fbpx

Jak otevřít srdce a sladit své centrum logické s emočním + meditace

S radostí zdravím vaše oči, které vidí článek, srdce, které cítí až za ta slova a hlavu, která vše zpracovává. Takové téma srdce a sladění našich obou center je celoživotní práce nás všech a proto si zaslouží více pozornosti. Ne všichni si to uvědomujeme a mnozí z nás doslova proplouvají životem bez vyšších smyslů a cílů s pocitem boje, či odevzdanosti životu.

Pro začátek popíši vychýlení z rovnováhy mezi centry. Toto vychýlení se dá také srovnat s rozdílností vnímání hmoty s fyzičnem, spojené více s logickým centrem a duchovna s ezoterikou, spojené více s emočním centrem. Je to čistě pro obrazné rozdělení, nechci se nikoho dotknout, mým záměrem je zde uvést dva extrémní příklady pro naše pochopení.

Vychýlení do jangového – duchovně a emočně orientovaného směru

Obě centra jsou důležitá jako jin a jang, který tvoří celek rovnováhy ☯️. Pokud jeden prvek vynecháme, vychýlíme se. Lidé čistě zaměření na duchovní aspekt s rozvinutějším emočním centrem mají sklony nechávat vše na tzv. vyšším osudu, vesmíru, bohu a zapomínají, že jsou tohoto celku také součástí a nesou za svůj život a vše v něm svou zodpovědnost.

Jinými slovy se tento přístup schovává za slova klamný pocit a nalhávání: „Vše je v pořádku, bůh to tak chtěl, vesmír to tak zařídil a také vše zařídí a udělá“ – pokud je vše v pořádku a není třeba nic měnit a dělat, pak se vnitřně raduji s vámi, ovšem nestěžujte si, pokud máte málo peněz a nemůžete vyjít, je to v pořádku. Pokud jste nemocní, je to v pořádku a pokud s vámi v životě všichni zametají – pak je to také v pořádku.

Ačkoliv je třeba věci přijímat, abychom se jim mohli postavit čelem a změnit jejich průběh, tohle není jen přijetí – to je přímo rezignace! Je to přijetí role oběti, jež vše přijme a nic neřeší, protože vše je vždy tak, jak to má být. Ovšem často jsou tito lidé vnitřně vyprahlí a kdybyste se zeptali, jestli by chtěli třeba novou práci – chtěli by! Ta stará jim ovšem stačí..

Je zcela pochopitelné, že je v tomto světě ezoteriků mnoho duchovních rádců vnitřně nespokojených, ale i to je zřejmě v pořádku. To nedovedou lidé zaměření čistě na logickou a materiální stránku pochopit, jsou to pro ně naprostí blázni. Obě strany se doslova míhají, jsou to dva naprosto odlišné světy, kdy jedna strana neřeší „jakoby nic“ a druhá „téměř vše“.

Vychýlení do jinového – materiálně a logicky orientovaného směru

Zde tedy naopak hovoříme o uvědomění si moci změnit věci a situace kolem nás. Zde je však kladený velký aspekt na „JÁ“ – které se stůj co stůj chce tlačí dopředu běžně na úkor ostatních. Je zde pohonem určitá surovost nesená ještě z dávných dob bojů mezi kmeny, tato cesta je doprovázena stresem a spěchem, v kterém si nenecháme pomoct – vše je jen na nás.

U těchto lidí chybí často pochopení a empatie pro druhé. Postrádají také nadhled pro vyšší záměry, takže svou moc tito lidé používají běžně proti sobě navzájem, často se derou proti životu a jak se říká: „snaží se někdy tlačit řeku“ – ta protéká mezi jejich prsty, místo toho by se mohli otočit a využít proud pro dobro své i ostatních. Perou se s životem a nenaslouchají.

Oba směry si navzájem nerozumí, a ačkoliv naše znázornění bylo obrazné, jsou to velice typické příklady se svými klady i zápory. Materialisti spjatí s logikou tápou nad svou duchovní podstatou, kterou odmítají a tím i vyšší principy toho světa i sebe samotné. Ezoterici spjatí s emoční stránkou tápou v uplatnění v tomto světě. Jsou ztv. nepraktičtí a odmítají podstatu hmoty.

