fbpx

Amen.. oživování starého kultovního boha Egypta, neboť tam to slovo zaznělo prvně!

Vyobrazení boha Amen skrze rituály plodnosti!

Víte jakého kultovního staroegyptského boha Amen oživujete, když „amen“ dodáváte na konci za modlitbu? Mělo to svůj silný specifický význam jako uznání boha Amen! Ve starém Egyptě byl tento bůh slunce také zobrazován jako muž s velkým penisem, protože byl považován za zdroj života i plodnosti.

Ve starověkém Egyptě se konaly různé rituály a obřady, které byly spojené s plodností a sexualitou. I když se neví příliš o těchto specifických rituálech, lze předpokládat, že byly spojené s magickými a rituálními praktikami, které měly pomoci se sexualitou a zajištěním plodnosti.

Tyto obrazy se vyskytují hlavně v kultovních chrámech, kde se konaly rituály spojené s plodností a sexualitou. Rituály se konaly především v chrámech boha Mina, který byl spojován s plodností. Tyto chrámy se nacházely hlavně v jižním Egyptě a byly velmi populární v době Nové říše.

Některé zdroje také uvádějí, že se v těchto chrámech konaly rituály spojené se sexualitou a reprodukcí. V době Nové říše byly chrámy plodnosti spojené s kultem boha Mina a bohyně Isis (ta byla také bohyní léčení, vědění a moci), kteří byli považováni za božstva plodnosti.

Nicméně tu největší perlu si nechám do svého minidokumentu.. avšak tímto jsem cítil pobavit, neboť tolikrát jsem slyšel zvolání „amen“ fanatickými způsoby.. které žily již v době Egypta podobně jako dnes.. stále jsme ovládání egregory a starými způsoby starých bohů a praktik..

Nicméně například Ježíš Kristus „amen“ používal sporadicky a rozhodně na něm neulpíval, dokonce můžeme i zpochybnit, jak to bylo, neboť moc důkazů zde nejen že není, ale i mnohé překlady se dají vyložit různě!

Zajímavým faktem je, že například nedávno objevené Tomášovo evangelium (1945 Nag Hammádí), které nemohlo být zprzněno skrze římskokatolickou cenzuru, neobsahovalo amen vůbec!

Překlad byl proveden vědci z Nag Hammadi Editorial Team, který se skládá z různých odborníků na starověký egyptský jazyk a literaturu, gnosticismus a koptologii (věda o koptské literatuře). Tým byl složený z různých odborníků z celého světa.

Je možné, že slovo „amen“ bylo u Ježíše i v jiných verzích přeloženo jinak.. Slovo Amen se mohlo přeložit jako „Ano, je to pravda“ -> které je nám i skrze náš jazyk bližší.. navíc Ježíš na rozdíl od těch církevních divadel nepoužíval tato prohlášení ani tak na konci, jako na začátku svých vět!

Příklad z Matoušova evangelia: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě.

Amen byl zobrazován jako muž v plné síle, často s bystou na hlavě „nemes“ a symboly moci v ruce (ankh – klíč života) a hůl (symbol moci a síly). Chápu, že si teď věřící stále nebudou trhat vlasy na hlavě a skákat z okna.. neboť tohle je vše konspirace, výmysl a přímo to společně přece nesouvisí.. Ale to je jen iluze pro udržení jejich představ a pravdy, obraná reakce. Bádal jsem dál a mohu říci, že římskokatolická církev je přesně s tímto kultem „amen“ propletená a to zcela úmyslně! Je třeba si uvědomit co živíme a upřednostnit to, co smysl má.. Bůh Amen má být pohřben a zapomenut.. dopřejme mu klid.

PS: Takže pozor na amen.. (vždy jsem zbystřil, když kolem mě „amen“ někdo hlásal a bylo mi to nepříjemné). Navíc je to ve skutečnosti ještě absurdnější a propletenější (více v minidokumentu) prosím tedy -> nepoužívejte amen, když se vám u mě něco líbí -> neboť mně osobně se poté ta odpověď nijak zvlášť nezamlouvá!

Zmíněný minidokument

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
  1. ma.ni. napsal:

    A místo amen může být a tak se staň. Jestli si dobře myslím.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)