fbpx

Druhá čakra – křížová, SVÁDHIŠTÁNA (můj sladký příbytek), element vody a blokuje ji pocit viny

Minulý článek byl zaměřený na první kořenovou čakru. Na tu navazuje druhá čakra, neboli čakra křížová – SVÁDHIŠTÁNA (můj sladký příbytek).
Pokud bychom si představili první čakru jako kořeny, poté by druhá čakra představovala kmen vyrůstající ze země, jež nese živiny a vodu, které jsou přerozdělovány dle našich potřeb do příslušných částí.

Funkce druhé čakry

Druhá čakra je přímým odrazem našeho fyzického i emočního zdraví, neboť souvisí s našimi postoji k nám samým. Podle toho nám energie proudí a nebo je naopak blokována. Tok energie druhé čakry souvisí s nastavením a představami o tom co si zasloužíme, o tom co si dopřáváme a jaké pocity to v nás vyvolává. Ne náhodou je spojována s našimi emocemi, pocity, chutí k jídlu, životu a sexuální rozkoší. Z pohledu čtyř základních elementů je druhá čakra elementem vody, neboli plynutí v proudu života.

Harmonie a vyrovnanost druhé čakry je spojená s vyzrálostí a poznáním sebe sama. Navazuje na první čakru, kde je také spojitost s naší fyzickou pohodou. Učíme se poznávat své tělo, naslouchat jeho řeči, abychom mu mohli nabídnout to, co potřebuje. Souvisí úzce s naší upřímností, lidé v sobě drží mnoho záští a výčitek k sobě i druhým, mnohé věci si nechtějí připustit a proto po přijetí svých strachů skrze práci s první čakrou je pro otevření druhé čakry třeba nejprve odpustit sobě a poté i ostatním.

Blokování druhé čakry, jaké to nese následky?

Naslouchání těla nemá přímou spojitost s našimi zvyky, kdy si jen myslíme, že něco potřebujeme. Potřeby těla v souladu vnímání a rovnováhy nesouvisí s našimi závislostmi, ať už po stránce fyzické, emoční, psychické, sexuální a nebo stravovací. Potřeby se liší s každým tady a teď a ačkoliv se různě prolínají a opakují, nelze je stanovit. Většina lidí svá těla neposlouchá, poslouchají běžně jen své představy o tom co je dobré a co ne, ale svá těla přitom ničí a dostatečně si svého těla neváží.

Většina lidí je v zajetí svých emocí, sexuálních pudů, chutí, zvyků a stereotypů. Právě proto bylo přijetí strachů a toho co nechceme vidět (skrze první čakru) tak důležité, teprve poté si lze odpustit a odplavit vše, co je třeba. Po přijetí a odpuštění je možná změna, avšak nemůžeme změnit něco, co sami odmítáme vidět. To je poté bludný kruh, v kterém se lidé točí.

Vědomá práce s druhou čakrou je spojená s nasloucháním a disciplínou tak, abychom si uměli přinášet potěšení a radost v našem životě s respektováním toho, co nám doopravdy prospívá. Pokud své pocity a emoce zadržujeme, zadržujeme s nimi také spojenou vodu, což běžně vytváří nadýmání a otoky. Lidé s disharmonií druhé čakry často nabývají na váze.

Tato meditace je jedna z nejoblíbenějších a je velice vhodná pro odpuštění.

Souvislosti spojené s druhou čakrou

Mnoho lidí si vynahrazuje nedostatky svých potřeb nadmírou jídla, sexu, závislostí v podobě alkoholu a drog a nebo nadměrnou fyzickou zátěží či naopak leností. Potěchy a radosti jednoduše musí sloužit prospěchu těla a ne naopak. Touha poznání sebe sama a našich emocí a pocitů má přímý vliv s naší vyrovnaností, která se prolíná s funkcí třetí čakry a naším sebevědomím a tím jak se cítíme v různých situacích.

