fbpx

Šestá čakra – intuice, ÁDŽŇÁ (moudrost a vhled), blokuje ji klam skrze oddělení, pocity strachu či neschopnosti v intuitivních dovednostech.

Průvodce čelní čakry je dokončen a nachystán k objednání! Pro první z Vás, co cítíte vydat se na cestu s celkovým průvodcem šesté čakry mám slevový kód „intuice“ <- napsat bez uvozovek.. čísla se vtipně prohodí a vytvoří takovou menší iluzi.. neboli příjemnou slevu..

Základní informace k šesté čakře třetího oka + video o symbolice

V sanskrtu je nazývána Ádžňá. S touto čakrou se pojí slabika KŠAM nebo OM a její název se dá přeložit jako: pokyn, poznání, vědění, moudrost. Šestá čakra připomíná oko a tak jak pátá připomíná pravdu uvnitř nás, tak zde šestá připomíná přesahy a vjemy nad naše běžné smysly vnímání reality. K šesté čakře patří neodmyslitelně intuice, skrze kterou moudrost vnímáme.

Pokud intuici nasloucháme a důvěřujeme jí, zvyšují se v nás vjemy související s vhledy, věděním a dalšími schopnostmi cítění i mimo základní smysly. Pokud ji máme zavřenou, často máme problémy s představivostí, vizualizací a také nevnímáme své sny a svou intuici. Šestá čakra je přímo spjatá s těmito přesahy vidění neviditelného, či slyšení neslyšitelného, ale často se opomíjí i další schopnosti, které můžeme rozvíjet a které navazují na našich pět základních smyslů.

Zrak – vnímání obrazů hmotné reality a světa viditelného okem přesahuje v jemněhmotné sféře do jasnozřivosti. Jasnozřivost je schopnost vidět jemněhmotným vnitřním zrakem skrze třetí oko. Tato schopnost souvisí s vnímáním jemnohmoty, jež je běžným okem neviditelná. Může jít například o schopnost spatřit ducha či anděla, vidět vhledy přítomné, budoucí či minulé. Zrovna tak souvisí s možností vidět přímo energie míst, předmětů a aury bytostí. Zatímco aura se mění v našem životě pomalým a postupným tempem, energie které vyzařujeme se mění ihned podle našeho rozpoložení.

Sluch – vnímání zvuků a tónů vytvořených skrze hmotu. V jemněhmotné sféře se tato schopnost vztahuje na slyšení jemnohmotným sluchem, v takových situacích můžeme rozumět například již zmíněným duchům a andělům to, co nám v tu chvíli říkají. Tato schopnost se může rozvinout do rovin telepatické komunikace i skrze vidění -> posílání obrazů, cítění -> posílání pocitů, chutí a smyslů či prožitku, také vůní a doteku. V případě rozvinuté telepatie již přestává hrát roli čas i prostor (vzdálenost).

Hmat – vnímání pevných hmotných tvarů je na jemnohmotné úrovni obohaceno o cítění smysly srdce. Taková schopnost se nazývá jemnocit. Souvisí již i se zmíněnou schopností telepatie skrze posílání pocitů a dalších smyslů, avšak zároveň může jít o pohlazení na jemněhmotné sféře, které cítíme i mimo běžné fyzické receptory. Například pohlazení andělů či závan vnitřního tepla či chladu. Zrovna tak můžeme cítit energie a to jestli nás rozlaďují, anebo působí blahodárně.

Čich – vnímání pachů a vůní hmotného světa přechází v jemněhmotné sféře do vnímání vesmírných tónů a frekvencí vnitřními smysly skrze třetí oko. Díky tomu můžeme cítit pachy i mimo běžné cítění skrze náš nos. V takovém případě se bavíme o jemnočichu.

Chuť – vnímání chutí hmotného světa přechází v jemnohmotném světe do vnímání chutě jemnohmoty. V takovém případě jde o chutnání jemněhmotných a vesmírných frekvencí skrze třetí oko.

Vědomé snění

Vědomé snění spočívá v barevnosti, pestrosti a v živém prožívání svých snů a realit, do kterých jsme plně ponořeni a které si můžeme i uvědomovat již při samotném snění. Můžeme vědět, že spíme a máme možnost probuzení, či změnu reality a jejího vnímání a až se vrátíme zpět, pamatujeme si nejen obsah našeho snění, ale také to co nám sen přinesl. Díky vnímání našich snů tak lépe poznáváme sami sebe a důvody, proč se nám sny zdají a co prozrazují o našem životě a o nás samotných.

Sny můžeme vědomě tvořit, můžeme i vědomě navštěvovat místa a bytosti nám známé a ty nám mohou říci či předat to, na co bychom jen stěží mohli sami přijít. Dozvědět se pravdy ze světa mnoha realit a světů, včetně toho našeho. Můžeme vnímat více úhlů reality nad naše samotné „JÁ“ a zde je realita ještě zajímavější.. Lze vnímat různé úrovně vědomí i reality.

Lze mít zodpovědnost za tvoření povahy snů a míst navštívených, avšak i další bytosti se svou zodpovědností zde mohou být, reagující dle svého uvážení, dle své aktuální povahy. Co je sen a co je realita? Mnozí se probouzí z reality života a boří své mýty o probuzení a o vnímání své vyzrálosti. Neboť vnitřní práce probouzení nikdy nekončí, ta se neustále prohlubuje a neustále znovu začíná.

Například chaos plný nesmyslných realit odráží náš vnitřní stav a napětí v nás a naší mysli „koloběh myšlenek“.. Bránící se ego k hlubšímu vnímání, odmítání reality.. Je to poté odraz nás samých, ať už se navenek prezentujeme jakkoliv.. Něco takového nelze oblafnout.. To jak jsme naladění se nám projektuje do života! Na krásy snění je třeba být naladěn, mít na ně čas a starat se o svou mysl, uvádět ji do klidu a harmonie. Mnozí v kolotoči šílenství si ani své sny nepamatují a je to tak dobře.. z těch nočních můr už by se také nemuseli probudit, avšak i takové paralyzování je někdy třeba pro posun tvrdohlavých.

