fbpx

Kresby z vesmíru, které se používají při meditaci a silně rozšiřují stav vědomí – mandaly

Konkrétněji se zaměřím právě na Mandaly a jak a proč vznikají, neboť pro mě byla jedna nedávno stvořena. Sdílím mandalu – jantru v obrázcích i skrze její vznik. Níže popisuji obrovské synchro při tvorbě u Kateřiny Narwové (autorky) a jak na mě působí.

Vnímám, že lidé často vůbec netuší, jaký to přesah v sobě mandaly skrývají, proto tento příspěvek! Přitom Mandaly najdeme v kultuře po celém světě.. v umění, stavbách, náboženstvích a to nejen těch východních! Mandaly a symboliku kruhu najdeme i v křesťanství!

KRÁTKÉ ROZDĚLENÍ VESMÍRNÝCH KRESEB

Je třeba si ujasnit, že je nutné oddělit „omalovánky mandal“ a malování si ze srandy a dlouhé chvíle (poté jde jen o kruhové znázornění tak, jak to přijalo západní myšlení běžných obyvatel), od tvoření mandal se záměry a zanesením vibrací podle hlubších vjemů, kdy tvorba skrze vizi od zahlédnutí po realizaci trvá několik dnů, ale třeba také týdnů, měsíců či roků!

Nicméně i tvoření mandal v tady a teď ukazují mnohé o nás samých podle použitých tvarů a barev (ukazují naše momentální rozpoložení) a mají svůj terapeutický a uklidňující účinek. Avšak takové mandaly jsou pro krátkodobé použití, neboť naše pocity a vnímání se mění a náš vývoj dostává formu v každém tady a teď!

CO JE TO MANDALA?

Buddhistické vyobrazení vesmíru, kdy se používá jako pomůcka pro meditace. Mandala (v písmu dévanágarí मण्डल; v sanskrtu znamená kruh) je v indických náboženstvích obrazcem symbolizujícím vesmír, užívaným při rituálech a meditacích. V západní kultuře pak často také označuje různé kruhové obrazce. Mandala nemusí mít další geometrické tvary, ale například jantra je skloubení kruhu a čtverce. Do indických mandal člověk při rituálu či meditaci proniká, spatřuje božstvo a stává se součástí mandaly – kosmu. Mandaly jsou užívány především v hinduistické tantře a vadžrajáně, zvané také tibetský či tantrický buddhismus, jedná se o takzvané tibetské mandaly.

CO JE TO JANTRA?

Je to spirituální malba, používána hodně v hinduismu jako pomůcka k meditaci. Jde o geometrický vzor soustředěného tvaru. Mohou obsahovat různé geometrické tvary – čtverce, trojúhelníky, kruh, různé linie apod. Základem je kruh a čtverec. Jantra je forma mandaly, ve které se potkává kruh a čtverec. Dochází tak ke sjednocení protikladů – kruh, jako symbol toho co nás převyšuje, se setkává se čtvercem, který znázorňuje pozemské materiální snažení. Někdy jsou tyto tvary považovány také za symbol ženské a mužské energie. Tento typ mandal se pak jako symbol hledání rovnováhy vyskytuje coby sedmá fáze velkého kruhu mandaly, tzv. Kvadratura.

CO JE TO MANTRA?

Posvátny zvuk, slovo, krátká fráze, která se potichu nebo polohlasem opakuje, jako forma meditace. Například „Om“ – Nelze to tedy zaměňovat s grafickým vyjádřením!

Mandaly jsou všudypřítomné. Nacházíme je v přírodě (stačí se podívat například na vločky sněhu, letokruhy stromu, květy), jsou součástí pohybu i času. Už samotný význam kruhu, jakožto geometrického tvaru, je podstatou dokonalosti. V jeho centru se nachází pevný bod, kolem něhož je vše organizováno a ze kterého a do kterého směřují ostatní tvary. Zároveň však mandala vyjadřuje nekonečno, kterým je definován vesmír. Mandalu proto lze považovat za formu přesahující historii lidstva i bytí jako takového, protože může představovat nejen strukturu lidského nitra, ale také existence. Není pouze obrazcem nebo souborem obrazců.

MANDALY JSOU SOUČÁSTÍ KULTUR PO CELÉM SVĚTĚ

I když je mandala pojem, který vzešel z indického obřadního jazyka sanskrtu, její principy a symboliku nalezneme ve všech kulturách na světě, využívali je například i indiáni, doplňují křesťanskou kulturu. Symbolika kruhovitého nebo obloukovitého tvaru je zřetelná především na stavbách a jejich půdorysech. V rámci Evropy stačí vzpomenout gotické katedrály, kde dlažba soustředěná do kruhu byla metaforicky znázorněnou cestou k Bohu. Mandaly jsou součástí starověkých, středověkých i novověkých kultur, využívali je vědci, filozofové i další badatelé k vyjádření nebo pochopení zákonitostí světa.

