fbpx

Sedmá čakra – korunní čakra, SAHASRÁRA (znamená nekonečnost/tisícikvětá), element vzduchu a universa, blokuje ji lpění a připoutanost k pozemskému/hmotnému

Sedmá čakra bývá spojována s nespočetnými možnostmi (proto tisícikvětá), které skrze nás proudí nespoutaně jako vzduch a nekonečně jako samotný vesmír. Je považována za nejvyšší energetické centrum v našem těle, jež umožňuje propojit nás s dalšími místy, bytostmi, časy a alternativními možnostmi.

Právě proto je nazývána jako korunní čakra – koruna je chápána jako symbol osvícení a nejvyšší moci. V meditativních stavech jsme schopni oprostit se skrze sedmou čakru od svého těla a vnímat daleko za možnosti fyzického světa tak, jak jej známe, neboť se nám otevírá samotný vesmír!

Je důležité pochopit, že jde o vrchol čakrového systému. Energetická centra níže jsou podporou korunní čakry. Koruna však těžko bude držet na hlavě oddělené od těla a postrádá smysl ji tam dávat. Pro lepší metaforu na energetické úrovni je lepší říci, že tato koruna nebude držet na hlavě oddělené od srdce.

Láska k sobě i okolí

,,Strom bez silných kořenů spadne a koruna skončí na zemi. Jde o vnitřní stabilitu, proto je sladění energetických center nutností pro vhodné a blahodárné fungování sedmé čakry.“

Kromě důležité posloupnosti a vyváženosti vnitřní stability čakrového systému zde zdůrazňuji kořenovou čakru jako základní stavební kámen, jako párovou čakru té sedmé. Bez ní je možné zcela uletět, zcela se zbláznit a žít své prožitky mimo tělo bez uchopení a praktického pojetí života zde na Zemi. Poté nám rutinní záležitosti běžného života dělají problémy a stáváme se nepraktickými.

„Jak nahoře, tak i dole..“ je zapotřebí mít obě párové čakry v souladu, neboť naopak bez přesahů korunní čakry jsme v zajetí otrockého až nudného života, bez hlubších smyslů, bez radosti a v zajetí principů a dogmat konzervativního přežívání. Žít systematicky podle řádu a pravidel nepřináší radost a poznání života, ale svázanost s plněním příkazů jako robot, jež má zakázáno prožívat.

Proto je pro harmonii života třeba obojí ve vyváženém a proměnlivém poměru vzhledem k situaci v každém tady a teď. Nic není dané, neboť vhodné i dané se zároveň odvíjí a mění různě v časech podle vývoje, kterému je třeba se otevřít. Zkušenosti mohou být vhodné a poučné, ale zároveň také zavádějící, neboť to že jsme něco nepoznali není argumentem pro to, aby se něco nezměnilo, či že tak jak to známe je to v pořádku a vhodné. Změny jsou nevyhnutelné, život je v neustále proudu tvoření, vzniku i zániku.


Sedmá čakra je symbolem nekonečného, připomíná svou stavbou borovicovou šišku, jež souvisí s šišinkou a třetím okem – tedy šestou čakrou. Než se k ní rozepíšu více, podtrhl bych, že je aspektem odpoutanosti od toho co známe a to dle našeho vnímání bez předsudků právě proto, abychom se něco nového dozvěděli, něco nového poznali a vnímali i mimo běžné fyzické a hmotné smysly.

Těžko to pochopí lidé, jež jsou svázáni s mylnou představou o světě s dogamty, toho co se naučili a přijali za jedinou pravdu. Poté se brání pravému poznání pravdy, ta se neodvíjí od našich představ. Vnímání hlubších spojitostí života/pravdy.. to není možné u lidí s přijatými možnostmi vnímání skrze sevření přijatých dogmat a strachů systémových pout -> obecného přijatého kodexu/standartu běžného života -> běžné populační normy skrze hodnoty myšlení, předsudků, norem a zvyků..

