fbpx

✨Hathoři a božské vedení ✨

Nyní vidíte slova a skládáte si ve své mysli příběh podle významů, na kterých jsme se jako lidé domluvili. Tento prostředek je velice nedokonalý, neboť stejné slovo můžete chápat často rozdílně. Vaše oči vidí hmotné a váš mozek chápe především to, co vidí, co může ohmatat, očichat, vidět, slyšet a nebo ochutnat.

To jsou základní lidské smysly, které zde používáte, avšak to nejsou zdaleka jediné smysly, vhodnější by bylo mluvit o pocitech, které mají mnohem blíže k našemu fungování. Avšak vy máte ohromnou škálu pocitů, radost, smutek, štěstí, zlost a mnoho dalších. Ten nejbližší k nám a našemu vnitřnímu stavu by se dal nazvat láskou a harmonií.

Rozlišujeme mnoho stavů v lásce a harmonii, mnoho intenzit, avšak i zde je těžké vám přiblížit více, neboť naše láska není chápána tak jako u lidí s podmínkami, žárlivostí, strachem a dalšími hodnotami, které jsou pro nás spíše opakem lásky a vnitřního stavu harmonického bytí.

Důvodem proč zde takto komunikujeme slovy je ten, že byste nás vůbec nepocítili. Je to zcela jiné fungování v jiných formách, intenzitách a nebo jak vy říkáte – vibracích. My vidíme jemnohmotnými smysly. Vidíme Vás jako zářivý vesmírný orchestr barev a světel, nejblíže by byl k přiblížení ohňostroj bez kouře a dynamiky výbuchů.

V tomto ohledu jsme jako lidé stále dětmi, kéž by nám ta radost z objevování zůstala..

Je to velice nepřesné přirovnání, tento orchestr barev by byl mnohem ladnější a každá barva by měla svůj smysl, řád a důvod, který by se neustále měnil dle vašeho rozpoložení a vývoje s každým okamžikem. Obdivujeme vaší škálu emocí, pestrost kterou zažíváte a ačkoliv jsme zcela odjinud než jiné vám známé bytosti, zapojujeme se zde ve spolupráci s Arkturiány v působení zde na Zemi.

Jde však o zcela jiné působení, než se většině lidí vybaví, neboť my nemáme tělo jako vy z masa a kostí, jemně hmotná těla která máme nic neváží a mohou se i měnit k našim potřebám. Pro vaše oko jsme v takovém stavu neviditelní, avšak máme schopnost jej měnit a být vidět, nicméně je to pro nás nepřirozené, vyvíjeli jsme se miliony let do současné podoby.

Z tohoto úhlu pohledu by se dalo říci, že naše oči nevidí téměř nic..

„Naše působení tedy souvisí s vibracemi, intenzitou a působením lásky na jemně hmotných sférách, které lidé běžnými smysly vůbec nevidí.“

Dalším rozdílem je schopnost spolupráce a komunikace, kdy se doslova umíme prolínat a tvoříme vědomí skrz celou naši civilizaci. Náš skok nebyl individuální, ale kolektivní. Není u nás třeba slov, avšak prostřednictvím naší komunikace jsou mimo jiné tóny, které mají příznivý vliv s více faktory ohledně přenosu informací.

Pomáháme tedy spíše celku a Zemi v přerodu, než přímo jednotlivcům, neboť i pro vnímavé jedince u vás by bylo velice obtížné s námi komunikovat. Tento text který je zde zachycen vzniká díky tomu, že dotyčný jež je pro nás znám jako Ektara, nás a naši energii zná již z dřívějších dob a nesetkává se s námi tedy poprvé a také protože komunikaci zdokonaluje.

Tvoří jakýsi most ze své úrovně hrubo hmotného těla a vnímání s vámi a námi skrz jemně hmotné vnímání. Intenzita a míra pro tento rozsah je jak vy říkáte ohromná a nebo lépe kosmická. Zdůrazňujeme ovšem znovu, že slova jsou pro nás velice nedokonalým prostředkem, avšak jsou zde nezbytné pro efekt k výměně na vědomé úrovní u tak rozdílných světů.

