fbpx

Tři hlavní pilíře systému

Tento svět lží ve kterém žijeme, stojí na 3 základních pilířích! Víra, vliv státní sféry a věda.. Některé pilíře byli postaveny již dávno, mění se s dobou a snaží se držet krok, ale to nejde, to již nestačí na udržení opratí elit za oponou a tak vznikly sloupy nové. Možná si říkáte, co to zde plácám, nicméně rád vám podrobně tyto pilíře popíšu a představím a na vás pak je zvážit, kolik je na tom pravdy..

První pilíř -> Pilíř víry!

Víra – minulost

Tento pilíř je tím nejstarším, jeho hlavním základem je náboženství! Hlavním cílem takových náboženství je rozdělení lidí a víra, že jedni lidé uctívají toho správnějšího, většího a pravějšího boha, než ti druzí. Za takových podmínek se povedlo, aby různé náboženské skupiny věřili, že jsou lepší než druhé a že mají právo rozšiřovat svoji víru slovem, činy a to dokonce i násilnými. Lidé v tomto tranzu byli schopni zabíjet, vedli války a tažení v boji za svou pravdu. Asi nemusím vysvětlovat, že válka jež má dokazovat, které náboženství je pravější či mírumilovnější není pravým náboženstvím založeným na lásce a tudíž jde pouze o hru s lidmi!

Náboženství obhajovala chudobu, války, pocity viny a toho že si nic nezasloužíme, že nemůžeme žít šťastný a naplněný život v blahobytu a lásce, neboť i samotná láska mezi lidmi byla mnohdy špiněna a brána za něco nemravného. Jde o podrobení se lidstva, které dobrovolně trpí, neboť čeká až na posmrtný život ve vysněném nebi. V takovém světě kde se věří, že je plný hříšníků, je nemožné, aby se takto choré myšlenky hříšníků také neprojevily. Potlačením čehokoliv ovšem vždy vede naopak k neovladatelnému projevu chyb, které lidé na sobě nesnáší a které odmítají. Lidé co nemilují ani sami sebe a stále na něco čekají nemohou být příkladem lásky, neboť kdo nemiluje sebe, nemůže opravdově milovat ani druhé!

Víra – současnost

V dnešní době je tento starý model neudržitelný, lidé se nakonec oddali neřestem, například sex se stal opakem projevu lásky, ale je to něco, co je na prodej. Prodávají se tak různé výrobky, tvoří se hity s nahými těly, kde již zpěváci ani nemusí umět zpívat. Navíc lidé pochopili, že starý model má mnoho chyb a nedostatků. Čím více otázek se pokládalo, tím menší smysl a vliv náboženství mělo. Mluvím v obecné rovině, kdy je vliv náboženství nepochybně oslaben a poslán na druhou kolej (avšak o druhém sloupu později).

Tento doslova rozpadající se sloup bylo potřeba obnovit do nejlepší současné podoby tak, aby lidé opět mohli věřit bez nutnosti doložení a faktů. Tento sloup je zaměřen na lidi, jež jim stačí věřit! V novodobém pojetí jej nahradily spíše duchovní sekty, kde se opět vedou diskuse o tom, kdo je větší láska a kdo je více osvícený. Nová podoba nabrala směr, jež umožňuje i hojnost a užívání si života dříve než po smrti, což bylo dříve krajně odsuzováno!

To vede k hádkám i mezi těmi jež lpí na tradičních a původních hodnotách především se starou generací, která tu mladou považuje za naprosto šílenou a zkaženou a jakékoliv jiné učení či směr považují za Satanovi zkoušky. Hádají se také ti, jež vše přijímají jako nezměnitelný osud a ti jež se vnímají jako tvůrci tvořící si svůj osud v každém „teď“ -> jiní zase žijí ve vizích budoucnosti!