„Naopak kočky vnímají přirozeně a vědomě více realit.. občas koukají pro nás „do blba“ a my nechápeme proč.. zatímco ony vidí postavy a energie míst.. bytostí, jež běžným okem nelze zahlédnout.“

Intuice skrze třetí oko

Intuice – Prolíná se se všemi zmíněnými schopnostmi, intuice námi prochází a my cítíme co je a není pravdivé. Pokud rozvíjíme intuici, můžeme v sobě rozvinout také jasnovědění. Zde není nutné logicky chápat aspekty toho proč něco víme, avšak najednou to prostě víme. Často tuto intuici vycítíme například, hrozí-li nám nějaké bezprostřední nebezpečí, může jít o pocit (vnitřní sevření, projetí husí kůže či pocity chladu), že někam najednou nechcete jít.. mnohokrát již vnímavým lidem tato intuice zachránila jejich životy, nicméně je to jen příklad jejího využití. Můžeme najednou vědět, že na nás někdo myslí a dokonce i jakým způsobem a jaké má úmysly.

Můžete vidět skrze vhled či sen toho, co se ještě nestalo, anebo co se již stalo a vy díky přenosu pocitů a vnímání myšlenek všech zúčastněných objevíte úhly všech pohledů a důvodů jejich počínání i s případnými změnami, které ihned mění realitu. V takové chvíli víte dopředu co říct či jak se zachovat, uvnitř totiž víte, že jste to již zažili. Právě proto je intuice tím hlavním aspektem, neboť můžete slyšet píseň, kterou jste niky neslyšeli a můžete vnímat chuť jídla, které jste ještě nikdy nejedli a až se tak stane, zjistíte, že chuť i vůni jste již přesně znali předem tak jako píseň, která zrovna začala hrát a vy víte, že jste na místě a zažíváte přesně to, co jste již zažili, chutnali, viděli, slyšeli, cítili.

Možná Vás napadne, že jsou to hezké teorie, nicméně za sebe mohu říct, že mluvím z vlastních zkušeností. Vyhnul jsem se takto například znásilnění a možná i zabití, kdy mé mladší „já“ cítilo potřebu být velmi napozoru a poté utéct pronásledovateli.. mohl jsem si dát tehdy sluchátka a dělat že se nic neděje, ale od chvíle co jsem vystoupil z tramvaje na Kraví hoře v Brně a procházel parkem, jsem věděl, že je něco velice špatně.. a také bylo.. vyhlídl si mě nějaký (asi bychom jej nazvali kulturistou) chlápák, kterého jsem v životě neviděl.. měl s sebou podezřelý batoh a vypadal velice „rozrušeně“.. když jsem se rozběhl a on zjistil, že mě nedožene, obdaroval mě vzkazy, že si mě najde později, že mu stejně neuteču.. že uvidím!

Byl jsem v šoku.. jen jsem přemýšlel, co asi tak měl v batohu a co by se mnou dělal.. tehdy jsem volal své mámě svou zkušenost a ta s hrůzou polkla a se slzami mi pověděla.. „měla jsem noční můru, že se to stane a že to nepřežiješ, ale nechtěla jsem ti to říct.. byl to hnusný sen.. nechtěla jsem tě strašit, jsem ráda, že jsi v pořádku“.. Dotyčného jsem naštěstí od té doby již nezahlédl, bylo to zřejmě poprvé a naposledy a něco uvnitř mi říkalo, že jsem nebyl cílený, ale tzv. náhodný cíl.. nicméně zde považme, nakolik šlo o náhodu, když jej ve snu viděla i moje máma ještě dříve, než se tak stalo? I popis chlápka s vyholenou hlavou a batohem seděl. Díky intuici a můžeme to nazvat i nějakým zásahem ze shora jsem si tehdy sluchátka nenasadil a nešel bezstarostně s obdivováním parku jako vždy.. kdybych to udělal, mohlo by mi to být osudné.. Někdy to vyšší smysl vesmíru pojistí i víckrát, aby se zpráva o opatrnosti k Vám dostala a vy změnili svůj osud!

Navštívil jsem také místa, které jsem znal ze snu a na kterých jsem nikdy fyzicky nebyl.. najednou tam jste a víte, že už jste tam byli.. Viděl jsem také situace, které nastaly ve snu a já je najednou zažil a věděl jak se mám zachovat, neboť jsem znal špatné i správné verze. Ovšem tohle není článek o tom, abych Vás přesvědčil o své vnitřní pravdě a ani nemá být o mně a o tom co jsem zažil. Tohle je nástin, který jsem doplnil, neboť jsem cítil dát i nějaké příklady ze svého života a to bez ohledu na to jestli mi věříte anebo ne. Ve své podstatě na tom nezáleží, je to čistě vaše věc, tak jako je moje věc to, co jsem si prožil v těchto směrech a ohledech. Již jako malý kluk jsem měl tu čest vnímat ducha, bohužel to nebyla hezká zkušenost. Pokud někoho zajímá můj příběh, tak ten najdete tady. Nyní se však vrátím k článku o šesté čakře.

Třetí oko

Šestá čakra je v oblasti, kterou nazýváme třetím okem. Fyzicky je takto označována oblast nad kořenem nosu (avšak to je za mě dosti neúplné, neboť třetí oko najdeme uprostřed své hlavy). Různá učení hovoří o místě, z kterého do nás proudí světlo vyšších a rychlejších vibrací, než tomu bylo u zvuku u čakry níže. Skrze toto světlo jsme obdařeni vidět vnitřním zrakem to, co je naším očím běžně skryto. Právě proto je tato oblast nazývána třetím okem (souvisí například s šišinkou mozkovou, ačkoliv i to je malá část celku, viz obrázek třetího oka níže), neboť nám dává obraz skrze tento bod nad kořenem nosu uprostřed našich pravých fyzických očí a skrze vnitřní obraz uprostřed naší hlavy. Mnichové a různí mistři duchovního učení označují třetí oko jako místo působení tzv. indigového světla.Spojují si jej s působením intuice třetího oka a dle jejich učení napravuje v této čakře vše do souladu: ať již nedostatečnou či nadměrnou funkci této čakry, tak principy samotné intuice a schopnosti naslouchat svým pocitům, svému tělu a zejména poselstvím a vedení shora. Právě proto je zde poukazováno na stav, kdy jednoduše víme. Je zajímavé, že i my máme výrazy, jež vyplývají z těchto starých moudrých učení. Například se ptáme „Jak to víš? Osvítil tě snad duch svatý?“ Křesťané při vyváznutí z nějaké nehody jako zázrakem hovoří, že při nich stáli andělé a všichni svatí. Budhistické učení hovoří o stavu osvícení, které nám pomáhá být nad pozemskými strastmi a duchovní mistři hovoří o stavu vědomí či vědění v přijetí, které přitahuje vysoké vibrace lásky, kterými jsou opojeni natolik, že se radují ze samotného bytí.

