fbpx

Lži vládnout lidem skrze utváření falešných představ kolektivní hypnózy, ta tvoří sen reality vyhovující těm, jež tuto hypnózu záměrně zneužívají proti lidem.. Obyčejní lidé bojují o přežití, zatímco miliardáři si za poslední krizové roky zdvojnásobili svá bohatství!

Celá lidská populace věří lžím, jako společnost jsme lží a manipulací zcela pohlceni. Málo těch, co se nad tím pozastavují. Obecně se to bere jako něco normálního a přesto tuto skutečnost mnozí odmítají. Věří lžím natolik, že jsou za ně ochotni bojovat a někteří dokonce i zemřít. Přitom každý jednotlivec zkresluje pravdu už jen svou interpretací. Sníme kolektivní sen proplétajících se realit, které jsou jen odrazem pravdy. Všichni do jisté míry lžeme tím, že si vykreslujeme své příběhy, „své pravdy“, tedy své sny reality, jež nám mnohokrát byly předány na základě víry a důvěry bez ověření. 

Proto je důležité zachovat si nadhled a respekt při naslouchání příběhů z kolektivního snění a uvědomovat si, že vše co nám dotyční řeknou, je zkreslené jejich vlastním přesvědčením a jejich záměry. Pravdou je, že mnohé přijaté dogmatické názory jsou vypuštěny záměrně ne za účelem rozšířit pravdu a správný postoj, ale za účelem přesvědčit nás v tom, že je to vyhovující a správné, ačkoliv pravým důvodem jsou postranní úmysly. Jde poté o práci s davovým šílenstvím zcela na zakázku pro účelné formování společnosti. 

Pro tvůrce těchto kolektivních manipulací je to prostředek k udržení si moci a k směřování světového dění podle jejich zhoubných záměrů. V těchto záměrech nejde o lidi a lidský život v těchto ohledech vůbec nic neznamená, naopak i životy druhých v těchto kolektivních snech pekla mohou představovat skvělý způsob pro manipulaci s apelem na morálku, jež je zneužita a postavena proti samotným lidem. 

Lidé skrze svá přesvědčení napáchali v dobré víře již mnoho zhoubného proti sobě i druhým. Ať už šlo o víru, náboženství či nadřazenost jedné rasy nad druhou, jež vyústila dokonce i ve světové války. Důvěřivý obyčejní lidé v těchto rolích nemají žádnou hodnotu, jejich život je pouze bezcennou obětí těch, jež tyto války vytváří. Vždy si najdou důvody pro jejich vznik a jak do nich uměle zatáhnout ty, které je třeba oslabit, neboť ohrožují plány globálních elit. 

Přesto cokoliv co předáváme druhým, tvoří jen polovinu příběhu, za kterou neseme odpovědnost. V případě přesného vyjadřování, kdy máme čisté úmysly a vyjadřujeme se jak nejlépe dovedeme, již nemáme odpovědnost za to, jak to bude pochopeno a jak s tím lidé naloží. Každý kdo čte tyto příběhy snů si přiřazuje ke každému slovu svou vlastní interpretaci, své vlastní významy vykreslující jejich sen reality. Jiné je to však u záměrné manipulace, s vědomým vražděním nevinných, jež těmto lžím uvěřili. Ti nesou zodpovědnost za své ničení životů skrze své zhoubné záměry s cíleným ničením pro upevnění své moci. 

Nevěřte tolik sami sobě a své interpretaci, mnoho lidí se podívá na příběh a stvoří příběh úplně jiný, odlišný od původního snění, od původního odrazu pravdy. Pokud je to záměrné, je vaší povinností být skeptický a nevěřit, přistupovat kriticky a vnímat i pohnutky za tímto děním. Nejvyšší cenu nemají peníze, je to formování společnosti, peníze slouží pouze jako prostředek pro dosažení cílů těch, jež vlastní tento svět v poměru, který sám o sobě zní jako špatným snem. 

Přesný a realistický příklad tohoto špatného snu reality

Oxfam International uvádí, že již v roce 2016 drželo nejbohatší 1% světové populace více než polovinu světového bohatství, zatímco zbylých 99% populace drželo pouze zbývajících 49% bohatství. 

