fbpx

Obdržený záznam.. o dění..

Zachyceno ráno 11.4.2023 
V době zápisu je 6 hodin ráno, probudilo mě intenzivní vnímání snu a jeho výkladu. Viděl jsem a chápal, jak vzniká pouto mezi lidmi skrze zaměření kladné pozornosti (vizuálně bych to připodobnil k vznikajícímu tunelu s jiskrou mezi promítajícími si své projekce, „první základní výklad“) a jak se skrze toto pouto mění nejen vztah dvou osob, ale v určitých aspektech může docházet k většímu pochopení sebe sama i dalších, minulosti, současnosti i budoucnosti.

V opačných případech které vnímám („druhý základní výklad“ a velice nepřesný popis vjemu „nelze jej v krátkosti dobře vyjádřit“ .. případů i charakterů je mnohem více).. V těchto opačných působeních lze hovořit o lidech odpojených, kde se působí skrze manipulativní vlivy.. (zde nejde o vizuální tunel mezi nimi, ale spíše o chapadlovitý vzhled působení a ne mezi sebou, ale skrze zdroj hypnózy s manipulujícím charakterem).. ten dotyčné činí krom mnohého vždy lépe ovladatelné, avšak čím více ovladatelní jsou, tím spíše jde o jednání na základních úrovních nevyžadujících přemýšlení -> ztrácí orientaci v dění a vůli něco měnit (ve smyslu odevzdanosti) a změny jež se dějí si odmítají reálně uvědomovat či vysvětlovat.

V obou popsaných případech, (které se běžně dějí téměř noc co noc -> běžně po troškách a jindy intenzivně) dochází ke změnám. Mluvím zde o změnách vnímání, chování, vztahu k sobě i druhým a tím pádem také toho kdo jsme a jak jsme vnímáni a jak se cítíme ve společnosti. To platí pro případ první i druhý (kladný i záporný). Vždy se to dá upravovat k dokonalejším projevům obojího, máme-li či nemáme-li chuť na sobě pracovat. Také jsou případy mezi tím vším, různě se prolínající v určitých rovinách a aspektech a také zcela jiné a výjimečné -> je to slovy komplexně absolutně nevyjádřitelné!

Dnešní zápis je tedy dosti jiný, složitý a týká se více vnímání přesahů o dění. Jednu z nejdůležitějších starých arkturiánských zpráv k tématu znovu cítím dát na YouTube. Jde o jednu z nejdůležitějších zpráv a o tu poslední se vzkazem, že dokud ji lidé ve větší rovině nepochopí a nezačnou podle ní žít, není co dál skrze mě předávat. Což prosím neznamená, že zde nejsou jiní, co by nějaké zprávy dostávat měli a případně i něco sdělovat, ale pokud jde o mě, jsou to zprávy již buď nižšího významu, či zprávy čistě pro mou maličkost a má uvědomění, či o mou podporu a vedení.

Dokládám zmíněnou zprávu z 9.9.2020

Dnes je tento zápis obohacen uvědoměním, které nesouvisí s Arkturiány a spíš jen okrajově se dotýká podpory předání zprávy, která tentokrát má být zveřejněna. Tato zpráva je více méně jednoduše v poli pro každého vnímavějšího jedince a přesto ne každý ji potřebuje načíst a podvědomě nebo i vědomě je mnohým jasná. Za své vnímání ji však cítím dnešním den načíst a skrze svou esenci vnímání a vyzařování osobitě předat. Zde si dovoluji podotknout, že předávání zpráv má vždy svůj osobitý charakter i v případě, že jsme věcní, neboť tak je to zde se slovy. Některé jsou nám bližší a dle našich způsobů vnímání přiřazujeme slova nejblíž k „slovníku zprávy“ -> ten je však daleko přesahující za slova, neboť zpráva z éteru -> akáši (chcete-li), není omezená slovy a přesto je třeba ji do slov vměstnat, přestože na určitých vibračních úrovních často vhodná slova a pojmenování prostě nejsou.. Z tohoto důvodu každý kdo předává, je na určité esenci předání a je vhodný pro pravé a ryzí předání pro určité jedince. Pro ty co to obsáhnou je již jasnou zprávou fakt, že je zde také mnoho těch, co mají jen mást a o žádné předávání pro vyšší záměry zde nešlo, nejde a jen udržují svá divadla iluzí pro své publikum.