Jak vidíte, zde je možné se hádat donekonečna a různé duchovní směry nabízí doslova protichůdné extrémy, najít tedy v dnešní době tzv. to pravé je opravdu oříškem! Vznikají sekty, kde jsou určité rutiny -> cvičení, zpěv, modlení, pití a jídlo, či naopak půsty pod silným dohledem, navštěvování „posvátných, energetických, silových, zasvěcených“ míst. Pravdou je, že jsou zde lidé jež stále žijí v lásce a pokoře i před druhými, nicméně je zde tolik zvráceností a směrů, že je snadnější se v tom ztratit, než najít pravé hodnoty.

Na tohle také tento pilíř spoléhá, že budete uctívat nějaké směry, nějakého guru a ten vás povede jako oddanou loutku. Avšak loutka stále potřebuje radit jak žít.. to vedlo také ke spojení bussinessu s tímto pilířem, jež znovu alespoň částečně ožil a umožnil lidem naprosto vymývat mozek způsobem, o kterém se elitářům dříve ani nesnilo. Faktem však je, že je tento pilíř nyní zaměřen na mnohem užší skupiny lidí a jeho vliv je nyní nedostatečným na to, aby mohl naplňovat otrocké zájmy elit dostačujícím způsobem.

Zaměření tohoto pilíře je na citlivější lidi, kterým principy tohoto světa přestávají dávat smysl, avšak díky tomuto pilíři víry mohou najít „to své“ (ten svůj přejatý smysl a ten se může měnit, neboť v tomto pilíři můžete bloudit klidně po celý život). Mnohé duchovní směry, sekty, spolky, atd.. se neustále perou mezi sebou o tyto „ryby v úzkém světu ezorybníka“ -> je to svým způsobem sofistikovaný lov, jež se schovává často za něco krásného a přesahujícího, ale pravým cílem je namastit si kapsy.

Ti co jsou obvykle nejvíce vidět, aniž by byli cenzurováni či špiněni, odvádí tomuto pilíři výbornou práci. Politika takového spolku/sekty je elitářům vyhovující a právě proto jim ráda dá prostor. Avšak naopak tam kde to vede k stavu „probuzení se a objevení své síly a lásky bez potřeb následovat někoho“ -> tam se cenzuruje, maže, blokuje a sofistikovaně se zde ničí „konkurence“. Co naplat, že lidé jež žijí v novém nastavení na konkurenci nehrají..

Druhý pilíř -> Vliv státní sféry

Druhým a momentálně největším a zároveň nejvlivnějším pilířem je vliv státní sféry. Tento pilíř je zároveň nejobsáhlejším a tvoří hlavní kostru dnešní doby na všech podobách tak, jak ji nyní znáte. Základem je vláda, jež hraje divadelní představení. Lidé v ní jsou buď naprosto úplatní mocí, penězi a blahobytem, anebo záměrně slouží jako figurky pro uplatnění moci podle osnov globálních elit za oponou. To že se tak děje můžete vidět na všech jejich sférách!

K dosažení cílů mají všechny dostupné prostředky nové doby. Manipulace probíhá skrze ekonomiku (nedostatek), hospodářství (nesoběstačnost), politiku (lži), ochranné složky (ochrana bezpráví a systému), zdravotnictví (závislosti na lécích místo léčení), právo (vždy na straně bohatších), televizi (vymývání mozků), zprávy a marketing (podprahová manipulace), věda (výzkumy na zakázku s předem daným výsledkem), greendeal (další oblbování lidí výmysly, jež nepřináší úlevu Zemi a ještě více rozděluje lidi, zatímco hlavní problémy této sféry se neřeší -> viz lodní doprava bez jakýchkoliv emisních kontrol, zatímco lidé mají mít elektromobil), školství (řekneme ti jak máš myslet a co si máš myslet.. co máš vědět, uděláme si z tebe poslušného otroka), práce (podřídíme tě tomuto systému).

Ti jež nevěří vládě a loutkám globálních elit budou věřit alespoň té vědě. Je to vynález na degeneraci lidstva. Cílem je, abychom nekladli odpor novému světovému řádu, který má nahradit stávající hroutící se systém, jež je těmito sloupy udržován.

