fbpx

Arkturiáni - vše co o nich potřebujete pro začátek vědět

Nová zpráva ze 7.6.2022, najdete ji zde!

Mini úvod s odkazem na mé osobní zkušenosti skrze hlavní článek

V odkaze je můj osobitý pohled skrze vlastní zkušenosti, avšak mnozí už tento příběh znáte a také víte, že skrze toto vědomí tvořím. Vytvořil jsem také silnou meditaci, která má obrovské přesahy, ale o tom v tomto úvodním článku.
Mnohé z vás také zajímá, proč nám přímo nepomohou a nepřiletí - ale oni to zkoušeli.. -> důvody k tomu jsou zde.

Dále zde na stránce najdete další informace o Arkturiánech, moje vhledy a chanellingy i videa, avšak zde cenzura velmi dobře zapracovala a mimo jen jediné poslední chanellové video a zachycené energie Arkturiánů doskladby od "Enya - The Memory Of The Tree" jsem o všechna videa přišel. Snad bude útěchou, že je toto video nejaktuálnější a také že skladba zastihuje to, co jen nad všechna slova! Videa najdete níž,

Arkturiáni oplývají velkou zásobou energie

Ti, jejichž planetárním původem je Arcturus, mají silnou osobnost, hlubokou vnitřní sílu a vědění. Na povrchu se jeví silní, schopní a výkonní. Od dětství mají pocit, že mají důležitý životní účel, ačkoliv obvykle nevědí jaký. Pátrání po tomto účelu je často přivede až ke zkoumání duchovna. Pokud svůj účel nenaleznou, může to u nich vést k pocitu nespokojenosti nebo smutku, aniž by tušili, jaká je příčina těchto pocitů.

Arkturiáni jsou velmi kreativní. Mnoho Arkturiánů se stává spisovateli, umělci, designéry nebo své schopnosti využívají k jiné tvůrčí činnost. Arkturiané jsou často dobří veřejní řečníci, mají smysl pro načasování a humor a jsou králi večírků. Rádi rozesmívají druhé. Milují cestování.

Snadno se začnou nudit a hledají nové zážitky, aby se nudě vyhnuli. Pokud se však nudí, mohou vytvářet dramata - jen aby rozvířili hladinu či vnesli trochu vzrušení. Může se to projevovat zveličováním a protahováním problémů nebo dramatizováním situací za účelem získání pozornosti. Podvědomě jsou tak účelně vedeni, aby se lépe a rychleji aklimatizovali na zdejší způsoby.

Vnitřně cítí neklid, nejsou-li činnými v oblasti sebepoznání a transformace i proto nutkavá potřeba zážitků a objevování. Nemohou si pomoct - cítí, že je zde na Zemi mnohé zcela jinak. Pochází z míst, kde jsou takové principy neakceptovatelné. Naopak jakmile se najdou a spojí s plány své duše, pociťují euforii jež je pohání. Ta jim poté přináší pocit uspokojení a klidu.

Někdy se může zdát těžké k nim proniknout. Nemají mnoho blízkých a intimních osobních přátel, zato mají dostatek těch neformálních. Pokud vás Arkturián přijme za svého osobního přítele a sdílí s vámi své nitro, vězte, že jste před tím prošli pečlivým posouzením.

Arkturiáni přitahují lidi: jejich energií a magnetismem jsou přitahování i naprosto neznámí lidé. Jsou to dobří rádci a díky své auře budí u druhých dojem, že jsou silní a celiství. Ostatním pak může přijít překvapivé, že mají problémy a city stejně jako kdokoliv jiný. Nezřídka mají široký okruh známých, kteří jsou závislí na jejich radách a vedení. Ačkoliv jsou ochotní naslouchat a udělovat rady, mohou být Arkturiáni netrpěliví k těm, kteří nezkoušejí dosáhnout svých cílů nebo pro to nevyvíjejí dostatečné úsilí. Pokud někdo hledá radu a nevyužije tu, kterou dostal, může o svého arkturiánského mentora přijít.

Arkturiáni mají mnoho energie jak psychické, tak fyzické. Mohou skákat z jednoho tématu nebo místa na jiné. Obvykle neradi sedí tiše a v klidu a potřebují cítit, že na něčem pracují. Bývají zapálení a optimističtí. Pokud je jejich energie soustředěná a dobře využitá, zvládnou takřka cokoliv. Pokud je však roztříštěná a nesoustředěná, mnoho projektů, které začnou, nedokončí.

V milostných vztazích potřebují Arkturiáni osobní svobodu. V omezujících vztazích se cítí uvězněni. Potřebují být občas sami či s přáteli a to bez pocitů viny nebo nutnosti vysvětlovat. Podle jejich pojetí by tato svoboda měla platit pro všechny zúčastněné - podmínky, které chtějí pro sebe, chtějí i pro ostatní.

Arcturiáni neradi vyjadřují své nejhlubší emoce a v situacích, které se jich dotýkají, se snaží odvádět pozornost. Z emocí umí nejsnáze vyjádřit hněv a humor. Aby se vyhnuli otevřenému probírání svých emocí, mohou vytvářet hádky, vykládat příběhy (Arcturiáni jsou skvělí vypravěči!), snažit se navodit smích nebo mít náhlou potřebu něco podniknout.

Tento popis se týká Arkturiánů, jež se zde probouzejí na Zemi v lidských tělech a jež prochází transformací skze poznávání života zde na Zemi. Všechny zmíněné neduhy jsou schopni postupně zpracovávat a jít sami sobě příkladem za dokonalejším vyjádřením sebe sama. Jakmile se jim to však povede, mohou působit pro lidi naopak až odosobněně či chladně, neboť když si zde zpracují pro ně až nezvykle silné lidské emoce, vedou druhé k řešení a doslova je irituje vnímat role obětí či nářků.