Dnes se jedná o popis probíhajícího kolektivního vědomí úřadujícího na Zemi především s těmi jež se nechají ovlivnit. Mnozí tvůrci jsou si toho velice dobře vědomi. Ti jež předávají opravdovost nejblíže k významu obsaženém ve vibračních záznamech to vědí naprosto přesně skrze vliv a často i princip.. skrze význam ovlivňování a to ať již k přibližování pravdy obsažené, či lži vytržené z kontextu. Ti jež předávají lež a fikci si toho běžně vědomi nejsou a především jim jde o své postranní zájmy skrze vliv na okolí a postavení a také především o finanční ohodnocení, které jim to přináší skrze jejich důvěřivé publikum, jež své vyvolené často zcela nevědomě posilují v jejich iluzi hodnotných a potřebných a tím i sebe sama v iluzi, že se vyznají v dění a přispívají k něčemu dobrému. Běžně je to zcela obráceně a u výjimek poté hovoříme o nevědomém „páchání dobra“, kdy otisk je pozitivní jen v určitých rovinách, avšak opak iluze převládá v podpoře iluzí a demagogie.

Avšak jsou zde i tací, jež jako tvůrci vědomě podporují iluzi a oddalují jak posun, tak probuzení poslouchajících. Doslova je podrobují vibraci se záznamem uspávajícím, či manipulativním na úrovni boje a agrese s principem rozeštvávání a poslání je do boje proti ryzím tvůrcům. Paradoxem je, že tito jsou více slyšet a vidět, neboť mají blíže k vibračnímu vyjadřování (běžných lidí), chování a především „manévrováním skrze negativní bouři emocí směrem k pomyslnému nepříteli“ -> zde se spojuje bohužel oblíbený prvek líného lidského genomu zaneseného již od zrodu a přetvoření pro podrobení lidstva -> hrou s DNA (zrod sice obsahuje vše, avšak přetvoření aktivovalo záznam – respektive zanesení, avšak zrod = potenciál všech možností). Tato změna vedla k autonomní obraně na podprahové bázi, kdy se ti jež jsou manipulováni podvědomě brání pravdě a poznání a manipulace jim přináší fiktivní úlevu a útěchu. To umožnilo lidstvo velice dobře a efektivně ovládat tak, aby si nechtělo přiznat, že je na úrovni otroků a že dělají činy vedoucí k opačnému efektu, než život povznášet. Z tohoto důvodu je také snadné pro lidský druh ubližovat a to dokonce i drsnou formou zabíjení, vyhrožování a těžké manipulace i k sobě navzájem. Mnozí to doslova potřebují, vyžadují a živí!

Krom popsaného jsou zde však i pozůstatky výjimečné a velice ojedinělé inteligence vědomé si plné hry, která vše hlídá. Mnozí byste řekli, že nejedná božsky, či přímo jedná proti Bohu -> případně proti vyšším principům (zde ukázka, jak je těžké hovořit správně pro ty, jež nevidí pojítko a mezník souhrnu mnoha dalších možností jednoho slova zaneseného do jedné vibrace, která pod určitým slovem u určitých jedinců dokáže vyvinout hněv a zlobu či dokonce agresi k tomu, jež toto slovo zaznamená a použije -> ukázka dalšího a cíleného zaneseného obraného „reflexu“ k popírání a brzdění probuzení a hlubšího vnímání. (Myšlenými slovy byla slova: Bůh ; vyšší principy.. také by zde mohl být prvotní zdroj, vyšší vědomí, universum, vesmír, láska, stvořitel a i přesto mnozí budou namítat, jak se může jednat proti všemocnému, co vše tvoří, tedy i tu popsanou inteligenci -> a mají svou pravdu)..

