fbpx

O korona viru jinak, lék planety? (přenastavení)

Jak se na něj připravit a přivítat jej jako přítel? Zřejmě typickým materialistům již tyto dvě otázky bohatě stačily, aby přestali číst. Pro Vás ostatní však cítím impulz a vedení pro příspěvek plný informací a to ať už z mé transformace – (malátnost, bolest hlavy, únava) a nebo o tom, jak to osobně snáším po ní, nebo jak vnímám situaci viru z pozice bytosti zde na Zemi, z pozice nadhledu bez vazeb pozemských a z pohledu planety Země.

Na úvod, než se ještě pustíme hlouběji do vybarvení mého přístupu a vnímání i skrz transformaci mého těla bych rád řekl, že ačkoliv je tento virus doprovázen místo aplausu ohromnou podporou paniky a strachu jež se nafoukly a nakrmily skrz média do šílených sci-fi rozměrů – nejedná se o planou bublinu a je třeba jej brát vážně! Neznamená to však, že se začneme chytat za hlavu a panikařit, jak se nyní děje ve společnosti.

Nepanikařme – strach a panika davového šílenství extrémně podporuje podobné scény..

Co to znamená, nevyvolávat paniku?

Znamená to zodpovědnost a ohleduplnost i k těm, jež paniku vyvolávají a doteď se svými strachy nepracovali. Situace je opravdu vážná a dělání si srandy je podobně hloupé zaměřování pozornosti na paniku, jako pohlcení se strachem. Ti jež pracují se svým vnitřním klidem dobře ví, o čem mluvím. Nepůjdeme však příkladem, pokud se budeme pohybovat mezi davy v obchodech bez roušky – je to nezodpovědné a hloupé.

Ačkoliv si uvědomuji skrz své nastavení a nastavení pracujících jedinců efektivní obranyschopnost, přesto prosím noste šátek nebo roušku. Vím, že osobně těžko dostanu vir korona a to i kdybych s ním přišel do styku přímo. Také vím, že i kdybych si jej přivolal skrz aroganci či nepokoru, přijal bych jej a skrz svou imunitu a vnitřní práci bych zřejmě neměl těžký a nebo života ohrožující průběh – ale je třeba myslet i na ty, jež to tak nemají!

I kdyby byl pro Vás neškodný, ostatní tento vir může zabít a přece nechceme být ti jež se jeví jako ignoranti, jež povzbuzují nedodržování těchto opatření! Za mě je třeba posílit uvědomění, že je to nyní na místě a v naprostém pořádku – za mě bez roušky a šátku nikam!

Je sice vhodné si uvědomit, že lidé v lásce a harmonii mají naprosto odlišnou obranyschopnost, vir se jim jinými slovy vyhýbá, avšak ti jež jsou plni strachů a obav si jej naopak ohromnou silou přitahují a při první příležitosti jej dostanou a rozšíří. Pak tu máme ty, co se tomu smějí, tam to působí trošku obdobně. Pokud se stavíme nad vir a nad ostatní, nad to že je vše zbytečné dodržovat, je to jako poprosit osud o zatančení si s virem.

Právě proto je třeba jít příkladem a kde je více lidí, tam mít roušku, kde lidé nejsou, tam ji mít nachystanou v pohotovosti a nehrát si na bohy, soucítit s těmi, jež se nechali tím vším pohltit. Zachovejme vnitřní klid a vyživujme se vzájemně v naladění lásky, podpory a soucitu mezi sebou tam, kde je to pro nás podporující. Je třeba vyhnout se tam, kde lidé děsí sebe i ostatní. Pokud nechtějí slyšet i jiné možnosti a alternativy – nelze zde pomoct.

Rozumím a přiznávám, že je to celé těžké pochopit zvlášť v širším pojetí a především v nižších úrovních vědomí. Nicméně mám-li být více materiální, pak zde máme vir, jež se nyní šíří a jehož symptomy se projevují až za 14 dní. Jinými slovy se lidé nakazí v domnění, že jsou zdraví jedinci mezi zdravými a mezi tím co se to projeví, nakazí šílené množství dalších! Ti v domnění, že jsou zdraví, budou také vše ignorovat a nakazí x-krát více lidí.

Tento virus je tedy nejzákeřnější právě v tom, že se ze začátku nijak neprojevuje a tiše se rozmnožuje právě tam, kde je pohrdání a nedodržování těchto doporučení..

