fbpx

Pátá čakra – čakra pravdy, VIŠUDDHI (znamená očistu), blokuje ji lež, kterou říkáme sami sobě i druhým!

Základní informace k páté čakře pravdy

Krční neboli pátá čakra se ve východních směrech označuje jako VIŠUDDHI, slovo se dá rozdělit na viš – nečistota, jed ☣ a také na šuddhi – očista, pročišťování 💙

Očistit se znamená zbavit se všech iluzí a lží o sobě i druhých, zbavit se všech iluzionárních představ, strachů, očekávání i přesvědčení. Pročistit se od výmyslů ega, hovořit bez zásahů vzorců a programů naší mysli, až poté můžeme v sobě bez hodnocení vnímat pravdu bez iluzí. Teprve v tomto pročištění sebe sama od všech jedů můžeme opět vyjadřovat naše vnitřní poznání, avšak jakmile vyjadřujeme naši vnitřní pravdu, je to jen náš úhel pohledu, neboť pravda zde je i bez nás a beze slov, není na nás závislá, to my jsme závislí na ní.

Je jako ležící kámen, můžeme tvrdit, že tam není a přesto o něj můžeme zakopnout a setkat se s naším omylem tak jako lidé zakopávající o své lži. Vnitřní pravda má obrovskou výhodu, „nemusíte si pamatovat, co jste komu řekli“ – znamená to zachovat si svou autenticitu, nezradit sám či sama sebe a dovolit si beze strachu vyjadřovat to co cítíme. Pravda však nese mnohem hlubší smysl, než je dokazování si svého logické nastavení. Nese přínos i nad jedince, jež ji cítí a předává se ideálně bez potřeby dokazování a dohadování. Je to také vědomí, že každý má právo na své vnímání, je to tedy umění také naslouchat. Umění tolerance, avšak i umění říci ne a otočit se zády tam, kde je to třeba.

Krční čakra si pravdu a očištění od lží nese ve svém vyjádření i naslouchání v tichosti uvnitř a tyto kvality je poté možné sdělovat i ven. Jen tak můžeme vyjádřit svou vnitřní pravdu bez iluzí a potřeb ohýbání reality či její překrucování a zveličování za účely potřeb našeho velkého JÁ. Tato čakra si nese světle modrou barvu, také se udává tyrkysová. Její živel je přiřazován různě.. někde vzduchu, jinde éteru.. Éter je za mě vhodný, neboť reaguje tak jak je třeba, vyjadřujeme se podle proudu života, ale vzduch zde považuji za nešťastné vyjádření spjaté spíše s logikou (krk -> hlas -> vzduch), na toto spojení cítím čtenáře DŮRAZNĚ UPOZORNIT. Vzduch nic neřeší.. jen si tak vlaje a hraje ve větru, ale vyjádření sebe sama vyžaduje i ráznost, vhodnou volbu slov a rozlišení kdy, co, jak a komu vyjádřit.

Také ve vás může barva evokovat vodu, ale prvek vody nejde přes překážky a jde nejsnazší cestou. Někdy je však třeba jít i přes překážky a dokázat sobě i životu, že to myslíte vážně a dokážete pro to něco udělat a něco se i naučit. Snad jen přirovnání k proudu bych zde viděl jako vhodný příklad toho, je-li třeba mluvit rychle či pomalu. Jak Vám zní harmoničtěji proud vody, kde je ta vaše osobní vyváženost, při které se cítíte u poslechu vašeho projevu dobře? Vsadím se, že to nebude ani rychlá a ani pomalá svižnost slov, zřejmě to bude krásná plynulost lahodící sluchu tak, jako příjemná plynoucí řeka. Avšak éter, (prvek všeho) reaguje tak, jak je potřeba a to cestou přes překážky i kolem nich, záleží na situaci a na vnímání zde toho nejpodstatnějšího -> VNITŘNÍ PRAVDY. Právě proto je naše individuální JÁ označeno v krční čakře trojúhelníkem a kolečko pravdou uvnitř nás samých!

,,Pokud budete říkat pravdu, nemusíte si pamatovat, co jste komu kdy řekli, nemusíte se již topit v jedech a iluzích o sobě i druhých .