Zde je nutné podotknout, že stav osvícení souvisí dle dalších směrů s působením paprsku tzv. diamantového světla, jež námi prochází korunní čakrou. V ponoření se plně do diamantového světla znamená být vědomou součástí Universa, Boha, Lásky (jak jen chcete.. „Vesmíru, Stvořitele, Vědomí“). Velmi obrazně a nedokonale by se zde dalo znázornit, že indigovým světlem k nám hovoří tento vyšší princip z vesmíru a diamantovým světlem se s námi přímo propojuje. Čelní čakra je spojená také již se zmíněnou schopností telepatie, kdy k nám hovoří bytosti z jemněhmotných sfér skrze naše třetí oko a hlubší propojení s nimi je srkze čakru korunní. Možná jste také zaslechli o tzv. indigových a křištálových „diamantových“ dětech – i zde se téma schopností šesté a sedmé čakry prolíná!

Vzhledem k objevům vědy, která v těchto ohledech překvapivě pokročila, aniž by se o tom běžná populace měla možnost lépe dovědět a vzhledem k odkazům například starého Egypta, jsem se rozhodl dát zajímavosti do svého videa o třetím oku. Půjde o informace včetně velmi důležitých obrázků vycházejících i skrze anatomii s biologickým uspořádáním třetího oka, neboť mě osobně zlehka irituje, jak banálně a velice povrchně o třetím oku uvažujeme!

Nejde rozhodně jen o třetí oko jako bodu na našem čele, ale je to propojeno i na fyzické sféře s šišinkou mozkovou. Vy co již čtete mé články víte, že mě jednoduše přebírání jakýchsi pouček jednoduše nestačí a naopak je často pokládám za nedostatečné či přímo zavádějící! A zde je tomu tak dvojnásobně. Navíc kdo hovoří o těchto věcech je často označován za osobu jež bere houby a hulí.. Avšak to že se zde zamlžuje učení velmi staré vyobrazené na chrámech, spjaté s bohy starého Egypta a nyní dokonce vědci přináší i mnohé vědecké objevy, to běžná společnost moc neřeší a spíše se těmto tématům vysmívá.

Ostatně já sám vím velmi dobře jaké to je, být tímto světlem vyplněn a také v něm usnout a poté se v něm opět probudit, nedá se to ani popsat.. je to prostě blahodárné.. NÁDHERNÉ.. Poprvé se mi to stalo, když jsem se ladil na otázky, jestli jsme zde opravdu sami, anebo je zde i něco víc.. tak nějak jsem usínal s touto myšlenkou a vnitřně začal pociťovat teplo, jež s mým usínáním nabývalo na intenzitě.. usnul jsem tehdy ve zlatožlutém světle s nepopsatelnými pocity vnitřního štěstí, vnitřní lásky a pocitu naprostého bezpečí.

Zde je popisované zhotovené video, zaměřuje se na oblast třetího oka a šišinky mozkové!

Šestá čakra – čakra čelní

Dalším označením šesté čakry je čakra čelní. Kromě tématu intuice a třetího oka, na které jsem se podrobněji „rozhovořil“, je toto energetické centrum spojené s moudrostí. Aby však moudrost mohla sloužit pro vyšší principy a ne jen našemu „JÁ“, je třeba spjatost s klidnou a vědomou myslí. Síla mysli mění naši psychickou, emoční a nakonec i fyzickou realitu, je to životní síla, jež uskutečňuje naše vnitřní sny a uvádí je do praktického života.

Čelní čakra nám dává energii s probuzenou myslí a nabízí nám duchovní moudrost vidění sebe sama a okolí z nadhledu z více rovin a úhlů pohledu. Moudrý člověk koná v rámci vyššího dobra, rozvíjí myšlení o tom kdo jsme a pomáhá zvládat těžkosti života sobě i druhým. Zároveň je to schopnost oprostit se od osobních útoků, toxických situací a lidí. Je to síla zdravého postoje, jež živí naši vnitřní jasnost. Moudrost rozvinutá skrze šestou čakru umožňuje cítit skrze intuici a rozeznávat povahu situací i lidí. Harmonický postoj spjatý s moudrostí a intuicí přirozeně kultivuje sebe i druhé k principům Lásky, Svobody a Respektu k sobě samému i druhým v rovnováze vesmírného splynutí. Je to uvědomění si iluze oddělenosti a konání v rámci vyšších smyslů tak, aby to bylo vhodné pro nás i druhé, ačkoliv to neznamená vždy tu nejjednodušší cestu a ne vždy se našemu okolí zamlouvá.

Skutečná tolerance

,,Skutečná tolerance znamená tolerovat i ty, kteří nemají stejná kritéria a hodnoty jako my, a tím pádem i ty, které považujeme za netolerantní. Tolerantnost tedy obnáší tolerovat i opačné názory, ale to neznamená, že je máme přijmout za své, anebo že se nám tolerantnosti dostane nazpátek! Jde o náš postoj k druhým, ne o postoj okolí k nám a přesto se se změnou našeho postoje mění i postoj okolí směrem k nám.“

Chytrý versus moudrý

,,Chytrý má obvykle potřebu si dokazovat, že opravdu chytrý je a dává to tedy ostatním najevo.. Moudrý to předá s láskou třeba i tak, aby si na to dotyční „jakoby přišli sami“ a ještě je za to pochválí ☘️ Chytrý sice ví, ale hází kolem sebe jed.. moudrý kolikrát vypadá, že ani neví, ale kolem něj se dějí kouzelné věci, kdy začínají vědět i ti, co předtím nevěděli.“ (Citát mé maličkosti)

Klidná a vědomá mysl je kultivována a připravována konat v rámci vnitřní pravdy s přesahy moudrosti již s pátou čakrou. Tento upevněný kámen vnitřní pravdy je zde propojen právě s moudrostí a s přesahy hlubších smyslů naší duše. Přesně na tomto základu se poté dá stavět a rozeznat klam od iluze i skrze intuici, vize a hlubší vnímání spojitostí či úhlů pohledu spojených do celku poznání. Tak jak se u páté čakry rozvíjí empatie a schopnosti volit správně vhodná slova, tak se zde zvyšuje schopnost porozumění i z pozice pocitů a vjemů, které vnímají lidé a bytosti kolem nás. 

