fbpx

Čtvrtá čakra – srdeční, ANÁHATA, čakra lásky a blokuje ji smutek – nechte bolest minulosti odplavat.. uleví se vám..

29.11. 2021Matouš Svoboda0


Srdeční čakra je východními směry označována nejčastěji jako čtvrtý energetický bod čakrového systému, avšak ani v tom se východní směry vždy neshodnou a některé rozlišují například srdeční čakry dvě anebo rozlišují jiné pořadí. Tak jak její název napovídá, srdeční čakra se nachází v oblasti srdeční krajiny, uprostřed našeho hrudníku. ANÁHATA – tento název lze přeložit jako ničím nevyvolaný zvuk, nekonečný zvuk anebo za mě lépe „zvuk uvnitř, zvuk lásky“. Zharmonizovaná srdeční čakra vyzařuje lásku bez podmínek k sobě i okolí, k lidem, zvířatům i zemi. Jejích dvanáct okvětních plátků značí božské vlastnosti srdce: blaženost, mír, harmonii, lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění.

Nejčastěji je k této čakře přiřazován prvek vzduch, avšak také se běžně uvádí například éter, který je již součástí všech čtyř základních prvků. Já vnímám srdeční čakru jako souhru se všemi čakrami, avšak raději než éter zmiňuji čistě lásku. Láska je pro mě oproti éteru výstižnější, ačkoliv se tyto prvky nijak nevylučují a v tomto případě mohou znamenat to jisté. Uvádí se tedy jiná pořadí, jiné prvky a dokonce ani barva není něco, na čem se východní směry shodují a ačkoliv je zmiňována nejčastěji barva zelená, objevíme zde také tvrzení, že má barvu jedině světle modrou – barvu nebe. Za mou maličkost je matoucí, pokud je jakékoliv dogma založené čistě jen na tradici bez přesahu, vysvětlení a ověření. Pokud přijde nějaký směr s něčím novým, může jít čistě o komerční otáčející se kolo businessu, které se točí i v duchovní a ezoterické sféře především tam, kde lidé jen slepě důvěřují.

Můj pohled na srdeční čakru skrze různé směry a vývoje

Za mou maličkost je třeba vnímat a ne jen přejímat. Mnozí máme vhledy, které umožňují například vnímat barvy energií, pocitů, slov, míst, lidí, země. Já osobně vnímám barvy čtvrté čakry z pozice dogmatických tvrzení jako jeden z šílených omylů, avšak zároveň to z jiných úhlů chápu a mám úctu k původním kořenům, které uváděly zelenou barvu čtvrté čakry a pracovaly s významem prolínajícím se do smyslu a pochopení toho, co si opravdu nese. Je třeba pochopit, že základem je láska a to ne tak, jak ji lidé často pojímají. Nejde o lásku, kterou je třeba dokazovat, je to stav vyzařující z vaší hrudi, z vás do okolí s přijetím situací a lidí ve vnitřní harmonii tak, jak jsou. To ovšem neznamená, že na to nemůžeme reagovat a být součástí změn pro vyšší dobro celku universa, Boha, lásky, smyslu života – (jak jen chcete).

Zdůrazňuji to, neboť například styl podobný budhistickým naukám vychází z toho, že je vše třeba přijmout a s ničím nebojovat. Za mě pokud ctíme lasku a nepostavíme se za ni, pak to není opravdová láska. Bojem je však myšleno jakékoliv lpění na něčem, co změnu vyvolává a tím pádem se stáváte jen tím, kdo přijímá věci tak, jak jsou, ale nezasahujete do nich – jste tedy svým způsobem sledujícím a nehodnotícím, avšak nezapojujícím se do běžného života. Kdyby byl smysl žít jen uvnitř a ne venku, nebylo by třeba se zde ani rodit a pokud můžeme ovlivnit podmínky pro lepší život náš i celku, je vhodné se přičinit, což typičtí mnichové těchto směrů tak úplně nedělají, jich se mnoho věcí netýká. Modlí se a to je často jedinou náplní jejich života. Někteří jsou doslova líní a zvolí si tak osud mnicha, aby se vyhnuli práci a zodpovědnosti – nic se od nich nečeká (dočtete se to v mnoha knihách anebo to uvidíte na vlastní oči, když je navštívíte) – je ctností obyvatel tyto mnichy obdarovat jídlem a není to tam bráno jako žebrání, ale dobrý skutek.