Na lidské prožitky skrze pojetí tolika pocitů nejsou připraveni - je to pro ně naprostý extrém od jejich poznání a osobně je velmi irituje pocit, že jsou ovládáni či zmítáni těmito lidskými stavy. Jsou pro ně těžké pochopit dokonce i v jejich přirozené podobě mimo lidské tělo - respektive chápou co a jak se děje po důkladném prozkoumání člověka a života zde na Zemi, ale tím že takové emoce nezažívají, tak si je neumí představit a ani nechtějí!

Bylo by to pro ně naprosté narušení komfortní zóny a přebírání nezdravého toxického jednání, kterému často nerozumějí ani sami lidé. Vezměte tedy v potaz, jaký přístup k lidem jež jsou zmítáni vlastními emocemi mohou mít tito mistři klidu a meditace?
Právě proto po transformaci a přijetí lidského těla a pobytu zde na Zemi nachází více pochopení spíše při odstupu od "lidských šíleností běžného života" skrze ticho a meditaci, jež jim umožňuje mít své emoce pod kontrolou a jednat více ne za sebe a své ego, ale za to co cítí, že je vhodné udělat pro vyšší zájmy a principy. Tyto principy mají často potřebu předávat dál a podílet se na transformačním procesu, který si oproti mnoha duším, jež jsou karmicky svázány se Zemí - vybrali dobrovolně zažít.

- potřeba něco aktivně dělat pro transformaci
- schopnost nadhledu a klidu, dojde-li k přijetí
- obrovská kreativita, hravost a inspirace
- pevnost.. probuzený Akrturián neuhne

Zpráva pro obyvatele Země od Sanata Kumary (Arkturián jež má na starost náš sektor - Zemi)

Všechny civilizace se musejí přizpůsobit měnícím se podmínkám své reality, chtějí-li přežít.
Pro nás Arkturiány je dilema mezi "misí" a "srdcem", těmito nejhlubšími pocity, momentálně nejobtížnější situací naší současné civilizace. Přestože to nevypadá, že by ohrožovala naše přežití, tvrdím, že to tak je, a to jsem také oznámil Velké arkturiánské radě.
Jak se tohle v naší civilizaci bude vyvíjet dále se teprve uvidí. Já ale určitě souhlasím s mojí milovanou přítelkyní Magdalénou, jež důvěřuje tomu, že toto řešení bude inteligentní a nanejvýše kreativní. Od mých spoluarkturiánů nečekám ničeho jiného.

Ke kolektivu
I vaše civilizace čelí v mnoha ohledech stejně obtížné volbě, ale rád bych věnoval pozornost dilematu, jemuž čelí vaše globální civilizace a jež přímo ohrožuje vaše přežití.
Souvisí to s rozpadem vašeho ekosystému. Nebezpečně klesající hladina kyslíku, ničení deštných pralesů, znečišťování oceánů a vzduchu - ať se děje cokoliv na politické a sociální úrovni, odsuzujete tím své další generace k bezútěšné budoucnosti. Nacházíte se v nejkritičtější fázi své planetární evoluce. Roztříštili jste své kultury a společnosti, vytvořili jste mezi nimi obrovské rozdíly, které jsou prokletím pro ně i ostatní. Stará světová moc, založená na využívání fosilních paliv, a války udržované stínovými bankéři a náboženskými vůdci nadále otravují nejen emoční prostředí vaší planety, ale doslova i fyzický svět.

Když tuto situaci na vaší planetě vidím, je to pro mě trochu smutné. Hlavně mě to rozčiluje, a můj hněv vychází z pozorování, že jste byli vašimi náboženstvími - obzvláště těmi, jež vám kážou o nadvládě člověka nad přírodou - uvedeni v omyl a manipulováni. Pozoruji vaši planetu již miliony a miliony let, a mohu říci, že nijakou nadvládu nad přírodou nemáte; příroda vás zničí, pokud si k měnící se skutečnosti nevytvoříte vědomý vztah.
Vaše současná civilizace - myslím tím vaši globální civilizaci - je jako prošívaná deka s mnoha barvami, jež vzájemně neladí. Tím, že vám chybí pohled z úhlu intergalaktické historie, nechápete, že existence vaší společnosti je přechodná. Nejenže se jako jedinci na fyzické úrovni biologicky rozkládáte - tím myslím smrt - též vaše civilizace podléhá zániku a vyhlazení silami přírody.

Jak jsem již zmínil, pozoruji vaši planetu dlouhou dobu a viděl jsem na ní velkolepé kultury, jež síly přírody zničily - dříve nežli se zničily samy vlastníma rukama. Jako kolektiv na globální úrovni budíte dojem paralyzované společnosti, neschopné se vypořádat se skutečností, že váš ekosystém kolabuje; a docela upřímně a otevřeně - toto vše je způsobeno mylnou biblickou představou. Je to jako byste věřili tomu, že máte jakési "božské právo" ničit svoji přírodu podle vlastní libosti. Uvědomuji si, že mluvím jak k jedinci, jenž čte nebo poslouchá toto poselství, tak i ke kolektivu. V tuhle chvíli to však není adresováno tobě, coby jedinci, ale učiním tak za chvíli. V tomhle okamžiku mluvím o celé vaší kolektivní historii a vašich klamných představách, že jste z nevysvětlitelných důvodů neporazitelní a stojíte nad přírodou. Teď to možná vypadá jako velký skok od ekologické katastrofy, které čelíte, k vašemu srdci, avšak obě tato témata jsou navzájem propletená. Právě svým srdcem můžete cítit emoce a spojení s veškerým životem.