16.1.2023 Oxam International uvádí, že nejbohatší 1 % má za poslední dva roky téměř dvojnásobek bohatství než zbytek světa dohromady! Nejbohatší procento mocných tohoto světa překonali své držení poloviny veškerého bohatství za poslední desetiletí. Majetek těchto mocných se zvyšuje o 2,7 miliard dolarů denně (60 021 000 000 Kč -> zhruba 60 miliard a 21 milionů korun českých denně)

Miliardáři zaznamenali mimořádný nárůst svého bohatství během let pandemie a krize životních nákladů, od roku 2020 bylo 26 bilionů dolarů (63 procent) veškerého nového bohatství „získáno“ nejbohatším 1 procentem, zatímco 16 bilionů dolarů (37 procent) šlo do zbytku světa dohromady. Miliardář získal zhruba 1,7 milionu dolarů za každý dolar nového globálního bohatství vydělaný osobou ze spodních 90 procent. Majetek miliardářů vzrostl o 2,7 miliardy dolarů denně. To je navrch k desetiletým historickým ziskům — bohatství miliardářů se za posledních deset let zdvojnásobilo.

Miliardářské bohatství v roce 2022 prudce vzrostlo díky rychle rostoucím ziskům z potravin a energie. Zpráva ukazuje, že 95 potravinářských a energetických korporací v roce 2022 více než zdvojnásobilo své zisky. Získaly 306 miliard dolarů v neočekávaných ziscích a z toho vyplatily 257 miliard dolarů (84 procent) bohatým akcionářům. Oxfam vyzývá k systémovému a rozsáhlému zvýšení zdanění superbohatých, aby získal zpět krizové zisky poháněné veřejnými penězi a ziskem. Desetiletí snižování daní pro nejbohatší a korporace podněcovalo nerovnost, přičemž nejchudší lidé v mnoha zemích platí vyšší daňové sazby než miliardáři. Elon Musk, jeden z nejbohatších mužů světa, platil v letech 2014 až 2018 „skutečnou daňovou sazbu“ asi 3 procenta. Aber Christine, prodejce mouky v Ugandě, vydělává 80 dolarů měsíčně a platí daň ve výši 40 procent. Oxam ukazuje tyto zprávy každoročně, informace si můžete ověřit zde.

Existuje mnoho dalších výzkumů a studií, které potvrzují trend nerovnoměrného rozdělení bohatství a příjmů. Tyto zdroje zahrnují:

  1. Mezinárodní agentura pro hospodářský rozvoj (International Labour Organization – ILO)
  2. Světová banka (World Bank)
  3. Světová hospodářská fóra (World Economic Forum)
  4. Mezinárodní monetární fond (International Monetary Fund – IMF)
  5. Hnutí Attac
  6. organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)

Tyto organizace publikují pravidelné zprávy a výzkumy, které mapují trend nerovnoměrného rozdělení bohatství a příjmů na celosvětové úrovni. Můžete najít tyto zprávy na jejich webových stránkách nebo zadáním fráze „inequality research“ do vyhledávače.

Lidem ke kritickému přístupu a myšlení brání přijaté dohody s přesvědčení a přijetím „normálního a spravedlivého fungování systému“ -> ačkoliv jde o naprostá a neudržitelnou iluzi! Braní jim v tom politické názory, jejich vyznání, víra, filozofický postoj, výchova, zvyky rodiny i národa, způsob života, etnické zařazení, sociální sféra ve které se pohybují, dokonce i sport, či samotný intelekt dotyčného jedince a cokoliv co je odvádí od pravdivé reality, která je účelově zkreslována. Můžete nyní říci, že jste zahlédli pravdu a smysl tohoto sdělení a přitom to může být zase jen jedna z mnoha domněnek..  

Ve světě lidí je mnoho těch, co si myslí, že všemu rozumí a přitom vzájemně neporozumí ani sobě navzájem a někteří ani nechtějí.. někteří z těchto zkažených skrze svou iluzi dokonce nedokáží druhé ani vyslechnout, natož je pochopit.. Přesně na tom systém vládnoucí sféry zmíněných globálních elit staví svou politiku, neboť neustálým rozdělováním se lidé nemohou spojit a postupovat jednotně. 