V takové chvíli nás není možné ošálit, neboť vnímáme úmysly druhých, to co poté říkají a tvrdí je podružné oproti tomuto vnímání. Je to velká zkouška umět si ustát své vnímání, své změny chápání světa i když tomu lidé kolem nás nebudou rozumět. Jedině klidná kultivovaná mysl je schopná zachovat si své naladění i v nepříznivých podmínkách. Například tlak rodiny, partnera, přátel, školy, práce a dalších lidí v našem životě v mnohých situacích.

Je to umění odosobnit se od emocí a nechat je volně procházet s pochopením a přijetím principů, na které v klidu dokážeme optimálně reagovat tak, jak je to nejlepší nejen pro nás, ale pro celkovou situaci v pravdě a férovému jednání k sobě i okolí. V případě kdy nás emoce či naše nevyřešené strachy ovládají, nejsme schopni rozlišit co je strach, co je intuice a co jsou iluzionární programy naší mysli, jež nám brání vidět realitu a naše potenciální možnosti ji změnit a vést vědomý život, právě proto je třeba mít klidnou mysl bez domněnek a fascinací, či neutuchajících přání našeho velkého „JÁ“..

Souvislosti s dalšími energetickými centry
Pro další a hlubší práci i skrze sedmou čakru je nevyhnutelné uchopit tyto principy a uvádět je do praxe. Ne náhodou je totiž šestá čakra párovou čakrou té druhé. Abychom mohli naslouchat naší klidné a konstruktivní mysli a díky tomu o to lépe vnímat a věřit intuici, je třeba také vnímat a rozlišovat potřeby našeho těla a našich pocitů a příčin, to z čeho vycházejí. Aby to mohlo fungovat, je zcela nezbytné vnímat své emoce a umět s nimi pracovat a zrovna tak je nezbytné umět naslouchat potřebám svého těla a činit to co našemu tělu a zdraví prospívá, což je především záležitost právě druhé párové čakry.

Poté lze přejít k hlubšímu propojení skrze čakru sedmou a zde jde opět ne náhodou o propojení i s párovou čakrou Země (první kořenová čakra). Neboli nebudeme-li ukotvení v Zemi, můžeme se klidně snadno pomátnout a realita pozemského života nám poté naprosto přestává dávat smysl. Naštěstí je prozřetelnost vesmíru v těchto ohledech natolik obezřetná, že je velice obtížné otevřít šestou a sedmou čakru a vnímat schopnosti a přesahy, dokud nezharmonizujeme i čakry níže a proto je třeba začít od základů, od prvního stavebního kamene -> od první čakry Země!

Z těchto důvodů znovu opakuji, jak velký význam má prvně kultivovat naši mysl a základní kameny čakrového systému, abychom mohli pracovat na těch vrcholcích pyramidy čakry šesté a sedmé!

Vše začíná myšlenkou, proto bychom neměli podceňovat naši mysl a vkládat si tam negativní myšlenky typu: „to nejde, nezvládnu, nedokážu, to je na nic“. Takové myšlenky, jaké si zasejeme, takové taky v realitě sklízíme..

Mysl má v těchto aspektech obrovskou moc, mnozí lidé stále nadávají na svět a na smůlu, kterou neustále vytváří skrze své obavy, předsudky a špatné opakující se zkušenosti, v kterých se stále dokola utvrzují. Henry Ford řekl: ,,Ať už si myslíte, že něco zvládnete či nezvládnete, máte pravdu.“ Z vlastní zkušenosti musím konstatovat, že je zde schována silná životní moudrost, jež může zcela změnit celý náš dosavadní život. V každém teď můžeme nabrat nový směr a smysl našeho konání a tak změnit svůj osud.

Francouzký filozof Descartes věřil, že formuloval nejzákladnější pravdu, když učinil své slavné prohlášení: ,,Myslím, tedy jsem.“ Ve skutečnosti však vyjádřil ten nejzákladnější omyl! – ztotožnil myšlení s Bytím a totožnost s myšlením. Člověk, který nemůže přestat myslet, to jest téměř každý – žije ve stavu zdánlivé odloučenosti v šíleně složitém světě ustavičných problémů a konfliktů, ve světě, který je odrazem stále větší fragmentace mysli. Myšlení se stalo nemocí. Vaše mysl užívá vás a to je nemoc. Věříte, že jste svou myslí. To je ovšem klam. Váš nástroj začal ovládat vás. Eckhat Tolle

– právě mi tento citát doplnil tvorbu článku k šesté čakře, neboť pokud mysl neslouží nám, jsme naprosto ztraceni skrze vize, strachy a programy mysli.. poté je zhola nemožné vnímat naši intuici a naši vnitřní moudrost, neboť poté jsme zahlceni klamem a iluzí světa kolem nás i v nás samých.

Barva šesté čakry

Tak jako i u dalších energetických center podotýkám, že barva nese vibraci a právě tato navibrovaná energie působí na naši mysl, na naši psychiku, na naše emoce a pocity a to ovlivňuje jak se cítíme a v čem nás stimuluje. Zde jsou mnohem vhodnější klidné studenější barvy, jež zklidňují mysl a zároveň inspirativní barvy, jež nás stimulují skrze klid k uvědomění, intuici a moudrosti. Z tohoto hlediska jsou vhodnější tmavější odstíny modré a fialové. Východní směry nejčastěji spojují šestou čakru a tmavě modrou barvou, jež je vhodná z vibračního hlediska k vhledům a moudrosti. Mně osobně jiné barvy než tmavá modrá a světlejší a tmavší odstín fialové – nepřitáhly a preferuji více tmavší odstíny mezi modrou a fialovou.

Avšak i fialová dostává v různých koncepcích své místo právě jako barva šesté čakry. Vhodnější je zmíněný odstín studené a tmavší blíže k modrým odstínům, avšak záleží i na našem rozpoložení, neboť i barvy a celková energie nás se mění s každým teď a to je třeba si uvědomit! To bychom měli zohledňovat, zvlášť pracujeme-li již s vrchními čakrami a víme o sobě, že jsme například neukotvení (vhodné je více tmavé), anebo naopak jsme ukotveni až moc (vhodné je více světlé). Když jsme více aktivně laděni – dynamicky (více modré) anebo naopak pasivně – staticky (klasická fialová). Když jsme zaměřeni do sebe – introvertně (klasická fialová) či naopak více vnímáme ven – extrovertně (tmavě fialová a tmavěmodrá).

