fbpx

Třetí čakra – čakra solar plexus, MANIPURA (třpytivý drahokam) – element ohně, blokuje ji stud (nepřijetí)

Základní informace o třetí čakře 

Třetí čakra se mimo jiné označuje jako čakra solar plexu, neboť solar je místo, kde se tento energetický bod nachází (nad žaludkem). Lidově se jí říká čakra sluneční, čakra sebevědomí a nebo čakra ohně. S takovým přirovnáním osobně velice souzním a to rovnou z více důvodů. Ať už je to tím, že je elementem ohně, jež je spojován s vnitřní silou prosazení a nebo tím, že je třetí čakra nejvýrazněji vnímatelná skrze naše individuální nastavení, jež se skrze nás zrcadlí v přístupu a chování okolí. 

Energie třetí čakry se dotýká všech kolem, neboli svítí na všechny jako slunce, to může druhé i pálit, když je moc aktivní a nebo v případě zablokování může být tato energie jako vyhaslý oheň. Vyzařuje to kým jsme a je úzce spojená s naším individuálním já, které se můžeme posilovat a nebo oslabovat podle toho, jak se sebou na všech rovinách pracujeme. 

Další spojitostí je její barva a její časté znázornění, které samotné slunce věrohodně připomíná. Toto Slunce v nás může zářit zdravě a dávat nám harmonický tok energie blahodárný pro život a celé energetické centrum a nebo naopak může být toto slunce v nás až moc rozpálené či až moc vyhaslé. Tyto extrémy jsou nevhodné a nesou si své následky, o kterých se rozepíši později. Pro práci s třetí čakrou je důležité prvně sebepřijetí!

🌞

Ve východních směrech je třetí čakra označována jako manipura (třpytivý drahokam). Je to broušení našeho já tak jako diamantu, třetí čakra úzce souvisí s tvorbou našeho ega (našeho já), které je třeba nebrat jako překážku a nebo problém, ale jako součást jež nám umožňuje zúročit a uvědomit si naše přednosti, naše individuální kvality, ale také nedostatky, s kterými lze poté vědomě pracovat. 

Třpytivým drahokamem se stáváme po přijetí svých předností, kdy se naučíme je využívat ve vyšší prospěch, než je jen naše oddělené já a zároveň s upřímnou prací i na našich nedostatcích, z kterých se po poctivém zaměření a seberealizaci stávají naše přednosti, jsou-li využívány v pokoře a souladu nás i života a vesmíru jako celku. Životem myslím tu jednu etapu nás jako jednotlivce a vesmírem myslím veškeré zkušenosti všech, prolínání se životy, místy i časy a také vzniku i zániku ☯️

Meditace diamantového světla

Hlubší spojitosti mezi jednotlivými energetickými centry (čakrami)

Spojitosti třetího a čtvrtého energetického centra

Začnu u souvislostí s čtvrtou čakrou, kdy se učíme milovat prvně především sami sebe, abychom se za sebe mohli postavit a poté i všech kolem s přijetím a vnímáním celku. Tento stav je poté spojován s bezpodmínečnou láskou, kterého bez harmonického základu prvních tří čaker nelze zdravě a dlouhodobě dosáhnout. Zároveň je k tomu třeba i skloubení tří horních čaker pro uvědomění si spojitostí.

„Pokud vnímáme čakry z vyšší perspektivy, než jen osamocené energetické body, chápeme přesahující význam jednotlivých čaker a jejich souvislostí a návazností. Každý tento energetický bod se dotýká všech zbylých. Disbalance jedné čakry se projeví i na dalších!

Spojitosti mezi prvním a třetím energetickým centrem

Pokud bych měl sdělit hlavní spojitosti, zmínil bych jako hlavní stavební kámen první čakru, která souvisí s podmínkami, abychom si mohli tvořit to, co zde životně potřebujeme. Pro třetí čakru je tato stabilita nesmírně důležitým základem, z kterého se poté odvíjí schopnost tvořit ve hmotě sebevědomě, vnímat svou osobní moc s možností ji použít. To že sebevědomě tvoříme skrze formování toho co považujeme za vhodné a za nevhodné však ještě neznamená, že je tato čakra v harmonii.

