fbpx

První čakra – kořenová, MÚLÁDHÁRA (kořen nebo podpora), element Země a blokuje ji strach


Kořenová čakra je označována východními směry jako náš první energetický bod – MÚLÁDHÁRA (kořen nebo podpora). Za svou zkušenost a svůj pohled mohu říci, že toto přirovnání je pro nás jako lidstvo velice přesné, avšak pro západní směry trošku matoucí, neboť západ si teprve hledá k východním směrům cestu.

Skrze své zkušenosti a prožitky mohu říci, že naše tělo je složené z mnoha energetických bodů – čaker. Ovšem pro pochopení a práci s naší vnitřní energií je 7 základních čaker ideální můstek pro vstup do těchto tajů! Tajů, jež jsou ve skutečnosti naší přirozeností a právě strach nám brání tomuto poznání! Lidé se bojí poznávat své přesahy, nemají důvěru k neznámému.

První čakra bývá trefně nazývána také jako čakra kořenová a je to opravdu vhodné pojmenování. Když si představíme energetický čakrový systém jako strom a zaměříme se na oblasti mezi pohlavními orgány a konečníkem, tak tam bychom našli vycházející pomyslný kmen, z kterého rostou kořeny přes naše nohy směrem do Země.

Tento strom z kmene pokračuje skrz další energetické body vzhůru a v oblasti našich vlasů se rozprostírá do koruny. Kořeny nesou živiny ze Země a koruna přijímá teplo a světlo skrz Slunce. Dokonalé znázornění – představa, v které jsme i my takto skrz energetický systém vyživováni.

Meditace na uzemnění a harmonizaci skrz čtyři elementy

Funkce, barva a pochopení první čakry – čakry země

Už to bylo popisováno tolikrát, že se to snad může zdát na obtíž. Nyní vás však pozastavím, neboť nejsem ten typický knihomol a nepopisuji jen to, co jsem někde vyčetl. Popisuji na bázi vlastních zkušeností a prožitků a mám na mnohé jiný pohled – svůj dle svého vnímání a ten neustále vše zkoumá.

Kořenovou čakru znázorňujeme s červenou barvou, má pro nás energeticky skrz vnímání nejblíže k funkci a významem – není to však tolik o barvě! Barva si nese vibraci a proto na to pohlížím spíše z vibračního hlediska. Již i naši vědci dokázali, že barvy stimulují naše vnímání a mají na nás tedy přímý vliv. Červená je spojována mimo jiné s krví – základními potřebami, bez krve se zde neobejdeme, podporuje nás jako individuum.

Nemyslím tím nyní nadávku, ale naše separované já, které je vědomé si svých potřeb v tomto těle. Může podporovat často i egoismus, je-li tato čakra více aktivní s třetí a na úkor ostatních center. Uvědomit si sebe sama a svých potřeb je tedy základ, ovšem mnoho lidí zde začíná a také „končí“. Není poté divu, že svět vypadá tak, jak vypadá. Bývá tedy aktivní, ale nezdravě. Červená je zároveň barva činu a podpory pro fyzické konání. Na mnohé působí agresivně, například býky dráždí k útoku.

První čakra je tedy spojována s červenou především při vymezování se a obstarávání si svého zázemí a svých potřeb, či boji o život , avšak z pohledu uzemnění se může měnit. Jako zemité barvy v propojení s Gaiou mohou působit například barvy hnědé anebo černé. Hnědá v podobě zakořenění a ustálení a černá nabízí hluboké propojení skrze vnitřní transformaci se zpracováním si svých strachů, které tuto čakru blokují. Především je třeba vyřešit prvně strachy související s přežitím.

A co to znamená? Že jde čistě o nás a naše vnímání, mnoho lidí se nepropojuje skrze Zemi a nepracujeme s ní vědomě. Lpíme na principech, bez hlubšího pochopení. Prostě to jen nějak „máme“ a nevěnujeme tomu pozornost, která je od nás potřebná, aby vše fungovalo tak, jak má. První čakra má být naší oporou, stabilitou, v které se nemusíme nadhodnocovat a ani podhodnocovat, jak se zde běžně děje. Je to vědomá práce s hlubokou a zdravou výživou z našich kořenů, jež tvoří naše individuální já!

Můžeme sem zařadit i práci s naším sebevědomím, které souvisí s třetí čakrou a které se v nás skrze první čakru zakořeňuje. Souvisí také s prací s našimi strachy, které ji blokují a také s možností přijímat i to světlo a teplo v podobě energie, jak jsem naznačil již na začátku – ačkoliv to souvisí zase více se sedmou čakrou. Lidé si neuvědomují, jak moc se funkce energetických center navzájem prolínají a jak moc se vzájemně ovlivňují!

Proto opakuji, že pojetí obecné a striktní skrz dogmata jsou zavádějící. Stabilní strom se dostane ke světlu svým růstem a ne bráněním růstu ostatním stromům, či dáváním jim prostoru na úkor sebe. Je to vyživení sebe sama v souladu se zemí a životem všech. Je to propojení se zemí i vesmírem. Čerpání živin a informací skrze zem a také výživy a informací skrze vesmír. Země je naší očistou a výměnou informací, energií a pochopení sounáležitostí tohoto celku, kterým tato Země je.