Dovolte, abych nyní trochu odbočil a objasnil vám, o čem mluvím. Uvědomuji si, že vaše emoce pocházejí z primitivní struktury ve vašem mozku, nikoliv z vašeho srdce. Ale! Srdce je do toho zapojeno - a nyní zde hovořím k vašemu fyzickému srdci a vašemu jemnohmotnému srdci, jež znáte jako srdeční čakru. Právě skrze srdce - srdeční čakru - a do určitého stupně i fyzickým srdcem - jste propojeni s veškerým životem. Říká se tomu empatická inteligence; a ti, jimž chybí, jsou nevyvinutí a nebezpeční pro vaše přežití.

Pozoruji-li zrychlující se vývoj vašich planetárních technologií, vážně si dělám obavy o váš budoucí blahobyt a duševní pohodu - ne kvůli využití technologie. My Arkturiáni používáme technologii neustále. Mé obavy pramení z toho, jak ji využíváte, a ze skrytých agend a záměrů na pozadí vaší technologie. Technologie. Obzvláště pak telekomunikace a počítačové technologie, jsou stále více využívány k ovládání mysli. A čím více se orientujeme na mysl bez propojení se srdcem, tím hlouběji se přesouváte do nebezpečné oblasti. Viděl jsem to v Atlantidě; a doufám, že toto období nezopakujete. Vaše technologie jsou jiné, ale dosti podobné - a stačí na to, aby si někdo, komu byl svěřen úkol ochraňovat tento sektor Galaxie, mohl dělat starosti.
Pokud vaše hlavní světová náboženství, obzvláště ta židovského, křesťanského a islámského původu, nejsou schopna se vyvíjet a povznést či vytvořit novou vizi pro lidstvo, tak musejí aspoň přestat dominovat planetě a začít rozvíjet svoji roli jako její správcové. Je to test inteligence.

K jedicni
Nyní hovořím k jedinci, jenž tohle čte nebo si nechává číst. Uvědomuji si, že se můžeš cítit bezmocný tváří v tvář masivním silám jak přírody, tak lidské nevědomosti.
Proto ti chci jasně a důrazně říci, že tě neodsuzuji. Radím ti jen podívat se hlouběji do svého srdce. Najdi v něm místo, kde pocítíš spojení s jiným druhem života. Možná pocítíš toto spojenectví raději s rostlinami, neboť nedokážeš strpět lidi, což je v pořádku, Rostlinná říše je bohatá na inteligenci, jež tě může instruovat. Existuje mnohem déle než člověk; a ještě bych dodal, že v otázkách přežití je mnohem inteligentnější.

Hádanka, před níž coby jedinec stojíš, je ta, že žiješ jednak ve své vlastní realitě, jednak v kulturních a historických skutečnostech tvojí civilizace. V tomto bodě dosáhla lidská evoluce jistého crescenda, kdy se energie mysli stále oddělují od energie srdce. A ačkoliv jsem to již říkal, opakuji: Místem empatické inteligence je tvoje srdce.

Každá bytost s empatickou inteligencí ví, že je děsně hloupé znečišťovat ekosystém, v němž se snažíte žít. Je to jako dělící čára v písku. Je to první charakterictický znak empatické inteligence a každý, kdo to nepozná, je, řečeno evolučně, idiotem. Vyšší forma empatické inteligence nechává žít i další formy života, respektuje a přijímá je jako spolucestující na cestách velkého tajemství.
Jako jedinec ovlivňuješ kolektiv svými myšlenkami, pocity a činy. Nepochybuj o tom. Každý člověk vaší planety ovlivňuje kolektivní vnímání skutečnosti i možnosti vašeho kolektivního osudu. Jsou to procesy na mikrokvantové úrovni, a přestože politické a náboženské figurky mohou hýbat světem příměji a zdánlivě mocněji nežli jakýkoliv jedinec nebo skupina jedinců, mění se tato skutečnost stále více v iluzi. Říkám to z toho důvodu, že vaše technologie propůjčují jedinci moc zcela novými způsoby, o nichž ti, kdo tyto technologie kdysi vytvořili, ani nesnili.
A proto rada vašeho dlouholetého přítele zní: Podívejte se hlouběji do svého srdce a vytvořte si vztah s něčím přírodním, třeba rostlinou, lesem či zvířetem. Pociť toto spojení ve svém srdci.
Rostliny a zvířata vám pomohou rozvinout empatickou inteligenci. Jak to provedete, závisí od každého zvlášť. Nemohu vám poskytnout univerzální vzor, který platí pro všechny. Dám vám však jednoduchý návrh, jenž myslím bude fungovat u většiny z vás.

Navrhuji, aby sis tohle vyzkoušel o samotě. Vy lidé máte tendenci se v přítomnosti jiných skrývat za nějaký závoj nebo ochranný štít. Předstíráte, že jste někým, kým ve skutečnosti nejste, abyste zapadli do toho, co si myslíte, že je skutečné, ale ve spoustě případů není vůbec reálné. Proto je vhodnější pracovat s tímto způsobem se svým srdcem o samotě.
Pokud máš to štěstí a bydlíš blízko lesa nebo v přirozeném prostředí, tak toho využij. Jestli máš domácího mazlíčka, zvíře, skutečné biologické zvíře, ne biotickou zvířecí hračku, ale žijící, dýchající zvíře, můžeš pracovat s ním. Nemáš-li přístup ani k přírodě, ani ke zvířeti, pořiď si rostlinu. Pak si sedni někde v přírodě nebo doma se svým zvířetem či se svojí rostlinou a přesuň vědomou pozornost do svého srdce. Tvoje pozornost se (možná) bude potulovat, bloumat tvou myslí, ale ty ji vždy znovu přiveď zpět do srdce.