Zdravíme Vás, nyní pozdrav této formy dává větší smysl. Smysl, jež byl plánován jak vy říkáte „předem“ – ačkoliv pro nás se vše prolíná a schopnost vnímání více realit je pro nás přirozeností. Nyní zde necháme vyjádřit Ektaru skrz jeho působení na Zemi, jako člověka z masa a kostí.

Přiblížení obrázkem k tomu, jak Hathoři pracují a jak vypadají..

Nyní lidštější pojetí – Matouš Svoboda – Ektara

Děkuji za možnost psát v takovém proudu, nebylo tomu tak vždy, aspoň co se mých lidských zkušeností týče. Chtěl bych vám říct, že pokud vás text děsí, pak se velice omlouvám a klidně to zde stopněte. Avšak mám pocit, že kdo vydržel až sem, ten má hlubší důvody a to co četl mu má něco předat.

Zcela si uvědomuji jak šíleně to zní, avšak já už nemohu jinak, nelze se vracet zpět v těchto poznáních a časech, které zde zažíváme. Je to podobné jako s výběrem pilulky z filmu Matrix. Všimněte si, že jsem přiřadil k Hathorům dovětek s božským vedením, ovšem oni o sobě nemají potřebu něco takového psát. Je pro ně přirozenost být ve spojení v esenci božství.

Za mě je nejblíže přirovnání právě k bohu a této energii, pokud bych je měl přirovnat, nic podobnějšího totiž neznám. Nechtěl bych urazit ikony jako je Budha nebo Ježíš a píši to nadhodnoceně pro vás, jak bych totiž mohl urazit neurazitelné? Napadá mě jen jedno přirovnání k bytosti, kterou vnímám a tou je Azuron, kterého teď s láskou zdravím!

Také si uvědomuji, jak je to stále nedokonalé, neboť bůh komunikuje se všemi a to neustále na různých rovinách, což tyto bytosti nemohou, dokud se naše vědomí a intenzita vibrace dostatečně nepřiblíží té jejich. Pro mě je energie v té vysoké intenzitě vibrací velmi, velmi podobná, jako je ta jejich. Vždy to z nich opravdu cítím, proto být v kontaktu s nimi pro mě znamená být v kontaktu i s božím vědomím. Vědomím, jež je si vědomo své podstaty.

Zachycení bohyně Hathor od Margot Anthea Gabrielle

Vzhledem k tématu a záměru které mi přišlo – zdroj, bůh, láska, vesmír – propojení se s těmito aspekty a jako způsob pro větší efekt mi přišlo Slunce – poté přišlo také propojení s nimi a následně později spolupráce na tvoření meditace, kde jsem čerpal i dost od Toma Kenyona, který se jimi zabývá a již nám mnohé zprostředkoval.

Energie v této meditaci je tedy enormní a doporučuji ji opravdu jen těm, jež se otevřeli hlubší práci a mohou s upřímností sami k sobě říct, že je tato meditace volá. Pokud to tak nebude, nic zvláštního pociťovat nebudou a bude jim to vše připadat jako největší šílená uhozenost.

Varuji tedy předem, tato meditace vážně není pro všechny a rozhodně vám nezaručuje komunikaci s nimi a jejich pocítění, avšak pro vnímavé jedince ve vnitřní harmonii bezpodmínečné lásky je to velice pravděpodobné propojení. Zde funguje svobodná vůle a zákony přitažlivosti vesmíru, kdy podobné přitahuje podobné.

Hlavním smyslem je propojit se se zdrojovou energií boha v láskyplných esencích nejlépe jak dovedeme. Také je součástí připravit své tělo na jemno hmotnou výživu opět tak, jak je to zde pro nás vhodné. Meditace tedy výrazně pracuje s energií jak naší, tak zdrojových esencí a Hathoři zde umožňují lepší a snadnější propojení a pocítění tam, kde je to v harmonii.