Šamanská cesta Gaiou za vnitřními dary s postavením se svým strachům!

Země jako stabilita v propojení vesmíru a nás jako jedince

Připomněl jsem zde propojení první a sedmé čakry – čerpání živin a informací jak ze shora, tak ze zdola.. možná jste slyšeli „jako dole, tak i nahoře“ – mohlo vám to přijít jako „ezo-kec“, avšak dovolte abych to doobjasnil i skrze své vnímání. Bez stability a uvědomění sebe sama není co živit a pro koho přijímat energii a bez propojení s vyššími aspekty není zase kam směřovat náš růst, chybí tam smysl a vedení, obojí je tedy nezbytné! Právě proto je sedmá čakra protipól a párovým centrem zároveň. Párové čakry (1 a 7; 2 a 6; 3 a 5 a 4 jako baterie ener. systému).

Dovolím si pokračovat v porovnání skrze element země a element vzduchu, přičemž první čakra je v elementu země a sedmá v elementu vzduchu. Země zde tvoří stability, pevnou půdu pod nohama a zaměříme-li se čistě na ni, zapomene na hlubší smysl a růst. Lidé se pak zaměřují egoisticky čistě na sebe a své potřeby, ale chybí jim lehkost a radost – život se stává bojem.

Zaměříme-li se čistě na vzduch, který zde tvoří lehkost, kreativitu a vlnu nápadů a vjemů hodných umělců a básníků, přestáváme mít pevnou půdu pod nohama. Stáváme se snílky dnešní doby. Ti pevní ve hmotě se nám vysmějí a nenechají nás se zde zakořenit a prosadit. Lidé ve vzduchu jednoduše mohou uletět a zbláznit se ze světa, jež jim přijde drsným.

Z těchto důvodů je třeba obojí, rád říkávám: „Stát pevně nohama na Zemi a přitom dotýkat se hvězd“ … uvědomovat si strom, jež je pevně zakořeněn a skrz svou korunu vnímá celý vesmír, smyslem první čakry je tedy uvědomění si sebe sama a zakořenění se Zemí. Země je zde chápána tedy jako matka a my děti o které se stará, když si tento vztah uvědomujeme.

Tento vztah je velmi podobný k matce a dětem, kdy matka Země pečuje o své děti, dává jim výživu, důvěru, pevnost a zázemí pro růst a možnosti zdravého uplatnění zde na Zemi. Pokud se poraníme nebo potřebujeme obětí, ošetří nás, smyje rány a v podobě energetického propojení je to odsátí tzv. negativních energií – ještě více to rozvedu pro větší pochopení.

Nechci být jen u „ezoterismu“ (spojení terorismu a ezoteriky, kdy mnohé končící smusy tvoří často neuchopené mínusy). Pro mě je důležité vše podat i na praktické úrovni. Tyto energie můžeme chápat i jako psychické ublížení, strachy, nedůvěru, obavy a tak dále. Očistou neničíme Zemi, přemění tyto energie a pošle nám je zpět výživné, pokud se našich mínusů a ublížení dovolíme pustit a odevzdat je. Důležitá je však láska k Zemi a vděčnost, tato výměna umožňuje tuto péči o nás a není samozřejmostí!

Toto propojení potřebuje budování vztahu, aby mělo pravou hloubku a svůj význam. Kořeny zde mohou být připodobněny k pupeční šňůře. Považme, bez Země by zde nebyl žádný život, zkusme se tedy podívat na moudrost Země a přírody jako na živou bytost, připusťme si svou závislost a připoutanost, možná se nám tím otevře svět, o kterém jsme neměli tušení!

Meditace na uzemnění a harmonizaci skrz čtyři elementy

Pochopení propojení nás a vesmíru

Jak bychom chtěli jako společnost pochopit celý vesmír – jednání Boha, když nejsme schopni pochopit ani sebe navzájem? Jak by „relativně jednoduchá“ forma nepochopená a zaujatá svými zvyky, svým myšlením a sama sebou chtěla pochopit vše svými omezenými smysly?

V tom je ta otázka a paradox, protože chtít chápat společnost může! Chtít ano, ale jen do chvíle než prozře, jak hloupé a nicotné je její chtění, když nemá dost vůle pochopit to, co se odehrává uvnitř, natož to vše kolem. 

Naše první čakra nám dává stavební kameny nás samých – pro pochopení sebe sama na základních úrovních. Skrz ni se propojujeme sami se sebou a ukotvujeme se ve hmotě, v této realitě na planetě Zemi. Zde bychom měli začít, v zakořenění a odstranit své bloky bránící nám zde smysluplně a radostně žít v poznávání nás samých a následně toho, co nás přesahuje. V tom kolem se člověk velice snadno ztratí a ztrácí tak i sebe sama.