,,Dokud nevyjmete harampádí z kulaté bedny tam nahoře, není možné pojmout nic dalšího.. Je to jako antivirus, který však chrání viry hezky uvnitř před pročistěním. Cílem tohoto „proviru“ je, aby lidstvu byly hlubší spojitosti života a pravdy navždy skryty, proto se lidé bouří, když se to děje -> jejich „provirus“ je plně aktivní!“

Zodpovědnost je zde významná a neoddělitelná součást procesu učení!

Pravda je relativní, tak jako pohled na svět dle úhlů vnímání různých jedinců. Zde podtrhuji důležitost poznání a harmonii skrze práci na pátém a šestém energetickém centru. 

Pravda a vhled jsou nezbytnými pomocníky a zrovna tak i srdeční centrum skrze přitahování vysokých vibrací lásky, jež přitahují a umožňují napojení a vnímání v ryzí čistotě.

V opačném případě k nám mohou hovořit entity, jež mají tendenci nás mást, ovládat, děsit a živit se naší energií nebo naším strachem. Nemusí jít nutně o entity mimo tělo.

Lidé jež jsou zavřeni k tomuto poznávání jsou velice často obelháváni a klamáni právě skrze rozum a logiku, skrze strach a to co znají, neboť nové odmítají ze strachu. Zaměřují se na to co vidí a slyší, čeho se mohou dotknout, ale uniká jim co cítí!

Toho entity v hmotné i nehmotné podobě mohou snadno využít a to ať už na ně věříte či nevěříte. Myšlenky, jež se vám honí v hlavě, vnitřní hlas rozumu – jak jej mnozí rádi nazývají.. odkud se rodí? Kdo k nám promlouvá a jsou naše myšlenky, sny a prožitky opravdu vždy čistě naše?

Přes noc se ve spánku děje mnohé, aniž by tomu lidé dávali důležitý význam, aniž by se zamysleli a věnovali pozornost tomu, jak se vhodně na noc naladit a podpořit v nás zdraví, lásku a radost, jež povznáší a léčí na všech úrovních.

Vnímání vesmírných záznamů všude kolem nás

Sedmá čakra umožňuje číst doslova z pole lidí, míst, situací i předmětů skrze energie vibrací, na které je třeba umět se naladit. Čím vyšší vibrační potenciál vnímáme, tím více nás to vede k zjemnění, zklidnění a schopnosti naslouchat. Tak jak čtvrtá čakra vede k pocítění všudypřítomné energie lásky, tak je nám skrze sedmou čakru dovoleno vnímat hluboké přesahy smyslů a významů.

Pro představu si představ schopnost vnímat knihy, které nikdo jiný nevidí.. tyto knihy jsou součástí všeho kolem Tebe a korunní čakra ti dle tvé schopnosti napojení se umožňuje z těchto neviditelných knih číst. Nicméně na rozdíl od knih od lidí jsou tyto knihy psány samotným životem a jejich hlavním autorem je Bůh, universum, prvotní zdroj či vesmír.

Píší je samozřejmě i samotní lidé, avšak energie v které píší příběhy do knih života obsahují opravdové záznamy a záměry a nelze v nich tedy lhát, je v nich čistá pravda povahy dotyčných i důvodů jejich konání z pohledu minulosti (zkušeností) i budoucnosti (plánů).

Z této perspektivy nadhledu a současného vhledu do situací je zde vše, nic nemůžeme oddělit a vynechat, korunní čakra propojuje život nahoře i dole, vpravo i vlevo, hmotně i nehmotně, logicky i pocitově. Všeobsaženost v těchto záznamech (někdy známé jako „akášické záznamy, či knihovny universa“), se tedy nedá číst zde běžně přijatými základními smysly.


Správná funkce sedmé čakry v harmonickém vyvážení hmoty a jemnohmoty

Vyváženost je důležitým předpokladem pro harmonickou funkci sedmé čakry. Koruna nebyla náhodou zvolena jako symbol králů, symbol moci, vlády, síly a kromě obrazného významu vlády bývala koruna často propojena zlatem jako váženým a cenným prvkem z planety Země, tak i vzácných kamenů, jež k nám mimo jiné skrze meteority přiletěli odjinud, tak i vzácných kamenů, jež jsou velice ojedinělé, vznikají i tisíce let a právě o to jsou vzácnější.