Za mě v případě nelpění na tom vytvořit pro nás i zemi lepší podmínky pro život, podléháme utrpení i kdyby jen na bázi okolních podmínek – kterých jsme „obětí“, ačkoliv souhlasím, že nad tím je vždy náš vnitřní stav, který si lze zachovat i v „nepříjemných podmínkách“. Chápu veliký smysl a přesah v dřívějších dobách, učení se oprostit od tužeb a lákadel tohoto světa je potřeba stále, avšak zašlo to do extrému. Styl života východních směrů je pro západní styl nepochopitelný, nežitelný a neakceptovatelný a není to něco, co by mohlo v této době přispět ke změně celku, ale jen jedinců, jež to dobře uchopí a uplatní po svém. Zde je totiž nikdo za modlení živit nebude – alespoň v této době, v které to píši (jsem změnám a jejich přičinění otevřený). Vraťme se tedy zpět ke čtvrté čakře a jejího významu.

Čtvrtá čakra a její přirozené otevírání a zavírání (podle mé maličkosti)

Čtvrtá čakra je výchozí bod lásky bez podmínek tam, kde se k tomu lidé dopracují a dovolí si ji plně zharmonizovat a otevřít. Srdce zná tajemství lásky v podobě i nehmotných smyslů s přesahem tužeb a zde je třeba naslouchat a dovolit také mysli, která umožní vymyslet cesty, aby se přání mohla vyplnit a povznést nás i okolí. Za mě je neuchopení, když zachováváme jen stav vědomí bez mysli, avšak je velice třeba se do tohoto stavu umět dostat a čistě prožívat srdcem, nicméně ani jeden extrém nepovažuji za zcela šťastnou cestou této společnosti. Je třeba vnímat, co je vhodné pro tady a teď a tak také činit přímo zde na Zemi, na které jsme se narodili za účelem být její součástí, jako součást této smysluplné energie lásky v konání. Velmi se otvírá, když plníte svou vášeň například skrze umění.

Ukažte mi umění, otvírající srdce od mnichů, kteří se rozhodli jen „být“ až takovým způsobem, že tu vlastně ani nejsou. Umění povznáší a otvírá naše srdce, naši srdeční čakru a je jedno, jestli malujete, tvoříte hudbu, poezii a nebo fotíte zázraky přírody. Možná jen chodíte naboso v přírodě a rozdáváte své úsměvy a beze slov se dělíte o radosti života i s mrzouty, neboť víte, že ti potřebují nejvíce lásky, avšak zároveň ji nejvíce odmítají. Nemá tedy smysl za nimi chodit s tím, že k nim cítíte pouto lásky a také je nepůjdete objímat, abyste poté dostali pěstí. Za mě má přesah lásky mnoho podob, avšak mluvím o těch podobách s přesahy lásky bez podmínek. Ta ctí také moudrost a svobodnou vůli, pokud tedy někdo trpí a stále si vybírá cestu utrpení, je třeba mu ji dovolit do chvíle, než ji bude chtít změnit, avšak je čistě na něm, jestli tak učiní. Náplň v radosti je nejjednodušší přirozený způsob povznesení v prožitku, ten je nad teorií!

Dalšími příklady může být procházka s obdivem přírody, západů a východů Slunce, starání se o nějaké zvířátko, které skrze nás netrpí a je vděčné za naši starost. Avšak také starání se o rostliny, stromy a krásu našeho domova. Otvírání čtvrté čakry souvisí s prožitky dobrého jídla a pití ve vychutnávání okamžiku. Jednou z nejstarších okouzlujících radostí je čokoláda, lázeň, masáž těla, jóga nebo vědomé cvičení s vnímáním těla i dechu a samozřejmě meditace. Mnoho je o lásce slov a přirovnání a často právě tam, kde prožívána není, kdy slova vznikají z lítosti a místo lásky je smutek rozvíjen.

Být příkladem beze slov je někdy mnohem víc, než mít vznešená slova plných přirovnání o lásce v podobě nešťastných básníků, kteří si ji představují po svém. Láska povznáší v pravdě bez výmluv na okolnosti, v tom dávám naukám východních směrů za pravdu, avšak za tyto okolnosti neseme odpovědnost každý svým příkladem a přičiněním a není řešením mít přístup, že se vás něco netýká – soucit je ohromná léčící záležitost, umožňující změny a pochopení i u nejzatvrzelejších! Jen to chce čas a bez tlaku vnímat jejich proměny – s láskou bez podmínek.