Mandalou jsou rotundy i architektura kostelů, které jsou orientovány k východu, k místu vzkříšení Ježíše Krista. V křesťanské kultuře se kruhové obrazce nacházejí také v rozetových oknech, kruhových bludištích na podlahách katedrál a na kopulích Božích domů. Okno nad vstupem do katedrály přitahuje pohled do svého středu a stává se prostředkem pro rozjímání s bohem, ale také k rozjímaní se sebou samým. Stejně tak meditují mniši v Tibetu.

Významný lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung, zakladatel analytické psychologie, považoval mandalu za zrcadlo vnitřního světa člověka, ve kterém je možno nalézt pomyslný bod, od něhož se odvíjí složky osobnosti, například to, jak se člověk chová, k čemu inklinuje nebo co je pro něj důležité, a podle kterého je nitro daného člověka uspořádáno. Osobní mandaly jsou tedy podle něj obrazy z nevědomí a dávají příležitost lépe poznat vnitřní svět člověka.

PŮSOBENÍ MANDALY A JEJÍ TVORBA

Důvod, proč jsou mandaly oblíbené a užívané napříč kulturami, které jim přisuzují tak velký význam v souvislosti s člověkem i podstatou bytí, tkví mimo jiného v možnostech působení na čakry, energetické víry v těle. Jelikož jsou čakry považovány za činitele ovlivňující duševno i fyzično, mohou být mandaly, které je dokážou harmonizovat, součástí alternativní léčby různých obtíží. Pokud se rozhodnete vytvořit si mandalu svépomocí, celý proces vám může pomoci k poznání sebe sama. Navodí pocity vnitřního klidu, harmonie a uspokojení. Přinese možnost pochopit a ovládnout své emoce, v neposlední řadě může být mandala, jak už bylo zmíněno, formou terapie.

Působení hotové mandaly dosahuje obdobných účinků, které přináší její tvorba. Výsledný obrázek zrcadlí vnitřní pochody, touhy, přání a potřeby a uvolňuje energii (vkládanou při jejím vytváření), jisté vibrace, jež lze využít k vlastnímu prospěchu a harmonizaci prostředí, v němž si mandalu vystavíte. Dynamičnost mandaly je zřetelná již po několika vteřinách zahledění se do ní.

Mandala jako taková nemá nějaká pravidla, měla by přirozeně vyplynout. Je ovšem nutné cítit se uvolněně, odstranit jakékoliv rušivé elementy z místnosti, kde budete mandalu vytvářet a nenechat se ničím rozptylovat. Pak už jen stačí nachystat si čistý papír, tužky a pastelky a nechat ruku, aby vyjádřila vaše pocity (nikoliv rozum), vaše rozpoložení.

Výsledná kresba – mandala ukáže nejen vaši momentální náladu, ale tvary a struktury budou představovat pomyslné zrcadlo vašich myšlenek, barvy naopak vyjádří pocity a emoce. O tom, jak mandalu můžete analyzovat a dozvědět se tak o sobě něco více, se dočtete v jednom z dalších článků, které téma mandal rozšíří o další zajímavé informace.

Rozdíl mezi jantrou a mandalou je ten, že jantry jsou trvalé, neměnné a dokonalé ve své formě. Mandaly oproti tomu jsou malovány vždy jen v kruhu a znázorňují pouze momentální poznání, jsou proto určené jen pro krátkodobé použití a po jejich vytvoření by se měly mandaly následně zničit. Nelze je proto srovnávat s mandalami.

ZADÁNÍ TÉTO KONKRÉTNÍ JANTRY

– splynutí s arkturiánskou energií, s jejich přesahy a vědomím

– hlubší propojení s Akrturiány a schopnosti naslouchání

– aktivace hlubších vhledů mimo čas a prostor

– prohloubení telepatické komunikace – prohloubení meditace v proudu života(jsou mistry telepatie, vnitřního klidu a vnímání mnoha realit)

OHROMNÉ SYNCHRO PŘI TVOŘENÍ

Káťa se mě ptala, jaké vnímám barvy k tvorbě a také jsme probrali, jaké barvy vyloženě necítím a naopak které vnímám více dominantně. Nicméně vše bylo čistě na ni a jejím uvážení! Velmi vystihla moji vizi a jak jsem později vyhledal i další mandalu v akrturiánských vibracích na internetu, zjistil jsem, že mají mnoho podobného! Nicméně to mě napadlo až poté, co již byla tato Jantra od Káti vytvořena a podotýkám, že tvořila předně skrze svou vizi!

Je třeba zdůraznit, že zmíněnou mandalu z internetu neviděla, avšak slyšela ode mě preferované barvy a co konkrétně ve mě vyvolávají. O to lépe mohla vibrace barev podpořit do výsledné podoby, kterou vidíte dole a nyní ji můžete porovnat s mandalou z internetu..

PROČ BYLY ZVOLENY KONKRÉTNÍ BARVY, JAK PŮSOBÍ?

