fbpx

Druhá čakra – křížová, SVÁDHIŠTÁNA (můj sladký příbytek), element vody, blokuje ji pocit viny

Minulý článek byl zaměřený na první kořenovou čakru. Na tu navazuje druhá čakra, neboli čakra křížová – SVÁDHIŠTÁNA (můj sladký příbytek).
Pokud bychom si představili první čakru jako kořeny, poté by druhá čakra představovala kmen vyrůstající ze země, jež nese živiny a vodu, které jsou přerozdělovány dle našich potřeb do příslušných částí.

Funkce druhé čakry

Druhá čakra je přímým odrazem našeho fyzického i emočního zdraví, neboť souvisí s našimi postoji k nám samým. Podle toho nám energie proudí a nebo je naopak blokována. Tok energie druhé čakry souvisí s nastavením a představami o tom co si zasloužíme, o tom co si dopřáváme a jaké pocity to v nás vyvolává. Ne náhodou je spojována s našimi emocemi, pocity, chutí k jídlu, životu a sexuální rozkoší. Z pohledu čtyř základních elementů je druhá čakra elementem vody, neboli plynutí v proudu života.

Harmonie a vyrovnanost druhé čakry je spojená s vyzrálostí a poznáním sebe sama. Navazuje na první čakru, kde je také spojitost s naší fyzickou pohodou. Učíme se poznávat své tělo, naslouchat jeho řeči, abychom mu mohli nabídnout to, co potřebuje. Souvisí úzce s naší upřímností, lidé v sobě drží mnoho záští a výčitek k sobě i druhým, mnohé věci si nechtějí připustit a proto po přijetí svých strachů skrze práci s první čakrou je pro otevření druhé čakry třeba nejprve odpustit sobě a poté i ostatním.

Blokování druhé čakry, jaké to nese následky?

Naslouchání těla nemá přímou spojitost s našimi zvyky, kdy si jen myslíme, že něco potřebujeme. Potřeby těla v souladu vnímání a rovnováhy nesouvisí s našimi závislostmi, ať už po stránce fyzické, emoční, psychické, sexuální a nebo stravovací. Potřeby se liší s každým tady a teď a ačkoliv se různě prolínají a opakují, nelze je stanovit. Většina lidí svá těla neposlouchá, poslouchají běžně jen své představy o tom co je dobré a co ne, ale svá těla přitom ničí a dostatečně si svého těla neváží.

Většina lidí je v zajetí svých emocí, sexuálních pudů, chutí, zvyků a stereotypů. Právě proto bylo přijetí strachů a toho co nechceme vidět (skrze první čakru) tak důležité, teprve poté si lze odpustit a odplavit vše, co je třeba. Po přijetí a odpuštění je možná změna, avšak nemůžeme změnit něco, co sami odmítáme vidět. To je poté bludný kruh, v kterém se lidé točí.

Vědomá práce s druhou čakrou je spojená s nasloucháním a disciplínou tak, abychom si uměli přinášet potěšení a radost v našem životě s respektováním toho, co nám doopravdy prospívá. Pokud své pocity a emoce zadržujeme, zadržujeme s nimi také spojenou vodu, což běžně vytváří nadýmání a otoky. Lidé s disharmonií druhé čakry často nabývají na váze.

Tato meditace je jedna z nejoblíbenějších a je velice vhodná pro odpuštění.

Souvislosti spojené s druhou čakrou

Mnoho lidí si vynahrazuje nedostatky svých potřeb nadmírou jídla, sexu, závislostí v podobě alkoholu a drog a nebo nadměrnou fyzickou zátěží či naopak leností. Potěchy a radosti jednoduše musí sloužit prospěchu těla a ne naopak. Touha poznání sebe sama a našich emocí a pocitů má přímý vliv s naší vyrovnaností, která se prolíná s funkcí třetí čakry a naším sebevědomím a tím jak se cítíme v různých situacích.