Barva světle modré by nám měla připomenout vibraci plynulého proudění, tak jak je hovořit třeba. Je to také barva empatů, jež vnímají co kdy říci tak, aby to bylo lépe uchopeno. Jinak je třeba hovořit s dětmi, jinak s dospělými, jinak s člověkem smutným a jinak s člověkem veselým, jinak vzdělaným a jinak s prostoduchým. 🙂 Také by nás světle modrá barva měla dokonale zklidnit pro lepší přednes našich slov a jejich volbu. K páté čakře se také přidružuje tyrkysová (odstín mezi světle modrou a zelenou). Tuto barvu osobně považuji za velice vhodnou, neboť zelená nás nasměrovává k srdci a hovořit ze srdce je to hlavní, co tento svět potřebuje. Hovoříme-li čistě z hlavy, kde je náš hlavní vnitřní hlas, jež nám prozrazuje opravdu to hlavní naplňující srdeční téma? Pokud hovoříme s vnímáním jen sebe, nejde o hovor, často se takto sejdou lidé, jež se střídají jen ve svém monologu, který mylně za rozhovor pokládají.

Proč naše společnost v pravdě nežije a ani ji nevidí?

Vnímat a říkat pravdu s přirozeným vyjádřením je obdivuhodná cesta duchovních mistrů. Cesta, která v některých již i zapomenutých civilizacích probíhá přirozeně již od v dětství, kdy mistroství je bráno jako přirozený vývoj, nikoliv jako nedosažitelný akt hodný nadpřirozených bytostí. Avšak v naší civilizaci je vyvinutý enormní tlak na to, abychom zapadli do norem a představ společnosti, rodičů, vědy, naší sociální vrstvy, kultury, školství, náboženství, práce a dalších struktur❗

Tento tlak je natolik silný, že potlačuje poznání sebe sama a vnitřní pravdy, vnitřního sebevyjádření, vnitřní touhy a vnímání přání či potřeb od útlého dětství. Tímto způsobem společnost vytváří místo silných bytostí žijících ve své pravdě tzv. „tiché děti“, které potlačily svou schopnost vyjádřit se kvůli studu, nebo strachu. Skrývají své pocity a říkají ano, i když myslí ne, neboť se to od nich očekává. Chtějí-li něco jiného, dostávají pochvaly za své sebezapření a trest pokud jednají tak jak cítí.  Nežijí ve své vnitřní pravdě a zápasí se sebou sama. Odpoutávají se od sebe sama, od rozlišování správného či prospěšného, neboť se jim již tvrdí, co pro ně je či není dobré. Ve snaze zapadnout do norem a očekávání společnosti zmizí i jejich individualita, jejich radost, moudrost a hravost.. jednoduše jednoho dne jejich osobnost ZMIZÍ..


Ovšem ztratíme-li schopnost rozlišovat, ztrácíme se v iluzích dobrého a doporučeného chování a prožívání života natolik, až přestáváme žít sami za sebe, v té chvíli nelze vnímat pravdu. Pravdu netvoříme, ta je i bez nás a představ společnosti. Tvoříme však lži, které existují jen tehdy, pokud jim někdo věří. Proto je třeba prvně zapomenout na to, co nás učí tato společnost a vrátit se zpět ke své přirozenosti a na to je potřeba být připraven skrze základní stavební kameny, skrze stabilitu, vnímání svých potřeb těla a pocitů, dozrání do své vnitřní síly prosadit své individuální kvality a lásku abychom spojovali, budovali a tvořili jak cítíme ve svém naplnění místo dalšího rozdělování a bojování s druhými.

Hlubší spojitosti mezi jednotlivými energetickými centry

Aby hlas mohl vyjadřovat naši vnitřní pravdu, je třeba poznat sám sebe, je to síla poznání, jež souvisí s naší párovou (třetí) čakrou, s naším sebevědomím a sebevyjádřením i v případě, kdy se okolí naše vnitřní pravda nemusí líbit. Je to osvobození se od strachu a obav. Je to konání v moudrosti a lásce tak jak cítíme (čtvrtá čakra). Je to také umění naslouchat a vnímat vnitřní světy dalších lidí, dalších souvislostí a principů života. Tyto principy jsou nad normami společnosti, jež porušuje harmonii a rovnováhu a staví se nad přírodu a zákony vesmíru, kterým nerozumí.