Fialová – nelze vynechat energii fialové, která je u Arkturiánů nejvíce patrná.. Tato barva je dominantní také v jejich auře, ačkoliv ta je specifická podle každého jedince zvlášť. Je to duchovní barva probouzející přesahy vnímání z nadhledu.

Modrá a přechody s fialovou – dohromady tvoří podporu klidu, moudrosti a vědění. Jsou to barvy udávající směr vhodný pro naši duši, pro naše konání. Pokud konáme v zájmu vyšších aspektů, vždy jsou Arkturiáni nablízku.. jsou to ochránci pravdy a moudrosti, také plynutí života v toku vyšších vibracích lásky.

Tyrkysová barva – podporuje naše naslouchání a schopnost vhodného vyjadřování. V kombinaci s touto mandalou je to záměr vyjadřovat se podle cítění v tady a teď pravdivě. Arkturiáni jsou strážci pravdy, neboť se za ni dokáží postavit a právě tím posilují tento význam a přesah, na který lidstvo zapomnělo, neboť je v zajetí mysli a konstruktu hmoty – to důležité poté nevnímají.

Zlaté a sluneční barvy – je to přímé napojení na zdrojovou boží esenci nekonečného a všeprostupujícího bytí, z kterého vyvěrá celá Jantra. Je to střed, z kterého vše vychází, je to základní prvek a opěrný základní stavební kámen celého vyzařování a působení při pozorování a meditaci, v tom celou duší toužím konat a z tohoto bodu konají také „vnitřně“ vyspělé civilizace – Arkturiáni, jsou považováni za nejvyspělejší civilizaci našeho vesmíru.

Červená – tento prvek zde má svůj ukotvující záměr pro konání v kvalitách vhodné zde na Zemi, abychom zbytečně neulétávali a nebrali to jen jako takový „trip“ či výlet do neznáma.. Dohromady s odstíny do oranžova a motivu připomínající plamen naopak tyto barvy podporují činnost a zápal na praktických rovinách.

Více o barvách ve videu

JAK PRACOVAT S JANTROU

• Pověste jantru na stěnu, jenž je na sever nebo na východ, umístěte ji tak, aby střed jantry byl v úrovni vašich očí.

• Pohodlně se usaďte do vaší oblíbené ásany, anebo jestli chcete můžete sedět na židli, přičemž udržujete svoji páteř rovně.

• Nadechujte se nosem a vydechujte ústy, avšak nevyvíjejte v tomto žádné úsilí, dýchejte běžným způsobem.

• Dívejte se do středu jantry, snažte se co nejméně mrkat očima, nesnažte se vnímat jednotlivé detaily jantry, prostě udržuje svůj pohled do jejího středu a vnímejte celou jantru zaráz.

• Cvičení by mělo trvat alespoň 15-30 minut denně, zkušenost bude nepopsatelná.

• Po čase, až uplyne alespoň 7 dní cvičení, bude schopni se naladit na specifickou energii dokonce bez jantry (nejdříve můžete zkoušet vybavovat si jantru v duchu se zavřenýma očima, anebo ji evokovat zatímco se díváte do prázdna či na imaginativní bod)

• Nezapomeňte před cvičením provést věnování plodů své činnosti Bohu Otci (karma jóga), nesnažte se zaměřovat se na účinky meditace s jantrou, prostě se jí nechte pozvolna vést k subtilním energiím z Makrokosmu.

• Během provádění této techniky se doporučuje udržovat v sobě stav aspirace a silné touhy po prožití blažených stavů vědomí.

• Ve vyšších fázích cvičení jantra zcela absorbuje celou praktikantovu pozornost a on již není schopen rozlišit, jestli je jantra v něm či on je v jantře, to je stav neduality.

ZÁVĚREM K TÉTO MANDALE – JANTŘE

Víte co je to stav blaženosti? Lidé jej znají až ve chvíli, kdy ji prožívají.. a v tom je někdy také ten problém, neboť mají již své hranice a limity „štěstí a radosti“, avšak blaženost je stav, který se nedá popsat.. ten se pochopí až ve chvíli, kdy se prožije a v té chvíli je Vám zřejmé, že to vše předtím byla jen předehra..

Netvrdím, že tento obraz anebo lépe – tato mandala.. přinese stav blaženosti.. ten je totiž třeba aby si umožnil přivodit každý sám. Nicméně na mě tato mandala blahodárně působí na mnoha rovinách tak, že se to jen stěží popisuje a tak chci poděkovat ze srdce autorce, ženě, mé velké kamarádce..

Vřele děkuji, že jsi promítla své vnímání i k nepopsatelným aspektům mimo běžná vnímání a běžné hranice a zanesla je do mandaly s prvky arkturiánské energie. Nechť působí blahodárně pro každého tak, jak si dovolí a kdo bude chtít.. můžete se Káti i ozvat.. když zadání a záměr bude souznit, možná Vám také zhmotní vaše blahodárné přání a tak budete ke stavu blaženosti zase o něco blíž.

Více k Akrturiánům najdete zde

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)