Meditace první čakry ode mě s hudou od Patrika Kee je tedy zaměřena na vnímání a otevření se práci s první čakrou, na odstranění našich bloků v podobě strachů souvisejících s životem a bytím jako takovým, v nalezení nás samých jakožto duchovních bytostí zde na Zemi.

Toto propojení s první čakrou nám pomáhá přijmout tento pozemský život, toto tělo a plně se propojit na základní úrovni se sebou a Zemí. Je to základní stavební kámen pro další následné práce, pro náš tok životní energie – životní síly, naším tělem a chápáním smyslů života.

Meditaci považujeme s Patrikem za natolik důležitý stavební kámen každého z nás, že jsme se rozhodli nabídnout ji všem zdarma. Pojďme tedy růst společně a začněme meditací první čakry jako základního prvku Země. Místa, kde jsme se rozhodli narodit, poznávat a růst!


Meditace diamantové ukotvující hvězdy

Na závěr se s Vámi podělím o aktivační báseň pro propojení jak se Zemí, tak i se Sluncem, kde společně tvoří naši rodinu v podobě matky a našeho otce. Následně ještě o tipy pro podporu tohoto propojení! Tuto aktivační báseň doporučuji přečíst před meditací první kořenové čakry země.

AKTIVAČNÍ MODLITBA K PROPOJENÍ S MATKOU ZEMÍ A OTCEM SLUNCE

Země, země.. volám tě a žádám, o to nejhlubší propojení se s tebou. Země jako bezpečí, jako pevný základ, jež o mě pečuje a očišťuje mě jako matka starající se o své dítě. Jsem tvou součástí a cítím se být dítětem matky Země, jež přináší radost a lásku, která zase proudí k tobě. Budu ti přinášet tuto radostnou esenci života a ty mě zase očistnou esenci od všech negací tohoto světa, bude to výměna energií dítěte a matky 💖✨

Slunce, slunce.. volám tě a žádám, o to nejhlubší propojení se s tebou. Slunce jako výživná esence tepla a světla. Energie života, jež do všeho vnáší lásku a radost bytí. Jako otec jež vede a dává rady do života. Toužím po tomto vedení, po tomto propojení se na vědomé úrovni, jež ochraňuje a vyživuje mne a skrze mne zase Zemi. Pouto jež tvoří rovnováhu mezi nebem a zemí, jež přes mé já prochází. Děkuji ti Otče i Matko, že jste mou součástí, jež si nosím stále v sobě 🙏💜💚

Aktivační modlitba k propojení s Matkou Zemí a Otcem Slunce ☯️

Ektara 💜🙏💚

Jak podpořit propojení se Zemí a naší kořenové čakry?

Krom ode mě řízených meditací, které bych řekl, že snad ani nejde přehlédnout – teď už rozhodně ne – tu mám tipy které je možné vědomě dělat ve svém běžném životě. Velice pomůže k tomuto propojení chozením na boso, vnímání každého kroku ideálně v přírodě, trávě, půdě.

Celkově trávením více času v přírodě a také více sami se sebou, vnímat vědomý dech a své tělo. Zvýšit tuto intenzitu můžeme i saunováním skrz teplo i chlad. Skrz meditace, poslech dunivých bubnů, zpěv, tanec. Velice účinná je fyzická práce. Nadále doporučím vědomý dech do první čakry a představování si její barvy a nebo červený rozvíjející se květ.

Velkou pomoc také může nabídnout tento náramek, který byl vytvořen pro podporu živlu Země. Náramek v elementu země: Uspořádání kamenů v živlovém náramku nás učí pochopit materiální zákonitosti tak, abychom zde mohli prakticky fungovat a zajistit si hojnost i postavení k sobě i okolí, které bude respektováno. Zároveň nás náramek podporuje k zajištění potřeb na základních úrovních života, které jsou důležité k přežití. Smyslem je ovšem najít více než jen začlenění do společnosti, je to spojení se zemí i přírodou a přesahy nás samých.

Lidé v extrémním postavení k elementu země jsou více v logice, mysli a zajetí svých plánů, které spíše připomínají boj, než život v naplnění. Proto je náramek tvořen do harmonického uspořádání země tak, aby se nezapomnělo na srdce, které zná naše niterní touhy a vnímá přesahy za logikou a analytickosystémovým myšlením.

Kořenovou čakru můžeme také podpořit pořízením rubínu a propojení se se zemí například i skrze lávu. Obrovskou podporou jsou také meditace, které mám k propojení se Zemí určené. Například lávu mám doporučenou k silné meditaci pro zbavení se strachů a propojení se se Zemí, která příznivě může celou naší práci velmi podpořit! Další silná a vhodná meditace je meditace na uzemnění a harmonizaci skrz čtyři základní prvky. Pro zájemce mám zde balíček první čakry země, tam najdete vše!

Balíček první čakry Země najdete na stránkách https://www.cakryzivly.cz/cakrovypruvodce/

Přeji hezký poslech!
Matouš Svoboda

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)