která schovává dodnes za slova boží..

Mnohem dříve než se vytrhlo vyobrazení ďábla s rohami zde byly bytosti, jež byly například napůl koněm a člověkem.. Kentauři.. někteří měli i rohy.. nicméně zvířecí prvky s prolínáním muže se vyskytovaly v mnoha legendách, naukách a náboženstvích.. Když pak přišel nápad jak to vše sjednotit a označit za Satana a dát jej jako protipól Boha po vzoru římskokatolické církve, tu a tam vzali rohy, tu a tam kopýtko, srst, oheň, poté otočený pentagram a vzniklo znázornění tak jak je znáte dnes.

Co naplat, že například Faun byl například původně římským božstvem plodnosti, ochránce polí a stád, zejména proti vlkům. Jeho ženským protějškem byla „dobrá bohyně“ Fauna, jejíž jméno dnes znamená soubor živočichů (faunu). Oba se vyskytovali v mnoha podobách, při hlavním Faunově svátku lupercalií (od lat. lupus, vlk) 15. února se mu obětovali kozlové. Z čerstvě stažených kůží dělali Faunovi kněží řemínky a důtky, jimiž šlehali mladé ženy, aby nebyly neplodné.

Faunus bylo „domácí“ italské božstvo, podle Vergilia byl Faun otcem krále Latina, snad tedy jakýmsi totemovým předkem Latinů. Když římská republika dobyla Řecko, snažili se římané svá božstva porovnávat s řeckými. Faunovým protějškem se tak stal řecký Pan, který se zobrazoval s kozlími rohy, a tento atribut přešel i na Fauna. Později se Faunus stal jen mytologickou postavou, podobnou řeckému Satyrovi: byla to lesní bytost s napůl lidským a napůl kozlím tělem (rohy, kopýtka), která hraje na flétnu a tančí s nymfami. V této podobě se těšil velké pozornosti v renesanci a v době romantismu.

Ale zajímalo to někoho? Ne! Bylo to striktně dáno a kdo měl námitky a nepodrobil se, byl nejčastěji upálen jako kacíř, či zabit jiným způsobem, případně prodám do otroctví – nejčastěji byli otroci přivezeni právě do Itálie, kde z největšího církevního přístavu byli posíláni a prodáváni do celého světa. Otroctví je vůbec něco neuvěřitelného, co se v našem světě schvalovalo a dělo a to právě i skrze římskokatolickou církev, jež je náboženstvím natolik nečistým, že se nezdráhali skrze inkvizici mučit i nevinné, prodávat odpustky a prolít nespočetné množství litrů lidské krve, čistě pro své choutky pramenící z moci a bohatství, přestože Ježíš chodil bos a nabádal ke skromnosti.

Na závěr si dovolím příběh, jež znázorňuje jak Satan slouží ruku v ruce s tímto nejfalešnějším a Bohu-žel zatím nejvlivnějším náboženstvím, které dokud vládne Zemi, vládne zde i Satan.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)