Právě jsem popsal do jakých odstínů je vhodnější ladit barvu šesté čakry, nicméně takto pohyblivé je to u všech center, proto je třeba vnímat jakou barvu cítíme a kam ji případně směřovat, neboť to má přímý vliv na to, jak se cítíme a jak vnímáme sebe i svět kolem nás! Fialová barva je obecně tvořena studenou barvou modré a teplou barvou červené. Je tedy spíše neutrální, avšak odstíny směrem k modré a tmavé jsou poté více uklidňující a směřující více do sebe a naopak odstíny směrem k červené a světlé jsou poté více stimulující k aktivitě a směrující více ven. Například se sedmou čakrou se nejčastěji pojí světle fialová.

Berte to však obecně, neboť fialová je barva spíše introvertů a naopak žlutá a červená je barvou spíše extrovertů. Obecně teplé barvy podněcují k činnostem a kontaktu s lidmi, zatímco studené barvy ke klidu a spíše hlubšího uzavření se do sebe. Také by se to dalo rozdělit k sdílnému naladění a vypravěči (teplé barvy) anebo k více mlčenlivému naladění a posluchači (studené barvy). Více o tom jak na nás barvy působí najdete zde ve videu pod tímto textem. Věnoval jsem se tam i různým příkladům ze života, kdy nás barvy ovlivňují. Velice toho využívá například reklamní marketing, nicméně se s tím setkáte i v obchodech třeba i skrze nasvícení výrobků.

Zharmonizování šesté čakry skrze energetická centra

Harmonizace šesté čakry je obrovský proces, který se mi po všech těch řádcích harmonizování jednotlivých energetických center zdá nyní až nepopsatelným, neboť plně souvisí jako základní stavební kameny pro čakru šestou! Těžko jej zde tedy obsáhnu tak, aby to bylo komplexní a prodrobné, neboť k tomu patří to vše, co jsem popisoval v článcích energetických center na nižších urovních.

Ačkoliv obrovským stavebním kamenem je práce s pátou čakrou a pravdou ohledně sebe i života kolem nás, je banální tvrdit, že je to dostačující, neboť pravdu o sobě i světě nemůžeme zjistit, neznáme-li dostatečně sami sebe skrze práci na čakře třetí. Neznáme-li své kvality silných a slabých stránek.

Zrovna tak je láska k sobě i okolí stavebním kamenem pro to, abychom vnímali poté další přesahy a úhly nad naše já i skrze čakru šestou, jež odhaluje ještě hlubší aspekty pravdy i skrze roviny našeho vnímání a vnímání druhých. Je to schopnost pojmout a vnímat pohledy všech zúčastněných, nejen našeho úhlu.

Láska je aspekt související s čakrou srdce, ta se těžko projevuje bez vnímání svých emocí a pocitů a to nejde, nepostavíme-li se svým vlastním strachům a nenajdeme-li stabilitu, sílu a odhodlání pro tuto práci, což je záležitost práce na sobě sama skrze první, druhou i třetí čakru. Ať začneme kdekoliv, stále to tvoří kruh, jež na sebe přímo navazuje a nasedá. Nic nelze vynechat!

Zjednodušeněji to pojmenovat i přes svou snahu nesvedu, neboť tato energetická centra jsou plně propojena a každá disbalance se projevuje i na dalších energetických centrech. Nelze to „oblafnout, najít zkratku“ neboť tím oblafneme jen sami sebe a nakonec se setkáme se svou iluzí v podobě nepříjemného pádu a těžkostí, které je třeba znovu napravit na pevných kamenech – základech.

Pro nejjednodušší představu si představte pyramidu, kde první čakra tvoří první stavební kámen spojený se zemí a kde šestý kámen tvoří již téměř závěrečnou špičku pyramidy.

Pokud některý z těchto základních kamenů (pater pyramidy) odstraníme, rozpadne se nám celá pyramida. Poté si dovolím říci, že nám třetí oko skrze šestou čakru nemůže harmonicky a dobře fungovat! Poté hrozí sebe-manipulace a vymýšlení si příběhů a důvodů, kterými lžeme sobě i okolí. Budeme-li vytrvale tvrdohlaví ve svých lží a naléhání, jsou zde i bytosti na těchto vibracích manipulace a „rádi se nás ujmou“ a povedou nás doslova na scestí.. bez respektu svobodné vůle a toho co je pro naši duši vhodné.

Přesahy zharmonizování šesté čakry skrze vhledy, moudrost a intuici stojí tedy na pevných základech s pozitivním působením na sebe sama. Na důvěře v sebe a své schopnosti a kroky bez lpění a spěchu, v radosti z každého posunu bez naléhání na cíl. Bez snahy něco zkrášlovat či přibarvovat anebo si dokonce vymýšlet! S ohledem k svobodné vůli a toho co je pro naši duši vhodné – co jsme si přišli zažít!

Teprve v tomto stavu se přirozeně daří vnímat to, čemu se naše hlava plná předsudků běžně brání a to se stane ve chvíli, kdy urputnost a chtění mizí se všemi programy hlavy i s veškerými předsudky, obavami, strachy, či urputnou snahou či chtěním „nenasytného já“. V té chvíli můžeme přesáhnout své vnímání malého individuálního „JÁ“ ve spojení s něčím, jež nás přesahuje. S vesmírným absolutnem nepopsatelného, kde vnímáme smysl nad nás i nad ostatní a zároveň máme pochopení pro všechny a vnímáme z čeho vychází rozhodnutí naše i druhých.

Poté je možné vnímat to, co běžnou logikou nikdy nepochopíme. Můžeme si myslet cokoliv, ale dokud se nedostaneme nad naši mysl v propojení hlubších smyslů, budou to jen myšlenky, jež nás nepustí hlouběji k poznání, to o čem hovořím se totiž naší myslí poznat nedá. Myslí se těžko pochopí pocity z konání těch, jež se řídí intuicí a zrovna tak i těch, jež se zmítají emocemi a ti zase těžko pochopí ty, jež jsou emocím a prožitkům uzavřeni.

Zharmonizování šesté čakry skrze naši mysl

Mysl je velmi důležitým a podstatným aspektem. Bez harmonizace a kultivace mysli není možné vnímat přesahy, které může přinášet práce s šestou čakrou. Je-li naše mysl hlasitá, nelze poté vnímat intuici přesahující moudrost nad pohledy našeho „JÁ“ a ani další rozvíjející se schopností, vnímání, či přesahů.

Hlubší vjemy, jež může naše třetí oko zachytit je možné si uvědomit, jen když je naše mysl připravena. Nelze nalít moudrost do plného šálku šílenství, nelze nalít informace do chaosu dezinformací, nelze poslat podnětnou zprávu tam, kde je již schránka plná nesmyslů a podnětů odvádějících pozornost od podstatného.