Pro některé z vás to může trvat déle, ale když to jednou vyjde, pak v sobě zakusíš vlnu citů k přírodě, ke zvířeti nebo rostlině, ba konečně pocítíš spojení a poznáš, že existuješ, že jsi spolu s ostatními formami života. Tohle uvědomění je počátkem empatické inteligence.

Vaše civilizace (jako kolektiv) možná míří k sebezničení a odpojení od svého kolektivního srdce, ty však nemusíš být toho součástí. Rozvíjíš-li uprostřed této, z historického pohledu, šílené doby, ve které nyní na Zemi žiješ, svoji empatickou inteligenci, určitým záhadným způsobem ovlivníš i kolektiv na mikrokvantové úrovni. To však není nějaké blaho-hřejivé snění. Je to fyzika. I ta nejnepatrnější změna v atomu může ovlivnit celou molekulu, a ta zase celé struktury.
A tak jsem v nanejvýše zajímavé a dojímavé situaci. Jsem poctěn, že k vám mám skrze váš jazyk přímý kontakt a mohu s vámi takto komunikovat. Jak jsem již řekl, ochraňuji váš sektor již miliony let. Jako velitel hvězdné lodi mým hlavním cílem mise - a když jsem se setkal s Esurou, mé srdce se otevřelo, ale já nevěděl, co s tím dělat, neboť jsem se soustředil na misi. A tak jsem se rozhodl pro své poslání, což je to, co velitelé hvězdných lodí dělají.

Jakmile jsem hovořil k Arkturiánům na Velké radě a vyslovil dilema, jakmile se otevřel prostor pro diskusi, spousta jiných vyjádřila totéž. Z evolučního hlediska to pociťuji za obzvláště pokořující a výmluvné, že má znamenitá arkturiánská civilizace sdílí stejně slabé stránky jako vy - rozvíjející se, intergalakticky zasetý druh.

Naše technologie převyšují ty vaše. Z našeho pohledu jste stále ještě v době kamenné, a přece musíme my arkturiáni stejně jako vy lidé najít řešení pro dilema mezi myslí a srdcem. Jaká ironie!
Je na nás arkturiánech, abychom našli své vlastní řešení této svízelné situace. V konečném důsledku na tom bude záviset naše přežití, ačkoliv tato hrozba není bezprostřední.
Vy na druhou stranu jako kolektiv čelíte bezprostřední hrozbě vašemu kolektivnímu zániku či přežití jako životaschopného druhu.

"Musíte" sami najít řešení této svízelné situace. "Musíte" objevit způsob, jak spojit svoji mysl a své srdce. Těm z vás, když našli odvahu nebo se právě rozhodli odvahu najít a žít s empatickou inteligencí, patří můj respekt: Buďte pozdraveni! V meditativním stavu bych se před vámi sklonil, ale jakmile diktuji tato slova, nejsem v meditativním stavu. Mluvím k vám jako velitel vesmírné lodi, jenž byl pověřen ochranou vaší Galaxie dávno předtím, než se započala vaše zdokumentovaná historie.

Bylo mi ctí sloužit vám i arkturiánské Velké radě. Nemyslím si, že je to náhoda, že dva druhy a dvě kultury čelí stejnému rozporu mezi myslí a srdcem. Utěšuji se vědomím, že my Arkturiáni vyhledáváme výzvy - a čím obtížnější výzva, tím rozhodněji usilujeme o řešení.
Věřím, že z této miasmy (=znečištění, nákaza,) vaší civilizace se bude probouzet stále víc a více jedinců, že odvážně a statečně najdete nové způsoby, jak nakládat s přírodou a s intergalaktickým společenstvím.

Než my Arkturiáni začneme boj nebo se pustíme do obzvláště obtížné akce, sdělíme si jeden druhému jistou větu - samozřejmě formou telepatického hologramu. Přeložena do lidského jazyka by zněla asi takhle: "Ať jsou ti otevřeny všechny možnosti." Toto očekávání vytvoří pravděpodobnost řešení. A tak vám říkám: "Ať jsou vám všechny možnosti otevřeny. Lidstvo je původcem své budoucnosti."

Sanat Kumara
*Poznámka: Sdělení je z knihy Arkturiáni!

Aktuální channeling k 18.9.2020 : Arkturiáni k lidem i skrze záznamy Atlantidy a Lemurie ✨💜✨