Zároveň jde vždy o nějaký poměr a ten se s naším vývojem neustále mění, tím si zažíváme podobné zkušenosti tak dlouho, dokud nezměníme svůj přístup a jak dlouho to bude trvat, to záleží jen na nás. Krásným ukazatelem toho jak se nám daří je život sám. Můžete krásně mluvit, ale když si lidi pohlédnete, můžete spatřit jiskru života a nebo také vyhaslé prázdno.

Otevřené srdce srdce

Skloubení obou center do harmonie ☯️

Přišli jsme sem jako duchovní bytosti se svou božskou podstatou poznat hmotu, nelze tedy odmítat ani jedno. Je třeba přijmout svůj duchovní aspekt s přesahem pro vyšší vedení a smysly „nadpřirozena“ jako přirozený aspekt. Zároveň je třeba přijmout, že jsme přišli na Zem, máme zde své tělo a jsme v hmotném světě, abychom se zde naučili žít a skloubit obojí.

Jde tedy o tvoření s nadhledem a vyšším smyslem přímo ve hmotě. Pokud to co děláme není praktické, ztrácíme se zde a také smysl toho, proč jsme sem vlastně přišli. Nevyřeší se to, dokud plně nepřijmeme oba aspekty. Pro mě je tímto smyslem a tvorbou ve hmotě využití svého hlasu a své vnitřní moudrosti pro nahrávky meditací a technik, které vyživují a povznáší.

Vyživují jak mě, tak ty, jež si je dopřejí. Meditace kterou zde přináším a která se s článkem neustále prolíná je shodou „nenáhod“ – Meditace otevřeného srdce a procitnutí ve svém nitru.

Tato meditace otvírá srdce a také slaďuje obě naše zmíněná centra tak, abychom své poslání mohli objevit, pochopit začít žít.

Východní a západní přístup – co nám tyto směry napovídají?

Za mě je východní přístup duchovních směrů již přežitkem, kdy vymeditovaní jogíni v chrámech nemají již vyšší smysl, neboť zbytek světa nezajímají mniši a jogíni v uzavřené společnosti, či někde v jeskyních a horách. „Je snadné“ být oddělen a „žít svůj vyrovnaný“ život v klidném prostředí mimo chaos společnosti. Nedělat nic a nechat se živit druhými.

Ve východních směrech je zvykem obdarovávat jídlem mnichy. Rozmohlo se jim to do jakéhosi stavu, kdy mnoho mnichů přijalo toto postavení z lenosti. Také je šílenství pokračovat v chaotickém režimu západní společnosti, protože ta již nemá budoucnost, pokud se její přístup nezmění. Svou bezohledností ničíme jako západní společnost celý svět i sebe samé.

I v tomto případě je třeba skloubení obou světů do harmonie, přijmout jak svou moc se zodpovědností, tak i přijetí vyššího vedení s nadhledem vycházející z našeho nitra. Jinými slova jde o to podpořit své záměry srdce s moudrostí, která umožňuje vnímání cest, jak těchto povznášejících přání srdce dosáhnout. Jak jít naproti pro pro naše blaho osobní, tak i to společné.

Za mou maličkost je třeba stát se nyní jogíny přímo ve městech, v práci mezi lidmi, jež jsou plni chaosu a tam si zachovat svůj klid. Být inspirací a příkladem přímo svým chováním, které se bude odrážet v mnoha vrstvách a v praktických směrech, tak můžeme svou vnitřní sílu a moc manifestovat do změn ne mimo společnost, ale naopak ji měnit zevnitř jako její součást.

Ruku na srdce, všichni víme, že tyto východní praktiky byly skvělým ukazatelem a je třeba jejich učitelů, ale odpovězte si sami, jakým přínosem bude, když se uchýlíme meditovat do ústraní do hor? Neříkám, abyste to nedělali, naopak to doporučuji, je to vhodné pro nás rozvoj, co ale dál? Čím naším odloučením obohatíme společnost, když se před ní utečeme schovat?

Kdy si naše západní společnost uvědomí, že jsme na pokraji záhuby?

Vzhledem k tomu, že je naše společnost především upjatá v logickém centru – tedy tím materiálně a sebestředně pojatým, je třeba, aby byli lidé prvně osloveni tak, aby to mohli pochopit – logicky. Je třeba pochopit a vidět následky našeho chování a směr, kam se tento svět a s našimi následky ubírají. Vidět směr destrukce a skázy dříve, než k destrukci opravdu dojde.