Tyto kameny podporovaly vládce v jeho schopnostech vést a pokud byly vyvážené, pak jej podporovaly v praktických a hmotných (pozemských) i v empatických a jemnohmotných (nadpozemských) záležitostech. Především skrze schopnosti vnímat přesahy celého universa je potřeba vše i prakticky propojit a neuletět mimo tento svět. Jako nahoře, tak i dole. Hlubší vhledy otevírají i velikou zodpovědnost a možnosti pro vědomější přístup k životu.

Stále si někteří myslí, že podpoření mnoha aspektů skrze vzácné kameny je jen mýtus, či pověra? Ačkoliv mnozí králové byli mystikou a kameny doslova posedlí? Zde je například koruna Karla IV.


Napojení skrze korunní čakru a naše schopnosti

Napojit se lze mnohými způsoby, směry.. skrze záměry a podněty, jež z nás vychází, proto je pro čistotu vnímání důležité být spíše čistou nádobou, avšak před jejím naplněním je třeba vnímat čím a jak nádobu plníme a je-li to vůbec vhodné, neboť různá napojení mohou být vhodná a jiná doslova destruktivní a nebezpečná.

Zodpovědnost je zde tedy opravdu významná a neoddělitelná součást procesu učení. Propojit se lze i skrze rozprostření se do universa na určitých vibračních hodnotách a ve spojení s více místy i bytostmi a zrovna tak se lze propojit a naladit na dané jednotlivce, zvířete či rostliny zde na Zemi.

Schopnosti se nám otvírají podle naší duchovní práce, úrovně a dle vhodnosti se nám mohou měnit i v každém tady a teď skrze otvírání i zavírání. Pokud je naše vyváženost harmonická a naše schopnosti jsou otevřené, můžeme například nejen vidět úhly pohledu druhých, ale také jejich logické důvody a také jejich pocity s emočními zásahy vývoje.

V té chvíli přestáváme druhé soudit, neboť nejen že vidíme a cítíme, co se v nich děje a co je jejich cílem, ale také to jak se cítí a z jakých popudů jednají a to natolik, že je začínáme chápat a cítit se doslova v jejich kůži. To však neznamená, že ze soucitu budeme jednat například „hezky“ -> zvlášť pokud vidíme, že potřebují zažít tvrdší zkušenost, kdy se postavíme za sebe a za to co je vhodné!

Proto zde je třeba zdůraznit schopnost navrácení se do sebe, svého těla a vnímat, co je pro nás vhodné. Empat jež to neumí a přestává být v takových situacích sám sebou – trpí! Nechává se strhávat pocity, záměry či naladěním druhých natolik, že je a okolí vnímá na úkor sebe!

V takové chvíli se stávají tyto schopnosti spíše prokletím. Je třeba tedy druhé umět i nevnímat a naučit se ladit na to co je vhodné, naučit se zaměřit pozornost směrem, kterým to vnitřně cítíme a kde se vytváří soulad s životními lekcemi naší duše a přesto ani ty nemusí být a nebudou vždy příjemné!

Pokud tuto schopnost vypilujeme, lze vnímat sebe a své tělo a zároveň i pocity druhého a zároveň i smysl z nadhledu. Spojitost i oddělenost, blízkost i odstup podle vhodnosti, zodpovědnosti a vývoje v každém okamžiku. To vše nese energii a její vibraci, kterou lze vnímat.

Mít tyto schopnosti vždy otevřené a neumět je zároveň vypnout -> nemít je pod kontrolou -> to může být doslova vstupenka do blázince. Násilně tyto schopnosti bez zodpovědnosti a kontroly lze otevřít skrze různé drogy a omamné látky. V té chvíli ztrácíme zodpovědnost a stáváme se okolnostem odevzdanými blázny.