Tak jak první čakra úzce souvisí se sedmou, tak druhá čakra souvisí s naší šestou čakrou, která rozvíjí ještě intenzivněji naše vnímání na vyšších aspektech pochopení nás a souvislostí s přesahy vesmíru a zákonitostmi života. Podporuje vjemy, jež vytváří zapadající obrazy souvislostí nás a okolí. Doslova můžeme vnímat dopady jednání ještě dříve, než se stanou.

Šestá čakra umožňuje doslova slyšet potřeby našeho těla, vidět, chápat a předvídat a zrovna tak předvídat a chápat vyšší souvislosti dalece přesahující naše tělo a naši mysl, naše já, jež se vytváří především skrze naše první dvě energetická centra. Naopak poslední dvě energetická centra dalece přesahují vnímání našeho těla do prožitku splynutí se vším, s univerzem bytí. Také se to dá rozdělit do vnímání JÁ a vnímání MY.

Hlubší smysl druhé čakry přesahující základní významy je spojený s chutí do života, vytváření postojů prospěšných pro naše zdraví po všech směrech. Je to výsledek dodržování aktivity i odpočinku, jídla i půstu, spánku i pracovní zátěže. Podporuje zdraví a vytváří energii pokaždé, když pro své tělo vytváříme něco hezkého, co nás vnitřně povznáší a naplňuje.

Křížová čakra je o neustálém vnímání v přirozenosti proudu života tak jak teče voda. Je-li v harmonii, vyplavují se nám hormony štěstí, v opačném případě prožíváme frustrace, deprese a další nerovnováhy, které jsou důsledkem nedostatku lásky a upřímnosti k sobě sama. Souvisí také s hojností a postoji k penězům, se zdravím a všedním potěšením, které jde v ruku v ruce s naší vděčností.

Očista vodou formou poslechové relaxace i následné koupele podle popsaných vědomé techniky očištění

Jak poznáme, jestli je naše druhá čakra v harmonii?

Pokud strádáme v těchto oblastech a neposloucháme potřeby těla na všech rovinách, zcela jistě se kromě deficitu radosti ze života budeme setkávat více s únavou, nemocemi a situacemi, jež nás sráží. Nejčastější vážné bloky druhé čakry jsou spojeny s trestajícím tvrdým přístupem k sobě i okolí, s pocity, že si něco nezasloužíme a nebo odpíráme, také přístupem, kdy je tělo bráno jako stroj, který dře do naprostého vyčerpaní.

Rovnováha druhé čakry je spojená s dostatkem potěšení i disciplíny. Čím více se otevíráme potěšení pro zdravé a radostné plynutí pro naše tělo, tím více nám energetický systém dopřává této vitální energie života, tím snáze zvládáme náročné povinnosti a úkoly a tím lépe zvládáme stáří v této vitalitě. Tato péče o tělo je vidět na pokožce, jiskře v očích, hebkosti kůže i tónu našeho hlasu. Naše tělo vyzařuje zdraví!

Transformace těla vodou a léčení těla i mysli z vnější i zevnitř (voda se zde pije)

Proč je druhá čakra spojována s oranžovou, jaký to nese význam?

Téma barev je pro mě obecně co se čaker týče velmi oblíbené! Nejsem zastánce dogmat a barva sama o sobě může být jen zavádějící aspekt, jež se stal zvykem. Barva jako taková důležitá není, důležité je až to co v nás vyvolává a jaký nese energetický význam ovlivňující naše těla, naši psychiku a naše emoce. Z tohoto hlediska si neumím pro druhou čakru lepší barvu představit a za pravdu mi dá i praxe v oblasti vědy a marketingu.

Necítím se být ten, jež by měl sdílet výzkumy a pitvat to do detailů, vlastně mě to osobně tolik nezajímá, protože z každé barvy něco cítím a proto raději hovořím více za sebe. Oranžová ve mně vzbuzuje radost, tvořivost, nápaditost a nestálost v proudu změn. Je to barva lidí, jež nemají rádi stereotypy a cyklení se stále na jednom místě. A co k tomu zjistili vědci?