Neštítí se tvořit umělé války, krize a nabízet nesmyslná řešení na jejich uměle vytvořené situace. Zaměstnává „odborné“ pracovníky, jež jsou schopni lhát lidem pro moc, postavení a bussiness – novináři, reportéři, lékaři, právníci, virologové, odborníci na politickou geografii a vojenské konflikty, atd.. Naopak ti co jsou věrní své profesi a nenechají se zaprodat nedostávají místo a prostor pro své působení.

Lidé se podle podnětu opět hádají mezi sebou, můžete se třeba celý život zabývat otázkou týrání zvířat, či znečišťování oceánu, aniž by vám byla jasná celá ta hra. Řešení důsledků jejich počínání nikdy nevede k nápravě, pokud člověk neřeší příčinu, nikdy nevyřeší důsledky jejich počínání a to co je či není důležité je otázka pro každého jednotlivce, kteří se pak hádají mezi sebou.

Budete volit zelené anebo KDUČSL? Komunisty nebo ODS? Co je vám bližší? Jeden narativ jež se tváří, že řeší životní prostředí, anebo ten co nám dává mravnost skrze starý pilíř víry? Jedni vám nabízí na stánku banán (který přijel lodí -> lodě nejvíce znečišťují ovzduší) a druzí párek v rohlíku.. (nezabiješ pro zvířata zřejmě neplatí).. Je jedno na jaký jejich narativ jim sednete, je to stále jedno a totéž, nabízí „zaměření se na problém“, který na oko budou řešit, pravdou je, že cílem těchto elit jež vytvořili tento systém a hru na demokracii nejde o to řešit problémy, ale vytvářet je!

Je jedno o čem se budete hádat.. Sparta nebo Slávie? Brčko do Coca coly? Jsi vegetarián? Ty kouříš? Ty nekouříš?! Adidas nebo Nike? Rap, metal nebo duchovní hudba? Černá nebo bílá? Kočku nebo psa? Náhubek, anebo bez? Jsi očkovanej? A kolikrát?! Co říkáš na Ukrajinu … Ať se podíváte na cokoliv, téměř vše je zde přesně obráceně a protože tato sféra a masírka skrze média i politiku pracují dobře, můžete si být téměř jistí, že to co razí většinová společnost se podobá dobrovolnému běhu za nastolení konce morálního světa a svobody.

Mnozí to dokonce vědí či tuší.. ale však co, to přece bude řešit někdo jiný -> nikdo nepřejímá zodpovědnost za své činy a za naše chování jako lidstva. Tento sloup vytvořil pro své loutky, jež razí cestu pro davy zfanatizovaného lidu aliby, vytvořil jim bezúhonnost -> oni přece mohou.. není to jejich problém.. to bude řešit další generace.. Je zde hra se sociální sférou, je zde hra s etnikou národů a jejich zvyky, je zde hra rasismu, jež nabízí řešení rasismu na druhou -> v životě, sportu, politice, práci, pohlaví.. svět se zbláznil.. Ve Francii má větší šanci na adopci člen LGBT před heterosexuálním párem, aby to náhodou nebyla diskriminace… JE!

Druhý sloup útočí na logiku věci v daných sférách a tématech, které se poté bijí zase mezi jinými. Výborným příkladem je věda.. mnozí již nevěří vládě a krokům, ale ještě se nechají oblbnout čísly, jež mluví pro jejich nesmyslné činy, nechají se oblbnout diplomem zaprodanců, jež jim složitě vysvětlí, že je to vše tak, jak vláda tvrdí.. Nicméně opovažujte se jít více do logiky věci a zajímat se hlouběji, logicky se zde smí jen klouzat po povrchu a i zde se to již docela slušně hroutí. Druhý sloup je sám o sobě s prvním neudržitelným!