Nejsme si poté vědomi, že jsme otroky okolností a navazujících skutečností, které nám již nezapadají do souvislostí a tudíž se již nedají vědomě kontrolovat a uchopit. Naštěstí se nám otvírá korunní čakra a její hlubší využití (pokud to uměle netlačíme – nejen skrze drogy) s naší duchovní zralostí.

Zkoušky zralosti vedoucí k zasvěcení

Zralost je určována skrze mnohé životní zkoušky, jež nás podle toho jak u nich obstojíme směrují. Tyto životní zkoušky a výzvy nám přináší hlubší vhled, hlubší smysl v tom, v čem vynikáme a co je smyslem našeho bytí. Často nás to vede k završení skrze poznání toho, kým jsme byli a tím se utváří i to kým budeme a jaké dary jsou nám vlastní. To přináší stav blaženosti a neutuchající podpory na cestě!

Tato podpora se projevuje pozitivním přístupem, který vyvěrá přímo z nás, jdeme-li po správné cestě. Tělo poté reaguje při zkouškách života vyplavením endorfínů, jež nás znásobují pocity štěstí a blaženosti. V tomto stavu lze obtíže zkoušek života zvládat v lehkosti a životní energie je poté obrovská, enormní a navíc vše do sebe přímo zapadá a odhalují se nám smysly a důvody duchovních souvislostí.

Jakmile začneme žít energií skrze harmonickou korunní čakru, pociťujeme doslova vděčnost, že je náš život přesně takový, jaký je! Vnímáme poté hlubší duchovní souvislosti a chápeme principy příčiny a následku, neboli toho, co si přitahujeme a toho, co si potřebujeme zažít. Po pochopení těchto životních lekcích již není třeba, aby se opakovaly a jsou nám poskytnuty naše hluboké dary.

Opravdové zasvěcení však obnáší vědomé propojení s univerzem, s kosmickým tokem věčného bytí, jež se skrze nás projevuje a manifestuje tak, jak je to vhodné z pozice života jako takového. Je to projev celku nad naše malé já, je to služba Bohu, jemuž vědomě nasloucháme a jehož součástí jsme. Je to rozpoznání božských aspektů ve všem kolem nás a pochopení spojitostí, jichž bychom ve stavu mysli nebyli schopni.

Jak poznáme, že jsme zasvěceni a nasloucháme hlasu Boha?

Říká se, že tento posvátný okamžik je časem, který nám připomíná jednotu z které vznikáme a do které se navracíme. Dává nám pocítit božství v plné síle, až přijde čas.. čas, který určujeme my.. svou neutuchající vírou, svými činy, svým konáním i myšlením.. vše se počítá. Svým vědomím, že jsou zde zákonitosti vyšší, než jsou naše marnivé touhy.. když se od těchto oprostíme a nasměrujeme svou pozornost pro podpoření tohoto celku, pocítíme Boha a ten k nám poté hovoří čistě a jasně tak, jak jasně a zřetelně, jak nyní čteš a vnímáš význam slov do celkového pochopení..

Pokud tomuto textu hlouběji porozumíš, budeš vnímat, že jej nepíši.. pochopíš poté, že ten text mnou jen protéká v podobě vnitřního hlasu, jež se do slov skládá a při tvorbě mnou proudí a ani nepřemýšlím o významu, ten vyplývá postupně slovo za slovem.. prostě píšu a samo se z toho stane ucelený text s hlubším smyslem.. když bych to vymýšlel, nedokázal bych to a napsal bych akorát blbost. Když přemýšlíme, je to poté z nás a jsou tam poté i postranní úmysly či zkušenosti skrze poznání jen jednoho dílku skládačky, nikoliv celku s přesahem. Pokud to však necháme proudit a utišíme svoje já a necháme přijít vyjádření skrze sebe bez přemýšlení a tlačení na to aby se to stalo, najednou se to z nenadání může stát a poté stačí jen naslouchat tomu tichému vnitřnímu hlasu, poté lze uslyšet hlas Boha.

