fbpx

Původní odkaz kříže podle slavného Říma! ✝️

Pojďme na rozbor kříže.. a to ojedinělým způsobem přesto poukazujícím na historii a fakta, z kterých logicky kříž vychází jako nástroj smrti, utrpení a výsměchu života jako takového! Je to také nástroj postupy a smrti našich předků, kterým se takto zpětně vysmíváme a málo těch, jež si uvědomují souvislosti tohoto ďábelského aktu! 👿

Vážně se někteří budete smát ohledně kříže, jako symbolu smrti, utrpení a největšího ponížení za dob Říma⁉️ A to je prosím ten stejný Řím, jehož srdcem je teď kolébka náboženství Římskokatolické církve, neboli Vatikán.. Vám to vážně nepřipadá divné⁉️

Římané používali ukřižování jako výstrahu nepřátelům a otrokům, aby je nenapadlo povstat a vzbouřit se. Byl to nejdrsnější vzkaz toho co vás čeká, když budete bojovat za svobodu! Byl to trest smrti potupným umíráním, pomalým způsobem a s vystavením vašeho umírajícího a poté hnijícího těla, jež ozobávali ptáci za smrdutého pachu hnijících lidských útrob.

Historicky největší genocidou otroků vůbec, kde byl cíleně použit kříž, najdeme jen o pár let dříve před mezníkem známým jako ukřižováním Ježíše Krista‼️ Stalo se to v roce 71 př. n. l, kdy byl ukřižován Spartakus a šest tisíc mužů z jeho armády! Řím se tehdy rozhodl k radikální „cestě smrti“ jako varování před odporem proti jejich síle -> tato cesta vedla z Capua do Říma, bavíme se asi o 200 kilometrové cestě umírajícího a poté hnijícího masa mrtvých, jež trpěli pomalu na výhni Slunce, kdy se jejich maso zároveň peklo zaživa. Umíte si to vůbec představit⁉️

Abych však vypověděl fakta prokazující kříž jako nástroje nejhoršího zabíjení v dějinách Říma, opřu se ještě o hlubší minulost.. Prvotně se totiž používaly kříže do X, které již v dnešní době vlivem církve nejsou moc známé.. Lépe se zapíraly do země, postavení bylo snadnější a dodnes se někteří historikové přou, jestli nebyly použity i v této době Spartaka a dokonce i samotného Ježíše Krista..

Ještě dříve se však napichovala těla na kůl, byl to vzkaz nepřátelů spojený s barbarstvím, strachem a přirozenou autoritou. Například Arabové napichovali na kůl hlavy, které předtím sekali nepřátelům. Stejná praktika byla i v Anglii. Na kůl se dávali s oblibou významní bojovníci, vůdci a velitelé, které chovali jejich nepřátelé v úctě. Pohled na ně byl pro ně tedy zdrcujícím, rozhazoval jejich psychiku a emoce. Vystavená těla a hlavy se dávali tak, aby byla dobře vidět!

Napíchuté hlavy, seriál The Last Kingdom © BBC

Nicméně co se týče Říma, umírání a utrpení válečníků setnutím hlavy přišlo hlavám Říma spíše jako milosrdenství než pořádný trest, proto vymysleli jak tento odkaz vylepšit a umírání s utrpením natáhnout a dát na obdiv se stejným vzkazem, který tam byl vždy!

„Kdo se nám postaví, bude trpět velice pomalu a dlouze a bude vystaven jako hnijící a bezvýznamné nic, jež se postupně rozpadne a bude sežráno zvířaty. Kdo nebude poslouchat, stihne jej tento osud!“

Pokud je pro vás kříž něco božského, podívejte se do svého svědomí.. Přesně tento vzkaz a tuto psychologii máme na všech budovách Římskokatolické církve a jejich odnoží, což je odkazem původního Říma, který je pod tímto trestem podepsán a je to ten stejný Řím, tedy Vatikán, který později zničí náboženství zevnitř a stane se kolébkou prohnilé víry známé jako Římskokatolická církev. 🐍

Mimo jiné to je hlavním důvodem velkého schisma v roce 1054, kdy Římskokatolická církev požadovala tento odkaz a pro neshody se poté rozdělila na Římskokatolickou a Pravoslavnou. Pravoslavná Ježíše nechtěla mít na kříži a ani kříž v původní podobě, neboť si tak jako ranní křesťané nepřáli zpodobnění jej na kříži! Ježíš se na kříži začal více objevovat právě až po tisíci letech!