Osobní moc versus bezmoc

Osobní moc znamená schopnost ovlivnit druhé a učinit změnu ve svém i jejich životě. Pokud je třetí čakra více propojená s první na úkor ostatních a jsou tedy více aktivní na úkor dalších energetických center, poté často hovoříme o schopnosti dělat změnu za všech okolností, bez ohledu na druhé. Dalo by se tedy hovořit o naprosté moci – ta vede až k otrokářskému komplexu, kdy si tuto moc lidé potřebují dokazovat na ostatních. ☯️

V opačném extrému hovoříme o vyhaslosti těchto dvou energetických center první a třetí čakry, to vede tedy k naprosté bezmoci! Natolik úzce a významně protipól nadměrné aktivity a nebo pasivity s první a třetí čakrou souvisí❗☯️

Vzájemný vztah třetí čakry v elementu ohně a druhé v elementu vody

Pokud se zaměříme na souvislosti druhé a třetí čakry, je zde další prolnutí v podobě emocí a pocitů, které nás v prosazování či ustupování ze svých záměrů spouští a vyvolává. Tyto pocity nás opět podporují a dodávají nám sebedůvěru a nebo nás naopak vedou do ústraní a naslouchání těm, které uznáváme nad sebe samotné.

Zajímavý je také vztah opačných elementů druhé a třetí čakry, přičemž druhá je v elementu vody a třetí v elementu ohně.

Element vody je spojován s  principy vnitřní ženy, jež je vnímavá ke své intuici a svým pocitům, rozvíjí něhu a hledá způsoby společných cest. Naopak element ohně je spojován s vnitřním mužem, oheň zde vzbuzuje sílu, racionalitu a rozvíjí důraz a prosazení se. 

Druhá čakra bývá zároveň spojována se srpečkem měsíce, který je opět spojován s aspektem ženy, naopak třetí čakra je spojována se Sluncem, které je opět spojováno s mužským elementem. Právě proto bývá obtížné najít mezi těmito centry rovnováhu, obecně je často aktivnější třetí značící se průbojností nad druhými a nebo druhá vyznačující se mírovým hledáním cest i za cenu vyjít vstříc druhým na úkor sebe. 

Druhá čakra je také centrem sexuality a v harmonii s třetí čakrou nabízí přirozené projevení své sexuality bez studu a potřeby ponižování druhých nebo sebe sama. Je to harmonie prožitků po všech směrech a s harmonií čtvrté čakry také vnímání prožitku ne jen z pozice já, ale z pozice prožívání my. V takové chvíli hovoříme o posvátném milování, kdy nejde jen o naše blaho jako jednotlivce, ale páru a z pozice vztahů k lásce a pokoře ke všem.

„V případě harmonie druhé a třetí čakry jsou naše emoce a pocity klidné a vyrovnané, naše chování není pod nadvládou emocí a vychází z vědomého rozhodování, kdy máme na výběr, jak se zachováme sami za sebe v podpoře a sebedůvěře volby optimálního řešení.“

Lidé jež jsou ovládáni svými emocemi s nadmíru aktivní druhou čakrou, již nemají na výběr a při konfrontaci opakují stejné principy ať už hněvu, melancholie a pláče, smíchu a nebo třeba útěku. Naopak lidé se zablokovanou druhou čakrou jsou odstřiženi od svých prožitků a jednají spíše racionálně. V takovém případě bývá často blokována i čtvrtá čakra a pokud je velmi aktivní třetí a první, je to skvělá pozice například pro obchodníky, politiky, novináře a makléře tohoto systému společnosti.

Pokud jsou v harmonii první tři čakry, máme skrze první stabilitu a pevnost, podmínky pro naše konání. Skrze druhou si uvědomujeme, co nám a našemu tělu skutečně prospívá a co naopak ne. Díky třetí čakře si skrze tohoto sebepoznání a sebevnímání můžeme lépe uvědomit, na co se zaměřit a zároveň nacházíme skrze třetí čakru sílu a sebevědomí tvořit a s harmonií i čtvrté čakry hájíme zájmy ve vyšších aspektech pro užitek jak našeho JÁ, tak i přesahu pro celek a vyšší dobro.

Spojitosti mezi třetí a pátou čakrou, jež tvoří párové centrum

Tak jak tvoří první čakra kořeny, tak tvoří sedmá čakra korunu. Na oko působí odděleně nebo jako protipól, ale přesto tvoří párové uspořádání, neboť dohromady přijímající živiny jak zespodu, tak i ze shora a společně vytváří strom se stabilitou Země i vyššími principy vzduchu a universa.

U druhé je to vnímání emocí, které souvisí s šestou čakrou a s ní i vnímání vizí. Učíme se tak rozeznávat vyšší vědomí a intuici skrze své pocity a emoce přesahující naše já, které je však třeba prvně dobře poznat a tak se dostáváme konečně ke třetí čakře, kde se toto individuální poznání našeho já uceluje. Třetí čakra je čakrou síly a možností v konání, její párová čakra je pátá a harmonii zde nacházíme po plném přijetí pravdy, kterou je pak možné nejen sdělovat, ale také konat v jejím jménu a to bez poznání sebe sama a vyšších aspektů není možné.