Takový hlas je balzám, pohlazením, radostí a láskou v jednom. Je třeba to rozlišovat, neboť lze tyto hlasy zaměnit. Pokud jej poznáme, už jej stěží zaměníme, neboť je naplňující, výživný a tichý. Oproti tomu hlasy jež nejsou podporující a snaží se nás zmást v nás vyvolávají neklid, často také chlad a doslova mohou být hlasité až křičet a naléhat. Naopak hlas boží vyžaduje ztišení a je slyšet jen když nasloucháme a chceme jej slyšet, zde poté platí naprosto naše rozhodnutí, naše svobodná vůle. Hlasy jež rozkazují, přikazují, děsí a vnucují se poté působí chladivě a vzbuzují strach. Oproti tomu hlas boží je vřelý po všech směrech, jak pocitu tepla, tak formou významu, avšak to neznamená, že se nedotýká napřímo také našich neduhů, naopak.. je to charakteristické, že je v tomto přímý a může až působit určitou přísností, nikoliv však naléháním a přístupem „pokud to neuděláš“ -> neklade podmínky a vyhrožování..

Barvy korunní čakry

Barva korunní čakry je asi nejméně odpovídající aspekt v porovnání s barvami dalších energetických center. Je doslova nejvíce matoucí z celého energetického systému, ať už si vybereme jakoukoliv! Ve své podstatě dle zaměření naší pozornosti, nálady a pohnutek zde může být barva a vibrace jakákoliv. V harmonickém proudění u korunní čakry převládají barvy vyšších vibrací a jemnohmotných sfér.

Převládá fialová, modrá, bílá, růžová, avšak můžeme se setkat například i se zlatou a v hloubce transformačního poznávání sebe sama i s černou, aniž by to bylo nežádoucí či mylné. Nemusí jít dokonce nutně o proces umírání ega „tzv. znovuzrození“ -> přijetí temnoty a nicoty, z které opět vše zase vzniká. Toto téma souvisí také s prostorem tmy, jež vyplňuje celý vesmír. Více v článku o Galaktické Matce.
Toto téma je jako meditace z tohoto důvodu také součástí čakrového průvodce korunní čakry.

Sedmá čakra, její aktivace a harmonizace

Sedmou čakru je vhodné aktivovat do vědomého působení po hluboké práci s harmonizací všech energetických center. Je to totiž pomyslný vrchol pyramidy, odráží naše touhy a naše vnitřní rozpoložení. Tím si do svého života přitahujeme v této vibraci životní zkoušky, avšak také v případě aktivní korunní čakry možnost propojit se s průvodci a bytostmi na podobné vibraci daného teď. Právě proto je důležité umět uklidnit svou mysl, ztišit své emoce a rozpoznat v jakých kvalitách se napojujeme, kam se napojujeme a ke komu -> ne vždy je vhodné komunikovat a propojovat se na této úrovni, neboť toho mnohé bytosti a entity mohou chtít využít pro svůj prospěch!

K harmonizaci sedmé čakry patří tedy již veškerá popsaná práce na ostatních 6-ti energetických bodech níže, z nichž úzce s korunní čakrou souvisí harmonizace a aktivace třetího oka. Sedmá čakra se nejlépe aktivuje skrze meditaci, právě pro tuto příležitost je zde meditační průvodce sedmé čakry. V tomto průvodci je využito také mantry, vizualizace, mudry, zpěvu a dechových technik.

Mantry a meditace

Mantra pro sedmou čakru Sahasraru, je „Om“ nebo „Aum“. Tyto mantry jsou často používány ve východních směrech a náboženství. Také v józe a meditaci, pro aktivaci a harmonizaci sedmé čakry, která se nachází na koruně hlavy a je spojena s vysokou úrovní spirituality a transcendence. Je to čakra, která je spojena s božským vědomím a propojením s universem – Bohem. Tyto mantry jsou považovány za velmi silné a mohou pomoci při rozvinutí vnitřního vědomí, vedení a uvědomění si vyšších dimenzí vědomí.