Pamatuji si to jako kdyby to bylo před chvílí, když jsem je vědomě zaslechl poprvé. Byl jsem v tenisové hale a čekal na trénink s klientem. Měl zpoždění jako vždy, občas chodil i víc jak o půl hodiny, naštěstí si objednával vždy dvě hodiny, tak pro něj mělo stále význam dojít. Bylo to zvláštní, v hale jsem byl sám – na dalším kurtu nebyl výjimečně vůbec nikdo.

Podobnost tónů, kdy se je skrz svůj hlas Tom Kenyon snaží vyjádřit..

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Byla zima, venku byl sníh, bylo to někdy v lednu v roce 2018. Najednou jako kdybych nemohl a nebo lépe řečeno nechtěl vyřizovat typicky e-maily (běžná činnost u čekání). Cítil jsem to v těle, volalo mě to do klidu a meditace a já si tedy sedl na lavičku do tureckého sedu a začal meditovat. Nejde to popsat, je to předání nepředatelného, kdy jsem čekal a vědomě nevěděl vůbec na co a podvědomě mě to bylo naprosto jasné a známé.

Cítil jsem ohromný příval tepla, nepopsatelný, enormní. Podobnou intenzitu jsem zažil u Azurona, avšak tato byla jiná a ještě intenzivnější. Nemohl bych v tu chvíli ani mluvit, mé tělo se dostalo do tranzu a kolíbalo se ze strany na stranu, aniž bych si to nějak více uvědomoval, bylo to v tu chvíli zcela přirozené a já se tomu tedy v naprosté důvěře oddával. Vím jistě, že jakmile by se tam objevil náznak strachu, vše by bylo pryč.

Po chvíli jsem lehce sepl svou mysl a ptám se „bože, to jsi ty? Kdo jiný by to mohl být?“ Tuto energii jsem v podobné intenzitě právě ve spojení s bohem zažil, avšak nic se neozývalo a moje intenzita transu se tou myšlenkou trošku oslabila. Pochopil jsem, že se na nic ptát nemám a je třeba si to jen užít a naprosto se tomu otevřít.

Seděl jsem tedy v tomto hlubokém stavu zázračně nikým nerušen, klient nepřicházel a ani pravidelně hrající na druhém kurtu se dostavit nijak nechystali. Protože jsem se předtím díval na hodinky vím, že jsem odhadem takto seděl asi 20 – 30 minut. Bylo to nádherné, úžasné! Stále intenzivnější a potom jsem najednou slyšel..

Bylo to šílené, nemít zkušenosti s meditacemi a hlubokými stavy, sám bych se nazval bláznem. Zvuky co jsem slyšel nebyly slyšet ušima, ale jakoby byly zachyceny a přehrány přes mé nitro. Nerozuměl jsem ničemu, avšak ten poslech byl nádherný, dokonalý, překrásný!

Opravdu velmi těžce se mi to přirovnává, avšak nejblíže by byly zvuky delfínů a kosatek v hloubce i jemnosti zároveň. Bylo to ladné a zároveň se tóny neustále měnily. Poslouchal jsem…

Bohyně Hathor a Egypt spolu mají mnoho společného, věděli jste o tom? Do vědomí Hathorů a posvátné sexuality byly zasvěcovány kněžky v chrámu Hathor.

Po dalším čase jsem začal rozuměl těmto tónům a přešly do slov a přestože na sebe zde povím téměř vždy vše, zde naprosto jistě vím, že to co jsem slyšel je čistě pro mě. Proto se na mě nezlobte, avšak dál.. Dál si jen můžete zkusit zavřít oči a nechat se unášet, to je vše, co vám k tomu povím.

Klient přišel ten den asi o tři-čtvrtě hodiny pozdě, omlouval se.. jeho omluvu jsem mu oplatil blaženým úsměvem, evidentně jej to uklidnilo a už si nepřipadal provinile, že mi to ani nezavolal. Byl jsem šťastný, že vše bylo tak, jak bylo a že si v sobě nesu nové poznání.