Tak jak první čakra úzce souvisí se sedmou, tak druhá čakra souvisí s naší šestou čakrou, která rozvíjí ještě intenzivněji naše vnímání na vyšších aspektech pochopení nás a souvislostí s přesahy vesmíru a zákonitostmi života. Podporuje vjemy, jež vytváří zapadající obrazy souvislostí nás a okolí. Doslova můžeme vnímat dopady jednání ještě dříve, než se stanou.

Šestá čakra umožňuje doslova slyšet potřeby našeho těla, vidět, chápat a předvídat a zrovna tak předvídat a chápat vyšší souvislosti dalece přesahující naše tělo a naši mysl, naše já, jež se vytváří především skrze naše první dvě energetická centra. Naopak poslední dvě energetická centra dalece přesahují vnímání našeho těla do prožitku splynutí se vším, s univerzem bytí. Také se to dá rozdělit do vnímání JÁ a vnímání MY.

Hlubší smysl druhé čakry přesahující základní významy je spojený s chutí do života, vytváření postojů prospěšných pro naše zdraví po všech směrech. Je to výsledek dodržování aktivity i odpočinku, jídla i půstu, spánku i pracovní zátěže. Podporuje zdraví a vytváří energii pokaždé, když pro své tělo vytváříme něco hezkého, co nás vnitřně povznáší a naplňuje.

Křížová čakra je o neustálém vnímání v přirozenosti proudu života tak jak teče voda. Je-li v harmonii, vyplavují se nám hormony štěstí, v opačném případě prožíváme frustrace, deprese a další nerovnováhy, které jsou důsledkem nedostatku lásky a upřímnosti k sobě sama. Souvisí také s hojností a postoji k penězům, se zdravím a všedním potěšením, které jde v ruku v ruce s naší vděčností.

Očista vodou formou poslechové relaxace i následné koupele podle popsaných vědomé techniky očištění

Jak poznáme, jestli je naše druhá čakra v harmonii?

Pokud strádáme v těchto oblastech a neposloucháme potřeby těla na všech rovinách, zcela jistě se kromě deficitu radosti ze života budeme setkávat více s únavou, nemocemi a situacemi, jež nás sráží. Nejčastější vážné bloky druhé čakry jsou spojeny s trestajícím tvrdým přístupem k sobě i okolí, s pocity, že si něco nezasloužíme a nebo odpíráme, také přístupem, kdy je tělo bráno jako stroj, který dře do naprostého vyčerpaní.

Rovnováha druhé čakry je spojená s dostatkem potěšení i disciplíny. Čím více se otevíráme potěšení pro zdravé a radostné plynutí pro naše tělo, tím více nám energetický systém dopřává této vitální energie života, tím snáze zvládáme náročné povinnosti a úkoly a tím lépe zvládáme stáří v této vitalitě. Tato péče o tělo je vidět na pokožce, jiskře v očích, hebkosti kůže i tónu našeho hlasu. Naše tělo vyzařuje zdraví!

Transformace těla vodou a léčení těla i mysli z vnější i zevnitř (voda se zde pije)

Proč je druhá čakra spojována s oranžovou, jaký to nese význam?

Téma barev je pro mě obecně co se čaker týče velmi oblíbené! Nejsem zastánce dogmat a barva sama o sobě může být jen zavádějící aspekt, jež se stal zvykem. Barva jako taková důležitá není, důležité je až to co v nás vyvolává a jaký nese energetický význam ovlivňující naše těla, naši psychiku a naše emoce. Z tohoto hlediska aktivněji pojatého zkoumání emocí si neumím pro druhou čakru lepší barvu představit a za pravdu mi dá i praxe v oblasti vědy a marketingu! Na druhou stranu emoce je třeba i klidnit a uchopit v nadhledu, poté se zde bude hodit spíše proměnlivá modrá.

