fbpx

Starodávná vyspělá civilizace stará víc jak 12 tisíc let? Ano.. jsou zde zajímavá vodítka!

Kromě naprosto odzbrojujícího článku bořícího historii skrze stavby KOBEKLI TEPE a KHARAK TEPE v Turecku přidávám i jedno až neuvěřitelné video, odhalující podobně starou mohylu hada v Ohiu!

Bájná Sumerská říše je údajně stará až 5000 let před naším letopočtem a má jít o nejstarší dochovalou vyspělou civilizaci na Zemi, nicméně tento koncept je neudržitelnou lží, jež doslova vyzývá k přepsání dějin jak je známe!

V roce 1994 si archeologové v Turecku 40 km od hranic se Sýrií všimli vystupujících kamenů ze Země. Některé byly obrovské! Následné vykopávky doslova rozmetaly veškeré předsudky o našich předcích z doby kamenné!

Nejen že byly technicky velice vyspělí, ale v určitých ohledech by pro naši dnešní civilizaci bylo velice obtížné něco takového postavit! Hovořím zde o stavbě GOBEKLI TEPE! Podle všeho co nás o starověku učili by vůbec nemel existovat.. archologové souhlasí, že je starý 11 tisíc 600 let.. Tedy pochází z období 9 600 před n. letopočtem a je tedy potvrzenou nejstarší stavbou na Zemi!

Je to propracovaná, pokročilá, megalitická stavba, asi o 7 tisíc let starší než Stonehenge či pyramidy v Gíze. Představa že zde tedy před 12 tisíci lety nebyla kultura takových staveb schopná je tedy rozmetána. Je dokonce starší než vynález kola či domestikace koní. Pochází z doby, kdy končila doba ledová, kdy údajně žili jen lovci a sběrači v jeskyních a chýších z bahna..

Pokud tedy nedokázali tento div postavit oni, kdo to byl? Kdo by dokázal pracovat přesně s megality vážícími až 10 tun? S megality, kde byli vytesány a vyzdobeny zvířata do kamene s technikou, díky které ornamenty přežili dodnes. Tyto rytiny zdobí čtyři kruhové stavby a zachycují různé detaily, jež nesou své symbolické významy.

V roce 2003 geofyzikální průzkum s použitím radaru pronikajícího do Země, objevil v kopci až 20 dalších kamenných staveb a přes 200 pilířů! Většinu stále neodkryli.. celý komplex se rozkládá na devíti hektarech, tedy asi 12-ti fotbalových hřištích.

O kus dál se objevila další obrovská stavba KARAHAN TEPE, jež může být dokonce starší! Působí jako rituální místo, jež pojme i zástupy lidí.. Na sloupech jsou vyobrazeny postavy, jež připomínají spíše bytosti odjinud.. mohlo by jít o vyobrazení stavitelů, bylo lidem předáno jakési vědění? Jedna z komor obsahuje sochu, jež připomíná hada s lidskou tváří a komora je vyplněna megality připomínající mužská přirození.

Odhaleny byly zatím jen dvě komory, ale radar ukazuje při nejmenším ještě dvacet dalších komor a mnoho chodeb. Obě stavby jsou z doby, než ještě lidé začali se zemědělstvím. Teorie k místu poukazují na fakt, že místa mohla sloužit k mobilizaci obyvatel a předání jim vědění o stavbách a zemědělství.

Mnohé kultury vyobrazují příchozí učenců, jež prozrazují a učí lidstvo těmto atributům. Podle folklóru ve Starověké Mezopotámii (místo naleziště) -> přesně k tomuto předání znalostí došlo. Podle ní skupinky mudrců Apkallu, tu seznamovali místní s dovednostmi své civilizace. Měli se učit zemědělství, architektuře a znalostem o hvězdách.

Jméno hlavního mudrce Apkallu má být Uan, ten má přijít po velké potopě a učit přeživší tak, jak to vyobrazují i další kultury a legendy. Totéž dělali další velcí učitelé po celém světě -> Quetzalcoatl v Mexiku, Osiris v Egyptě (ten učil také znalostem lodí).. podobné legendy a vyobrazení najdeme i u Toltéků, Asyřanů, Mayů, Olmeků -> charakteristické vyobrazení bytostí je nápadné například skrze „kabelky bohů“ -> jež vyobrazené bytosti drží ve své ruce.