Teprve v umění vypnout mysl je možné, aby přišly přesahy, kterých si poté lze všimnout bez předsudků a posuzování. Jemné vibrace lze zachytit jen pokud nevěnujeme pozornost plně těm hrubým, jež ty jemné přehlušují, či je přímo blokují. Klidná mysl je ctnost mistrů, jež se o ní neustále starají a trénují ji. Jemnost spíše našeptává těm jež umí naslouchat, naopak hrubost doslova křičí do světa své přesvědčení.

Kultivovaná mysl nabízí mnoho výhod. Kromě umění jít do naprostého ticha, jež dává prostor k odpočinku a regeneraci na mnoha úrovních. Je to schopnost uvědomovat si své myšlenky jako nezávislý pozorovatel, jež vyhodnocuje čemu chce kdy dávat svou pozornost. Také nás umí podporovat v tom co vnitřně cítíme. Taková mysl nemá obavy, ale nabízí cesty k uskutečnění našich snů, dodává sebevědomí a podporuje cílevědomé kroky postupně v tady a teď.

V takové chvíli rozvíjíme jen to co nás vyživuje, posouvá, povznáší a kultivuje po všech směrech a pro vyšší smysl. Taková mysl dává prostor pro přesahy a zároveň je schopná konstruktivně jednat a konat v praktických záležitostech běžného života. Je to jako držet ovladač k přijímači, který je schopen zachytit cokoliv a vy vědomě můžete přepínat na jakýkoliv program a zároveň můžete kdykoliv zcela vypnout.

K harmonizaci mysli je třeba velký kus sebekontroly, jež se také rozvíjí a roste s naší snahou po uvědomování si přítomnosti a toho, jaké podněty neustále řešíme. Často se myšlenky vyhodnocují i skrze deník, kde se řeší kdy nám vyplouvají, jsou-li pro nás prospěšné a chceme-li je i nadále mít a kdy je chceme mít. Často vše zapadne do hlubokého pojetí až ve chvíli, kdy tomu dáme nadhled, prostor a odpoutání, místo bědujícího nepřetržitého přemýšlení s apelem na rychlé vyřešení!

Pokud prospěšné nejsou, nahrazujeme je přítomností skrze klid, dech, meditace či také poslech hudby. Velmi kultivující a blahodárně působící je na mysl z pozice šesté čakry klasická a vysokovibrační hudba. Například vhodně působí na rozvíjení moudrosti a intuice sonáty od Sebastiana Bacha.

Dobře také působí aktivity, když jsme naprosto přítomní a cítíme vnitřní radost. Sem lze zařadit různé druhy cvičení, ale také zpěv, malování, skládání básní či sport a další zájmy, kdy si přestáváme uvědomovat cokoliv jiného a jsme plně v prožitku z činností, jež nás vnitřně povznáší a naplňují. Tam mysl nemá šanci řešit hlouposti, neboť je zaměstnána něčím, co jí zcela přesahuje a přirozeně usměrňuje směrem, jež není třeba chápat, ale kde je třeba Být!

Příkladem může být vědomé pozorování západu či východu Slunce, vědomé saunování v prožitku s vědomým dechem, tvoření čehokoliv nového a krásného či starání se o živé tvory, zvířátka, přírodu, děti či osoby jež prokazují radost či vděčnost za naši pomoc. Nicméně pokud to zjednoduším, stačí se vědomě napít například kvalitního čaje či kakaa a vychutnávat plně si tento okamžik.

,,Je přirozené užívat si v životě toho dobrého, co život nabízí. Je to jako trhat hrozny, které se sami nabízejí kolem a vychutnávat si s naprostou lehkostí každou bobulku zvlášť! Čím intenzivněji si člověk dokáže takovou bobulku vychutnat, tím víc trsů hroznů v podobě radosti mu život poskytne..“ (citát od mé maličkosti)

Harmonizace šesté čakry skrze třetí oko a šišinku mozkovou

Aby mohla šestá čakra správně fungovat, je nutné brát ohledy na potřeby třetího oka a šišinky mozkové. K správné funkci je potřeba dostatek klidu po všech směrech a na všech úrovních, není to jen o starání se o svou mysl, je to o starání se i na úrovni fyzické emoční a energetické. Pokud jsme fyzicky unavení a psychicky vyčerpaní, nemůžeme čekat výkony ani na jemněhmotných úrovních!

Mezi další základní aspekty na praktické úrovni patří například změna stravy. Odstranění z jídelníčku těžkých jídel a konzumace více živé stravy v podobě rostlinné diety složené především z ovoce a zeleniny. Odlehčená strava s přidanou hodnotou půstu dělá zázraky. Důležité je omezit maso, výrobky z mléka, alkohol, cukr i bílé pečivo a těžce stravitelná jídla.

Další velice důležitou změnou je životospráva z pohledu zdravého a vydatného spánku přes noc a také vycházka ven s vystavením se ideálně Slunci přes den. Důležité hormony se vyplavují přes den nejlépe za slunečního světla, mezi ně patří například serotonin, jež ovlivňuje přímo také hodnotu melatoninu, který se vyplavuje naopak v noci ideálně za úplné tmy.

Tyto hormony mají co dočinění se správnou funkcí mozku, neuronů i samotné šišinky, jež ovlivňuje zase funkce šesté čakry a třetího oka. Serotonin je také přezdíván jako hormon štěstí, jež ovlivňuje naši náladu. Myslíme-li tedy práci s šestou čakrou vážně, nelze tyto podstatné body opomenout, neboť přímo souvisí s kvalitou našeho snění, kvalitou spánku, schopností vybavit si své sny a vnímat poselství s přesahem.

Zde také nacházíme přímou spojitost jak s kvalitou spánku, tak s barvitostí a prožitky živých snů, vhledů a vizí! Z toho důvodu ovšem nelze opomenout i to, co šišince naopak škodí, co ji zavírá a narušuje!

Toltékové věří, že spánek je vlastně taková malá smrt! Takže jsou vděční, když se ráno probudí a mohou přivítat dar života. Jaroslav Dušek říká, že těsně než se probudíme, nastane takový okamžik velice jemného probouzení, kdy jsme ještě ve fázi delta a nacházíme se někde mezi touto malou smrtí a probuzením.. v té chvíli můžeme vědomě snít a můžeme si dát nějakou afirmaci pro vizi dne!