Srdeční čakra, naše vnitřní dítě a přítomnost

Ještě než zmíním pár řádkům k její barvě a významům srdeční čakry z více pohledů, dovolím si za sebe uvést jeden zásadní tak, jak jej vnímám a cítím v hlubokém naladění do svého nitra. Ačkoliv jde spíše o můj pohled a má slova, už jsem se párkrát setkal se spojením vnitřního dítěte a srdeční čakry, ačkoliv je to ojedinělé. Malé děti bez naučených vzorců ve své radosti z objevování světa -> to je přítomnost a láska sama o sobě, tam je to přirozené a jasné. Tak jak druhá čakra souvisí s vnitřní ženou, třetí s vnitřním mužem, tak souvisí čtvrtá s vnitřním dítětem, jež je přirozeně otevřeno k lásce a prožitkům radosti v tady a teď, v opravdovosti prožívání sebe sama a života jako takového.

Dítě ještě bez vzorců společnosti nic neschovává, pokud je mu ublíženo, brečí, pokud se mu něco líbí, směje se a oči mu jen hrají a projasňuje atmosféru veškerým svým přirozeným bytím. Neřeší jestli nevypadá zle anebo jestli se nesměje či nebrečí moc a ani jestli je to vhodné. Dospělý je běžně okleštěn tolika vzorci chování skrze jakousi etiku společnosti a morální hodnoty, že úplně zapomíná žít a spontánně se radovat. Navíc žije v různých úvahách toho co bylo a co bude, pouští do svého prožitku mnoho strachů, výčitek a kritiky, až se nakonec bojí i cokoliv udělat a tím pádem mu chybí kreativita a rozmanitost, lehkost. Pro dítě je to přitom něco přirozeného, nezná nic než přítomnost a nepřemýšlí nad zkušenostmi, neboť žádné ani nemá a není důvod se něčím takovým zatěžovat, když je svět tak zajímavým místem! Vidí vše poprvé a pozoruje to svýma milujícíma očima jako něco mimořádného. Problém je ten, že dospělí jež zapomněli, že to vše není samozřejmost a že tento svět je opravdu mimořádný a jedinečným místem, každý náš okamžik života je neopakovatelný zážitkem, jež si zaslouží naši hlubší pozornost.

A zde je třeba se tedy zamyslet, jestli tato společnost a morální etické kodexy nejsou proti životu, proti přirozenosti, kterou nám děti ukazují. Věřím, že odpověď znáte a také věřím, že právě proto jste nyní tady.. na mých stránkách, neboť pravděpodobně vnímáme, že společnost a to co se zde děje je výsledkem úpadku moudrého konání v lásce po téměř všech aspektech. Sounáležitost je nahrazena spíše bojem a touhou být lepší a mít se lépe. Dovolím si podotknout, že takto smýšlející a konající společnost beru za duševně velmi nemocnou a její chování za velice nehezké, pramenící z nevědomosti a hlubokých nevstřebaných bolestí, jež si jedinci této společnosti nesou jako břímě.

Je to velká cesta k zahození svých strachů, řešení svých emocí, svých kvalit a své síly, abychom znovu mohli otevřít své srdce a svůj život k lásce a hodnotám, které tato společnost často považuje za slabé. Kvality, které popírá a dokonce se jim vysmívá a účelně je ničí. Pokud cítíte totéž, jste tady naprosto správně a pokud je tohle váš první článek k čakrám, který jste ode mě otevřeli, doporučuji začít postupně od základů – tedy od první čakry. Má to své důvody, které se tam dočtete a pokud jde o to vyzkoušet meditace zdarma na tohle téma, můžete vyzkoušet zdarma část jak z první čakry, tak i část z té čtvrté, nicméně na hlubokou práci doporučuji plnou vedenou cestu, případně alespoň vždy aktivní a pasivní část čakrového průvodce v postupném pořadí. Děláte to pro sebe, je na čase dovolit si to. Změna života a jeho prožívání je dle mého skromného názoru něco, do čeho se vyplatí investovat a když ne do toho, pak do čeho tedy? =)