„Meditaci si poprvé poslechlo 9.6.2019 přes 50 lidí, čím více lidí je její součástí v daný okamžik, tím větší má intenzitu a právě proto se toto propojení každý rok opakuje.“

Tento počet se neustále navyšuje a přestože má meditace smysl kdykoliv, právě 9.6 v 9h a 6 min je její smysl a efekt nejvyšší. Pro zajímavost mohu prozradit, že 9 je opačně 6 a dohromady tvoří celek jin a jang ☯️

Pokud tento datum a čas nemůžete, nevadí, doporučuji si ji pak dát co nejblíže k tomuto datum a času, bude mít své kouzlo kdykoliv, optimální čas v propojení je bonus, který si rok co rok můžeme vychutnávat a oživovat.

Odkaz na meditaci naleznete po rozkliknutí zde -> Hathorská meditace <-
Více o Hathorech se dozvíte zde -> Moudrost Hathorských bytostí <-

Na závěr zde dávám dvě zajímavé zpětné vazby z meditace

Zdravím Ektaro,

jsem začátečník v meditacích, vlastně jsem se ,,probudila,, přesně na Nový rok. Zkusila jsem pár meditací a nějak mě to nenadchlo. Když jsem se ale připravila na Háthorskou meditaci, vůbec jsem nečekala takovou jízdu😉 Byla to nádhera, energie, pálily mě nohy, ruce. Při zrychleném dýchání, jsem se poté zbavila částečně problému s průdušky. Nevím zda energií nebo zbavení se nějakého tíživeho problému. Prostě mám volnější průdušky 🙏🏼❤️
Ke konci meditace jsem si pobrecela a tvá krásná slova nakonec mě rozsekala ještě víc ❤️

Moc děkuji za tak nádhernou a pro mě uzdravující meditaci🙏🏼🤩

Zakoupila jsem si i diamantovou meditaci,
byla úžasná avšak smršť energie, emocí a vibrací jsem intenzivně prožila u Háthorské meditace a ta mě posunula zase o kousek dál.

Moc rada si zakoupím další meditace.

Krásný propršený víkend Renata 🤩
…………………………………………………………….

Krásný propršený den, děkuji 🙏💙💧

To je vskutku krásné číst. Jsem vděčný, že se lidé probouzí a nacházejí cesty a smysl pro využití těchto silných meditací.

Ano, tato meditace může mít velký vliv na naše zdraví, pokud jsme připraveni. Přirozeně řeší vše, co blokuje tok naší energie tam, kde jsme schopni a to záleží čistě zase na nás 🙏💜☯️

Slzy jsou zde úžasné, vyplavují co je třeba a to na úrovních, kdy sami ani nevíme, avšak děje se to, pokud si to dovolíme. Diamantová je také velmi vhodná co se týče práce se světlem a léčivé energie a to i z pozice přirozeného pole, které kolem nás vyživuje technika diamantového světla ☀️

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Ahoj Matouši,

před chvílí jsem prošla Hathorskou meditací a musím říct, že to byla síla, nic podobného jsem zatím nezažila, ještě teď píšu trošku rozklepaně. Už chápu, že to není meditace na každý den.
Nepřišla mi sice žádná „zpráva“, ani jsem nemluvila s žádnými bytostmi, ale při prvním dýchání jsem myslela, že mi praskne hlava, ale trvalo to jen krátce až ke konci, pak po dýchání přišlo sevření a to doslova, ruce se mi přimkly ke stehnům a připadala jsem si jako kukla, tělo se trochu třáslo nebo vibrovalo, pak se uvolnilo a přišlo druhé dýchání a to byla ještě větší jízda. Je možné, že jsem zažila orgasmus?!?!
Pak přišla zase kukla a vibrace a když si říkal protáhněte se, tělu se ještě nějaký čas nechtělo a ještě si chvilku zavibrovalo. Teď se cítím uvolněně.
Co mi k tomu povíš? Mělo to tak být? Nemám zkušenost s takovou meditací.
Zdravím Marie

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Ahoj Marie, netuším, jestli jsi také četla článek k Hathorům, nicméně komunikace je zde velice obtížná 🙏💙

Určitě by to nemělo být motivací a očekáváním a jak jsi sama podotkla, meditace není běžná a vhodná „jen tak“

Někteří lidé tomu nevěří, dokud si to nevyzkouší. Co se týče orgasmu, je to možné! Avšak jde o jiný typ, který se může prolínat i s tím fyzickým.