Je to velká historie.. mnohé se změnilo, církev se rozdrobila na mnoha dalších náboženství, avšak na to že se Ježíš na kříži dříve nevyskytoval a že to bylo to nejbolestnější barbarské znázornění drtící všechny jeho následující, na to se již zapomnělo. Byl to jasný vzkaz tak jako vždy přesně podle not toho samého Říma a lidem to stále nedochází!

Je to alibismus, povrchnost a výsměch věřícím, které Řím zabíjel, pronásledoval, vedl války a později po převzetí moci a vzdání se svých původních bohů Říma dále vedl války v rámci Římskokatolické církve s Ježíšem na kříži jako rukojmím údajně božího záměru, ačkoliv ten šířil lásku. Ježíš učil, že máme milovat i své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásledují, myslel tím mimo jiné samotný Řím, neboť předvídal pronásledování věřících.

Kříž který Řím používal a používáme jej dodnes je vražedný nástroj, který vznikl podle lidského těla a jeho proporcí tak, aby se na něj dal člověk pověsit! Je to odkaz smrti, neboť s posvátnými rovnostrannými kříži různých kultur a různého náboženství, jež byly spojené s významem ochrany, mužské a ženské energie či energie země a universa to nemá nic společného!

NAPÍŠI TO ZNOVU, TENTO KŘÍŽ VZNIKL JAKO SYMBOL SMRTI V DOBÁCH ŘÍMA A MY JEJ OSLAVUJEME DODNES?! Vážně to nikomu nepřijde jako výsměch následovníkům Ježíše Krista⁉️

Můžete mi za to nadávat.. vyhrožovat mi na životě, ale pravdu a historii tím nezmněníte! Ani to, jak se vaši předci umírající na křížích bránili této zvrácenosti. Byly zabíjeni, upalováni.. kde je Ježíšovo nezabiješ vy „milý následovníci“ v rouše alibismu, pohrdání předků, pravdě i života? Kdy stále dáváte vzkaz Říma na své krky?

Tím totiž neuctíváte Ježíše Krista, ale jeho smrt! Konečně pochopme tyto souvislosti.. Nosíte na krku vzkaz nepřátelům Říma, aby mlčeli a přihlíželi dál alibismu, jež je v nás zanesen doteď.. Nosíte symbol smrti.. Satana.. 😈

Řím byl proslaven svou nadvládou získanou politickou mocí síly a válek. Měl hodně bohů válek, které postupně všechny zapřel, neboť převzít model Ježíše, jehož odkaz nešlo zničit -> to bylo výhodnější! Byl kolébkou otroctví, kde mimochodem z Itálie pluly lodě do celého světa, kde právě i vaši předci -> Slované, byli prodáváni hojně do otroctví mimo jiné třeba Arabům.

To je pravý odkaz Říma, proto znovu končím svá slova formou poukazující na vaše svědomí, kdy ospravedlňujete tyto činy jako něco božského, aniž byste si byli vědomi zničení Slovanů a jejich víry, odkazu, který Římskokatolická církve zničila a vytrhla i s kořeny. Kdo neuposlechl a nepřijal prohnilou víru a symboliku církve byl upálen jako kacíř, pověšen, zabit, zesměšněn..

Znám příběhy lidí, kteří poté co si uvědomili tyto souvislosti zahodili kříž ze svého krku a popisují to jako obrovskou úlevu! Zjistili, že je tento kříž doslova blokoval a spojoval s utrpením v podobě obětí.. Pocítili úlevu a hlubší lásku, energie poté lépe proudí a člověk je vnímavější. 💖

Nezanevřeli na Ježíše Krista.. naopak, avšak připomněli si jeho lásku a pochopili, že Římskokatolická církev zneužila Ježíše Krista, kterého máme nosit ve svém srdci, nikoli na krku jako symbol utrpení, smrti a výsměchu se vzkazem nepřátelům Říma!

Po těchto slovech se na nějakou dobu loučím.. uvědomuji si, že těžká témata přináší pozornost Říma a egregoru „trestajícího boha“.. o to více je potřeba zaměřit se na Boha s velkým B a Otce s velkým O, neboť tam prostředníky v hadí kůži netřeba. 🙏

Pamatujte.. Ježíš Kristus vzkázal, aby se lidé neklaněli a neuctívali modly vytvořené člověkem.. Kříž za svého života nepoužíval a nebyl v té době ani symbolem náboženství, ale ryze nástrojem na zabíjení.. Symbolem se stal v tomto přetočení kříž dominantněji až tisíc let po Kristu!

S láskou k životu a pravdě,
Matouš Svoboda 🙏💖✨

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)