Můj úvodní zápis, jež plynule přechází a navazuje ke zprávě: Velmi intenzivní propojení s Akrturiány, které si nechci nechat pro sebe. Je to nějaký čas, kdy jsem přijímal svou arkturiánskou emanaci a hlubší propojení s Ektarou jako průvodcem. Tehdy to bylo na 60 %, což je sice více než polovina, ale vzhledem k plnému potenciálu tvoření zde na Zemi je to pěkně malé číslo, avšak nějak se začít musí!
💜
Nyní je to 90 % a stále mě čeká hodně práce na sobě, neboť kdykoliv se tyto ztvárněná čísla mohou změnit i nepříznivým směrem, avšak já pevně věřím a naslouchám svému srdci možná ještě více, než kdy dřív.Tím chci říct, že Arkturiáni sami řeší rozpor mezi svou misí a srdcem a často srdce potlačují v zájmu mise. Stojí před určitým přerodem tak jako lidé, avšak z naprosto jiné úrovně.
💜
Osobně cítím, že mě se to skloubení daří víc než kdy dříve a mám ohromnou radost z propojení s dalšími Arkturiány a bytostmi. Velké vzrušení cítím, když přijímám plněji svou emanaci, která je složená s více průvodci a ačkoliv je Ektara dominantní postavou, rozhodně není jediný. Zkrze tato vědomí, jež si nesu v sobě a mám s nimi napojení, na které nejsou lidé jež mě znají ještě moc připraveni (neboť i Ektara je pro mnohé šíleným oříškem), si dovolím říct, že zde mnozí usínají a jiní se zase rychle probouzejí!
💜
Je to fascinující hra, avšak ti jež dali základy k probouzení jsou často spjati s tvorbou minulosti, která souvisí s Lemurií a Atlantidou.. Mnozí si nesete zátěže, jež vedly k pádu, jsou to pocity viny a smutku, ale také odmítání vidět skutečnosti. Pro vás je tu nyní varování, protože dokud neodhodíte zátěže minulých zranění, nedojde k poučení a kde nedojde k poučení, tam se budou opakovat staré chyby minulosti a promítat se do současného dění!
💜
To je to poslední, co nyní potřebujeme jako kolektiv ovlivněný kvantovým polem a my Arkturiáni si dobře uvědomujeme, že podpora vás je i podpora nás a že vše spolu souvisí! Právě proto nám tolik závisí na vašem počínání a vývoji. Mnoho těch, jež nesou záznamy kněžek a mystiků s minulými rozhodnutími zaslepenosti a důležitosti jsou opět pohlceni a místo dalšího povznášení kazí světelnou práci našich bratrů a sester a také práci dalších emanací z Plejád, Liry a dalších..
💜
Vy jež vnímáte a cítíte a jste ve svém středu víte o čem mluvím, nenechte se rozladit, nebojujete, trpělivě čekejte, nechť jim to také dojde, je důležité abyste zůstali v harmonii zvlášť v těchto těžkých časech korony a bláznovství otrockých dogmat starého paradigma. Věřte, že i když to tak nevypadá, tak se staré paradigma boří a to co zažíváte je veškeré umění toho nejhoršího, je to zasekávání drápů do lidstva a působení skrze strachy a skrze mnohé technologie, o kterých bychom neradi mluvili.
💜
Úspěšně blokujeme tyto vlivy tam, kde je nám to dovoleno, ale to záleží především na vás! Ctíme vesmírné zákony opírající se o svobodnou vůli a kde není touha vidět nové a je touha pokračovat v chybách minulosti, tam nemůžeme působit. Nyní se šíří zprávy skrze působení bytostí, jež jsou chyceni do těchto minulých pout a nedovolili si pročistit svá pole skrze moudrost, odpuštění a pochopení. Vyzýváme vás, skočte do toho, dokud není ještě pozdě, neboť ty následky a karmické vazby pro vaše další působení v dalších životech budou vašimi kroky velmi ovlivněny a to nevratně s trháním chleba..
💜
Tím chceme říct, že se zde opravdu drolí a bude drolit mnohé, skrz toto přirovnání si to můžete lépe představit. Můžete dostat i holografickou ukázku, pokud touto schopností disponujete, případně to můžete pocítit i energeticky. Ti jež se drží starého v pozici nad ty, které vedou, budou zažívat pády, ztráty energie a nepůjde jim pomoci, pokud nezmění své jednání a zaměření pozornosti z obdivu a důležitosti na vyšší kvality pro kolektiv nad své postavení ve společnosti, která se hroutí z těchto norem právě jako drolící se suchý chleba a to část po části..
💜
Děje se to postupně.. Mnozí z těchto ovlivněných přejímají falešné zprávy. Chtějí namluvit, že Akrturiáni jsou zde plní implantátů a nedá se jim věřit, což je samozřejmě naprostá hloupost. Naši bratři a sestry zde mají stejné podmínky, jako jakékoliv jiné emanace.
Pokud bychom to měli hodnotit z nadhledu, je jedno jestli jste emanace Plejáďanů, nás a nebo jiné rasy. Záleží především na vás a to mnohem víc, než na nás a dalších hvězdných světelných civilizacích. Tvoříme podporu, dáváme náhledy, změny tvoříte vy.
💜
Ačkoliv to umožňuje různé možnosti o kterých zde nechceme hovořit, vy jste důležitý dílek skládačky a pokud jste plně probuzeni, smíte komunikovat v zásadě s kýmkoliv, pokud je to vhodné a oboustranně akceptované - tedy pokud se zaměříme na předpoklad, že chcete sebe a okolí povznášet v lásce a moudrosti, což se bohužel ne vždy děje a toho různé bytosti velice rády zneužívají. Všímejte si kdo na koho v uvozovkách jak vy říkáte "plive" , v první řadě to vypovídá o kvalitách plivajících.. Je čas vzpamatování, buď taháte za jeden provaz a nebo necháváte promlouvat svá ega a svou důležitost, ale ta vám kalí zrak!
💜
Toto poselství je pro každého, jež si nese kvality porozumět a pravděpodobně pokud jste dočetli až sem, jste průkopníky této doby a my vám děkujeme a přejeme mnoho sil a moudrosti srdce i hlavy v souladu s misí, kterou jste si zde vybrali.
 Děkujeme vám a soucítíme se situací, kterou zažíváte, uvědomujeme si, že není jednoduchá, věřte však, že tato poznání v lidských tělech za to opravdu stojí a jsou více než přínosná, avšak záleží na vašem přístupu, mějte to prosím na paměti.
💜🙏💜
Arkturiánská rada (starších) k lidem.. 
Předat a vnímat tuto zprávu pomohl Ektara

Dále šířit můžete skrze blokaci na různých platformách třeba tímto odkazem:
https://www.facebook.com/matous.svoboda/posts/10218445035976600

Vzpamatuj se! (12.8.2019)
Vzpamatuj se! Vše je tak rychlé a zmatené, těžko uchopitelné, ale rozhodně ne nepřijatelné. Vše je vždy tak, jak má být. Píšu ti to jako rádce, možná si mě vybavíš jako život, ale já jsem tvůj přítel. Nic z kolektivního vědomí, žádná vyšší síla, jak vy lidé rádi říkáte. Rádi se honíte za nadpřirozenem a různým božstvem, až vám uniká, že věci co se tu dějí, jsou naprosto přirozené. Ukazují se především připraveným a to postupně tak, aby lidé vstřebali, že tu nejsou sami.