Vnímat pravdu hlouběji i v harmonii šesté čakry znamená vnímat řeč a potřeby také našeho těla a řeči těla hovořících. Podle pocitu těla, barvy hlasu, energii v pohybech, rytmu těla i vyzařování z očí a mimiky nám dává schopnost rozpoznat, kdo mluví pravdu. Je to také důležitý mezník pro rozpoznání pocitů a emocí skrze druhou čakru, neboť je třeba rozlišit pocity od intuice a také uklidnit mysl a postavit se svému strachu, neboť veškerý strach by si poté člověk mohl plést s intuicí a pravdou. Jen klidná a naslouchající mysl může přijímat hlubší pravdy i skrze intuici s jistotou. Avšak vždy je třeba také sebekritický přístup a neochvějná práce, neboť kdo si myslí, že již dozrál v pravdě a je již se svým vývojem hotov, toho pýcha opět předurčuje pro následný pád. Tak jak je tělo posilováno pohybem, tak je i mysl a intuice šlechtěna meditací uvnitř nás v tichosti bez myšlenek. Pokud není pravidelného pohybu, svaly ochabují a tělo chátrá. Pokud mysl není kultivována, rozum a vnitřní moudrost se vytrácí a člověk se ztrácí v chaosu myšlenek, iluzí, obav a výmyslů.

Tolerance a kultivace vyjadřování


Skutečná tolerance znamená tolerovat i ty, kteří nemají stejná kritéria a hodnoty jako vy a tím pádem i ty, které můžeme považovat za netolerantní. Tolerantnost obnáší tolerovat i opačné názory, ale to neznamená, že je máme přijmout za své, anebo že se nám tolerantnosti dostane i nazpátek, jde totiž o náš postoj a ne o postoj okolí k nám. Vždy jsme v první řadě zodpovědní za sebe a své chování, ne za chování druhých a přesto se se změnou našeho postoje mění i postoj okolí směrem k nám.💜
Umění dobře vystupovat a hovořit nesouvisí jen se slovy, jde o náš vnitřní postoj celého těla i mysli. Jde o tón hlasu, rytmus, vložení pomlky a významu, důrazu či zjemnění. Svým způsobem zde nenajdeme žádná pevná pravidla, neboť plynou a mění se jako voda. Je to umění hledání cesty nejjednodušší i nejpřímější cestou a zároveň v nejhlubším smyslu. Vnitřní pravda se nemusí vždy líbit, proto i přímost má své místo. Když lidem budete říkat jen to, co chtějí slyšet, tak jim to nikdy nepomůže dostat se dopředu.

,,Člověk musí říkat to, co vnitřně cítí ve své harmonii. Být věrný sobě a svému srdci, nikoliv druhým či strachu. Pak nemůže mít trému. Když se to nebude líbit, nevadí.. poté je to smůla těch, co to neakceptují.“

Také je třeba připomenout, že Tvé ne pro druhé, je ANO pro TEBE!

V jednom období jsem se více začal zajímal o bájné postavě hraběti Saint Germaine a ať už tomu budete či nebudete věřit, přišla ke mně slova na téma kultivace řeči a vystupování. Je nutné dodat, že jsem jej měl a mám za určitý vzor toho, jak správně volit slova. Tehdy mi slova dorazila přesně takto: ,,Hrát si se slovy s rozvahou a moudrostí jako mistr, jež víno pečlivě pování na jazyku, než jej ochutná. Volit každé písmeno se zanesenou vibrací srdce, nejde tedy jen o povídání, ale o mistrovské dílo umělců, jejichž slova mění svět.“ Hrabě Saint Germaine 24.12.2018

Jak poznáme, že naší krční čakrou neproudí správně energie?

Pokud nám uniká energie krční čakry, prožíváme často únavu a cítíme se vyčerpaní. Nedovolit si vyjadřovat své potřeby a pocity je zkrátka vyčerpávající, zrovna tak jako bát se promluvit a mít strach z trapného napětí, či špatného vyjádření anebo nepochopení. Pokud máme takové potíže, nepomohou léky, nepomohou doplňky stravy a dávky hormonů, protože energii skrze harmonické proudění nám to nedodá. Proto je důležité vyjadřovat pravdu a to nejen skrze naše logické centrum, ale skrze hlubší propojení s naší duší. Poté opět energie začne přirozeně proudit, sladí se i naše emoční, psychické a nakonec i fyzické projevy – sladí se i správné vylučování hormonů štítné žlázy.

Často můžeme potlačovat pocity, které nás upozorňují na to, že něco není v pořádku. Jsou to však indície vhodné pro uskutečnění změn. Pravda je sama o sobě energie, která je propojena i s našimi pocity a emocemi a také s vyššími aspekty bytí. Pokud nasloucháme životu v jeho pravé hloubce, následujeme vnitřní hlas, jež nás vede i nepohodlím právě proto, abychom svůj život mohli zharmonizovat. Můžeme to nazvat také jako propojení s vyšším já, které nás vede a směruje. Je-li naše mysl plně zaměstnána posloucháním zbytečných pochyb, strachů, či zbytečných řečí anebo plýtváním času skrze klepy a pomluvy o jiných lidech, nemůžeme slyšet poté vyšší principy a naše naslouchání a empatie je blokována. Krční čakra je poté v znečištěna a znesvěcena těmito jedy plných chaotického hluku, lhaním, přeháněním a iluzemi o sobě i druhých.