Je tedy možné, že jde o skutečné události a příběhy, jež jsou nám známi po celém světě? Realita, jež se prolíná skrze mnohá místa po světě skrze civilizace s vyobrazením bytostí, symbolů a legend s poučením lidstva? Anebo se vše událo skrze stejnou posedlost a fantazii, která náhodně posedla tehdejší nevzdělané lovce a sběrače, jež najednou čirou náhodou bez zjevného vysvětlení dokázali postavit se stejnými podobenstvími a stejnou potřebou vyrývat a stavět takto složité stavby po celém světe?

Podle astronomických jevů a změn skrze uspořádání hvězd v různých dobách to vypadá (nebe se v průběhu let pootáčí), že různé chrámy byli pro dané období postaveny směrem k určitým hvězdám. Velmi častým a potvrzeným jevem takové orientace je u hvězdy Sirius. Stavby takto orientované a také velmi staré a zajímavé najdeme například na Maltě. Zrovna tak GOBEKLI TEPE a KARAHAN TEPE obsahují uspořádání chrámů v různém časovém období pro orientaci směrem k hvězdě Sirius!

Stavby jsou tedy z více období, z nichž právě ta největší a nejkrásnější v GOBEKLI TEPE je nejstarší! To boří také mýty o tom, že by se civilizace, jež se podílela na postavení teprve učila tyto stavby stavět.. nejstarší stavba je totiž i skrze vyobrazení rytin nejpovedenější! Obsahuje také obrovský megalit, jež je znám pod číslem 43, který obsahuje supa a odkazuje dokonalým vyobrazením na souhvězdí štíra. Představuje mapu na noční obloze.

Jakmile překryjeme štíra se souhvězdím štíra na obloze, zjistíme, že se další vyobrazení shodují s asterismy (vyobrazením) na obloze! rytiny přesně odkazují postavením Slunce na události zimního a jarního slunovratu a rovnodenností, jež se cyklicky opakují do dnes. Datum vepsaný do kamene univerzálním jazykem astronomie pro 4 důležité dny v roce. Další obrázky a znázornění odkazují ke konkrétnímu období.. archeologové odhadují, že jde o období 10 800 až 10 900 před naším letopočtem. To je tisíc let před nejstarší stavbou v GOBEKLI TEPE. V tomto století došlo k tzv. velké a dramatické klimatické události známe vědcům jako -> mladší drias.. ten úplně změnil tehdejší svět.

Svět utrpěl silný geologický otřes, který skončil blízce před stavbou v GOBEKLI TEPE.. Šlo o obrovské záplavy a poté mrazivé teploty.. v té době vymřeli mamuti a šavlozubí tygři.. člověk však přežil.. jakmile pohroma odezněla, pravděpodobně započala stavba v GOBEKLI TEPE..

Zdá se, že zde nešlo jen o rituální místo, ale o památník události, jež změnila svět. Je možné, že je tohle místo ještě zajímavější a význanmějsí? Tyto stavby byly v jeden okamžik schválně pohřbeny -> zasypány.. pečlivě ukryté po tisíce let, až do dalšího znovuobjevení! Šlo tedy o předání vzkazu do budoucnosti? Odpovězme si každý sám..

Pro hlubší vhled se doporučuji podívat na Starodávné apokalypsy, pátý díl: Dědictví mudrců, odkud jsou tyto informace čerpány.

Zpráva pro skupiny a jedince, co si tento příspěvek přivlastnili bez sdílení a optání:

Když už něco napíši svou rukou.. strávím u toho nějakou tu hodinku, vyberu k tomu fotky a dám to jako příspěvek, ocenil bych se alespoň zeptat, když jde místo sdílení o příspěvek vložený se stejným textem a stejnými fotkami.. Takto nevnímám vzájemnou podporu v šíření a sdílení.

Kdyby šlo o váš vlastní příspěvek skrze inspiraci, své popsání po shlédnutí dílu který jsem doporučil a z kterého jsem čerpal, ocením práci a příspěvek, ale tohle se dá ocenit opravdu jen stěží.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
  1. Tomáš napsal:

    Moc pěkně napsáno
    Může to někomu pomoci se probudit z hypnózy o tom, že my jsme teď nejvyspělejší civilizací, jaká tu kdy byla.
    Naše působení zde je mnohem delší a přestože mnoho bylo skryto několika kataklyzmatickými událostmi, ten, kdo má oči k vidění, vidí. A schválně, kolik let či desetiletí teď bude trvat, než se učebnice dějepisu přepíší?

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)