Na oko to vypadá, že tyto sloupy stojí dokonce proti sobě -> povrchová logika versus povrchová víra.. věda versus logika.. „rádoby fakta“ s „já ale věřím“ -> tyto tábory mají své odlišné konzumenty, jež se často hádají mezi sebou. Ačkoliv to na oko takto často působí, je to geniální rozdělení lidí a podpoření těch, jež se smějí za oponou. Abychom zbořili první sloup, je třeba místo víry vědět a vidět, co spojuje a co je opravdu láska = pravé náboženství. Abychom zbořili druhý sloup, je potřeba setřást „morální“ špatné zvyky společnosti a hledat hlouběji, nespokojit se s naservírovanými informacemi a převzít za sebe zodpovědnost.

Poté se naopak to co cítíme a to co opravdu smysl dává spojuje a tyto sloupy se rozpadají jako domino. Druhý sloup je velmi komplexní a bez zboření přesvědčení (že to s námi myslí přece dobře) se v něm člověk klidně může probírat i celý život.. navíc ruku na srdce.. mnozí lidé nechtějí řešit vůbec nic a vyřešit tak tuto komplexnost je pro ně opravdu extrémní výzva!

Třetí sloup -> Tajná vědecká a vojenská oblast -> podprahová manipulace

Třetí pilíř je nejmladší a nejhůře spozorovatelný! Doslova by jej lidé v zájmu elit neměli vidět.. na rozdíl například od vědy na politické scéně, která útočí na logiku věci skrze překroucení faktů na zakázku, tak tajná vědecká scéna stojí zvlášť od státních zájmů. Ani vládní činitelé nevědí, co a jak je na nás zkoušeno. To co zde píši je pro mnohé šílenost, nicméně.. považte, pokud budete chtít manipulovat lidstvem za každou cenu a dva pilíře se docela bortí, nevyužijete nových vědeckých tajných programů zcela za oponou?

Mnozí už víte, že například corona je umělá záležitost, jež byla cíleně vypuštěna. Mnozí však věří, že omylem.. ovšem pokud se podíváte na chování vlád vidíme, že jednají jako přes kopírák, jako loutky a to za cenu účelného decimování ekonomiky a lidských životů. Nedává snad smysl vypustit na zakázku nemoc? Nedává smysl hrát si s naším jídlem, vodou, vzduchem? Nedává smysl zkoumat další vlivy záření či elektromagnetických vlivů? Je možné ovládnout zásahem do DNA naši psychiku, náš zdravotní stav?

A proč vojenská oblast? Věřím, že to je víc než jasné.. nejsou zde nástroje jen skrze například oblíbené téma 5G.. Myslíte si, že HAARP je mýtus? Je bláhové si myslet, že pro tuto globální elitu má lidský život nějakou jinou hodnotu, než z pozice otroků, jež když se přemnoží -> jsou naprosto postradatelní.. navíc z pohledu trošku za hranice lidského chápání jde o odpadní materiál, jež se opotřebuje a je třeba jej nahradit zrovna tak, jako pokažený stroj.

Dítě nemá žádnou hodnotu, nicméně jednou doroste a bude se dát zneužít a využít pro další plány a tak je třeba jej odmala učit, jak se správný otrok chová. A staří? Jejich náhlá a zvýšená úmrtnost? Není to snad geniální? Z tohoto pohledu jde již o vyřazení nepotřebných strojů.. ti už totiž neslouží a na rozdíl od dětí již je nejde vychovat a předurčit k novým plánům, z tohoto hlediska jsou zbyteční..

Také je potřeba využít těchto klíčových poznatků, které lidé odmítají z morálních kodexů -> „to by přece nikdo neudělal, tak zlé to být nemůže..“ právě díky tomuto kodexu a způsobu uvažování, který je nám vštěpován (neboť oni se přece snažím řešit všechny problémy a jen se to nějak nedaří) SE TO DĚJE A DÍT MŮŽE! Do této oblasti patří také vytváření konspirací, aby zde nenašel pravdu nikdo, aby se v tom opět každý ztratil! Zachrání nás přece ufoni a Bílé klobouky a proto už nic nedělejte, dejte si popkorn a sledujte show -> nezní to jako výborný bussiness plán těch, co nám říkají podobné zprávy, za které si nechají platit?