Mám zde pro vás dvě zprávy! Tou první je, že čím déle to trvá, tím se situace stává vážnější a zánik se přibližuje. Tou druhou je, že čím více se tato situace přibližuje, tím se zvyšuje šance, že to v podobě následků můžeme lépe pochopit . Takže co je dobré a co je špatné? Jde spíše tedy o to, abychom to nepochopili příliš pozdě.

Mnoho vědců zabývajících životním prostředím a podmínkami k životu hlásá, že již pozdě je. Já jsem přesvědčen, že to tak není a že nám nikdy nebude umožněno zničení planety a života. Můžeme však zničit nás samé, planeta tu může být i bez nás.

Vidím však pokroky a změny k lepšímu. Za mě se tento lidský svět probouzí a až se tak stane u většiny, dostane se světu té nejvyšší podpory po všech směrech, ale k tomu je nutné otevření svých srdcí a práce na sladění obou center. Proto zde přijímám i já svou úlohu a dávám ven meditaci, která nabízí pochopení a následné otevření srdce.

Meditace otevřeného srdce a procitnutí ve svém nitru

Dávám ji tak, aby si jí každý vážil tím, že není zadarmo a je třeba pro to něco udělat a koupit si ji, zároveň ji dávám do světa tak, aby byla dostupná pro každého a lidé si ji mohli dovolit. Stojí 222,- a pokud si ji někdo vyzkouší a poví mi, že ty efekty to pro něj nemá, vrátím vám investici, protože jsem přesvědčen, že pomůže každému, kdo si to bude přát.

Je vhodná i pro naprosté začátečníky, nabízí pochopení i práci se srdcem. Můžete tak pomoct tedy nám všem, můžete ji věnovat jako dar, věnujte ji někomu, kdo se zde potřebuje na chvíli zastavit a udělat něco pro sebe a své zdraví. Vyzývám Vás, jen pokud to s vámi souzní a zastáváte tyto hodnoty, zkuste si ji a pak ji můžete pořídit i pro své známé, kamarády, rodinu.

Tato meditace pomůže světu, já tomu věřím a čím více lidí se ke mně přidá a bude sdílet tyto vize a hodnoty, tím dříve se tak stane! Možná tě zajímá, proč stojí 222,- -> pro mě symbol duality, která tvoří celek, jež zde tak nutně potřebujeme.

Na závěr bych dal rád pár tipů pro harmonizaci obou našich center.

Autor obrazu Adéla Pokorná

Tipy pro soulad s emočním centrem – pro čtenáře, kterého si to přitáhlo

Základem pro zdravý soulad s emočním centrem je zaměření se na vztah se sebou samým. Je to o učení se s krokem za krokem lásce – milování sebe jako celou bytost se vším, se všemi klady i zápory a s těmi pak pracovat v přijetí. Rozvíjení našich darů v podpoře, v čem jsme výjimeční a své zlozvyky nahrazovat postupně něčím smysluplnějším.

Je ovšem nutné své nedostatky přijmout, uvidět je a přijmout – být k sobě upřímný. Je třeba milovat nejen své „JÁ“, ale také své tělo i jeho jednotlivé partie ve své přirozenosti. Pokud se nemáme rádi, snažíme se, aby nás měli alespoň rádi všichni ostatní a tak nevidíme své potřeby a neposloucháme sebe a své tělo. Pokud máme rádi sami sebe, nepotřebujeme, aby nás nutně měli rádi i ostatní – všem lidem se zavděčit nedá! Využijí tak vaší potřeby.

Vztah k přírodě a zvířatům. Je snadnější začít milovat prvně přírodu a zvířata než lidi kolem. Zde můžete důvěřovat a prohlubovat lásku, která se i přirozeně vrací . Tak vzniká vztah pro vyživení sebe i přírody a zvířat kolem. Zvířata naši lásku cítí a příroda také, starejme se s láskou a budujme vztah ke květině, psovi, kočce a jiným zvířatům a rostlinám.

Pokud nám jde udržovat láskyplný vztah, kdy sami sobě můžeme před zrcadlem říct, jak úžasní jsme a jaké krásné pokroky děláme a zároveň nám jde prohlubovat vztahy s přírodou a zvířaty, pak je načase odhodit brnění v podobě masek a tvrdých slupek. Jsme připraveni se silou v sobě budovat vztahy i s lidmi. Lépe se budují prvně s rodinou a známými, je třeba jít dál!