Vnímáte Arkturiány, Liřany, Plejáďany a spoustu dalších, věřte ovšem, že je to jen hrstka, nebo lépe zrnko písku v naložené Tatře (pokus o přirovnání pro vaše vnímání) ... Ví o vás tolik bytostí, tolik civilizací! Víš, ono není těžké vás od určité úrovně vnímat, neboť děláte celkem rušné divadlo a zcela přirozeně to mnohé zajímá. Ovšem v tom velkém různorodém pojetí jsou i různorodé záměry. Chce to méně přemýšlet o tom, jak přesně se mnohé věci dějí a více prostě jen zaměřit pozornost na to, co opravdu je. Nepitvat se v tom, neboť ta souhra všech proměnných a náhodných je opravdu galaktického a vesmírného charakteru, jež ani samotné rozvinuté civilizace nedokáží kontrolovat, odhadovat, neboť se rasy a jejich záměry zapojují různě a tím se vše neustále mění.

Důležité je ovšem vědět, že ten nejdůležitější podíl máte vy sami. Ne náhodou ti dnes hučí v hlavě, ne náhodou tě to nutí psát. Apeluji na tebe dnes jako tvůj vesmírný bratr a jsem potěšen, že jsi stále vnímavější. Neřeš, co si o tom lidé pomyslí a i to je aspekt, proč jsi osloven. Ty už si s tím hlavu neděláš. Je absurdně vtipné, jak se lidé honí za nadpřirozeným. Budou analyzovat, jestli si to nevymýšlíš. Sdílím tvůj smysl pro humor a dopřeji jim pár dalších vytržených řádků, ať pomyslí, jaký to má smysl? Ztrácíte se mezi lži, výmysly a fakty a pravdou. Logikou ji ale neobjevíte, protože kolikrát pravda vypadá ještě šíleněji, než lež a tak je pro lidi lehčí žít v té lži a být neustále klamán vaším systémem a také sebou navzájem. Dotáhli jste to zde do takové dokonalosti, že jedinec oklamává s dokonalostí i sám sebe a ještě si přitom nalhává, že žije v pravdě. Za svou pravdu tvoří mnozí peklo na Zemi. Se zármutkem sleduji tohle dění, ale jsou tu i lidé jako ty!

Schválně říkám lidé, mnozí si ale dobře uvědomují, odkud pocházejí a tebe nevyjímaje. V první řadě jste nyní ovšem lidé, jste v lidských tělech a neplníte vesmírné mise, ale ty pozemské, jež se s těmi vesmírnými prolínají. Nezjednodušuji vaši misi, nezlehčuji vaši obětavost, jen dodávám, abyste využívali své vědomosti v praxi zde na Zemi. Povídáním si, přelétáváním si a unášením se do vesmíru zde nic nevyřešíte. Mnozí už víte až příliš a nakonec vás to odvádí, neboť stále na něco čekáte. Je však třeba dát věci do pohybu a spálit všechny ty pochyby. Co můžete ztratit? Život, duši? Víte již dobře, že to není možné, ztrácíte tedy sami sebe, cestu, smysl a váš pozemský čas, jež je jen další konstrukt tohoto materiálna, jež jste si vybrali ochutnat. Sirius, Arkturus, Lira ... co na tom záleží! Nehoňte se za minulostí, čerpejte z toho, co chodí přirozeně, neboť nic víc již třeba není.

Logika chce vědět, rozvíjí hru kdo co je a co zažil, ale tyto aspekty jsou již pro vás jako jednotlivce, jež to z nějakých specifických důvodů potřebují. Mnozí by to ani nezvládli a chce to čas. Tím nabádám i tebe, ať necháš temnou návštěvu minulosti již zavřenou, neotvírej ji pro lidi veřejně, mohlo by to být nebezpečné. Ani sis neuvědomil, že jsou tu i další, jež by těchto střípků rádi využili a oživovali je v tobě i na dálku pouhou myslí. Vždyť již víš, jakou má moc, tak proč to dělat těžší? To že jsi objevil sílu a pevnost neznamená, že na sebe budeš strhávat pozornost veškeré temnoty - i ty máš své hranice v rámci rovnováhy, duality schopné učení a pokud ji narušíš, dočkáš se nepříjemné odezvy. Dej tu zprávu všem, nechť si z ní vezme každý, co uzná za vhodné. Již dobře víš, kdo zasílá tuto zprávu.

Hodně štěstí, jak vy říkáte a za sebe dodávám - hodně světla a lásky v srdcích, nejste tu sami a máte naši velkou podporu. Za Arkturiány a další vesmírné bratry posílám tuto zprávu tobě..
Sanat Kumara 

Přijal a předal Ektara 🙏💜💚 

Jsme ve válce! (1.9.2019)
Jsme ve válce, ale uhoří v ní jen ti, jež ji začali a bojují. Rozhodli jsme se nebojovat a ukázat vám i jiné hodnoty. Nikdy nic nevyřešíte tímto bojem proti sobě samým. Díky této pošetilosti vám zůstávají stále ti praví nepřátelé života skryti. Umožňujete jim, aby váš svět ovládali, vaším strachem, vaším vnitřním a vnějším bojem.

Jsem bytost, jež vás sleduje a má na zodpovědnost právě bojeschopnost, armádu. Vyvinuli jsme se, také jsme byli jako vy a zcela si uvědomujeme, že tohle bojování není řešení, ale vaše zkáza. Máte naší plnou podporu v rámci vesmírných zákonů a aspektů svobodné vůle a rovnováhy.