Óm

Použití „Om“ jako mantry je běžné pro šestou i sedmou čakru. Tato centra se často považují za vrcholné body vysokých energetických frekvencí a jejich otevření a harmonizace se považuje za důležitou pro dosažení spirituálního probuzení a vyššího vědomí. „Om“ se často považuje za univerzální mantru, ta má být spojena s prvotním tónem vesmíru, který vedl k vzniku všeho. Některé náboženské a spirituální tradice vnímají „Om“ jako nástroj pro harmonizaci těla, mysli i duše a pro posílení vazby mezi člověkem a vyšší silou. Vyslovuje se jako „Óm“.

Aum (ám)

Mantra „Aum“ symbolizuje celý vesmír a všechny aspekty bytí, včetně vědomí, existence, moudrosti a nekonečna. Je považována za jednu z nejsilnějších a nejdůležitějších manter v józe, hinduismu, budhismu a dalších východních náboženstvích. S mantrou „Aum“ se často medituje, aby se uvolnilo napětí v korunové čakře a prohloubilo se spojení s vyšším vědomím.

Meditace s mantrou „Aum“ se často provádí tak, že se mantra opakuje buď nahlas, nebo tiše a soustředíte se na svůj dech a vibraci, kterou vytváříte při výslovnosti této slabiky. Někdy se využívá i opakované výslovnosti slova „Aum“ v kombinaci s dechovým cvičením. Výslovnost „aum“ se někdy uvádí jako „ám“, ale to není úplně přesné. Správná výslovnost je „auum“, kdy se první dvě písmena vyslovují jako „a“ a poslední jako „um“. V každém případě, význam mantry „Aum“ je stejný a to symbolizovat zdroj všeho života a všech světů a pomáhá nám při meditaci udržet soustředění a uvolnit mysl.

Kameny pro sedmou čakru

Náramek v elementu vzduchu a universa https://www.cakryzivly.cz/l/vzduch/

-> vzhledem k faktu, že si tyto informace můžete kdykoliv vyhledat, zmíním zde jen své favority, s kterými více pracuji skrze korunní čakru. Pro tento záměr podpory sedmé čakry jsem zhotovil náramek. Vybral jsem pro tento záměr kombinaci: Ametyst, křišťál a černý achát. Podrobný popis a důvody této kombinace najdete v odkazu. Nyní zde uvedu krátce jejich význam.

  • Ametyst: Ametyst se považuje za kámen, který pomáhá s meditací a rozšiřováním vědomí. Má také schopnost uklidňovat a harmonizovat energii.
  • Křišťál: Křišťál je často spojován s očišťováním a posilováním spirituálního vědomí. Může také pomoci při kontaktu s vyššími silami a při získávání duchovního uvědomění.
  • Černý achát lze použít jako kámen pro podporu sedmé čakry. Tento kámen pomáhá harmonizovat a uvádět do rovnováhy energetické pole a udržuje tělo v rovnováze. Černý achát se také často používá ke zklidnění mysli, k uklidnění emocí a ke zlepšení koncentrace.

Meditace s použitím kamenů může spočívat v tom, že si kámen položíte na čelo, temeno, nebo ho držíte v ruce, přičemž se soustředíte na své dechy a mantru „aum“. Mantru lze vyslovovat nahlas nebo potichu, podle toho jak se cítíte a jak je to pro vás pohodlnější. Hlavní je soustředit se na své dechy a na svůj vnitřní proces.

Abychom aktivně pracovali skrze korunní čakru, je třeba naučit se vnímat naše pole a také to, jak se mění v každém okamžiku „teď“ s možností vědomě zasáhnout. Je naše zodpovědnost mít záměr v aspektech lásky a vyšších aspektů dle souladu naší duše a universa, naladit se před napojením do vyšších sfér vědomí, zklidnit se meditací a ujasnit si o co nám vlastně jde, v jakých aspektech konáme a proč.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)