Lidé jsou příliš upjatí na dogmata a předsudky ohledně barev, aniž by vnímali hlouběji jako barvy působí a ačkoliv je neznámější oranžová barva, modrá barva se v souvislosti s druhou čakrou vyskytuje v některých tradicích jógy a new age spirituality. V rámci těchto tradic se modrá barva často považuje za barvu, která symbolizuje klid, mír a jasnost mysli. Modrá se tedy považuje za barvu uklidňující a uvolňující, což je pro práci s touto čakrou nesmírně důležité, neboť její rozvinutí pomáhá vyrovnat se s emocemi a udržet si vyvážený vztah k sexualitě i potřebám svého těla.

Oranžová

Necítím se být ten, jež by měl sdílet výzkumy a pitvat to do detailů, vlastně mě to osobně tolik nezajímá, protože z každé barvy něco cítím a proto raději hovořím více za sebe. Oranžová ve mně vzbuzuje radost, tvořivost, nápaditost a nestálost v proudu změn. Je to barva lidí, jež nemají rádi stereotypy a cyklení se stále na jednom místě. A co k tomu zjistili vědci?

Můžete si vyhledat, že oranžová způsobuje žravost! Dělalo se na to více výzkumů, jež to potvrzují a proto tato teplá barva není vhodná například do ložnice. Fasfoody tohoto působení rádi využívají a mnohé se do oranžových motivů převlékly. Oranžová barva tedy schovává mnohé, mimo jiné sexuální energii a zcela s jistotou bez pokusů za sebe mohu říct, že ji nejčastěji nesnáší právě ti, jež mají druhou čakru v disharmonii.

Není tedy náhodou, že je tato barva propojená s prožitky a vnímáním emocí, které tyto studie potvrzují. Ať už jde o chuť k jídlu, o pozitivní náladu, či touhu objevovat anebo se pomilovat. Nejde tedy čistě o barvy, jde o to jak na barvy reagujeme a co v nás vyvolávají. Jde o vibrace, jež si barvy nesou. Oranžová barva je často spojována i s třetí čakrou (solar plexus), která je zodpovědná za naši sebedůvěru, sebevědomí a vnitřní sílu. Oranžová barva představuje hravost, radost a kreativitu a je také spojována s tělem a jeho funkcemi. Lidé, kteří jsou vyvážení v této čakře, jsou emocionálně stabilní, sebejistí a plní energie. Oranžová barva může být tedy použita i jako podpora pro rozvoj této čakry.

Modrá barva

Pokud se však zaměříme na nadhled a přijetí a to i skrze element vody s utišením své mysli, poté bude mnohem vhodnější zmíněná prolínající se modrá barva, kterou jsem vybral i do náramku pro harmonizaci druhé čakry. Je rozdíl, chceme-li emoce podporovat a objevovat -> například i právě skrze téma sexuality (zde je vhodná právě oranžová), anebo již objevené emoce lépe uchopit a spíše se zklidnit. Ve výsledku totiž umožňují pracovat s emocemi a pocity obě zmíněné barvy, ačkoliv jsou velice rozdílné! Oranžová je dynamickou barvou podporující změny a objevování, modrá je spíše energie ztišení, přijetí a zklidnění.

Také je rozdíl jakou barvu vnímáme skrze spojení se s energetickým centrem (čakrou) a jakou barvu volíme pro práci s tímto energetickým centrem! Například oranžová barva energetického centra druhé čakry podporuje vnímat emoce a pocity a modrý náramek nás podporuje v přijetí, nadhledu a pochopení svých emocí, aby nás pocity a emoce neovládaly a abychom vnímali z čeho pramení a jak s nimi pracovat. V takovém případě je tato rozdílnost v pojetí barev naprosto v pořádku.

Jak podpořit funkci a harmonizaci druhé neboli křížové čakry?

