fbpx

Ektara k lidem o manipulaci, článek i video!

Ať už to bude znít jakkoliv, chtěl bych říct, že já v lidi věřil a věřím.. Vím, že to zde nebylo a není jednoduché a že jsme zde přišli do jakéhosi fungujícího systému pravidel a hodnot, které jsme přijali za své.. Za normální a přirozené.. neboť se jimi řídila společnost a přátelé kolem nás..

(v článku doporučuji rozklikávat odkazy, přímo souvisí s dějem – jsou to odkazy videí, filmů, scén, úvah a článků podrobněji na daná témata)

Ale nyní nám mnohým dochází, že přirozené nejsou a že není normální žít ve strachu a stresu, v nerovnováze. Že boj, závist a soutěživost jsou přežitkem minulosti, v které jsme neustále drženi jako vězni proti své vůli a to tak rafinovaně, že si to mnozí ani neuvědomují..

Právě proto je třeba, aby tento přežitek padl a aby zaplatili ti, jež si s námi hrají jako s lidmi od počátku věků.. Vše co znáte a co se vám předkládá je jedna velká bublina lží a iluzí, kdy média neslouží pro informovanost lidí, ale pro dezinformaci a manipulaci tak velkou, aby vizionáři a myslitelé nové doby byli představováni jako blázni a pomatenci.

Zatímco loutky systému jež udržovali tuto moc intrikářů minulosti působili jako hrdinové hájící naše práva.. Manipulace je tak velkou hrou, že manipulovaní by se chtěli prát za své otroctví, kdy manipulovaní vůbec nevědí, že jsou obětí a nejsou schopni si to mnohdy ani připustit.

Zdravotnictví slouží pro udržování nemocných ve stavu strachu a nevědomosti, ekonomika ve stavu strachu a dohledu nad otroky a vizemi mít se lépe za dřinu, která postrádá smysl. Bezpečnost ve stavu strachu, otroctví a pravidel, jež vytváří kriminálníky, kteří touží najít své svobodné postavení.. Systém her a pravidel nutící soutěžit, bojovat a házet klacky pod nohy jeden druhému, závidět a ubližovat..

Kdy se probudíte a zjistíte, že stojíte člověk proti člověku proti své vůli, kdy nepřítel se směje v pozadí a tahá za nitky?

Co když fascinace z filmů, jež lidé vyhledávají v podobě jiných světů a bytostí nejsou pohádkou? Jsme nastavení z filmů bát se v případě kontaktu jiné civilizace o život a bojovat o něj s vetřelci.. Možná jsme si pod tím vším divadlem nevšimli, že vetřelci jsou mezi námi již pěkně dlouho..

Možná jsme přehlédli, že celý ten režim jede podle nich a my se stali jejich otroky a ti, jež by nám mohli pomoct považujeme skrz tuto velkou manipulaci za vetřelce, proti kterým bychom bojovali o svůj život.. Stejné je to s lidmi, jež jsou skrz média lynčováni – neboť jsou hrozbou systému!

„Válka je mír, Svoboda je otroctví, Nevědomost je síla!“
George Orwell – 1984. Doporučuji audioknihu na poslech!

Jak však pomoci tam, kde se bojuje proti těm, jež nám chtějí život naopak dát? Říkalo se, že je to celé neférový boj, že to musí přestat a já věřím a cítím, že se tak pomalu děje a ten celý systém připomínající pozorování velkého bratra již končí.. Cítím však, že záleží především na vás.. Na lidech, na každém z vás! Nelze spasit ty, co pro to nic neudělají a chtějí být v rolích obětí a otroků této doby.

Lidé mají velkou moc, jsou to bytosti, jež svou vnitřní silou předčí daleko ty, jež si nimi hrají. Záleží na každém z vás, vaše myšlenky a přijatá realita má ohromnou sílu a to co se nyní děje v pozadí korona viru již dozrává.. Mně osobně teď z pohledu nejen tohoto života zde na Zemi záleží na tom, abychom si uvědomili jako jednotlivci, jaké hodnoty bychom rádi přijali..