Kdokoliv se o to téma poté zajímá je sporadicky nazván bláznem, konspirátorem, nebezpečným dezinformátorem a dost často -> oprávněně.. Rozdělit pravdu od výmyslů je opravdový oříšek pro ty, co již pochopí první dva sloupy. Stojíme zde proti sobě a našim genům, jež v nás byli „vykultivovány“ -> jde o manipulaci na samotné genetické úrovni. Lidé mají doslova v genech, že mají následovat celek -> většinu a že mají důvěřovat autoritám a také morálním kodexům typu -> „to by žádný Bůh nedopustil, člověk by toho nebyl schopný a každý kdo o tom pochybuje je nebezpečný!“

Takové jedince je třeba zdiskreditovat a odstranit. Pokud většina společnosti uzná, že je to opravdu vhodné, nastane doba, kdy odstranění takových jedinců může být legální záležitostí. Lidé jež vidí tento celek jsou v tématu dostatečně probuzení a v té chvíli jsou nebezpeční pro tento systém, který činí kroky proti nim. Mnoho lidí odhalí nějaký pilíř, či nějakou jeho část a pak se odkloní k další. Není snadní vidět celek, avšak je to jediná cesta z tohoto starého systému. Ten totiž své oběti jen tak po dobrém nepustí!

Vše je provázané a přesně na to tento systém spoléhá, cíleně toho využívá, kdy jsou přirozeně napadáni ti, jež celé to divadelní představení vnímají.

PÁD SYSTÉMU

Pád systému je však již nevyhnutelný, vědí to probuzení lidé, vědí to i elitáři.. nyní vidíme jejich řízený kolaps s cílem vytvoření nového světového řádu! Dávají si na čas.. utahují šrouby.. Pilíře nespadnou hned a tak je třeba vše podpořit uměle vytvořenou válkou, umělou nemocí a ukázat na nepřítele, ono to totiž s těmi sloupy není jen tak! Nejde to zbortit jen skrze fakta, neboť první pilíř například vůbec na faktech nestojí. Naopak.. tam přece stačí slepě věřit..

A pokud jdeme do hloubky, pak na faktech nestojí samozřejmě ani druhý, ačkoliv se tak tváří! Fakta s realitou bývají ohýbány, manipulovány, pilíře stojí na víře těchto lidí, jež si pravdu často neumí a ani nechtějí ověřit! Takovou víru nezboří fakta, všichni probuzení vědí, že tyto pilíře popírají hlubší logiku.

Například druhý pilíř jež tvrdí, že dělá to nejlepší co umí vše zároveň popírá skrze ozbrojené složky. Ačkoliv nám tvrdí, že je to volba a že jde o bezpečnost pro lid, používá je výhradně proti nim a lidu díky demokracii (jejich zvolení), poví, že to byla jejich volba. Potřebují politiky a aby se vládní činitelé mohli chránit, potřebují ozbrojené složky, neboť lidu se jejich chování nelíbí a s jejich alibi (byla to volba lidu) se pochopitelně neztotožňují.. a takových paradoxů je nespočet!

Stojíme zde před touhou pádu systému z pozice elit pro vytvoření nových řešení a nového světového řádu s naprostou kontrolou, osobními zabudovanými čipy a digitální měnou a také před touhou pádu systému z pozice probuzených lidí, pro vytvoření nového světa bez vlády globálních elit. Je pozoruhodné, že pád je ze všech stran nevyhnutelný a nutný.. otázkou však zůstává.. co bude dál? Já osobně věřím ve vyšší princip, kdy temno slouží ve vyšších zájmech a principech, abychom to celé pochopili -> ale zároveň si to nechtějí připustit a stůj co stůj se tomu brání.. je to paradox..

Ve své podstatě tedy zničení původních dvou pilířů ještě nic neřeší, je to nevyhnutelné.. plánované.. cílené.. starý svět končí a otázkou zůstává, jak bude vypadat ten nový?

S úctou k transformačnímu procesu sepsal po vizi na pobytu ve tmě
Matouš Svoboda

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)