Dávno jsme mezi vámi, teď rozeznat různé úmysly různých bytostí. Nemáte to zde lehké, ale právě to vás učí být tím, čím jste si přáli být a tím, čím jste si chtěli projít. Nyní zde jste a je na vás, jaké prožitky a zkušenosti si vyberete zakusit. Nepovedeme vás za ruku, ale vidíme vás ať už to máte zde jakkoliv. Vaše vzájemné ničení zde má své hranice. Jednou z nich je tato Země, nezničíte ji, to ona zničí vás, bude-li to třeba, ale není nutné, aby se to týkalo celé vaší civilizace.

My budeme bránit život a vyšší aspekty a cíle, než je vaše vytoužená moc a pohnutky vašich iluzionárních "JÁ" ... Tam uvnitř všichni dobře cítíme, co je a není dobré, co je a není v pořádku, jen jste na tuto esenci života a pravdy uvnitř vás zapomněli. Mrzí nás ten pohled, nicméně život je a bude spravedlivý pro všechny, i když vám to tak z této perspektivy třeba nepřipadá. Je to bojem vašich myšlenek a pohnutek k materiálnu, moci, penězům a důležitosti.

Přestali jste mnozí vnímat druhé jako bratry a sestry, tak jak vás vidím já. Budeme dělat to, co bude třeba i my máme svobodnou vůli a není nám vaše chování lhostejné. Přestože si to třeba neuvědomujete, ty dopady působí až daleko za vás, za vaši planetu a prosakují vesmírem, nesou informace v rámci přitažlivosti, kterou znáte pod pojmem "podobné přitahuje podobné" - proto vás prosím k poohlédnutí se do sebe co vytváříte, co se ve vás nachází, co si přitahujete a jaké hodnoty do vás zase vstupují a to na všech rovinách.

Stále zde rozdělujete fyzické, psychické, mentální, duševní, energetické, ale tyto roviny se navzájem prolínají. Na rozdíl od vás známe mnohé i mimo naše odvětví. Vzděláváme se a přenášíme si informace telepaticky rychlostí a významem přesahujícím vaše chápání. Ovšem tak jako u vás, tak i u nás rozhodují pověření o tom, co se bude dít.

Schází se podle svého zaměření jak vy byste řekli "odborníci" - rozdíl je ovšem v tom, že my si uvědomujeme jejich postavení a vždy z části rozumíme a právě proto si můžeme důvěřovat. U vás je to naopak a díváte se především jen na svůj zisk. Ještě jednou nabádám k vašemu zamyšlení se nad sebou a vašemi hodnotami, neboť jste dosáhli stavu krize, kdy již není možné, aby vaše dosavadní působení nemělo následky.

Frephios, člen akrturianské problematiky ohledně válečnictví 🙏☯️💎✨

Přijal a předal Ektara 🙏💜💚

Další doporučené channelingy

Bytosti a pracovníci světla, hlídejte si své energie.. hlídejte si stav vaší fyzické schránky.. položme si společně otázku - jak se cítíte, je vám dobře? Velká zátěž a mnoho zkoušek po všech směrech k Vám přichází! Proudí k Vám mnoho energie, je třeba se energeticky srovnat s tímto navýšením. Mnoho situací a bytostí kolem Vás - Vás vyčerpávají - a také sami sebe navzájem, neboť se nenaučili na tento zdroj naladit. Volají o pomoc, ale jedna z hlavních zkoušek je uvědomění vás samých jako důležitých aspektů k pozvednutí vibrací zde na Zemi.

Jste zde jako součást podpory pro hladší průběh tohoto energetického vyrovnávání, ovšem pokud nevyladíte sami sebe, pokud záležitosti kolem vyhodnotíte na první místo nad sebe samotné - nebude Vám umožněno již pomáhat. Nevyladíte-li sami sebe a nebudete-li poslouchat moudrost ve vás samých z vašeho nitra, nepomůžete již ani sami sobě - natož někomu dalšímu. Mějte to prosím na paměti, jedna z nejtěžších zkoušek může být odmítnutí pomoci, neboť prvně je třeba pomoct sobě samým!

Tohle důležité poselství je třeba právě v tomto průlomu vstřebat a začít aplikovat. Jste žádáni, abyste podle svých vlastních uvážení a pocitů pomohli prvně Vám samým! Abyste si hlídali stav své energie a fyzické schránky, bez které zde ztratíte postavení, na které jste tak dlouho čekali. Zrod nového paradigma je v procesu, vše se děje takovou rychlostí, jaká je vhodná, vše je v pohybu a děj se odehrává podle práce nás všech. Dejte vědět všem pracovníkům a bytostem světla, že jejich zdraví je důležité.. šiřte dle libosti tuto zprávu pro tyto pracovníky a bytosti světla, neboť jejich postavení zde na Zemi je nesmírně důležité pro celý proces a jeho časovou závislost v rámci této transformace.

Buďte tu i sami pro sebe navzájem, neboť se poznáváte z minulých životů. Máte spolu rodinné pouta bratrů a sester, někdy je třeba nechat si také pomoci, abyste mohli společně tvořit jako celek. Každý kousíček celku je důležitý, tvořte, jednejte a žijte v zájmu tohoto celku s uvědoměním, jak je vaše součást důležitá. Nepodceňujte situaci, bude se stále přiostřovat. Mnoho z vás pocítilo vibrační pokles, únavu nebo nemoc. Vy dobře víte, co tato znamení a tyto zkoušky přinášejí a je jen na vás, jak k nim přistoupíte.

