fbpx

Bible.. od svého zrodu mnohokrát -> přepisována, chybně překládána, dopisována a také vytržena o původní posvátné knihy!

Dnes obsahuje Bible 66 knih (to je zajímavé číslo), které se dělí na Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon obsahuje 39 knih a Nový zákon 27 knih.

Některé knihy, které byly původně součástí Starého zákona, byly později vyřazeny z kanonu Bible, což znamená, že nejsou uznávány jako součást oficiálního textu Bible. Tyto knihy se nazývají Deuterokanonické knihy nebo Apoštolské knihy.

Vyřazené knihy se tedy do celkového počtu 66 knih (podle římskokatolické církve) již nepočítají.. Je těžké říci přesný počet knih, které byly součástí Bible před vyřazením, protože různé církve a tradice měly odlišné kanonické seznamy. Římskokatolická církev uznala celkem 73 knih Bible, z čehož 7 knih vyřadila. Vyřadili i další texty a evangelia.. (například Tomášovo evangelium, jež má v dnešní době nejblíže k původním textům, doporučuji).

Sedm knih, které byly vyřazeny z Bible římskokatolickou církví, jsou známé jako deuterokanony nebo apokryfy. Tyto knihy byly původně zahrnuty v septuagintě, což je řecký překlad Starého zákona, který byl používán v židovské a později křesťanské komunitě v 1. a 2. století. Tyto knihy však nebyly považovány za plnohodnotnou součást Písma v židovské tradici a byly později vyřazeny z kanonu Bible římskokatolickou církví.

Septuaginta (LXX) je řecký překlad Starého zákona, který byl vytvořen pro židovskou diasporu v Egyptě v 3. století př.n.l. Texty, které byly přeloženy do Septuaginty, byly původně napsány v hebrejštině. Překlad Septuaginty se tedy stal prvním překladem Starého zákona z hebrejštiny do jiného jazyka.

Mezi tyto vyřazené knihy patří Tobit, Judith, Sirach (Ecclesiasticus), Wisdom, Baruch, First and Second Maccabees. Tyto knihy obsahují různé příběhy, poučení a modlitby.

Tobit je například příběh o člověku jménem Tobit, který se vrací do svého rodného města a pomáhá svému národu.

Judith je příběh o ženě, která se vydává na cestu, aby zachránila svůj lid před invazí nepřátelského vojska.

Sirach (Ecclesiasticus) obsahuje moudré rady a poučení.

Wisdom zobrazuje koncept boží moudrosti a její roli v lidském životě.

Baruch je příběh o Baruchovi, který se stává prorokem a pomáhá svému národu.

First and Second Maccabees jsou historické knihy, které popisují boj židovského národa proti Seleukovské říši a udržení své víry a svobody.

K příkladu úmyslně chybného překladu jsem si vybral konkrétní citaci, kterou si můžete všichni ověřit.

Úryvek „Království nebeské je mezi námi“ je citát z Nového zákona Bible, konkrétně z evangelia podle Lukáše. Tuto pasáž můžete najít v Bibli v kapitole 17 verš 21. Je to součást Ježíšova učení o Království Božím a dle římskokatolické církve nabádá tedy již nyní k víře Boha, nikoliv k hledání této víry v budoucnu. Tento citát říká, že Bůh je přítomen již nyní kolem nás. Avšak tohle je obrovské přetočení významu!

Citace z tohoto Nového zákona je z řečtiny a vypadá takto: „τὸ βασίλειον τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν“ -> doslovný překlad však zní „Království nebeské je uvnitř vás“

Totéž nacházíme skrze nezměněné výroky Tomášova evangelia (také vyřazeno), neboť se našlo v 19 století v Nag Hamádí.. Přeložený text vypovídá o tom, že Ježíš zmiňuje jak Božství v nás všech, tak reinkarnaci a má podobné myšlenky jaké najdeme třeba v Buddhismu a Taoismu.. (ty však církev odmítá a zavrhuje).

Tento překlad se však vůbec nehodí, neboť boří mýty o tom, že je Bůh kolem nás jen přítomen a vykládá vše novým způsobem, že je přímo v nás! Že je již teď naší součástí, avšak to by neumožňovalo, aby církev byla prostředníkem mezi lidmi a Bohem, neumožňovalo by to jejich moc a postavení a lidé by měli snahu hovořit s Bohem přímo, církev by tedy v těchto ohledech nebyla potřeba..

Tyto myšlenky by byly označeny za rouhání hodné upálení, neboť co se nehodí je kacířské.. v dnešní době jsem byl exkomunikován -> tedy vyhoštěn.. správně nesmím navštívit bohoslužbu v kostele ani v případě pohřbu či svatby.. avšak dříve by moje exkomunikace znamenala téměř jisté upálení!

Doporučuji si k tomu dohledat více a také to co zde prezentuji si ověřit, k citaci kterou jsem uvedl můžete zkopírovat tento text z řečtiny a využít překladač na googlu..

„τὸ βασίλειον τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν“

Průměrný počet stran Bible od římskokatolické církve se může lišit v závislosti na konkrétním vydání. Některá vydání mohou být navýšena komentáři, ilustracemi nebo jinými doprovodnými materiály, které mohou zvyšovat celkový počet stran. (Do Bible bylo také dopisováno, například trojjedinost se dopsala na Nicejském koncilu pořádaném císařem Konstantinem I. s účastí asi 250 biskupů z různých částí římského impéria v roce 325)

Zpět k Bibli.. například, vydání Bible od Douay-Rheims římskokatolické církve má průměrně asi 1,700 stran. Zatímco moderní římskokatolická Bible, jako například New American Bible, má průměrně asi 1,200 stran. Běžně mají Bible zpracování od 1000 do 2000 stran.

Jak je vidět, rozdíly v počtu stran se mohou lišit v závislosti na konkrétním vydání a také na jazyce, ve kterém je vydání.

Zajímavý také je fakt, že většina knih v Bibli má v průměru kolem 20-40 stran v závislosti na konkrétním vydání. Pokud bychom například vydělili 1600 stran Bible 66 knihami, dostali bychom tohle číslo 24.2424242424

Více k manipulaci církve, například: jak upravili Bibli a jak manipulují?Dokumenty po svém!

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)