Budujme vztahy s lidmi kolem, potěšme i neznámé lidi kolem, až budeme vyživeni – a ono se to bude vracet zase zpět! Říká se, že ten kdo dává růže je také obdarován, neboť vůně zůstává částečně i v jeho dlaních. Je třeba však poléčit si všechny bolesti a strasti tak, aby byla zachována láska k sobě. Je třeba mít se na pozoru tam, kde nás druzí zneužívají.

Pokud se tak děje, je třeba zaměřit se opět na větší lásku k sobě a povznášejícím hodnotám – ten kdo ubližuje si zaslouží pochopení a uznání jen takové, které neomezuje a nezraňuje nás samé! Pokud je tato sebehodnota a sebeláska v harmonii, nenecháme si ubližovat a nepotřebujeme neupřímný vděk od těch, co myslí především jen na sebe.

Tipy pro soulad s logickým centrem – pro čtenáře, kterého si to přitáhlo

Pochop lidi kolem tebe a jejich chování. Nahlídni do jejich ublížení a pochop jejich svět a pravidla. Nemohou kolikrát pochopit ten tvůj svět, je tedy třeba pochopit ten jejich a mluvit jejich jazykem tak, aby mohli rozumět a zároveň tak, abys hájil sebe a své zájmy, svou hojnost, své zdraví i svou lásku k sobě i k druhým.

Najdi harmonii mezi centry a neupřednostňuj druhé nad sebe a ani sebe nad druhé, jinak ztratíš svou sílu a moc dělat všechny ty úžasné věci , které v tobě jsou. Možná si ještě nevěříš a teprve se hledáš, ale nevzdávej to, protože já v Tebe věřím! Věřím v Tebe tak, jak jsem začal věřit v sebe po své proměně, kdy jsem ostatní a jejich světy – logiku – ještě nechápal.

Nevěděl jsem, co mě svým chováním učí, ale již vím, že mě lidé učili mít rád sám sebe, postavit se za sebe a vážit si sám sebe právě proto, abych světu mohl ukázat i jiné hodnoty, než je sobecké honění se za svým nenasytým „JÁ“, které chce vynikat nad druhými.

Ovšem i to je třeba si občas na své cestě vyzkoušet, zvlášť když se chceme vymanit ze spárů těch, jež si zvykli nás využívat. Jinak to nejde, je třeba udělit jim také lekci a odejít -> teprve poté nebudou další lekce od těchto lidí třeba a nezapomeň -> Děláš to v první řadě pro sebe, ale také pro ně, aby pochopili, že takto to dál nejde.

je nutné pochopit jak velkou máme moc a kolik služby vykonáme pro sebe i druhé, když se za sebe, své zdraví a svou sebelásku postavíme!

Chceš-li podpořit, podpoř mě koupí této meditace, věřím, že ti to nespočetněkrát vrátí. Netvořím pochopitelně jen pro sebe, již tvořím pro blaho své i ostatních. Meditace obsahuje techniky jež znám a to nelepší, co mohu lidem dopřát skrz poslech mého hlasu. V meditaci jsme uvolnění a lépe vše přijímáme a cítíme, než v bdělém stavu, kde se lidé více „hlídají“.

Na úplný závěr pro tebe mám tři hlavní body!

 1. Logické centrum – nenech si ubližovat a začni myslet i na sebe
 2. Emoční centrum – miluj vše a všechny včetně sebe
 3. Soulad ☯️ – propoj hlas srdce s logikou a moudrostí
"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
 1. Jak otevřít srdce a.... napsal:

  Na začátku meditace jsem vnímala modrofialovou barvu. Naopak po sklidnění dechu fialovou se spoustou zlatých bludiček či třpytek. Při bubnech na začátku i konci jsem měla husí kůži. A Váš hlas je, jako tisíce jehliček, které se zabodávají, nebo to jsou vibrace…? Já si to užila… Jednoznačně

  • Matouš Svoboda napsal:

   Děkuji moc za popsaný zážitek! Ano, vibrace se často takto projevují – tyto jehličky a vibrace pak pulzují po celém těle, obvykle více v končetinách, především v rukách =)

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Meditace Ježíše Krista
 • Téma článků
 • Propojme se na Facebooku :)