Lépe by bylo řečeno, že jedná na podporu manipulace a nevědomí, ale to je zásah ega a logiky v principech -> obraného reflexu, protože logika často nechápe princip konání manipulace jako proces učení a vymanění se z ní. Neboť probuzení je božské i v esenci, vibraci. Logicky můžeme říct, že pokud je božské vše, pak i manipulace (možnost při stvoření.. hodnota pro svobodné tvoření těch, co si to vyberou), ale to jsou přesně ta slova, neboť manipulace a esence božského je ve zcela jiné vibraci.. Mohu rozlišovat tím co povznáší a tím co degraduje, avšak i to si každý vyloží po svém a dle své úrovně vnímání. Někoho povznáší informovat manipulací a postavit na tom svůj business i důležitost a také vztahy s podobně laděnými, jež se podporují.

Ať už je to u Tebe jakkoliv, faktem zůstává, že se buď orientuješ v předávaném poznání formou textu, anebo je zcela zbytečné jej v tuto chvíli číst a tvá probouzení a poznání jsou připravena na jinak zanesených vibracích, které ti však možná také nebudou dávat smysl, ale doslova budeš „okolností a prozřetelností osudu“ (a pozor, neboť i zde si můžeš dosadit slovo Bůh) -> donucen.. (načeš ihned mnozí začnou zpochybňovat svobodnou vůli a spojovat to s dílem Satana či manipulativní rasou s cílem popsaným výše, ale svými slovy a svou úrovní vnímání.. např: to je ta popisovaná touha vše zbrzdit a poplést hlavu)..

Jde o demonstrativní ukázku, že opravdu nelze hovořit ke všem a ani nemá smysl se pokoušet o tak absurdní akrobatický kousek hodný sebevrahů chodících po laně v okovaných botách .. (pokus o humorné a absurdní přirovnání).. a přesto je nutné to skrze ty jež mají tento dar neustále zkoušet a podporovat v osobitém předání.. Z tohoto úhlu pohledu by se dalo říci, že je předáváno neustále totéž v mnoha jazycích, podobách a vyjádřeních oslovující různé lidi, jež to mohou chápat sice různě, avšak ve výsledku je to posouvá stejným směrem, proti kterému se tato uvědomující entita schopná dedukce a vyšší inteligence staví!

Tato popsaná inteligence pro manipulaci již dostala mnoho názvů, nicméně slouží ďábelskému či satanskému principu (chcete-li) a nemá smysl ji opět pojmenovat pro všechny, neboť vibračně je to jasné a téměř až hmatatelné skrze působení v těle, o jakou energii jde. Vnímat však můžeme to, že jsou zde výjimky těch, jež mohou zdánlivě působit jako neškodní hlupáci, ale jejich chování je nejen organizované a manipulativní, ale i záměrné! Jedná se o velice malý počet entit, jež zatím ještě byly předurčeny k životu pro další fáze probouzení lidstva. Lidstvu nelze chirurgicky a efektivně odstranit všechny takto fungující entity, neboť lidé jež jim naslouchají na nevědomé a podvědomé bázi je doslova postrádají = přitahují a v případě komplexního odstranění by začali šílet. Jejich nastavení je bohužel předem změněné na destruktivní. V tomto případě můžeme říci, že tato planeta má doslova miliardy rukojmích (přesnější číslo není dobré zmiňovat z více důvodů) a tito lidé by se nenaučili potřebné. Sebrat jim to co potřebují zažít by mělo za následek opakování.

Aby tato zpráva byla správně vyvážena, je třeba říci, že z tisíců a desetitisíců těch, co se již v časových osách (pro vaše vnímání především v minulosti) nenechali ovlivňovat, se tento počet vzrůstajícím tempem doslova nabalil a akumuloval na miliony těch, jež se z tohoto vlivu manipulativního kolektivního vědomí vymanili! Z toho se mnohým povedlo napojit se mimo tuto inteligenci bojující proti probuzení na přesahující aspekty z prvního příkladu. Svým způsobem tedy i noci prožíváme různě a to na vědomé, podvědomé i nevědomé úrovni a ovlivňují nás přitom oba popsané základní principy (a mnohé další -> nepopsatelné, ale vibračně jasné a pochopitelé), avšak jde o to jaký převažuje a přestože jsme se i vymanili z kolektivního manipulativního vlivu, stále pociťujeme toto působení a potřebujeme více regenerovat, odpočívat, zároveň pracovat na sobě a své odolnosti po fyzické, psychické, emoční i energetické stránce a posilovat sami sebe. Bez této práce a péče na nás opět začíná mít vliv popsaná manipulující inteligence. Navíc lze přijít o první efekt, který jsem popsal na začátku, jež je spouštěn spíše na náš popud zevnitř -> i zde lze rozlišit manipulaci, která je do nás implementována invazivně a na povznesení, na které se naladíme a které přichází na pozvání nás samých.