Moje transformace skrz kolektivní vědomí spojené s korona virem

Pokud už tedy chápeme, proč se s virem přivítat v pokoře a respektu bez paniky a bojující deprese, rád bych zmínil i můj proces a následně další důvody, proč na něj pohlížet i jinak než na děsivou hrozbu. Nedělní den (15.3) byl pro mě velice transformační, strávil jsem jej celý ve společnosti mé postele. Únava a slabost mi tvořily společnost a dopřávalo se mi tak podmínek pro prospání téměř celého dne.

Po probuzení jsem se vždy přesvědčil, že proces stále trvá a hlava ochotně pobolívá. Začalo to vše únavou a pocitem, že se nejedná o něco běžného a mám tomu věnovat více klidu a pozornosti. Přišlo mi to naopak jako potřebné a proto jsem vše podpořil záměrem, abych se v tomto malátném stavu únavy a spánku naprosto odevzdal procesům v důvěře. Poprosil jsem tedy své tělo, ať procesem projde a otevře se mu tak, jak je to nejvhodnější.

V tomto rozpoložení vědomé transformace vážně nečekejte pohádkové spaní! Navíc tato transformace může probíhat i několik dní a dobíhat klidně i další týdny..

I přes to vnímám, že stojí za to, neboť výhody jež popíšu níže stojí víc než za to! Došlo mi k té transformaci více uvědomění. Možná mnozí z vás vnímavějších poslední dobou méně jíte a dáváte podvědomě možnost dávat tělu více času a možností pro adaptaci místo trávení. Možná vše u Vás probíhá nárazově již delší dobu. Jsou to takové pulzující energie, kdy se možná neustále budíte a cítíte unavení a proto je třeba větší pozornosti.

Jak vše vnímám z pozice zde na Zemi před touto transformací? Jak vnímám transformaci dnes (17.3) po probuzení a jak vnímám celý proces, jež mě na den zcela vyřadil?

Začnu postupně a to tedy děním ještě před mým procesem, kdy jsem ještě 13.3 nahrával video, jak jdu po rukách po hradbách. Video je zaměřené na práci se strachem a možností posunutí nás, když se mu věnujeme a nenecháme se jím zotročit. Nyní bych to tak nenahrál, abych nevzbuzoval dojem, že je v pořádku se pohybovat mezi lidmi bez roušky.

Asi nemusím opakovat, že celý korona virus je uměle vyvolaná záležitost – naprosto schválně a účelně. Nicméně to raději opakuji – není to bublina, není to pouhý strašák a přišla nám do života pro velké změny nás i našeho fungování. Přichází s ním i změny systému a života jako takového. Lidé jež neumějí pracovat se svými strachy, se tím nechali doslova pohltit (což bylo cílem mocných a počítalo s s tím) – tím se zde naprosto změnily energie.

Ačkoliv jde jen o povrchové energie – nikoliv o energie, jež mají negativní vliv na naši planetu, napomáhají tak k přiblížení se těm nejšílenějším scénářům tak, aby se staly davovou realitou šílenství. Strach je nejmocnější zbraň těch, jež tento systém stále zuby nehty drží a ačkoliv zde mnozí z nás pracují na zmírnění strachu a paniky a mají ohromnou vnitřní sílu skrz svou niterní čistotu – nemusí jít o podpůrné cíle z pohledu zdroje či planety.

Věřte nebo ne, planetě to extrémně vyhovuje, ta se čistí a momentálně jí to prospívá!

Ohromné vyzařování pracovníků světla může být i pastí, kdy si nehlídají své vibrace a pracují více hlavou než srdcem. Jejich práce může připomínat ohromný světelný meč, jež rozsekává nitky paniky a strachu, je to však nevyvážený a hloupý boj. Tyto nitky oslabují záři a reagují zase zpátky, tak si tito pracovníci světla vtahují do sebe destruktivní nízkovibrační vlivy, které na ně působí, aniž by si toho byli vědomi.

Dělejme vše s ohledem k sobě a své energii, ta je zásadní! Nitky strachu a paniky neustále proudí znovu a znovu od všech, jež jsou touto davovou psychózou nakažení a tím extrémně bez svého uvědomění lidé přitahují nakažení korona virem jako magnet. Boj zde vytváří jen další boj, který při reakci světla a tmy poskvrňuje a zatemňuje – pokud bojujeme, nejsme světlem, zvlášť když je proces řízený i z pozice karmy a vyšších smyslů!