Dát mu nějakou hodnotu, kam by měl směřovat, nějaký cíl nebo myšlenku a právě v tu chvíli lidé sáhnou po mobilu.. no a tím je to daný. Vybrali si mobil… kouzelná chvíle mizí a technika vítězí nad životem.. to je doba, kterou jsme si vytvořili a kterou tu žijeme, mnoho lidí zapomnělo snít.

Je to stav, kdy jsme jakýmsi způsobem lépe napojení a vnímáme v mnoha úrovních vědomí, intuice a empatie je mnohem silnější, vše dává smysl, vše zapadá a je to dokonalé. Ten stav se dá prohlubovat, prodlužovat a vést.. u mě vzniká mnoho příspěvků v tomto stavu, mnoho námětů a jejich kostra. Dokážu si jej přivodit i před usnutím a také s ním pracovat přes den, když relaxuji a jakoby spím.. ale já nespím, dokonce vnímám, co se děje kolem, mohu v té chvíli řešit cokoliv se mi zamane a dostat odpovědi..

Co narušuje činnost šišinky mozkové?

V první řadě je to přemíra jedů v jídle plné chemie a zrovna tak pití. Pokud máme pocit, že ze sebe můžeme mít tak trošku popelnici jež snese cokoliv, nemá skoro smysl se těmito aspekty zabývat, neboť poté je práce skrz třetí oko opravdu velice obtížná..

Opomeneme-li stravu, největším problémem této doby je internet v podobě Wi-Fi, vsadím se, že jste to již párkrát slyšeli. Nepodceňujte tyto informace, neboť tyto signály přímo ovlivňují pole člověka, jeho mozek a činnosti jež mají působit regeneračně na naše tělo i mozek a samozřejmě i na samotnou šišinku, jež právě těmito signály nejvíce trpí. Jsou pro ni toxické a nemá-li možnost odpočinout si, pak naše schopnosti srkze její využití slábnou.

Zrovna tak podobným, či v dnešní době dokonce i větším problémem je síť skrze naše mobilní telefony. Jedna věc je skokové působení rádiových vln, televizních vln, mobilních operátorů a další je 5G, jež je nutné vypnout! Zde si dovolím podotknout, že ani mobil v režimu letadla by neměl být u hlavy a lepší je jej vypnout úplně.. případně jej v letadlovém režimu dát co nejdále od těla.. (platí o to více v noci!)

Ve zkratce.. zadejte letadlový režim na svém telefonu a poté jej vyhoďte z okna.. Dovolil jsem si trošku nadsázky, nicméně potřebujete-li mobil neustále i v noci, opět tohle psaní a čtení zrovna u vás nemá moc smysl.. Potřebujete-li mobil jako budík, není nic snadnějšího, než si nějaký kvalitní budík opatřit. Nemluvím již ani o tom, že Vás tento kamarád neustále odposlouchává a zkoumá.

Pokud si myslíte že přehráním anebo mi přeskočilo, pusťte si tohle video a snadno zjistíte, že je to již běžná dohledatelné informace.

Dalším velkým hitem jak zneefektivnit činnost šišinky mozkové je fluorit, ten najdete běžně například v zubních pastách a také ve vodě. Je to něco, co do těla nejen že nepatří, ale po čem přímo šišinka kalcifikuje – což opět znemožňuje její správnou funkci a dopady mohou být trvalého rázu (a také jsou), proto jsou lidé od těchto schopností v dnešní době zcela odříznuti.

Je také nutné zmínit těžké kovy v jídlech, parfémech, deodorantech.. zrovna tak alkohol a opět chemické látky, jež na nás a naše tělo i náš mozek působí negativním způsobem..

Dalším faktorem je naprosté spolehnutí se na techniku, jež nás natolik zpohodlněla a zpitoměla, že mnozí lidé nemají orientační smysl, intuici, či přehled o čase a počasí, zatímco zvířata vycítí předem nepříznivé podmínky a utečou i tam, kde člověk umírá skrze katastrofy, neboť co mu technika neřekne, to neví..

Těch věcí je v dnešní době moc, mohl bych pokračovat naší hygienou, mýdly a šampóny a prostředky s kterými se staráme o dům. Vždy lze najít cesty a najít prostředky bez těchto jedů a škodlivin. Nicméně na závěr řeknu něco, co dělá téměř každý a kde je efekt opět enormní!

Čumění především v nočních hodinách do telefonu, televize, tabletů, notebooků a dalších přístrojů, jež vydávají velice škodlivá záření modrého světla, které nám kazí oči a přímo působí na naší mysl, naše rozpoložení a narušují rytmus a činnost naší šišinky mozkové -> což vede k zastavení vyplavování hormonu melatoninu, modré světlo přes noc silně narušuje regulaci a vyplavování hormonů!

Je třeba vše povypínat v momentech, kdy to nepotřebujeme a celkově na těchto přístrojích netrávit tolik času (zvlášť v noci a za tmy). Případně si pořídit třeba brýle s filtry na modré světlo a s nočními hodinami již nechat více mysl tělo i šišinku odpočívat, aby dobře mohla fungovat především právě těch v nočních hodinách, které potřebuje na svou regeneraci i správnou činnost.

V opačném případě nám těžko může sloužit dobře, bylo by to jako chtít po netrénovaném a tlustém či vyzáblém těle zvednout 200 kg závaží.. jako čekat od dítěte skok na vysoký basketbalový koš, či spočítat rovnici o třech neznámých po prvnáčkovi..

K tomu je třeba dozrát a pokud si místo zrání neustále škodíme, těžko se to samo spraví.. Šišinka má spojitosti přímo s třetím okem, jehož činnosti neustále objevujeme. Jsou to záležitosti a spojitosti, o kterých běžná dostupná věda pro populaci nemá téměř žádné informace, ačkoliv s ním pracovaly generace šamanů a mnohých civilizací již dávno před námi.

Odkazy najdeme například v Egyptě, Sumeru a dalších. V Egyptě je třetí oko i skrze anatomický vzhled vyobrazeno na zdech pyramid a komplexů, o jejichž vzniku v té době nejen že nemáme pořádně tušení, ale ani dnes bychom takových staveb nebyli schopni.

Faktem bohužel je, že zablokovaná a zkalcifikovaná šišinka mozková je pro běžnou populaci běžný stav, o kterém nemají ani tušení. Vlastně je to vůbec nezajímá a jsou to pro ně naprosté bláboly. Zde je však nutné podotknout, že jejich intuice nefunguje, neustále jsou nemocní, otrávení a naštvaní.