Barva srdeční čakry a její pořadí v čakrovém systému

Jak jsem již naznačil, považuji dogmata barvy čtvrté čakry za nešťastná! Přesto je zelená barva otvírající srdce, je to barva přírody (jež miluje bez podmínek a dává život všem). Zelená je léčivou barvou a také je to barva kamenů, jež si nesou vibrace lásky, ale rozhodně ne jedinou a rozhodně ne vždy tou nejvhodnější! Avšak nějak se začít musí, pokud k tomu tak tedy přistoupíme, je to za mě v pořádku. Já tak také začal a jsem za tento dar moudrosti původních směrů vděčný. Avšak zlom přišel, když jsem měl v hlavě „Maty… zelená.. ZELENÁ!“ -> jenže já ji najednou tak neviděl, ačkoliv jsem si ji otevřel a vnímal ji zeleně už mnohokrát.. Prostě to nešlo, najednou byla jasně zlatá! Po odevzdání se tomu jak ji vnímám jsem pochopil, že se jednoduše změnila. V tu chvíli v „tady a teď“ byla jasně zářící a celá zlatá a mě zalilo takové blaho, až mi začaly kanout slzy dojetím té lásky. V té chvíli jsem pochopil, že jsem se jí vlastně lpěním na jakési tradici a dogma bránil v plném rozsahu. Nemohu to popsat plně a je jedno kolik slov zde napíši. Buď to vnímáte za těmito slovy a vidíte to anebo to cítíte anebo mi alespoň důvěřujete anebo je jedno co zde píši a stejně vám v tomto mém prožitku nepředám nic jiného, než slova. Nic nenahradí prožitek a když přijde, poté víte, že se vše změnilo, že vy jste se změnili a že i kdyby to nešlo vysvětlit, vy již víte své! Takže.. proč ne? Ať je na začátku zelená..

Avšak nechápejte mě prosím špatně, to neznamená, že zelená předtím nebyla a že se máte snažit o zlatou! Co se změní, když vám povím, že jsem cítil jiný den jasně růžovou? Mimochodem barva růžová je za mě barva lásky bez podmínek, vnímám ji například u matek jako energii vyzařující k dětem a od dětí v bezbrannosti k matkám. Je jedno že se dítě pokaká, zničí vám šperk a nebo začne ječet na celé kolo, stejně tu bytost bezmezně milujete, pokud ve vás tedy alespoň tato událost otevřela srdeční čakru, neboť ani to není samozřejmost. Růženín je růžový kámen, otvírající srdce a více se říká, že je to kámen žen a proč? Protože mnoho mužů tuto lásku bez podmínek prostě chápat odmítá – avšak mluvím o starém nastavení společnosti, které se stále mění a přetváří, tak jako vibrace vás a vaší srdeční čakry a tím pádem i její barvy. To je asi vše, co k barvám a změnám k srdeční čakře mohu v tomto článku říct.

Pořadí této čakry.. možná vás to překvapí, ale to je za mě ještě větší iluze, jako její barva! Víte.. jak jsem již naznačil, souzním s tím, že je třeba si to nějak uspořádat a začít a také souzním s umístněním v krajině srdeční, ale pořadí? Není a nemůže být opravdu čtvrtá, protože i kdybyste dokázali vnímat a vidět jednotlivé čakry, tak se nedopočítáte! A poté zjistíte, že i srdeční čakra je složení z mnoha energetických bodů, který jako jeden velký dostal tento název a je to tak dobře. Kdo by tohle pojal a proč tím mást lidi, avšak pokud mám být upřímný, je to jen pomůcka pro vstup do tajů a hlubších vrstev duchovního seberozvoje. Možná mnohem hlubšího, než by se mohlo zdát a než vám jakékoliv dogma může nabídnout, ale jak se říká „ruku na srdce“ – jak byste se do těchto tajů chtěli uvést, než postupnými kroky?

Význam srdeční čakry z více pohledů

Srdeční čakra je v běžném uspořádání sedmi čaker uprostřed. Takové uspořádání rezonuje i se mnou, důvodem není jen pomyslné klišé, že je hlavním centrem láska – ačkoliv i takové připodobnění se mnou hluboce souzní. Dalším důvodem je také to, co jsem již zmiňoval u prvního článku kořenové čakry. Srdeční čakra je pomyslnou baterií celého energetického systému. Třetí čakra by se dala připodobnit k takové přípojce s nevyčerpatelným zdrojem energie, který ji neustále dobíjí právě skrze aktivní vyjádření našeho já a čtvrtá čakra je poté baterií pohánějící celý systém. Je hlavním smyslem vnímání života a bez vyřešení všech našich strachů, studů a pocitů viny s nalezením toho kým opravdu jsme jednoduše nemůže zářit a tím pádem ani nemůžeme mít v souladu a harmonii náš čakrový systém.