Pokud jedni mají mít větší hodnoty a postavení, pak zákonitě musí být ti, jež mají méně a mají horší postavení.. Další závislost hraje v roli chování se v nadřazenosti a podřazenosti.. Jak se chováte k druhým, tak se vám to také vrací a jakákoliv nerovnováha tlačí zase opačným směrem, kdy moc a postavení vytváří bezmoc a následný boj, kde se role vystřídají a krev dopadne na obě strany.. Zatímco se lidstvo zabíjí, třetí strana se směje a dává další, další a další možnosti k rozdělování a manipulaci, moci..

Nechtějí, abyste objevili hodnotu jako je láska, soucit a podpora sounáležitosti lidství! Hrají si od vzniku člověka s naší DNA, kde je zakódována potřeba sloužit a poslouchat, aby jiní mohli vládnout. Rozdělují nás skrz etniku, barvu pleti a rysů. které nedávají ani skrz historii smysl, skrz historii, která se mění tak, jak je třeba. Mění naše dějiny, jak se to hodí.

Rozdělují nás skrz kulturu, příslušnost, sociální postavení, jazyky, náboženství, politiku a dokonce i zábavu v podobě sportů, kdy bojují jedni proti druhým. Dávají nám návykové látky a zároveň nás za ně trestají, otupují nás. Berou nám byliny, léky rostlin a džungle jež mají léčivou moc na ledacos, co vás napadne a místo toho nám dávají těžce placenou chemii, jež nás otupuje od bolesti i života a jež vytváří další zdravotní problémy.

Tak který Bůh je ten pravý? Více o náboženství po rozkliknutí..

Zdravotnictví je business podporovaný systémem, státy a organizacemi na úkor těch, jež opravdu léčí. Ti jsou nazváni šarlatány a podvodníky, přičemž podvodníky se stávají samotní doktoři v nevědomosti a roušce výzkumů na základě další manipulace a lží. Zdravé hospodářství je nahrazováno způsoby jež podporují výrobu jedů, které nás pomalu ničí. Otravujeme neustále svá těla i svou mysl, která je neustále masírována médii, zářením a vlivy mimo lidský původ. Mnohé vynálezy jsou mimo lidský původ.

Jaké odhalení by to pro vás bylo, kdybyste zjistili, že ty nejtajnější zbraně neslouží na přípravu případné války s nepřítelem pro bránění státu či planety, ale že jsou již dávno v provozu a zaměřeny proti vám samým? Jak moc je to nepředstavitelné? Pokud hodně, pak je to přesně to, co je smyslem.. Má to být natolik šílené a absurdní, aby tomu lidé nevěřili, aby bojovali za pokračování v otroctví a ničení sebe sama i planety..

Považte, otrávili jsme vodu, půdu i vzduch, jako lidé jsme vychýlili do nerovnováhy klimatické podmínky, řeky nám vysychají, zemětřesení a pohromy se navyšují a vám stále nic nedochází! Výskyt kyslíku klesá, lesy se schválně vypalují, živočichové v oceánu vymírají a parazit se stále směje v pozadí a baví se celou podívanou, krmí se tou lidskou hloupostí.

Jak můžete být lhostejní k jisté zkáze nás samých? Co chcete aby po vás zůstalo, když neustále zamořujeme vodu, půdu i vzduch? Když stále těžíme hmoty, jež nelze těžit donekonečna a na nichž stojí celý systém a ekonomika? Napadlo vás někdy, že žádná ropa, uhlí a ani elektřina v podobě elektráren není třeba?

Co když se vynálezy prostě „rozbijí“ ?

Jen je to bolestivé vidět a přiznat si, že na tom fungování stojí až moc firem a zájmů na to, aby to celé padlo.. Stojí za tím opět systém a je to jeden ze způsobů, jak nás mít pod kontrolou. Co si myslíte, že se stane s vynálezci, kteří navrhnou řešení? A kdo si myslíte, že dává podklady k výzkumům a možnostem pro jejich uplatnění?