Na manipulaci nevěří, ačkoliv jsou cíleným objektem a v područí zájmu systémových pout. Sny se jim nezdají – respektive si je nepamatují a ani se nezabývají tím, zda-li je to normální, ačkoliv jako děti jsme si sny pamatovaly velice živě. Již neumí snít, žít zapomínají a samotný život je často nebaví natolik, že ráno mají problém přemluvit se vůbec vstát..

Nenechte si nemocnými lidmi kecat do života a způsobu prožívání, neboť ti jež přestali žít, ti již nemohou pochopit ani pochopitelné zákonitosti, natož ty nepochopitelné.. Od polomrtvých a nemocný není moudré přejímat jejich styl života, to že něco dělá většina ještě neznamená, že to dělá dobře. Je lepší stát se pro ně naprostým ale šťastným bláznem, než být dalším polomrtvým.

Jemněhmotnější harmonizace šesté čakry

Pokud máme postaveny základy pro naše vnímání, poté si i sny vybavujeme mnohem snáze, živěji a zrovna tak snění a vize jsou barvitější a častější. Tak jak se zvyšuje schopnost řídit auto řízením, přesnost hodu házením a skoku skákáním, tak i snění a vize se zvyšují skrze vědomé snění a to i během dne. Ať už to zní sebezvláštněji, jednoduše lze tuto schopnost rozvíjet a tzv. trénovat ji jako vše, v čem se chcete ve svém životě zlepšit a posunout. Nicméně je rozdíl mezi sněním a vizualizací a mezi uvolněním se anebo ponořením se do stavu snění bez zásahů mysli a neustálým kolotočem myšlenek.

V ohledu vědomého snění mám silnou vedenou meditaci posilující tuto schopnost, která je zařazena do meditačního průvodce šestou čakrou -> MEDITAČNÍ PRŮVODCE ŠESTÉ ČAKRY
Meditace v tomto smyslu také pracují právě se schopností zklidnit svou mysl a naladit své tělo na hlubší prožitky vnímaní. Znovu tedy opakuji, jak důležité je, aby mysl sloužila nám a my nebyli otrokem svých strachů, domněnek, programů a emocí.

Jako tip, který používám a který bude i ve zmíněném průvodci, doporučuji hudbu, jež nás povznáší, kde cítíme vnitřně jak nás naplňuje a sytí a v této hudbě během dne se naučte třeba na půl hodinky, anebo i na 20 minut jednoduše relaxovat v plném ponoření se do ní a do stavu bdění a snění. Velmi pomáhá vědomý a klidný dech pro to, abychom se do tohoto stavu dostali. Důležitý je také leh na zádech s rovnou páteří, aby vše mohlo proudit tak, jak má.

Nelze opomenout meditační techniky na vnímání a aktivaci šesté čakry, mezi oblíbené patří například představování si ležaté osmičky „nekonečna“ uprostřed našeho čela a vědomé kroužení v této osmičce skrze náš energetický bod šesté čakry nad kořenem nosu. V osmičce si poté vizualizujeme malou kuličku, která se pomaličku pohybuje a krouží v nekonečnu skrze třetí oko a opisuje již zmíněnou osmičku z jedné a poté z druhé strany. Také pomáhá vnímat energetický bod šesté čakry, vizualizace barvy a dokonce i masírování třetího oka se záměrem aktivace. Mantra třetího oka je OM, odtud vznikl pojem „ómování“.

Další oblíbenou technikou je pozorování plamene svíčky, která by měla být lehce nad zorným polem tak, abychom ji pozorovali právě v úhlu a zaměření i skrze naše třetí oko, které takto přirozeně v noci za tmy aktivujeme pohledem do plamene. Také je nutné zmínit hudbu laděnou na třetí oko, která vše může zintenzivnit, zrovna tak kameny, které jsou vhodné pro podporu vnímání a intuice.

Také se využívají vesmírné kresby, které napomáhají dostat se do stavu meditace. Při sledování středu posvátných vzorů dochází k aktivaci třetího oka a silně tak dochází k rozšířenému stavu vědomí. Za tímto účelem vznikají například mandaly. Přímo o nich je však jiný článek -> Kresby z vesmíru

Kameny pro šestou čakru -> vzhledem k faktu, že si tyto informace můžete kdykoliv vyhledat, zmíním zde jen své favority, s kterými pracuji skrze šestou čakru. Pro tento záměr podpory šesté čakry jsem zhotovil náramek intuice. Vybral jsem pro tento záměr kombinaci: Lapis lazuli, Sodalit, Ametyst. Podrobný popis a důvody této kombinace najdete v odkazu s náramkem třetího oka (šesté čakry).

Pro zjednodušení zakončím své povídání další technikou, můžeme ji nazvat například „technikou přítomnosti“ a jinými slovy se jedná o neustálou meditaci a přítomnost, ať děláte cokoliv. Smyslem je dělat to co nás baví a vnitřně vyživuje. Může to být cokoliv.. „sport, jóga, kreslení, zpěv, tvorba poezie, ale klidně i péče o zvíře či druhé“ a u těchto činností přirozeně zapomínáme myslet na něco dalšího, neboť jsme plně ponořeni do proudu v prožitku této činnosti! V takové chvíli se přirozeně učíme vypínat svou mysl a vnímat přesahy a vnitřní radosti z činností i běžných povinností. Můžete například mýt nádobí, abyste měli čistý talíř (práce z nutnosti), anebo se bavit a smyslem je samotné mytí!

Víc toho nyní na srdci nemám.. zřejmě je to na energetická centra nejdelší článek, který mám.. děkuji všem co dočetli a berou jej vážně.. Také přidávám silný význam harmonizace a působení skrze rape (rape ceremonii je u mě možné objednat). Jde o směs bylin z Amazonie, které jsou usušeny a rozdrceny na prach, který způsoboval šamanům změny vědomí a napomáhal jim učinit důležité budoucí kroky pro svůj lid ať už v ohledech přežití, léčení či předpovědí kam jít a co pěstovat. Dalším a podstatným tipem který mám je pobyt ve tmě, kde se aktivuje naše šišinka mozková!

Pokud toužíte po vedené cestě v meditačním průvodci, můžete využít zmíněnou slevu a napsat do objednávky dole do kolonky pro slevový kód -> intuice

Na ty z Vás co se touto cestou vydají se budu těšit!

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Meditace Ježíše Krista
  • Téma článků
  • Propojme se na Facebooku :)