Je to jako kdybyste stavěli pyramidu a místo základu chtěli vytvořit její energetický náboj uvnitř. Mnozí co nepochopili smysl čakrového systému a přeskočili základy s cílem astrálně cestovat, s cílem vnímat vesmír – našli chaos, zmatek, či se pomátli a není divu, že jim to vše padá a celé se to hroutí, když se zaměřili na špičku pyramidy, aniž by byly postavené základy. Také jsem připodobňoval strom, kde kořeny tvoří silný základ, který navazuje na růst kmenu a poté větví a koruny, skrze kterou je přijímána výživa skrze Slunce, jež vyživuje i skrze strom samotnou zemi, neboť zdravý strom ve zdravé půdě z harmonicky vyzařujícího pralesa (bez zásahů člověka) je darem a výživou pro celou planetu. Avšak člověk tyto principy často nechápe, narušuje a dokonce i boří. Člověk je jediný tvor planety, který ohrožuje svým konáním všechen život, včetně toho svého a místo zamyšlení pokračuje stále dál ve svém chorobném jednání.

Je zcela přirozené, že lidé jež žijí v tomto procesu a nazývají jej přirozeným a normálním se těmto větám o čakrovém systému vysmějí, avšak když se je zeptáte na lásku, každý z nich se pravděpodobně vyjádří a bude mít pocit, že tomu rozumí. Chemik vám možná popíše reakce, biolog geny skrze nutnost přežití s významem čistého pudu, beznadějný romantik označí lásku k ženě smyslem života, kdy bez ženy do které se zamiloval nemůže již nadále žít a typický svůdník za hru pro potěchu jeho potřebám. Bude to jejich pravda, jejich prohlubující se zkušenost narůstající s dalšími a dalšími zkušenostmi zakládající se na dalším a dalším mylném jednání, dokazující jejich bolest a iluze o lásce a smyslu. Pokud něco dlouhodobě nefunguje a my stále a tvrdohlavě opakujeme to samé.. co se poté může změnit?

Nikdy nevysvětlíte smysl tam, kde jej lidé již mají. Nepomůže ani to, že jsou ze svého smyslu plného nesmyslů nešťastní a tvrdí, že by to chtěli jinak. Mnoho lidí něco tvrdí a činí naprostý opak. Pravá láska se nehádá, vnímá pravdu a žije ji, tudíž je na vás, jak s těmito informacemi naložíte. Píši je čistě pro ty, co mají chuť se inspirovat anebo spolupodílet na této radosti z tohoto psaní o vjemech, které povznáší a dělají smysl opravdu smyslem života a vesmíru a ne jen smyslem nešťastných lidí, kteří svými smysly nečiní šťastné sebe a ani okolí, avšak každý má takový smysl, jaký si určí a to bez ohledu na to, jaký smysl života doopravdy vlastně je. Mnoho lidí odmítá vidět a je třeba jim dovolit být slepými a nemít jim to za zlé a to je právě za mě ta láska bez podmínek o které se často píše, ale málokdo ji umí žít.

Harmonizace srdeční čakry a čakrového systému

Čakru lásky je možné zharmonizovat pro optimální funkci energetického systému jedině v případě otevření a harmonizace první čakry skrze stabilitu se vstřebáním strachů, druhé čakry skrze přijetí a porozumění emocím a potřebám našeho těla s rozpuštěním jakékoliv viny k sobě i okolí, třetí čakry skrze přijetí sebe sama, objevení svých kvalit a práci na svých nedostatcích – za které jsme pociťovali stud a následně s harmonizací čtvrté čakry. Teprve poté je možné z pocitu bezpečí, vnímání sebe a své síly dokázat milovat sebe i okolí tak, aby nás to neoslabovalo. V tento posvátný moment je láska bez podmínek ctností a nikoliv slabostí, výživou a nikoliv přítěží.

Avšak abychom mohli milovat život v přijetí a lásce, je třeba naučit se milovat prvně svou maličkost, dovolit si otevřít srdce k sobě s nasloucháním svých potřeb, neboť pokud se nepostaráme o sebe, těžko se postaráme o ostatní. Láska v pravé podobě nenabízí beznaděj, nabízí podporu a řešení! Nenabízí lítost, nabízí inspiraci, nenabízí očekávání, nabízí dávání, nenabízí smutek, nabízí radost. Lidé v lásce nečekají na pochvalu, uznání, pochopení, neboť jsou plní svého uznání, chvály a vědomí si svých kvalit. Nevadí, když vám lidé nerozumím, důležité je, abyste si rozuměli vy, poté dáváte porozumění a pochvaly s uznáním a o to více se tyto ctnosti také vrací s radostí v lehkosti a lásce k vám.