Začněme si klást otázky, je čas zastavení a možností restartu, otevření očí. Přišel jsem sem, protože já ve vás věřím, tedy v nás! Jsem nyní zde jako jeden z těch, kteří mají upozornit na to, co se děje a je mi jedno, co se mnou udělají. Nebojím se smrti a vím, jaké karmické dopady by to neslo pro ty, jež by to učinili. Nevěřím na jeden život, protože si jednoduše vybavuji své další životy a také rozhodnutí jít sem na Zem.

Mnozí z galaktické rady tvrdili, že si lidé nezaslouží další šanci a je třeba aby zanikli tak, jako zaniklo již lidstvo mnohokrát v roli mnoha civilizací.. Mnoho těch, jež jsou karmicky svázáni se Zemí.. Mnoho kněžek a „bohyň“, jež se staví opakovaně do rolí vést a být nad těmi, jež nevidí. Ale je čas změn a rovnosti mezi námi všemi, proto apeluji na rozpad těchto šílenství v poutech minulosti a vyvarování se chyb starých.

Lidé jež jim naslouchají jsou jim rovni i když to neví a mají tendenci velebit. Je to další role, kdy se velebené často nechají unést a staví se nad společnost i muže. Ačkoliv jsou ženy vnímavější a je tedy přirozené jejich probouzení a spjatost s rolemi minulosti, je třeba vystoupit nad ně a tvořit nově s vědomými muži nové doby, vytvářet novou dobu v rovnováze. Vyrovnat se jak s kritikou neprobuzených, tak s velebením probouzejících se.

Není to zrovna příjemná role, kterou jsem si zde vybral zahrát, ale nestavím se nad nikoho, avšak poukazuji na principy, které je třeba změnit, aby lidstvo mohlo najít svobodu a rovnost mezi sebou z pozice jednotlivců i celků, jež se znovu poznávají a spolupracují mezi sebou ať už z pozice planety nebo vesmíru jako takového.

Tato hra je nyní v patových situacích a ti jež se schovávají v roli představující cesty boží v rouchu Satana je třeba vysvléct.. Je čas, aby pravda vyšla na povrch a aby otevřeli oči i ti, jež je doteď měli zavřené.. avšak každý má svobodnou vůli, je možné jít hrát tyto hry do jiné inkarnace jinam. Přerod, který jsme si mnozí přáli zažít je nezastavitelný a již se blíží.

Zatím na něj jako lidstvo nejsme připraveni, ale tato připravenost se mění s těmito slovy a mnohými dalšími, jež se místo poslouchání učíme cítit, vnímat a žít. Zde vše začíná myšlenkou a následnými slovy, jež se mění v činy. Je to prostředek nedokonalý, avšak zde platný a známý a proto teď mluvím, abych mohl být pochopen.

Mám dvě ruce a dvě nohy, jsem člověkem, abyste mě nezastřelili na potkání. Avšak to vše je jen háv a já se těším, až uvidíme společně za mnohé hávy. Především je nyní třeba vidět, že mnozí doslovní hybridi, jež neprošli inkarnací jako my nejsou lidmi a jsou zde dosaženi pro tohle loutkové divadlo politické a vládnoucí sféry, kde ti jež opravdu tahají za nitky jsou stále skryti. Nyní na ně však v pozadí korona viru dochází. (jejich výtvor)

Mnohé bychom našli ve Vatikánu v rouchu satanistů tohoto světa. Těch, kteří otočili činy Ježíše proti lidem. Nikdy neřekl, ať velebíme církev a naopak byl proti prostředníkům a shromažďování v kostelech. Podle Matoušova evangelia, kapitola 6, verš 6: Ježíš radí, aby se lidé modlili sami doma a nikoli v bohoslužebných místech. On sám je ostatně nenavštěvoval.

Jedna starší úvaha o kostelech a jejich spojitostí s manipulací církve.. Jak na Vás působí?

„Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skrýt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti to oplatí.“

Proč se tedy tito Ježíšovi věrní chodí modlit společně do kostela? Jinými slovy chtěl, abychom boha objevovali sami a ne abychom o něm poslouchali pohádky skrz prostředníky, čímž se církev stala.. Proč se farnostním představitelům vůbec říká Otče.. „dobrý den Otče.. krásné kázání Otče“ … Ježíš říkal: „Nikomu na zemi nedávejte jméno ,, Otec“: jediný je váš Otec, ten nebeský. “ A co honosení, zatímco Ježíš chodil bos a nabádal ke skromnosti!

„Až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně, pak uvidíte syna Živého a nebudete se bát“

Pro mnohé byl neškodný blázen a pro jiné prorok, jeho nadčasové metafory mu dovolily mluvit o přirozené nahotě jako u dětí. O zahození masek a ega, naší zmanipulované mysli, abychom sami skrz sebe nacházeli cestu bez prostředníků v upřímnosti. Otočili jeho slova a činy, čím dříve tu uvidíte, tím lépe. Ježíš a církev nemají moc společného – více k tomu najdete zde.

(V odkaze najdete mimochodem církví zakázaná připodobnění Ježíše, ačkoliv jde o věrohodné citace, které jinde nejsou a za které byli lidé upalováni, když jim naslouchali. Najdete tam také jak mnohé přetočili a doslova obrátili proti slovům Ježíše, věřím, že to stojí za přečtení)

Je to od církve naprosto zvrácené přetáčení toho, kdo Ježíš byl a jaké hodnoty zastával. Předělávání a přepisování textů tak, aby se hodily do jejich konceptu. Ježíš však nebyl čistou inkarnací a jeho vědomí dalece přesahovalo to mé, včetně možností jaké měl. Avšak beru jej jako součást své rodiny mimo tuto planetu a mimo toto tělo, které mi není nijak vlastní. Včetně i hodnot a principů toho, jak to tu chodí.

Popravdě jsem měl velký problém se v tom zde vyznat a najít, připadalo mi to zde jako velice hloupý vtip. Viděl jsem například mnoho lidí v nákupních centrech, byl jsem kluk pozorující dav lidí a jako bych tam byl jediný, co tam opravdu byl a viděl. Ostatní se jen honili za svých chtíčem nebo řešili chaos a problémy ve své hlavě. Jak člověk může být zcela sám v davu lidí?

Nechápal jsem to a chtělo se mi z těch všech různých neosobních setkání a chování brečet. Nechtěl jsem přijmout tuto planetu a její zvyky a bouřil jsem se proti nim, nepoznával jsem zde hodnoty mně blízké. Je těžké přijít sem a na vše zapomenout, stát se najednou tohoto chaosu součástí.

Metro.. tolik lidí, co tam ani nejsou.. zvláštní si to uvědomit, nemyslíte?
Ne-myslete.. aneb článek o kouzlu zapomnění..

Dříve by mě za podobné výroky zastřelili nebo zavřeli do blázince, nyní je tu svoboda vyjádření a především by to mělo tolik karmických dopadů, že se již mohu takto veřejně vyjádřit. Nevěřte médiím a nevěřte ani mě samému, je zde mnoho těch, jež se prohlašují za inkarnace Ježíšů a Magdalén a přestože mohou nést část jejich vědomí, sami zde mohou být stále ztraceni a zaslepeni skrz kritiku či pochlebování.

Co je a není dobře poznáte až v momentě, kdy vypnete mysl a začnete myslet srdcem.. Zeptejte se vašeho srdce, jestli je tato situace v pořádku a jestli to co říkám má nějaký hlubší smysl, přestože tomu třeba nebude vaše hlava hned rozumět.. Děkuji Vám i sobě za tento čas.. www.meditace.net

PS: Pro ty, co dočetli až sem mám 10% slevu na meditace – stačí zadat kód karantena. Sledovat dění můžete také na FB, kde bude soutěž o slevy a o meditaci dle výběru zdarma. Slevy platí jen na duben.

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)