Buďte ostražití, když sami sobě věříte v ohledech, že něco nemůžete, nezvládnete, že jste třeba ošklivý či hloupí.. věřit svým osobním lžím je cesta k důvěře i lžím světovým, je to poté živení kolektivního pekla a utrpení, které si tvoříte, které v sobě nosíte..  Mnoho naučeného lidé používají jen proto, aby si ubližovali, aby proti sobě soupeřili, hodnoty tohoto kolektivního snění lidstva vznikají proto, protože se lidé nechávají ovládat. Bojují proti sobě navzájem, zatímco praví původci těchto kolektivních snů pekla se smějí za oponou. Lidé jim odevzdávají nevědomě svou svobodu, zodpovědnost a sílu se projevit dle těchto šílených a zvrácených dohod společnosti.  

Společnost nejedná a není postavená pro dobro jednotlivců a jejich pravého vnitřního cítění, na které zapomněli. Pravda však nepotřebuje, abyste jí věřili.. není na vás závislá, pravda je život.. to vy jste závislí na životě, ne on na vás..  Oproti tomu lež potřebuje, aby byla slyšet a aby jste jí uvěřili, bez vás totiž přestává existovat, přestává působit a tím také moc a vliv těch, jež ji vypouštějí. Nekriticky přijímat jakékoliv informace si může dovolit váš počítač, nemá žádnou zodpovědnost, je mrtví.. pokud však lidé bez zamyšlení jen přijímají dogmaticky pokyny, jsou jako počítače.. Mezi námi jsou miliardy lidí, kteří chodí po tomto světě a přitom jsou mrtví, ale oni nevědí, že jsou mrtví. 

Jejich těla jsou sice živá, ale oni sní sny virtuální reality bez jakéhokoliv vědomí, že jen sní. Stávají se obětí svých vlastních projekcí. Sen pekla v kterém většina lidí žije, je vytvářen jejich vírou, důvěrou, vládou.. celý jejich způsob myšlení a přesvědčení z nich vytváří oběti. Systém skrze výchovu rodiči, školu, náboženství, marketingového šílenství, jež vědomě obelhává a opakovaně klame. Systém médií a zpráv, politiky a dalších prostředků, kterými upoutávají pozornost celé společnosti. 

Předkládají a uplatňují tak skrze svůj vliv, skrze  své možnosti a prostředky názory, egregory a demagogická přesvědčení, bez ohledu na blaho a potřeby běžných lidí. Používají k tomu přijaté symboly, ikony, důvěrné a známé osobnosti, globální společnosti, studie,vy Působí skrze emoce, strach, vinu a vytváří svět plný bezpráví a emočních dramat – zlého globálního snu a prochází jim to především díky tomu, že se lidé bojí pravdy.  

Lidé raději věří tomu co poznali, co je pro ně důvěrně známé, věří že tak nejlépe skrze plnění požadavků zachovají svůj dosavadní komfort, na který si svykli. Předávají jim zkreslená poselství a příběhy jako pohádky malým dětem, které jim uvěřili, neboť pravda je pro ně mnohem děsivější. Celý řetězec utrpení a strach se takto udržuje z generace na generaci. Tento systém je tak důkladný, že si jej sami předáváme, kdy v dobré víře toho jak žít předávají své zkreslené lži rodiče svým dětem a tak je připravují na domestikaci v tomto globálním snění. 

Přesně to je důvod, proč se tolik lidí přejídá, bere drogy, podléhá alkoholu a závislosti na různých látkách. Snaží se udělat cokoliv, jen aby nemuseli čelit pravdě a aby se vyhnuli své vlastní tvůrčí aktivitě.. svým způsobem se vzdali a ani se již nesnaží porozumět v jakém světě to žijí, co si tvoří a jaké hodnoty svým způsobem oživují na místo sebe samotných. Z tohoto hlediska jsou mrtví, neboť nejen že zapomínají na to jak prožívat život a jaký je smysl života obecně, ale v určitém ohledu se stali příjemci informací jako naprogramovaný počítač, jež přijímá data od svého majitele, který je ovládá a tak je tedy s nimi také nakládáno. 

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)