Za mě je vzhledem k podmínkám nevyhnutelné toto rozšíření viru a přestože z pozice bytosti zde na Zemi to může vypadat šíleně, z nadhledu je to přesně ten přerod, kterým si potřebujeme jako lidstvo projít a který zrovna tak potřebuje a uvítává naše planeta Země. Vzkazuji tedy opakovaně pracovníkům světla – HLÍDEJTE SI SVÉ VIBRACE! Vy jste na prvním místě a pokud propadnete tlaku z vnější, nepomůžete už vůbec nikomu, natož sobě!

Proto se vracejme dovnitř, propojujme se společně a držme si pole, neboť tato práce je velice náročná z pozice jednotlivce, proto si nechme pomoct těmi, jež mají svou vibraci v pořádku a panice nepropadají a naopak v ní vidí i hlubší smysly. Za sebe jako bytost zde říkám zcela upřímně – ačkoliv jsem si zde hlídal vibrace a podílel se částečně skrz uklidnění a práci s kolektivním vědomím, musel jsem přejít přerodem – transformací.

Pokud si dovolíme vidět věci z nových perspektiv a úhlů, možná změníme způsob jednání..

Situace jako taková mě stále vysilovala a vtahovala svou chaotickou změnou kolektivního pole. Cítím, že je zde nutné položit si základní otázky!

Jak kolektivní pole působí na vnímavé jedince?

Přestože můžeme být krásnými bytostmi, nádherně mít zpracované své strachy a pracovat se svým polem a myslí, je výzvou udržet si své vibrace skrz kolektivní pole, kterého jsme součástí – je to unavující! Je to neustálé zaměřování se na sebe, své pole a čistění. Byli jsme zvyklí na strachy a emoce v kolektivním poli, nyní však představují tisícinásobné hodnoty vzhledem k vývoji původních hodnot – uznejte sami, to už je nějaká změna!

Na to naše tělo a vědomí jednoduše nemůže nereagovat – nezaznamenat tak velkou změnu! Je to silné vibrační vychýlení, na které je naopak třeba reagovat a seznámit naše tělo na úrovni energetické, emoční i psychické s novým nastavením – které se prolíná do fyzického projevu nyní v podobě velké únavy a pulzující energie skrz transformaci, s kterou je třeba pracovat a dovolit si ji. Je důležité nepřejímat zodpovědnost za chaos kolem.

Jaké to má pozitiva z nadhledu?

Pochopme prosím, že z nadhledu je to zde možnost zastavení materiálně orientovaných lidí a jejich rutin, vypadnutí z jejich běžných rolí a setkání se se svými strachy i skrz přežití. Je to možnost se těmito strachy nechat naprosto panicky pohltit a nebo také s nimi konečně něco i udělat. Osud si každý tvoříme a vzhledem k tomuto utváření je zde i možnost pádu systému jak jej známe a také těch, co za ním stojí – odhalení manipulace.

Toto období se utváří a jejich zbraň v podobě korona viru a touhy ještě většího podrobení skrz nadvládu se lehce může otočit proti nim. Jak vnímám a cítím skrz propojení svého vyššího já, tak je tato varianta téměř nevyhnutelná, překročili rovnováhu, narušili svobodnou vůli a upoutali sami na sebe karmické dopady rychlejších spádů právě ze strachu, který ovládá i je samé. Uvědomují si nyní svou nestálou pozici a děsí se toho.

Napadlo Vás někdy, kdo tahá za nitky? Co když vlády a politici jsou jen loutkovým divadlem?

Skrz toto pročištění virem a planety se vyzdvihnou a probudí také ty pravé hodnoty uvnitř nás skrz spolupráci, lidství v lásce a soucitu. Možná to tak teď nevypadá, ale po chaosu a destrukci je možnost velké transformace a právě teď se tu děje něco nevídaného! Kdy s křikem bránících se lidí tomu novému a nevstřebanému přesto nové vzniká a ti jež tomu brání naopak upadají do „zapomnění“ – na to je třeba nabýt nadhled a velké vnitřní síly.

Je to výzva být pevně ve svém středu a zachovat klid a harmonii uprostřed chaosu, stát pevně jako maják svítící pro své bratry a sestry zde na Zemi a svou přirozeností zářit své hodnoty i do okolí. Dávat možnost vidět povznášející hodnoty plné léčivé naděje již bez vln utrpení. Vrátím se tedy nyní zpět k transformaci, která se článkem neustále prolíná. Vrátíme se ke stavu, kdy jsem prospal den – jež měl a má svůj hlubší význam!