Hlavním sdělením kromě principů a obezřetnosti před spaním a tím jak prožíváme noc je fakt, že ti jež jsou těmi zbylými výjimečnými tvůrci ve službách vědomé manipulace (chcete-li -> černokněžníci), podrobují a organizují další, jež touží po vlivu. Jinými slovy jak na jedné straně přibývají probouzející se lidé, jež jsou odolní proti manipulaci, tak na druhé straně vzrůstá vlna odporu a rozdělování. Probíhá na všech možných úrovních a v mnoha aspektech, opravdu nejde jen o tzv. „duchovní oblast“.. V mnoha sférách to tedy bují a dře i na základních aspektech a všednostech běžného života lidí. Zarážející je fakt důmyslnějšího maskování, mezi těmi jež odmítají principy systémového zaneseného „řádu“ (chápej slovo jako organizovaný chaos s cílenou manipulací). V dnešní době už nemají nízké entity plné agrese takový vliv, jako systematické vymývání mozku s úsměvem a rádoby tématy proti systému. Mnozí byli školeni pro působení v médiích a posléze k přejití do „vlastenecké a duchovní sféry“ -> kde opět po svém předávají zprávy, tváříc se jako ti jež přinesou informaci vedoucí k spáse jako první a také jako ti jež tuto možnost tvoří a podporují, ačkoliv je tomu přesně naopak. Poté je jedno, dělají-li to záměrně, či ze své posedlosti.

Poznáte je však podle toho, jestli je jejich vlastní informace opravdu vnitřně bez fascinace povznášejí a nabízí cesty a řešení, anebo jen vše degradují a boří. Poznáte je podle lží, podle hodnot opakujících se stále dokola, podle pokládání stejných otázek, přičemž dělají, že odpověď nezazněla. Jejich úsměv je falešný, jejich slova o lásce postrádají vibraci o které hovoří. Zaměřují se na problémy, pomluvy a sami přináší jen boj a znechucení na místo řešení, případně extrémní přetvářku vtipných grotesek, výsměchu, kterým prozrazují kdo vlastně jsou a o co jim jde. Nebojujte s nimi, s nadhledem a v soucitu je třeba popsat jejich počínání a dále se věnovat cestě bez ohlížení se zpět. Tam kde má publikum tato vytvořená inteligence pod kontrolou a tam kde manipulaci vědomě a záměrně podporují její vybraní černokněžníci, tam nemá žádný smysl výměna slov.

Nikdy se nepřiznají a ti jež naletěli pro svůj business a slávu také neprozřou jinak než tvrdou realitou skrze ztráty toho všeho, čeho se tak uměle zuby nehty drží! Jejich hodnota je poté postavena na divácích.. nemohou se přiznat, neboť jejich ztrátou ztratí i sami sebe a celý smysl vlastního počínání a to jejich „VELKÉ JÁ“ nemůže dopustit! Jsou předurčeni k pádu budoucímu již nyní. Zvrátit osud mohou jen oni sami zevnitř, nikoliv podporou vnějšího boje, který všechny brzdí a odklání pozornost od těch, jež budují cesty a řešení. Není co vysvětlovat, zde se lidstvo dělí v mnoha rovinách a oblastech.. jedni budují možnosti a cesty, druzí je boří a snaží se všechny rozeštvat a stáhnout. Jedni spíše popisují dění, vnímání a zaměřují se na hlubší smysl svého života a druzí žijí životy ostatních jako paraziti, jako ti jež oživují a tvoří staré klepy a historky, kdy žijí příběhy těch, které pomlouvají. Nyní je na každém to rozlišit a ideálně se nezařadit do fanatického davu žijícího z fascinací historek a historie, ale do vnímání vlastního života a změn vedoucí k tvoření cest nových v konané přítomnosti.

Ektara 💜

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)