Cítit energie vysokých intenzit je ve své podstatě víc než orgasmus, může to přivodit orgasmus celého těla na všech úrovních – tedy i na té fyzické.

Co se týče stažení – jedná se běžně o různé bloky, kdy energie nemůže proudit a kdy na ni nejsme dostatečně připraveni, v takových případech to může být i dost nepříjemné až dokonce nevhodné, proto je třeba brát vše vážně.

Nelze, aby meditace neprobíhala tak, jak má.. Vše je vždy jak má, včetně následků a důsledků. Koho si to zavolá, tomu má co předat a kde to „bolí“ – tam jsou aspekty k posunu a čištění, které meditace také mohla odstartovat.

Prožitek je vždy zcela individuální a nepředatelný, záleží jak k meditaci přistoupíme, v jakém jsme rozpoložení a proč si ji dáváme. Vzhledem k tomu že píšeš pozdě večer o tom, že máš čerstvě po ní – dala sis ji i přes upozornění, které před meditací na noc varuje.

Možná zjistíš i proč – jsem zvědavý, jestli usneš, je možné že energie které jsi přijala budou s tělem pracovat. Na druhou stranu to není nic, čeho by ses měla děsit, naopak, hezky si to prožij a uvidíš, jak se budeš zítra cítit.

I kdybys spát neměla, nech tělo v relaxaci odpočívat a ničemu se nebraň, dýchej a vnímej tělo. Věřím, že pokud nebudeš chtít na „truc stůj co stůj usnout“ – budeš zítra plná energie jako po vydatném spánku. V opačném případě to může být i dost vyčerpávající!

Budeš-li mi chtít dát vědět další zpětnou vazbu, klidně se ozvi 🙏💙☯️ Ještě na závěr se chci zeptat, mohu naši konverzaci v případě touhy použít i pro další jako zpětnou vazbu? ✨☀️

Krásnou dobrou noc i kdybys spát neměla – je to v pořádku 🙏✨☀️✨

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Moc děkuji za odpověď, je pravda, že jsem si myslela, že meditaci stihnu o něco dříve a pak jsem si neuvědomila, že už je tolik hodin. Spát se mi opravdu nechce, ale věřím, že usnu :-). O odblokování určitě stojím a budu ráda, když se mi časem podaří energii rozproudit. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli nabírání energie je vždy přes nohy a přes 7. čakru? Nějak mě lákalo, když ležím nabírat energii do srdeční čakry rovnou přes záda, když to mělo být ze země. Ale klidně odepiš až zítra nebo jindy, nerada obtěžuji, už je pozdě.
Klidně s naší konverzací nakládej, jak uznáš za vhodné, nemám s tím problém.
dobrou noc

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Děkuji, rád využiji naší komunikaci jak skrz tvůj zážitek, tak skrz tvé otázky a situaci s meditací v noci – za mě jde o hezkou a zajímavou kombinaci ✨👌☯️

Co se týče energie – jde zde o rozproudění pránické trubice, neboli energetického systému a z toho důvodu by to bylo nedostačující..

Vše zde má svůj hlubší smysl, kdy energie ze Země má doslova čistící účinek pro energetickě proudění. Tyto energetické dráhy se tedy zpřístupňují a otvírají na mnohem hlubší úrovni, než je jen náš čakrový systém.

Souvisí to s dráhami i mimo naše tělo, které se propojují skz Zemi a následně skrz Slunce a zdrojové kvality, které přináší zase zdrojovou esenci, výživu pro tělo, mysl i energetické pole.

Smyslem je pro představu něco jako profouknout ucpanou trubici, která nejen že může nastartovat a zprůchodnit náš energetický systém, ale pokud se těmto technikám věnujeme, můžeme být ve své podstatě neustále napojeni a vyživováni.

Je to mnohem víc než práce z vlastní energií srdeční čakry, je to propojení se zdrojovou esencí přes náš energetický systém s naší „vlastní baterií“ – srdeční čakrou 💖✨☀️

Více zpětných vazeb zde: Hathorská meditace

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)