Důležitá je v první řadě již řečená upřímnost a s ní přijetí a odpuštění všeho, co si v sobě vůči nám i druhým držíme. S tímto odpuštěním a odplavením emocí napomáhají doporučené meditace. Vhodné pro nalezení toho co v sobě držíme je také dopřát si klid a vypsat se.. vypsat všechny pocity a emoce, vše si zvědomit, přijmout, až poté je možné vše odplavit.

K podpoření druhé čakry mimo doporučené vedené meditace můžeme zařadit afirmace zaměřené na naše zdraví, lásku, hojnost a především vděčnost. Na podpoření vděčnosti si dovolím inspiraci v podobě článku s uvědoměním a přesahem, který jsem si mohl prožít, jde o osobní příběh. Nadále doporučím vědomý dech do druhé čakry a představování si její barvy a nebo oranžový rozvíjející se květ.

Další podpoření druhé čakry nabízí vzácné kameny. Nejvíce bych podtrhl pro podporu v projevení se a dovolení si skrze pocit bezpečí vyjádřit se tygří oko a onyx, ty jsou zároveň známé svou silnou ochrannou účinností. Ne náhodou jsem se zaměřil na vytváření onyxových náramků ještě předtím, než jsem dostal impulz tvorby čakrových meditací. Jde o jeden z nejsilnějších ochranných kamenů, jež dokáže negativní energie odvádět.

Avšak na hluboké vnímání potřeb svého těla a svých emocí jsou po tomto sebevyjádření a sebedovolení si prožívat vhodnější kameny. Jsou to kameny v elementu vody, pro tento element jež úzce s druhou čakrou souvisí jsem připravil speciálně náramek živlu vody. Voda je v tomto náramku tvořena do harmonického uspořádání tak, aby přinášela klid a pochopení svých emocí s prožitkem v proudu života, nikoliv bouří proměnlivých emocí (které element vody v extrémním zastoupení nabízí).

Náramek v elementu vody

Je třeba pochopit vodu v nadhledu, abychom mohli být ve své vnitřní harmonii. Naprosté odevzdání vodě bez vnímání dalších prvků vede k odevzdanosti a oproštění se od svých potřeb a cílů, na úkor druhých. Proto je živlový náramek v elementu vody vhodný pro bouřlivější typy, jež mají problém vnímat potřeby druhých. Tento náramek vede k vyvážené harmonii a empatii k druhým, avšak i potřeb nás samých. Podporuje smíření a odpuštění nám i okolí, vede nás k přijetí okolností života tak, abychom s nimi mohli také pracovat jako tvůrci své reality – nikoliv jen ti, jež přejímají realitu svého okolí.  

Určitě také stojí za zmínku tanec, speciálně smyslné tance, jež pracují s kultivací sexuální energie mužů a žen. Vhodné jsou například latinskoamerické a tance se smyslnými pohyby boků a pánve. V duchu tohoto doporučení je třeba zmínit kultivaci sexuální energie tak, abychom nebyli obětí svých pudů na úrovni zvířat z pozice já, ale abychom se mohli rozvíjet a milovat na úrovni plynutí my s využitím posvátné sexuality.

Nelze také opomenout vodu jako takovou a její vazbu s emocemi. Vhodné je ponořit se do vody v odevzdání se, vnímat své tělo a emoce a poprosit o vyplavení všeho, co nám již neslouží. Také je důležité dovolit si brečet, když to tak cítíme. Tělo vyplavuje skrze slzy přesně ty informace, které potřebujeme. Podrobněji se tím zabývá tato úvaha. Obrovské plus je v tomto ohledu také otužování, kdy se studenou vodou ve vědomé meditační práci lépe odchází z těla vše, co je třeba vyplavit. Krásně na to slouží tato meditace. Již i samotný poslech harmonického toku vody má své účinky.

Pro zájemce zde mám vedený balíček druhé čakry, tam najdete vše!
https://www.cakryzivly.cz/cakrovypruvodce/

Přeji hlubokou a smyslplnou práci s druhou čakrou!
Matouš Svoboda

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)