S vědomím na podílení se transformace zde na Zemi v rámci celku, dávám do světa toto důležité poselství všem bytostem. Nechť Vás provází světlo a láska ve vašich srdcích.. nechť jste v souladu s tímto nezastavitelným procesem 🙏☯️
Ektara - Arturianský vědec 💜🙏

Poselství z vesmíru

Život se odehrává neustále.. právě teď se v tuto chvíli odehrává něco úžasného! Můžete si uvědomovat tento text, své tělo, smysly, svůj život a jeho vývoj od narození až po přítomnost, v které čtete tento text. Je to ovšem jen střípek nebo spíše takový "puzzlík" jedné ohromné skládačky, která je v pohybu a neustále se tento její obraz vyvíjí! 🙏 Dílek z pohledu životů, které máte za sebou, aniž byste si je třeba pamatovali a přičemž Vás ještě další čekají - jsou to tedy dílky z nespočetného množství skládačky životů s nespočetnými možnostmi a vývoji a přesto má vše svůj řád, který je jako takový v neustálém proměnlivém pohybu! Až tak je to složité a jednoduché zároveň ☯️✨ I vaše role v tomto životě se dá přirovnat k jednomu puzzlíku z 8 miliard dalších puzzlí, které dohromady tvoří pohyblivý celek této skládačky z pohledu jedné planety a celá tahle skládačka tvoří opět jeden dílek z nespočetných dalších dílků skládačky zvané makrokosmus - puzzle složené z nekonečných vesmírů a přesto každý jeden dílek skládačky mikrokosmu i jeden dílek z planety i jeden dílek puzzle jako vás - ovlivňuje celý tento celek! ☯️🙏

Je to ohromující a fascinující, protože každý jste si sem přišli něco zažít a přesto je zcela na vás, co to bude 🍀 Dobrovolně jste se rozhodli jít si zde skládat puzzle a přesto je na vás jakým způsobem, přičemž každý dílek zde má vliv na celkovém vzhledu celé skládačky, která se vyvíjí tedy jak od jednotlivých puzzlíků, tak jako celkový obraz, v kterém každý puzzlík má vliv na konečném vzhledu, kterým se s každým "teď" vyvíjí! Tato evoluce se děje neustále, každá část skládačky je nesmírně důležitá, probíhá i nyní při tomto vašem čtení, právě teď pracujete na dílku a celkovém vzhledu obrazu - v přítomnosti i během tohoto čtení, tak ohromnou máte moc! Tak proč jste si proboha mnozí vybrali převzít přesvědčení o své bezvýznamnosti?!

Ať už váš dílek bude vypadat jakkoliv, bude dokonalý!! Jste originální kousek v tomto přeskládávání, nenahraditelný a jedinečný, ať už si o sobě myslíte cokoliv ☯️🍀🙏 Přesto jste se zde někteří rozhodli učit třeba nějaké vědě nebo náboženství, odžít a poskládat si nějakou zkušenost, v které Vám již je předloženo jak takový puzzlík vypadá a jaká je jeho úloha. Přejali jste ji od společnosti a uvěřili ve vaši obyčejnost. Ovšem i přesto zde nesete nedílnou součást většího celku, přestože jste se rozhodli být puzzlíkem podle předpokladů ostatních - a je vám umožněno být tedy obyčejným puzzlíkem, který zapadne přesně do připravené pozice určené společností - na základě vaší volby ☯️🙏

Jsou tu i lidé, kteří se sem rozhodli přinášet informace z duchovních sfér a mnohým z Vás se jeví jako pomatenci, blázni, ezoterici.. ovšem pokud Vám vaše mysl nedovolí pojmout, že se zde všichni na základě svobodné volby podílíme na vývoji a transformaci, zkuste alespoň přijmout a tolerovat naši hru "skládání puzzlí" tak, jako my přijímáme a tolerujeme tu vaši - a věřte, že je to někdy obtížné skrz utrpení, které tím sobě a mnohým vytváříte 🙏☯️Doporučuji Vám přijmout tuto naši hru nebo se alespoň učit respektovat toto naše rozhodnutí - bez odsuzování. S pochopením, že si mnozí vybrali zabývat se zde místo "běžných oborů většinové společnosti" právě touto duchovnější povahou a doslova Vás prosíme, abyste se pokusili mít rádi tento celek, kterého jste součástí! Ne kvůli nám.. ale kvůli sobě.. Věřte, že nám to zde nijak neulehčujete, pokud nás a lidi kolem soudíte a stále bojujete - ubližuje te tím všem okolo a především sobě samým 🙏☯️ Je opravdu těžké mít rád bytosti ničící sebe samotné a celý svět, ale snažíme se o to, přesto jsme také jen lidé a můžeme udělat chybu.. Je to tedy výzva pro nás pro všechny! Tím se tu všichni něčemu jako celek učíme a věřím, že se nám to bude dařit již lépe a lépe 🍀

Je to vzkaz pro všechny, kteří zde na této transformaci pracují a vědomě se podílí a je to také vzkaz pro ty, co pro to zatím nemají pochopení.. Věřím, že mnozí si ještě v této době přece jen uvědomíte, že to vše lze i jinak - v lásce k sobě samým i vašemu okolí. V lásce a respektu k planetě, zvířatům i lidem. Bez podmínek a v lásce k celému životu, celému celku, ke všemu a ke všem 💖✨ Pokud chcete být tohoto poselství součástí a souhlasíte s tímto výkladem a předáním dál, sdílejte (případně zkopírujte - pokud sdílení nelze) tento text a obohaťte sebe a další významem, který je v tomto poselství zaznamenán 🙏💜

Děkuji Vám, s láskou ke všem a všemu..
Ektara 💖✨🙏

Další silně pracující bytosti světla - Hathoři

Odkaz na článek s mými osobními zkušenostmi - Hathoři a božské vedení, další informace o Hathorech - Hathorská moudrost