Smysl transformace v reakci na kolektivní pole skrz záměr, její průběh a změny jež nám přináší.

Nejde zde nyní ignorovat změny kolektivního pole plné destrukce, jež nás vysiluje a oslabuje – narušuje naši vnitřní rovnováhu. Máme na výběr být ještě silnějšími a nebo se tomu poddat, proto osobně nabízím podporu v té první variantě, kterou jsem si prošel. Pokud si ji umožníme a podpoříme ji skrz záměr, bude hutná a může jít o více než jeden den malátnosti. Já osobně jsem již v pořádku, avšak cítím, že mnohé ještě dosedává.

Je to reakce těla na všech úrovních, kdy se vše prolíná již jak s pohledu energetického, tak i fyzického. Zde reaguje naše energetické pole skrz úrovně našeho těla adaptací a zapojení skrz své vědomí. Naše tělo již dobře ví, co je třeba a my mu v procesu často nevědomě bráníme a říkáme si – „ať je mi dobře“ – ale tak se bráníme procesu, který místo pár hutnějších dnů trvá týdny, měsíce a nebo k nim nedochází dokonce vůbec!

Je třeba dovolit tomuto tělu adaptaci skrz jeho vědomí a práci v důvěře, dovolit reakci tohoto těla na kolektivní pole kolem, neboť je to toxické prostředí, na které jsou třeba mnohá přenastavení! Tělo zná procesy a možnosti, jak se adaptovat a transformovat na těchto rovinách tak, aby nás již únava a jedovaté prostředí nestahovalo a neohrožovalo, nevycucávalo a aby obranyschopnost stoupla na svou optimální hranici.

Není snadné být přirozeně normální ve světě, který se kompletně pomátl.. Zůstat v klidu, přestože je vše vzhůru nohama.. Držme si vzájemně palce, bude to jízda!

Jak se přenastavit, abychom se mohli cítit dobře a mohli dál naplno zářit ze své podstaty i přes ten chaos a paniku kolem? Možná pomůže nyní popis průběhu z hlediska hlubších významů. Rozhodně se také podělím o záměr, jež tomuto přenastavení dopomůže!

Co Vás pravděpodobně čeká u tohoto procesu, pokud jste jím ještě neprošli? Ohromná bolest hlavy, která pulzuje jakoby kolem tak, jako kdyby jste si dali na hlavu korunu, která tlačí stále na jiném místě. Bolest přecházela a měnila se, probíhala naráz a měnila svou hloubku i způsoby projevu. Povrchová i hluboká rovina, která navazovala na moji mysl – na mozek a také na korunní čakru. S ohledem zpět vnímám jakési filtry na vnější pole.

Tyto filtry brání šíleným davovým psychózám paniky a strachů z okolí, aby se již nestahovaly a odváděly pryč. Je to také imunitní povaha vůči destruktivním myšlenkám, jež jsou do nás schválně implantovány a posilovány. Je to větší schopnost práce se sebou uvnitř sebe sama bez újmy skrz to, co se děje kolem nás. Neznamená to však, že tu paniku nevidíme, znamená to čistě to, že již neprožíváme a nečistíme toto pole.

Pokud máte potřebu přejímání zodpovědnosti a prožíváte sounáležitost s lidstvem. Doporučuji Vám toto silné záměrové prohlášení, je třeba jej přečíst, vnímat celým tělem, prodýchat a nechat plynout každou buňkou těla a na všech úrovních, ukotvit tyto informace v sobě a následně v Zemi. Posléze toto ukotvení nechat projít skrz nás do zdrojových kvalit se zpětným působením jak Země, tak zdroje. Prohlášení záměru:

„Prosím své vyšší já a vedení skrze božskou energii, abych nepřijímal zodpovědnost za lidstvo a planetu Zemi. Také prosím o pročištění svého těla na všech úrovních a o aktivaci filtrů proti implantaci myšlenek a davové psychózy tak, aby neomezovaly a nesnižovaly moje vibrační pole. Zcela přijímám vše tak, jak je to pro mě nejvhodnější, děkuji.“

Záměr je poté třeba s rozváděním dechu nechat působit skrz své tělo na všech úrovních.