Popsané kvality jsou spojené s upřímností, pravdou a autenticitou, která souvisí s pátou čakrou pravdy. Tak jak nám dovolují spodní čakry otvírat srdce a pociťovat lásku, tak nám vrchní čakry dovolují zesílit tuto hloubku. Šestá nám umožnuje hlubší vnímání druhých, rozvíjí empatie a vnímání přesahující hmotné a logické aspekty. Korunní čakra poté umožňuje nejhlubší propojení daleko za obzory naší země. Propojení s universem, s nekonečným vědomím, láskou kolující v nás i mimo nás. Z tohoto pohledu je vše naší součástí a my součástí všeho, právě proto je možné milovat poté i naše nepřátele, což je jedna z největších výzev. To však neznamená, že se za sebe nepostavíme, láska bez podmínek se staví za lásku a porozumění, ne za destrukci a nenávist! Avšak mnozí si to stále vykládají špatně a pletou si bezpodmínečnou lásku s pohledy „sluníčkářů“ – jež odmítají vidět nebezpečí a realitu tak, jak je.

V plném pochopení a vnímáním není co schovávat, naopak pravda je naší podstatou. Takové vnímání umožňuje slyšet slova a vnímat energii za slovy. Ta je mnohem důležitější, odhaluje pravé záměry, poté není důležité kdo co říká, ale to jaký opravdu je a co opravdu zamýšlí. Je to cítit za slovy skrze intonaci, skrze plynulost a rychlost slov, skrze energii očí, energii a řeči těla, mimiku a upřímný pohled. Lidé jednající proti pravdě a lásce nesnesou tento upřímný pohled do očí s vnímáním energie lásky vycházející z vašeho srdce. Ucuknou, otočí se, leknou se jej, případně jim bude velice nepříjemným, poté sami velmi brzy upustí od svého jednání, od manipulace skrze svá slova.

Náramek srdeční čakry

Další podpoření, techniky, meditace a cvičení k otevření srdce

Kromě již popsaných podporujících činností, dovolím si popsat láskyplnou cestu skrze čakrového průvodce lásky, avšak předtím ještě navážu na zmínění kamenů, které pomáhají k otevření srdce a prožitkům lásky. Dovolil jsem si zhotovit náramky lásky, které jsou složené z růženínu, avanturínu a křišťálu. Ve zkratce bych zde popsal kvalitu k prožívání lásky bez podmínek skrze růženín, schopnost léčení a otevření naší srdeční čakry skrze avanturín a vedení s čištěním od všech nízkých energií skrze křišťál. Považuji tuto kombinaci za velice silnou pro podpoření našich kroků na cestě k harmonizaci čtvrté čakry lásky a s těmito záměry tyto náramky vypouštím do světa!

Rád bych se ze srdce podělil o silnou techniku na otevření srdce. Tato technika mi byla předána a byla zhmotněna videem, které jsem zařadil do meditačního čakrového průvodce. Není založená na žádných knihách a ani skrze výklady dostupných tvůrců působící zde na Zemi v hmotné podobě. Byla předána láskyplnými bytostmi skrze moudrost nám již přirozenou, neboť s ní nevědomě pracujeme velice často, aniž bychom o tom měli tušení. Pokud vám tedy tyto vhledy nejsou cizí, věřím, že techniku velice oceníte. Rozhodl jsem se ji zpřístupnit pro všechny zdarma skrze registraci do průvodce čtvrté čakry lásky.

Dalšími meditacemi v průvodci vás bude provázet aktivní část na otevření srdeční čakry a zrovna tak pasivní část. Pracuje se zde s vizualizací čakry, významem, zpracováním smutku, mantrami, mudrami a také zpíváním. Specifickou a silnou meditací v průvodci bude navštívení Planety Lásky, jež umocní prožitek a sounáležitost v lásce k bytostem i planetě, kterou společně v meditaci můžete pocítit a vnímat, cítit jak na ni reaguje naše srdce. Jedna z dalších meditací pracuje na rozpouštěním strachů skrze lásku k sobě i tělu a mysli na všech úrovních. Velmi tématicky podobnou meditací s rozvíjením lásky v nás, vás jako darem obdařím i samotným závěrem. Jednoduše si nemohu pomoct, je mým záměrem dávat radost a lásku a věřím, že vy to pocítíte také, když dáte tomuto průvodci lásky šanci.

Pozvánka k meditačnímu průvodci lásky!

Více na: https://www.cakryzivly.cz/cakrovypruvodce/

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)