Závažné zablokování krční čakry nastává, pokud v sobě držíme všechny své pocity, které si nedovolíme vyjádřit a zpracovat. Obzvlášť ničivé jsou potřeby vyjádření hněvu a strachu, které jsou v nás neustále drženy. Prohloubení tohoto zablokování přichází s každou další situací, kterou v sobě držíme a vyvrcholení může nastat v útěše alkoholu či drog, ale také formami přejídání, nadměrného kouření a jakéhokoliv sebepoškozování, v kterém dotyčná osoba nachází jen dočasnou úlevu. Takto zablokovaný člověk si sám již s těží dovede pomoci a pomoc z vnější často odmítá, což může končit i velmi tragickým vyústěním.

S návalem neustálého napětí dochází k vnitřní explozi, při které kolem sebe snadno a bez kontroly chrlíme zraňující slova, sprosté myšlenky, hrubosti, které jsme si za celý život nedovolili vyjádřit a znovu polykáme urážky a příkoří, špatné zacházení, pochyby, komplexy, kterých jsme již naprosto přeplněni, kterých se jich nemůžeme zbavit. Obojím otravujeme své vědomí i podvědomí. Výsledkem škodlivin, které jsme spolykali, jsou různé psychické potíže a poruchy. První vtištěné zkušenosti začínají již v mateřském lůně. V životě jsme toho museli mnoho zpracovat a „spolknout“. V dětství jsme nedovedli vyjádřit spoustu pocitů strachu a bezmoci. Ty mají poté tendenci vyjít znovu ven.

Pravda bývá někdy neuvěřitelnější jako fikce.. proto je třeba být otevřený všem možnostem a to i těm nepředstavitelným, aby jí člověk vůbec mohl zahlédnout.

Jak působí zharmonizovaná krční čakra a jak ji odblokovat?

Při odblokované a harmonické krční čakře žijeme v plném přijetí toho, kým opravdu jsme. Říkáme svou vnitřní pravdu jak nejlépe dovedeme. Jsme schopní vyjadřovat své pocity a hájit svá přesvědčení. Říkat ne, když je to potřeba. Je-li naše upřímnost v komunikaci přímým spojencem na cestě života, energie volně proudí skrze naše fyzická, mentální i emoční energetická centra. To nám přináší více energie, čakra se rozvíjí a stává se silným spojencem ducha, což nám přispívá i k hlubší fyzické vitalitě potřebné pro nás duchovní vývoj. S přijetím a vyjádřením vnitřní pravdy se stáváme silnější nejen fyzicky, ale také mentálně, naše mysl je sebejistější, odolnější a poskytuje nám silnou podporu pro dosažení našich životních cílů.

Naslouchání – krční čakra je ovládána naší myslí, proto pokud chceme slyšet, je třeba umět ji utišit. Jen z ticha vzniká opravdu hluboká a smysluplná komunikace, pokud jsme v hlučném chaosu, neuslyšíme to důležité, ani kdyby nám to říkal ten nejsvatější povolaný (ani kdyby to byl byl anděl) – jemnosluch vyžaduje ještě více ticha a vnímání. Na jeho překřičení stačí jedna pouhá rozlaďující myšlenka. Pokud jsme schopni se projevovat hluboce a smysluplně ve volnosti naší vnitřní pravdy, mění se s elegancí a vytříbeností i naše řeč. Dovedeme se poté lépe naladit i prostřednictvím našeho jemnosluchu a naše tichá mysl nám dovolí naslouchat hlasu ducha. Naše schopnost tiše naslouchat otevírá krční čakru, ztišení nám dovoluje slyšet vnitřní hlas, jemuž nasloucháme a ten se stává silou, která nás provází životem. Silné rozvinutí krční čakry je možné u lidí, kteří vědí, kdo jsou a co zde činí. Vyžaduje to překonat své strachy, projevit se a následovat své vnitřní touhy spatřit vnitřní pravdu, být na ni emočně zralý a přijmout za ni svou zodpovědnost.