Pro pochopení vztahu elementů a jejich působení doporučuji tuto meditaci

Postoj bojovníka a vyšších zájmů versus postoj sluhy a otroka – oběti svých vlastních strachů

Cesta bojovníka je skloubením harmonie srdeční čakry a horních i spodních čaker, přičemž třetí čakra solaru z bojovníka dělá to, čím opravdu je, dle svých individuálních kvalit. Bojovník je silná osobnost s jasným vědomím svých kvalit a předností. Bojovník zná přesně své místo, jeho sebevědomí není slabé a ani nabubřelé. Jeho vztah k sobě i okolí je v harmonii a rovnováze a pokud je narušena, bojovník ji dovede za sebe uvádět zpět do rovnováhy a to jak fyzicky, emočně, psychicky, tak i energeticky.)

Hovoříme zde o odolné bytosti, jež je schopná jít za svými sny, překonávat výzvy a zkoušky života a bojovat jako lev s obrovskou odolností, neboť vítězí ve jménu lásky a Boha, který skrze něj promlouvá. Bojovník tohle vnímá a neustále jej tato energie pohání a sytí. Opakem bojovníka je postoj odevzdaného sluhy. Tam bývá třetí čakra vyhaslá a zablokovaná obvykle s disharmonií prvními dvěmi a tím pádem i s disharmonií dalších center.

Sluha je odevzdaný druhým, hledá svoji hodnotu skrze uznání a pokud jde o systém, jeho snaha je zapadnout do kolejí, jež dle něj fungují a nebo mu alespoň dávají pocit, že tomu rozumí a že to tak má být, případně že alespoň někam zapadá.

„Sluha se lehko nechává tvořit okolím, kdežto bojovník okolí tvoří svým vlastním postojem, případně s okolím rezonuje, když je v rovnováze. Bojovník nachází stále sílu, naopak sluha sílu kdykoliv když má udělat něco proti přesvědčením které přijal, ztrácí. Zároveň sluha není schopen vytvořit své vlastní přesvědčení, neboť si nevěří a stále o sobě i druhých pochybuje.“

Vyhaslá třetí čakra sluhy je běžně kompenzována druhou, kdy si dopřáváme přebytek jídla a nesmyslného potěšení, které našemu tělu nesvědčí a naopak si stále ubližujeme. Sluha se tak snaží vyplnit své prázdno něčím z venčí, hledá povyražení a fascinace a těžko snáší pocity samoty v tichosti, neustále od sebe utíká a hledá oporu venku a ať už ji najde kdekoliv, nikdy to nebude opravdové.

Štěstí a pocity jež sluha zažívá jsou jen prchavé momenty, které si nelze udržet. Takový člověk bude stále v napětí a kolečku šílenství, které jej buď dožene a nebo se konečně rozhodně změnit své postavení, kterého je neustále zneužíváno jeho okolím.

Dalo by se říci, že s takto nastaveným disharmonickým systémem energetického centra si člověk sám sebe a svého těla neváží, na druhou stranu je to to poslední, co chce slyšet a právě z této méněcennosti je jakákoliv poznámka k jeho stavu často odmítána s výsměchem, zlobou, lítostí a nebo arogancí. Pokud tito lidé nejsou ochotni překročit svůj komfrot spojený s hrou na spokojené, (jež se běžně hroutí tam, kde je nikdo nevidí) nelze jim pomoct a je vhodné nechat je dál hrát svou hru, které však není nutné být součástí.

Nesnažte se je z té hry probudit, pokud je jejich nastavení sluhů v odporu. Snaha změny z venčí je jen utvrzuje ve stavu, v kterém se nachází. Člověk jež skrze iluzi na oko zapadl do systému a norem očekávání společnosti se stal „správným“ a nejvíce se bojí právě té reality, kdy takové jednání správné není a nebo nedej bože ještě hůř, kdy se takto tvoří celá ta hra, kterou nevědomě a naivně podporují jako něco správného ☯️

Nelze jim poté ukázat skutečnost plnou jejich nedostatků, spustí se u nich obrana jejich ega bojujícího za své chápání a svou správnost a právě proto musí chtít prvně změnu ze své vůle a ne z vaší. Takové lidi nezměníte nátlakem, naopak, tito lidé se tomu budou stůj co stůj bránit, neboť jim jejich nastavení nedovoluje nic jiného a bohužel jej mnozí stvrdí i svou smrtí, než aby změnili postoj a přiznali si své chyby, tato tvrdohlavost v postoji sluhy totiž doslova zabíjí! 