Můžete si vyhledat, že oranžová způsobuje žravost! Dělalo se na to více výzkumů, jež to potvrzují a proto tato teplá barva není vhodná například do ložnice. Fasfoody tohoto působení rádi využívají a mnohé se do oranžových motivů převlékly. Oranžová barva tedy schovává mnohé, mimo jiné sexuální energii a zcela s jistotou bez pokusů za sebe mohu říct, že ji nejčastěji nesnáší právě ti, jež mají druhou čakru v disharmonii.

Není tedy náhodou, že je tato barva propojená s prožitky a vnímáním emocí, které tyto studie potvrzují. Ať už jde o chuť k jídlu, pozitivní náladě a touze objevovat nebo se pomilovat. Nejde tedy čistě o barvy, jde o to jak na barvy reagujeme a co v nás vyvolávají. Jde o vibrace, jež si barvy nesou.

Jak podpořit funkci a harmonizaci druhé neboli křížové čakry?

Důležitá je v první řadě již řečená upřímnost a s ní přijetí a odpuštění všeho, co si v sobě vůči nám i druhým držíme. S tímto odpuštěním a odplavením emocí napomáhají doporučené meditace. Vhodné pro nalezení toho co v sobě držíme je také dopřát si klid a vypsat se.. vypsat všechny pocity a emoce, vše si zvědomit, přijmout, až poté je možné vše odplavit.

K podpoření druhé čakry mimo doporučené vedené meditace můžeme zařadit afirmace zaměřené na naše zdraví, lásku, hojnost a především vděčnost. Na podpoření vděčnosti si dovolím inspiraci v podobě článku s uvědoměním a přesahem, který jsem si mohl prožít, jde o osobní příběh. Nadále doporučím vědomý dech do druhé čakry a představování si její barvy a nebo oranžový rozvíjející se květ.

Další podpoření druhé čakry nabízí vzácné kameny. Nejvíce bych podtrhl tygří oko a onyx, ty jsou zároveň známé svou silnou ochrannou účinností. Ne náhodou jsem se zaměřil na vytváření onyxových náramků ještě předtím, než jsem dostal impulz tvorby čakrových meditací. Jde o jeden z nejsilnějších ochranných kamenů, jež dokáže negativní energie odvádět.

Určitě také stojí za zmínku tanec, speciálně smyslné tance, jež pracují s kultivací sexuální energie mužů a žen. Vhodné jsou například latinskoamerické a tance se smyslnými pohyby boků a pánve. V duchu tohoto doporučení je třeba zmínit kultivaci sexuální energie tak, abychom nebyli obětí svých pudů na úrovni zvířat z pozice já, ale abychom se mohli rozvíjet a milovat na úrovni plynutí my s využitím posvátné sexuality.

Nelze také opomenou element vody a jeho vazbu s emocemi. Vhodné je ponořit se do vody v odevzdání se, vnímat své tělo a emoce a poprosit o vyplavení všeho, co nám již neslouží. Obrovské plus je v tomto ohledu také otužování, kdy se studenou vodou ve vědomé meditační práci lépe odchází z těla vše, co je třeba vyplavit. Krásně na to slouží tato meditace. Již i samotný poslech harmonického toku vody má své účinky.

Pro zájemce zde mám balíček druhé čakry, tam najdete vše! (chystá se)

Přeji hezký poslech!
Matouš Svoboda

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Chceš prožít meditaci Ježíše Krista?
  • Láká tě plavba s meditačním průvodcem zdarma?

    Meditační průvodce tě provede měsíční plavbou, která ti pomůže změnit tvůj život! Tedy.. pokud jí budeš brát vážně..

  • Chcete transformační meditaci pro zboření vzorců zdarma?
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)