Uzdravování – zdravý vztah k pravdě a touze ji vyjádřit především v sobě a k sobě je začátkem pro uzdravení naší krční čakry. Následně jsme o to lépe schopni vyjadřovat ji i k druhým tam, kde je to potřeba. Avšak je to i umění mlčet tam, kde to žádný smysl nemá a právě zde je třeba učit se naslouchat hlouběji a nevydávat energii pryč, nenechat opět do sebe vpravovat jedy a nedohadovat se zbytečně s těmi, co pravdu nejsou schopni unést. Pravda je tichá a v tichu vzniká, kdo ji má slyšet je schopen se utišit a naslouchat. Ten kdo křičí nepochopil, co v hlubším poznání pravda vlastně je a svým křikem jen dokazuje, že by se sám měl utišit a vydat na cestu za jejím hlubším poznáním.

Na druhou stranu negativní pocity a představy o tom, že musíme být zticha, abychom nezvýšili napětí jsou zcela nežádoucí. Vychází ze strachu a nerovnovážného vztahu, který je třeba uvést do rovnováhy anebo z něj odejít a najít rovnováhu jinde. Ne vždy najdeme tuto rovnováhu u druhých a ne vždy se máme vyhnout konfliktu, proto je třeba nelpět na vysvětlování a zrovna tak nelpět ani na pohodlí zkreslené vztahové harmonie, když vnitřně cítíme, že jde o iluzi, která nás tíží. Když má někdo potřebu a snahu nás urážet, shazovat anebo si jen „rádoby dělat legraci“, oslabuje to naši sebehodnotu a proto je nutné dát najevo, že nejsme ochotni odskákat si něčí špatnou náladu. Zde je třeba odpoutat se od potřeb někomu se zavděčit, právě tak se učíme starat se o potřeby své duše, o naše zdraví a o naši sebehodnotu tak, jak si zasloužíme.

Tak jak je tělo posilováno pohybem, tak je i mysl šlechtěna meditací uvnitř nás. Pokud není pravidelného pohybu, svaly ochabují a tělo chátrá. Pokud mysl není kultivována, moudrost se ztrácí a chaos kraluje.

To vše má ohromný vliv na naši krční čakru. Záleží na tom, co cítíme! Co si myslíme a co chceme říct v pravdě k sobě i druhým. Takový postoj harmonizuje, léčí a otevírá naši krční čakru. Umožňuje nám to dát jasné hranice a je to možnost vymanit se z vlivu mnoha parazitických a využívajících osobností i entit. To nám dává sílu a také důvěryhodnost a stálost a to především k sobě samým a díky těmto hodnotám nás také okolí lépe definuje jako dospělého a vyzrálého člověka, jehož slovo má svou hodnotu, jehož slovům se dá věřit, neboť on sám jim věří a myslí vážně to, co říká. Poté žijeme pravdu v sobě a ta se projevuje i navenek. Tím upevňujeme to, kým jsme, utvrzujeme naši hodnotu a zlepšujeme naše zdraví, naše vztahy, naše další možnosti působení ve své sebehodnotě a dáváme tak ostatním jasně najevo, že je třeba brát nás vážně bez ohledu na to, jak složitá je situace kolem.

Další metody pro harmonizaci krční čakry

Jeden z dalších aspektů, které mají velký vliv a velmi podporují naši činnost krční čakry a tím pádem i funkčnost štítné žlázy je pořízení si kamenů, které nás podporují v daru naslouchat a hovořit. Mezi nejoblíbenější známé kameny patří TYRKYS, MODRÝ ACHÁT, CHALCEDON a AKVAMARÍN. V kombinaci s dalšími kameny lze podpořit naši touhu dozrát k čistému vyjadřování pravdy v sobě také křišťálem a například i bílou lávou. Právě z tohoto důvodu si dovoluji se záměrem pravdy nabídnout vytvořený náramek právě pro pátou čakru. Více informací k náramku po rozkliknutí následujícího obrázku.

Další možností, která má silný vliv na krční čakru je práce skrze náš hlas. Můžeme se nahrát a sledovat řeč našeho těla i poslouchat jak nám zní náš projev a pracovat na něm. Výbornou formou je také afirmace s opakováním slov jako například: 1) Jsem ve své pravdě a tu vyjadřuji i navenek 2) Žiji pravdou a komunikuji pravdivě 3) Miluji pravdu, ctím pravdu, jsem pravdou. Vzorem zde může rozhodně být také mistr Jan Hus: ,,Hledej pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, nebť pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží“.

Také nelze opomenout zpěv, hlasová cvičení a meditace v tichu či vedené za účelem podpoření krční čakry. S tím posledním bodem Vám velice rád pomohu -> PRŮVODCE PÁTOU ČAKROU Tak můžete podpořit sebe i mou tvorbu a také pořízením si náramku, který může být i vhodným dárkem. Děkuji za pozornost a věřím, že Vám informace z tohoto článku o páté čakře pomohou na Vaší pouti jménem život.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)