Třetí čakra jako zásoba nevyčerpatelné energie zaručující hojnost a sílu skrze universum

Ne náhodou je tato čakra spojována také s hojností, nemusí však jít nutně o hojnost materiální. V první řadě je to vitalita nás samých, která z nás vyzařuje a která nás pohání. Já osobně miluji v tomto ohledu spojení Indického Boha Ganéšu s významem třetí čakry a svého velkého břicha, které se vyskytuje také u Budhy. Velké břicho zde značí spokojenost, hojnost a prosperitu.

V případě břicha Ganéši jde o znázornění vesmíru, právě proto je tento Bůh spojován s nevyčerpatelnou zásobou energie, která se manifestuje také do hojnosti, radosti a spokojenosti, neboť již v sobě nese vše, co je třeba v nevyčerpatelném množství.

Opět se zde spojuje význam znázornění slunce jako nevyčerpatelného zdroje žluté až zlatavé barvy. Pokud je tedy v harmonii třetí čakra s celkovým energetickým systémem, jde opravdu o zásobu, o zdroj energie, jež je čerpán ze zdroje a využíván k manifestování ve hmotě s lehkostí a radostí.

Vizualizace na podporu třetí čakry

Jedna z technik k harmonizaci třetí čakry je vizualizace v propojení sluneční energie skrze sedmou a šestou čakru přes náš energetický systém do solar plexu a břicha, kde se tato energie neustále hromadí s vědomým propojením universa. V té chvíli můžeme hovořit o nevyčerpatelném zdroji vesmíru, který je naší součástí a podstatou konání našeho já při nejlepší vědomí a svědomí.

Kdykoliv vidím Ganéšu, vzpomenu si na tento význam jeho velkého břicha.

Další podpoření, techniky a harmonizace třetí čakry

Harmonizace třetí čakry je spojená s prací na svém vybrušování diamantu svého já. Je to práce na svém sebevědomí a sebepřijetí. Záleží na pevném základu skrze první čakru a také vyznání se v sobě a naslouchání svému tělu skrze čakru druhou. Dalo by se říci, že je to určitá pyramida seberozvoje, kdy první čakra je základním stavebním kamenem a další jsou již stavěny dále a dále do výšin. Proto je zbytečné zaměřovat se na vrcholek, dokud nejsou pevné základy.

Kromě popsané vizualizace je to v praxi učení postavit se za sebe tak, jak to cítíme v rovnováze s vědomým smyslem a následnými důsledky. Zde pomáhá vizualizace i podoby, která s námi souzní, které bychom chtěli dosáhnout. Prohloubení a vstřebání nových postojů v harmonizaci nabízí meditace, jež jsou zaměřeny na třetí čakru a nebo také na vnitřní oheň a nebo vnitřního muže. Také meditace a cvičení podporující vnitřní sílu.

Co se týče hudby, velmi nás podporuje dynamické bubnování, kde se může lépe rozvířit vnitřní oheň. Totéž platí při posilování sebedůvěry například přechodem přes žhavé uhlíky, avšak smysl má i sledování plamene a vnímání praskání ohně. Za sebe doporučuji také vyjít nějakou vysokou horu a tam chvíli v tichosti rozjímat. Velmi stimulující a posilující rozvoj vnitřního muže a třetí čakry nám nabízí otužování. Na fyziologické úrovni dochází při otužování kromě práce s dechem a mysli k vyplavení testosteronu. Dříve například Indiáni ve zkoušce přechodu z hocha na muže podporovali mladé Indiány různými rituály. Jedním z nich byl například skok ze skály do tekoucí řeky.

Fyzické aktivity vyžadující sílu, mrštnost, překonání strachu a tím i sebe sama vedou k budování těchto předností, jsou-li podpořené i pokorou a moudrostí, budují z nás opravdové bojovníky, jež se nebojí postavit za správnou věc. Avšak bojovník neznamená nutně spojení s fyzickým zaměřením, je to spojení i mentální, psychické a emoční s možností zaměření se dle svých individuálních kvalit do postavení, v kterém jsme pro sebe i celek nejužitečnější. 

Třetí čakru lze také podpořit kameny, vhodnou kombinací je například láva, karneol a tygří oko. Právě tuto kombinaci cítím nejlépe v podobě náramku, který jsem v elementu ohně připravil. Více o náramku se dozvíte rozklikem obrázku.

Další meditace v průvodci třetí čakry

Meditace zvyšující vnitřní sílu s hudbou Vikingů a energií Arkturiánů – vice po rozkliknutí
Více po rozkliknutí


-> ČAKROVÝ PRŮVODCE TŘETÍ ČAKRY SOLARU <-

-> záznam z povídání o třetí čakře <-

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)