Dalším projevem transformačního stavu je velká únava, kdy se skrz tělo předávají informace. Celé tělo různě pulzuje skrz nové adaptace způsobu vnímání těchto davových psychóz. Aby to mělo efekt, je to průběh v naprostém odevzdání se, kde se vše zapisuje na úrovni fyzické, psychické i emoční a energetické. Je to proces samostatného vědomí těla, jež se automaticky ladí a chová tak, jak je to pro nás nejvhodnější! Prohlášení:

„Žádám a prosím své tělo na všech úrovních, aby se otevřelo transformaci skrz adaptaci na působení kolektivního vědomí tak, jak je to pro mě nejvhodnější. Prosím o tento průběh v naprostém odevzdání a důvěře a žádám, aby vše probíhalo v rámci božského energetického vědomí. Dále v důvěře a lásce žádám vědomí svého těla, aby přirozeně reagovalo podle situací tak, jak je to pro mě nejvhodnější, děkuji.“

Pokud jste otevřeni k tomuto prohlášení, dopřejte si klid a možnost lehnout si a vyčlenit si na to minimálně den a naslouchat tomuto procesu opravdu v odevzdání. Je vhodné lehnout si na záda a s klidným dechem vše nechat působit. Je možné si k tomu pustit i transformační vysokovibrační hudbu třeba od Toma Kenyona. Pravděpodobně nebudete chtít tolik jíst, aby se tělo čistě mohlo věnovat transformaci. Avšak doporučuji pít více čisté vody.

Možná si říkáte, kde tyto informace beru a jak vím, že nejsem totální blázen? Jednoduše, mám tento prožitek včetně dalších, cítím ty změny a jednoduše mi tyto informace tělo a zdroj předává tak, jak je třeba. Nestavím se však do role proroka nebo spasitele, je nás stále více a také bude, vlna kterou proti nám pustili probouzí i ty, jež ještě váhají! Na to ovšem vědomí bytostí nižších vibrací nestačí a tak se stává, že naivně skrz krátkodobý prospěch spustí svou záhubu v domnění svého trumfu.

Buďme silní, důvěřujme procesu jež přestává být pomalu ale jistě v rukou těch, jež jej vypustili. Nejsme a nebudeme na to sami, ale je proto třeba něco udělat, zmobilizujme své vnitřní síly, své hodnoty a podívejme se do sebe. Do míst, kam jste se báli možná podívat. Vymlouvali jsme se jako lidé skrze naše situační podmínky a čas.. nyní máme obojí a je na nás, jak se k tomu postavíme. Doslova jsme teď tlačeni skrz strach o svůj život!

Vše se bude ještě přiostřovat, tohle je začátek, ale nechci děsit a šířit paniku. Útěchou nám může být , že se planeta čistí a vše jí to prospívá a o to více vše pak prosvětlí – nenaříká, jak si mnozí myslí! Dostává se jí nyní ohromné úlevy a podobně to vidí i bytosti vyššího vědomí a zdroje.

„Užívejte si ten přerod, tak dlouho jste na něj čekali, přece se teď nezačne bát a nebo ano?

K závěru článku Vám mohu nabídnout také konzultace na práci se svými strachy a přerodem tohoto náročného období – skrz skype či messenger hovor. Nadále doporučuji nahrané meditace, ty jsou zaměřeny na práci se strachy a očistou těla a našeho pole na úrovni jak vnitřní, tak i vnější.

Mé video o korona viru

Ektara – vědomí jež si zde přálo být a vše prožít nejen skrz přípravu na tento přerod planety Země, ale i přes prožitek na fyzické úrovni.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
  1. Duchovní sféry napsal:

    Matouši, jste dobrý, dost dobrý. Když lidi – tedy vnímaví, citliví lidé – čtou vaše řádky, tak z nich velice silně vyzařuje pozitivní energie, energie velice silná, neobvyklá. Bohužel mnoho lidí kolem nás žije v jakémsi pomyslném suterénu, v zatuchlém podzemí hrubého materializmu. Co se týká mne, tak jsem rád že jsem před lety postoupil o patro výš, do slunečných, o něco více duchovních sfér. Mám ještě dlouhou cestu před sebou, ale obdivuji vás kterýžto jste vysoko, velice vysoko nad námi všemi. Přeji vše dobré a Slunce v Duši. Jindřich Haniel, Energetické léčitelství

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)